دانلود رایگان


پیشینه ومبانی نظری تحقیق جرأت ورزی نقش مؤثر آن در تعامل های اجتماعی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پیشینه ومبانی نظری تحقیق جرأت ورزی نقش مؤثر آن در تعامل های اجتماعیپیشینه ومبانی نظری تحقیق جرأت ورزی نقش مؤثر آن در تعامل های اجتماعی
دارای 33 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

از آن­جا که انسان موجودی اجتماعی است، همواره در تلاش­است تا مهارت­هایی جهت تسهیل روابط میان­فردی به دست بیاورد. توجه روز افزون به جرأت ورزی به عنوان موردی از مهارت­های زندگی، حاکی از آشکارشدن ارزش­ها و تأثیرات فراوان این مهارت است. اهمّیت جرأت ورزی در ارتباطات بین فردی و نقش مؤثر آن در تعامل­های اجتماعی، منجر به پژوهش­های متعددی در این زمینه گردیده است .
در متون ترجمه شده به فارسی کلمه assertion معادل با واژه­ی جرأت­ورزی، ابراز وجود، تأیید خود، اظهار وجود، خود بیانگری، جسارت و قاطعیت به کاررفته است. مسأله­ی ابراز وجود و مقوله­ ی جرأت ورزی، در واقع توانایی افراد جهت برقرارنمودن روابط بین فردی مناسب در تعاملات اجتماعی و یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر در بهداشت روانی است. (بندورا،1977). می­توان جرأت­ورزی یا ابراز وجود را قلب رفتار میان­فردی ( لین و همکاران،2004) یا مهارت برقراری ارتباط میان­فردی ( آلبرتی و آمونز، 1977) برشمرد.

سازمان جهانی بهداشت، ده مهارت را به عنوان مهارت­های زندگی اصلی معرفی نموده است. این ده مهارت عبارتند از:
1- مهارت خودآگاهی
2- مهارت همدلی
3- مهارت برقراری ارتباط مؤثر
4- مهارت مدیریت خشم
5- توانایی ایجاد و حفظ روابط بین فردی مؤثر
6- مهارت رفتار جرأت­مندانه
7- مهارت حل مسئله
8- مهارت مقابله با استرس
9- مهارت تصمیم­ گیری
10- مهارت تفکر خلاق

سازمان جهانی بهداشت این مهارت­ها را به سه طبقه تقسیم می­کند: الف) مهارت­های مرتبط با تفکر نقاد یا تصمیم­گیری ب) مهارت­های بین­فردی و ارتباطی ج) مهارت­های مقابله­ای و مدیریت فردی.

مهارت جرأت­ورزی در دسته­ی دوّم قرار می­گیرد. گروه دوم، مهارت­هایی را دربر می­گیرد که با ارتباط کلامی و غیرکلامی، گوش دادن فعال و توانایی ابراز احساسات و بازخورد دادن، مرتبط هستند. در این طبقه، مهارت­های مذاکره، امتناع و ردکردن درخواست دیگران و مهارت­های رفتار جرأت­مندانه نیز جای می­گیرند.

جرأت­ورزی را به طورکلی می­توان توانایی ابراز صادقانه­ی نظرات، احساسات و نگرش­ها بدون احساس اضطراب دانست، جرأت­ورزی همچنین شامل دفاع فرد از حقوق خود، به شکلی که حقوق دیگران پایمال نشود، می­باشد. (سازمان جهانی بهداشت، ترجمه فنی و همکاران، 1385)

سالتر و ولپی از پیشگامان طرح و مفهوم جرأت­ورزی در عرصه­ی رفتاردرمانی بودند که با توجه به رفتارهای مراجعانشان، چنین توانایی را برای برخی از آن­ها لازم و ضروری می­دانستند. جرأت­ورزی به عنوان یک ویژگی شخصیتی و مشخصه­ی رفتاری در گستره­ی روان­شناسی شخصیت نیز مطرح می­گردد. راهبرد صفات در قالب عامل­های شخصیت، این ویژگی را به عنوان یکی از صفات فرعی مطرح می­کند. (مک کرا و کاستا، 1999 به نقل از خان زاده،1386). در واقع ،اندرو سالتر (1949) نخستین کسی بود که مفهوم جرأت­ورزی را بر اساس افکار پاوّلف، مبتنی بر تأثیرپذیری را برانگیختگی و بازداری عنوان کرد.

در تعاریف ابتدایی از جرأت­ ورزی، تقریباً تمامی مهارت­ های هم­ کنشی گنجانیده شده­ است برای مثال، لازاروس(1971) چهار مؤلفه ­ی زیر را برای جرأت­ ورزی بر می­شمارد:

الف) رد درخواست­ ها
ب) جلب محبت دیگران و مطرح­کردن درخواست­های خود
ج) ابراز احساسات مثبت و منفی
د) شروع، ادامه و پایان­دادن به

تعاریف جرأت­ ورزی
هاوجی و همکاران (2005) جرأت ورزی را این گونه تعریف نمودند: جرأت­ورزی دربرگیرنده­ی احقاق حق خود، ابراز افکار، احساسات و اعتقادات خود به روشی مناسب، مستقیم و صادقانه است، به گونه­ای که حقوق دیگران را از بین نبریم.

ب) رفتاری که شخص را قادر می ­سازد تا به سود خود عمل نماید، بدون هیچ­گونه اضطرابی رفتار متکی به نفس داشته باشد. احساسات واقعی خود را صادقانه بروز داده و با توجه به حق دیگران، حقوق خود را به دست­آورد.

در هر دو تعریف، رعایت­ کردن حقوق دیگران و احترام­ گذاشتن به آن مورد تأکید قرارگرفته است.

فنسترهایم (1977) و آلبرتی (1982) جرأت ورزی را شامل کنش­ها و رفتارهایی می­دانند که شخص را قادر می­سازد به نفع خویش عمل کند، بدون هیچ اضطرابی روی پای خود بایستد، احساسات واقعی خود را صادقانه ابراز کند و بدون بی­توجهی به حقوق دیگران، حق خود را بستاند.

جرأت­ورزی رفتاری است که فرد را قادر می­سازد تا به علائقش عمل­کند، بدون اینکه منجر به اضطراب شود و اینکه حقش را بدون ضایع­کردن حقوق دیگران بیان کند.( آلبرتی و آمونز، 1970، ترجمه قراچه داغی، 1383)

رفتار جرأت­ورزانه با خودپنداره­ی مثبت، عزت­نفس، تسلط، خودبسندگی، و اعتماد به­نفس همبستگی دارد و رفتارهای غیر جرأت­ورزانه، بازدارنده و اجتنابی هستند و همبستگی مثبت با ترس­ها، هراس­ها و اضطراب اجتماعی و انواع پرخاشگری­های درونی دارند. ( رحیمی و همکاران،1385)

نقص در مهارت­های اجتماعی و فقدان جرأت­ورزی، سلامت روان افراد را دچار آسیب می­کند. ( لیبرمن، 1992، به نقل از بهرامی، 1375)

برای درک بهتر مفهوم جرأت­ورزی، لازم است که بین آن و سبک­های ارتباطی منفعلانه، پرخاشگرانه و همراه با جرأت­ورزی تفاوت گذاشت.

1-رفتار منفعلانه: این طبقه­ی رفتاری به گونه­ای است که فرد، حقوق خود را برای ابراز افکار و احساساتش نادیده می­گیرد و در نتیجه به دیگران اجازه می­دهد که به حقوق وی تجاوز کنند. شخص منفعل اجازه می­دهد که دیگران افکار، احساسات و حقوق وی را نادیده بگیرند و به حوزه­های شخصی او قدم بگذارند. شخص فاقد توانایی جرأت­ورزی احساس می­کند که بر روی اضطرابش هیچ کنترلی ندارد و این اضطراب است که او را برانگیخته و کنترل می­نماید. شخص منفعل، احساس درماندگی و ناتوانی می­کند، خود را دست کم می­گیرد، اعتماد به نفس ندارد و به دیگران اجازه می­دهدکه به جای او تصمیم­گیری کنند. چنین فردی توان مسئولیت­پذیری ندارد و نمی­تواند مشکلاتش را حل کند، در این سبک، هدف فرد آن است که به هرقیمتی که شده دیگران را خشنودسازد و از نشان­دادن هرگونه تعارضی جلوگیری کند.
...پیشینه ومبانی نظری تحقیق جرأت ورزی نقش مؤثر آن در تعامل های اجتماعی


مبانی نظری تحقیق جرأت ورزی نقش مؤثر آن در تعامل های اجتماعی


پیشینه نظری تحقیق جرأت ورزی نقش مؤثر آن در تعامل های اجتماعی


پیشینه ومبانی نظری تحقیق


جرأت ورزی نقش مؤثر آن در تعامل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرات ورزی و ابراز وجود : u ...

موضوع [مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرات ورزی و ابراز وجود](http://datajoo.com/humanities/psychology/20211) در وب ...

پیشینه ومبانی نظری - 4 - rozblog.com

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش . توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه ...

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرات ورزی و ابراز وجود : u ...

موضوع [مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرات ورزی و ابراز وجود](http://datajoo.com/humanities/psychology/20211) در وب ...

مبانی نظری تعریف جرأت ورزی | مقالات

اهمّیت جرأت ورزی در ارتباطات بین فردی و نقش مؤثر آن در تعامل­های اجتماعی، منجر به پژوهش­های متعددی در این زمینه گردیده­است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابراز وجود (رفتار جرات مندانه ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابراز وجود (رفتار جرات مندانه، قاطعیت، جرات ورزی) در 26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پیشینه ومبانی نظری تحقیق تعریف جرأت ورزی | مرسی فایل تخصصی ...

جستجو در سایت دوستان برای اطلاع دقیق از محصولات داخل سایت و نمایش مطالب بیشتر در جستجوی سایت از کلمات کلیدی استفاده کنید.; فایل های موجود در سایت مرسی فایل مبانی نظری،پیشینه تحقیق،پرسشنامه،رساله و مطالعات معماری ...

مبانی نظری، پیشینه ، تاریخچه مهارت های بین فردی - دانلود ...

دانلود رایگان مبانی نظری، پیشینه ، تاریخچه مهارت های بین فردی مهارت بین فردی مقاله پاورپوینت فایل فلش کارآموزی گزارش تخصصی اقدام پژوهی درس پژوهی جزوه خلاصه سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد؛ مباني، رويكردها و روشها مباني

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابراز وجود (رفتار جرات مندانه ...

اهمیت جرات ورزی در ارتباطات بین فردی و نقش موثر آن در تعامل های اجتماعی، منجر به ... ابراز وجود، تایید خود، اظهار وجود، خودبیانگری، جسارت و قاطعیت به کار رفته است. ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش ...

پیشینه ومبانی نظری - 4 - rozblog.com

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش . توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه ...

کاملترین فایل مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین تعاریف جرات ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو)مهارت جرات ورزی و قاطعیت,جرات ورزی,pdf,مقاله درباره جرات ورزی,دانلود مبانی نظری جرات ورزی,جرأت ورزی در نظریات روان شناسی,مبانی نظری نظریه های جرات ورزی,پایان نامه جرات ورزی,تعریف جرات ...

پیشینه تحقیق و مبانی نظری جرات ورزی - دانلود رایگان

پیشینه تحقیق و مبانی نظری جرات ورزیعنوان: پیشینه تحقیق و مبانی نظری جرات ورزی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 33 توضیحات از آن­جا که انسان موجودی اجتماعی است، همواره در تلاش­است تا مهارت­هایی جهت تسهیل روابط میان­فردی به دست ...

مبانی نظری، پیشینه ، تاریخچه مهارت های بین فردی - دانلود ...

دانلود رایگان مبانی نظری، پیشینه ، تاریخچه مهارت های بین فردی مهارت بین فردی مقاله پاورپوینت فایل فلش کارآموزی گزارش تخصصی اقدام پژوهی درس پژوهی جزوه خلاصه سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد؛ مباني، رويكردها و روشها مباني

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزی توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزی توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو

نظری تحقیق - parsdanesh.rozblog.com

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابهام نقش - sabzblog.tk filefarsi.sabzblog.tk/post/495 ذخیره شده اینک شما همزبانان فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابهام نقش را انتخاب نموده اید , جهت رویت تمامی توضیحات کامل در مورد آرشیو مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق احساس پیوستگی

- فصل دوم رساله فوق به طرح نظری مسئله تحقیق در دو بخش پیشینه تحقیق و ادبیات تحقیق و مبانی نظری تحقیق اشاره دارد. ..... اجتماعی که می توان آنها را در ذیل مقوله احساس تعلق و به هم پیوستگی شهری گرد هم آورد می توان اطلاعات مفید و ...

پیشینه و مبانی نظری تعریف جرأت ورزی | مرسی فایل تخصصی ترین ...

جستجو در سایت دوستان برای اطلاع دقیق از محصولات داخل سایت و نمایش مطالب بیشتر در جستجوی سایت از کلمات کلیدی استفاده کنید.; فایل های موجود در سایت مرسی فایل مبانی نظری،پیشینه تحقیق،پرسشنامه،رساله و مطالعات معماری ...

پیشینه ومبانی نظری - proje2020.rozblog.com

دانلود آهنگ جدید ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزی توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابراز وجود (رفتار جرات مندانه ...

اهمیت جرات ورزی در ارتباطات بین فردی و نقش موثر آن در تعامل های اجتماعی، منجر به ... ابراز وجود، تایید خود، اظهار وجود، خودبیانگری، جسارت و قاطعیت به کار رفته است. ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزی توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو

مبانی نظری و پیشینه پژوهش جرأت ورزی

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,جرأترزی,,مبانی نظری و پیشینه پژوهش جرأت ورزی,فایلهای دانشگاهی سیدو

پیشینه ومبانی نظری - proje2020.rozblog.com

دانلود آهنگ جدید ...

آشنايي با طبقه بندي مواد اعتياد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آني و خطرات آن

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم حقوق شهروندی

تـــعـلق در شعر خداوندگار سخن و معانی ملک الکلام حضرت بیدل

استقلال بانك مركزي

برنامه ریزی نیروی انسانی

پروپوزال عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای

پاورپوینت تفکر سيستمی

پاورپوینت تفکر سيستمی

سازماندهى عفو بين الملل در طرح جدید

پاورپوینت مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری (مهندسی صنایع ومدیریت اجرای