دانلود رایگان


پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پندارهفایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره دارای 23 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره ::

خود : مفهوم خود و مطالعه آن در طول تاریخ بشری همواره مورد توجه بوده­است و فیلسوفان و متفکران دربارۀ آن بسیار اندیشیده و نگاشته­اند. اغلب محققان معتقدند مطالعه خود با نوشته­های فیلسوف و روان­شناس ویلیام جمیز (1948-1890) آغاز شد. جیمز (1892) خود را به دو نوع فاعلی و مفهولی تقسیم کرد (دورنر، 2006).
خود فاعلی دائماً تجارب حاصل از ارتباط با مردم، اشیاء وقایع را به نحوی کاملاً ذهنی سازمان داده و تغییر می­نماید، خود مفهولی مجموعۀ آن چیزهایی است که شخصی می­تواند آن را مال خود بنامد. به عنوان مثال در عبارتی نظیر من در بارۀ خودم فکر می­کنم، من به عنوان متفکر معنی فاعل اشاره می­کند در حالی که خودم به خود به عنوان موضوع تفکر اشاره دارد. (راجرز، 1369). ویلیام جمیز (1890) معتقد بود هر تجربه­ای که متضمن اشاره به خود باشد، ، احساس فرد نسبت به بهزیستی و خود ارضامندی را تحت تأثیر قرار می­دهد (مجازی دلفارد، 1368). چارلز (1976) معتقد است خود طی پنج ماه اول زندگی پدید می­آید و پس از آن به سرعت رشد می­کند. ولی خود را مجموعه صفاتی می­داند که فرد را منحصر به فرد می­سازد، در واقع خود، مرکز وجود هر فرد محسوب می­شود. (چوکو، 2004).
خود مرکزی است که فرد به وسیلۀ آن از ابعاد مختلف انسانی خود آگاه می­شود. نقش­هایی که فرد بازی می­کند ممکن است به طور همزمان مواردی را از قبل خود به عنوان یادگیرنده، خود به عنوان فرزند، خود به عنوان ورزشکار، خود به عنوان دوست، به عنوان فرد مذهبی شامل می­گردد.خود چند بعدی است و می توان گفت این جنبۀ آن برای شکل­گیری خود پنداره مهم است. (رات و جاکوبز به نقل از چوکو، 2004).

2-3-1 تعاریف خود پنداره

در ادبیات تحقیق خودپنداره برخی اوقات به طرحوارۀ خود، بازنمایی خود، تصویرخود، ادراک خود، تعریف شده­است. خود پنداره مفهومی روان شناختی است که احساسها، ارزیابی­ها، نگرش­ها و نیز مقوله­های توصیفی ما از خودمان را در بر می­گیرد. خودپنداره در بیرون، ویژگیهای شخصیتی و رفتاری و در درون چگونگی احساس ما را در بارۀ خودمان و جهان اطرافمان نشان می­دهد (کیامنش و پور اصغر، 1385).

برن (1984) خودپنداره را نگرشها و احساسات و دانش فرد در مورد توانایی­ها، مهارت­ها، ظاهر و پذیرش اجتماعی خود می­داند، این تعریف ابعاد مختلف شناختی، ادارکی و عاطفی را در مورد خود­پنداره مورد توجه قرار می­دهد. به اعتقاد چارلز (1976) خودپنداره شامل اسنادهای بدنی، رفتارها، باورها، ارزش­ها، علایق و استعدادها می­شود و در کل هر چیزی را که در باره­ی ماست و ما در باره­ی خودمان باور داریم در بر می­گیرد (نصیری، 1377).

خودپنداره یک مجموعه سازگارانه از باورها در مورد خود است که برای معرفی خود به فرد و دیگران به کار می رود و صفات شخصیتی، ارزش­ها، احساسات اخلاقی ، آرزوها و تعهداتی که برای خود قابل تصور است را شامل می­شود. خود پنداره به فرد اجازه می­دهد در بافتهای اجتماعی گوناگون اسنادهای خودکار بکار ببرد و دامنه­ای از بازنمایی­های رفتاری و کلامی خود را که برای تعاملات اجتماعی گریز ناپذیر هستند را مورد استفاده قرار دهد. (چاپلینگ، 2000 به نقل ازنادری، 1392)

روان­شناسان اجتماعی که در حوزۀ شناخت اجتماعی مطالعه می­کنند به سازمان و وجوه مختلف خود­پنداره توجه خوبی داشته­اند، آنان خود­پنداره را به عنوان نوعی طرحوارۀ شناختی که یک نوع سازماندهی شناختی است می­دانند که از تجارب گذشته فرد ناشی می­شود و در طی آن به پردازش اطلاعات موجود راجع به خودش می­پردازد (مارکوس، 1997 به نقل از سلیمی، 1389)؛ به عبارت دیگر بعد از اینکه، به یک برداشت یا نگرش کلی رسیدیم این برداشت و نگرش ما به عنوان یک نوع صافی عمل می­کند که به ما کمک می­کند تا به دریافت و پردازش اطلاعات جدیدی راجع به خودمان بپردازیم. طرحوارۀ خود یکی از مؤلفه­های اصلی خود پنداره است که به عنوان کلیتی شخصی، اطلاعات و تجربیات بعدی در درون آنها روان سازی می­شوند و خودپندارۀ پیچیده­تری را تشکیل می­دهند (پورحسین، 1383).

خود پنداره شامل کلیه باورها، فرضیه­ها، تصورات و عقایدی است که فرد نسبت به خودش دارد این فرضیه­ها، باورها و تصورات فرد راجع به خودش در فرآیند به نام تصور از خود سازمان دهی می­گردد و منظور از آن تصویری است که فرد از وجود خودش در ذهن دارد، این تصویر نشان دهندۀ رویکرد فرد به آنچه که دوست دارد باشد است و از آن برای توصیف خود برای خودش و دیگران استفاده می­نماید. راجرز (1902) خود­پنداره را مجموعۀ منظمی از ویژگی­ها می­داند که فرد آن را جزئی از خودش تلقی می­کند، او بر این باور است که هنگامی که ما با افراد پیرامون خود، والدین، دوستان و معلمان در تعامل می­باشیم شروع به ایجاد خود­پنداره می­کنیم و این خود­پنداره غالباً بر پایه ارزشیابی­های دیگران از ما شکل می­گیرد. (فراهانی، 1378). خود­پندار، دلالت بر مجموعه­ای منظم از نگرش ها و تصورات فرد در باره­ی خودش دارد. (لوپز و همکاران، 2001) که به فرد انسجام بخشیده و به ارزیابی وی از خودش کمک می­کند (دیسپون، 2003). علیرغم اینکه در گذشته، خودپنداره به عنوان یک ساختار تک بعدی تلقی گردیده لیکن بررسی­های اخیر نشان می­دهد که این مفهوم دارای ساختاری چند بعدی بوده و اجزایی مستقل دارد (لوپز و کارمن، 2002).
بسیاری از محققان براین عقیده­اند که به میزانی که افراد به یک هویت یا خودپنداره منسجم و شخصی دست می­یابند، با احساسات مثبت یا منفی گوناگون درگیر می­شوند، به اعتقاد آنان باورهای ناهماهنگ و از هم گسیخته در مورد خود، به مشکلات عاطفی و هیجانی متعدد منجر می­گردد (کوپر و پروین، 1998). در واقع افرادی که دارای خود پندارۀ واضح، خوب؛ تعریف شده، هماهنگ و تقریباً با ثبات هستند از سلامت روان شناختی بیشتری برخوردارند این افراد به یک دید روشن در مورد خود رسیده­اند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه و ارزیابی­های این وقایع قرار می­گیرند. (کمپل و همکاران، 1999).پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره


مبانی نظری تحقیق خود پنداره


پیشینه نظری تحقیق خود پنداره


پیشینه ومبانی نظری تحقیق


خود پنداره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی - آسان داک

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی. خود، خودپنداره، خود آرمانی. جرسیلد [۲] پدیده خود را چنین تعریف می‌کند: خود، مجموعه‌ای از افکار و عواطف است که سبب آگاهی فرد از موجودیت خود می‌شود.

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره | مرسی فایل تخصصی ترین ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق خود پنداره

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره دانلود کامل فایل پاورپوینت-مقاله-تجقیق-پروژه لینک منبع و پست : پیشینه و مبانی نظری تحقیق خود پنداره

دانلود پایان نامه و پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود ...

محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود پایان نامه و پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی ...

پیشینه و مبانی نظری تحقیق خود پنداره

پیشینه و مبانی نظری تحقیق خود پنداره دسته: علوم انسانی بازدید: 2 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 118 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره قیمت فایل فقط 20,000 تومان 2-3-1 تعاریف خود پنداره قیمت فایل فقط ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود پنداره

مبانی,نظری وپیشینه,تحقیق,پنداره,,مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود پنداره,فایلهای دانشگاهی سیدو

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود پنداره

مبانی,نظری وپیشینه,تحقیق,پنداره,,مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود پنداره,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی

پیشینه,ومبانی,نظری تحقیق، خودپنداره،,آرمانی,,پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی,فروشگاه فایل پارس دانش

پیشینه و مبانی نظری تحقیق خود پنداره

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره دانلود کامل فایل پاورپوینت-مقاله-تجقیق-پروژه لینک منبع و پست : پیشینه و مبانی نظری تحقیق خود پنداره

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره | مرسی فایل تخصصی ترین ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود پنداره | مبانی نظری,پرسشنامه ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود پنداره | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی سبد خرید 0 مبانی نظری و پیشینه

خود پنداره تحصیلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی ...

خود پنداره ۱. ۲-۱۴نقش اسناد در خود پنداره تحصیلی ۴. ۲-۱۵خودپنداره تحصیلی ۸. پیشینه تحقیق ارتباط خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی :‌ ۱۳. چهار چوب نظری : ۲۲. مدل نظری ۲۴

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود پنداره | راهنمای دانشجو

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود پنداره مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود پنداره شرح مختصر: خود پنداره خود : مفهوم خود [1]و مطالعه آن در طول تاریخ بشری همواره مورد توجه بوده­است و فیلسوفان و متفکران دربارۀ آن بسیار ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی | مرسی ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق خود پنداره

: پیشینه و مبانی نظری تحقیق خود پنداره , پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره , مبانی نظری پایان نامه خود پنداره , مبانی و پیشینه نظری خود پنداره , فصل دوم پایان,پیشینه و مبانی نظری تحقیق خود پنداره,دانلود پروژه و مقاله

دانلود پایان نامه و پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود ...

محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود پایان نامه و پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی ...

خود پنداره-مبانی و چارچوب نظری ، پیشینه تحقیق داخلی و ...

کد محصول: psr102. تعداد صفحات : ۱۹ صفحه . فرمت فایل word. قیمت: ۶۰۰۰ تومان. مبانی و چارچوب نظری خودپنداره ، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد خود پنداره فهرست مطالب خود پنداره ۱. ۲-۳-۱ تعاریف خود پنداره ۲

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود پنداره | راهنمای دانشجو

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود پنداره مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود پنداره شرح مختصر: خود پنداره خود : مفهوم خود [1]و مطالعه آن در طول تاریخ بشری همواره مورد توجه بوده­است و فیلسوفان و متفکران دربارۀ آن بسیار ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره | مرسی فایل تخصصی ترین ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود پنداره مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مبانی نظری حیطه های انحطاط مغرب زمین، عوامل اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی

پروپوزال بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر ه وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی استان آذ

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1950

داستان گل مريم

پرسشنامه روزنبرگ

بررسی اشکال مختلف آرماتور

رساله ساختمان نظام مهندسی

مبانی نظری عملکرد کارکنان

پیشینه ومبانی نظری پژوهش کیفیت زندگی(فصل دوم)

غول ، بانک ايميل 95