دانلود رایگان


رساله پایانه دریایی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله پایانه دریاییاین فایل به بررسی رساله پایانه دریایی می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 299 صفحه می باشد

بخشی از محتوای فایل ::
از آنجا كه گردشگري به عنوان بخش مهمي از دوران زندگي است كه با جابجايي مكان، فعاليت ذهني، تجربه جديد و خلاقيت همراه مي باشد، شناخت آن به عنوان نوعي عمل «فعال و پويا» لازم مي باشد. «از يک ديدگاه، گردشگري يك پديده چند بعدي و پيچيده انساني است كه از طريق آن، انسان در كانون ارتباطات مختلف شامل طبيعت، ديگران، خويشتن و فعاليت قرار مي گيرد كه در آنها ارزشها و لذت هاي عاطفي، جسماني، شناختي، اجتماعي و زيباشناسي در هم مي آميزد. و اثرات عميق و پايدار در زندگي انسان به وجود مي آورد كه در نهايت به اعتلاي «كيفيت زندگي» مي انجامد
فهرست
پيشگفتار
انگيزه انتخاب موضوع
انگيزه انتخاب موضوع
چکیده
فصل اول
سفر و توریسم
1– 1– سفر
1– 1– 1–تاریخ سفر
1– 1– 2– سفر در قرآن
1– 2–توریسم
1– 2– 1–معانی واژه
1–2–2–توریسم و دو نگرش غالب
1–2–2–1–رویکرد اقتصادی و سیاسی
1–2–2–2–دیدگاه کارکردی
1–2–3–اهمیت برنامه ریزی توریسم و توسعه پایدار
1–2–4– سفروعوامل انگیزشی
1– 2– 4– 1– انگیزه های قومی
1–2–4–2–انگیزه های هنری
1–2–4–3–انگیزه های تاریخی
1-2-4-4-انگیزه های طبیعت گرا
1–2–4–5–انگیزه های تفریحی
2–4–6–انگیزه های کاری
1–2-5–تجزیه و تحلیل آثار تبعی جریان گردشگری بر مقاصد توریستی
1–2–5–1–آثاراقتصادی توریسم
1–2–5–2–آثار منفی اقتصادی توریسم
1–2–5–3–تاثیرات محیطی توریسم
1–2–5–4–اثرات منفی زیست محیطی توریسم
1–2–5–5–اثار فرهنگی–اجتماعی توریسم
1–2–5–6– آثار منفی فرهنگی–اجتماعی توریسم
1–2–6–تورسم در استان گیلان

فصل دوم
گردشگري (Tourism )
2-1-اشكال گردشگري
2-2-1-بازديد كننده بومي ديدار كنندگان بين المللي
2-2-2-ديدار كننده براساس اشكال گردشگري
2-3-گردشگري در ايران
2-3-1-تنوع عوامل ومناظر طبيعي ايران
2-3-2-حوزه هاي تاريخي–فرهنگي گردشگري درايران
2-3-3-جاذبه ها وزمينه هاي هنري

فصل سوم
آب
3-1-آب و اديان
3-2-آب از ديدگاه قرآن

فصل چهارم
آشنایی با دریای خزر
4-1-آب منشأ حیات
4-2-دریای خزر
4-2-1-مشخصات فیزیکی و جغرافیایی آن
4-2-2-مرداب انزلی
4-2-3- موقعیت تاریخی و جغرافیایی دریای خزر و تاثیرات حمل و نقل دریایی در اقتصاد و بافت اجت
4-2-4- وضعیت اقتصادی دریای خزر
4-2-4-1- وضعیت و اهمیت اقتصادی ماعی شمال ایران
4-2-4-2- دریای خزر و منابع ثروت
4-2-4-3-دریای خزر و امکانات بالقوه آن

فصل پنجم
حمل ونقل دریایی
5-1-گذری بر تعریف و مفهوم پایانه
5-1-1-تعریفی که سازمان پایانه ها و حمل ونقل کشور در مورد پایانه ها ارائه میدهد
5-2-پایانه های دریایی
5-3-تاریخچه حمل و نقل دریایی
5-4-اهمیت حمل و نقل دریایی
5-5-اهمیت حمل و نقل آبی
5-6-چشم انداز آینده حمل و نقل کالا در دریای خزر
5-7-شبکه ارتباطی حمل و نقل دریایی موج
5-8-حمل و نقل دریایی و مشکلات پیرامونی
5-9-گشودن معابر دریای طلسم شده در بستر تاریخ

فصل ششم
شناخت پايانه دريايي و وسايل حمل و نقل دريايي
6-1-شناخت پايانه مسافربري دريايي
6-2-اهداف پايانه مسافربري دريايي
6-2-1-شناخت فعاليت هاي دريايي
6-2-3-مزاياي حمل و نقل دريايي
6-3-قدرت حمل شناورها
6-3-1-منظم بودن سرويس
6-3-2-ايمني
6-3-3-حمل و نقل بار دريايي
6-3-4-اجناس
6-4-وسايل ترابري دريايي
6-5-شناخت وسايل ترابري دريايي و کشتي راني
6-5-1-مشخصات فيزيکي شناورها (قسمتهاي متشکله)
6-6-تيپ شناسي
6-6-1-اصل سادگي الزامي
6-7-مسئله فرم فضاي معماري و عملکردي بهره برداري
6-8-ضرورت توسعه حمل و نقل
6-9-دسته بندي عوامل در طراحي پايانه
6-9-1-مراحل و روش طراحي سيستم پايانه اي
6-9-2-تعيين اهداف و احکام طراحي
6-9-3-معيار و ضوابط طراحي (ضوابط کلي براي ارزشيابي برنامه ريزي طراحي هاي اوليه)
6-10-مراحل طراحي پايانه
6-11-خصوصيات بين المللي بودن کشتي راني
6-12-اتحاديه کشتي راني کشورهاي اسلامي (isa)
6-12-1-اتحاديه بين المللي بنادر و لنگرگاهها (iaph)
6-12-2-اتحاديه بين المللي چراغ هاي دريايي (Iala)

فصل هفتم
گیلان و هویت تاریخی
7-1-اقوام ایران
7-2-نژاد گیل
7-3- نام گیلان
7-4- گیلان و قدمت خط
7-5-معماری گیلان
7-5-1 آشنایی با معماری گیلان
7-5-2-عوامل موثر در معماری بومی گیلان
7-5-3-عوامل طبیعی و جغرافیایی
7-5-4-عوامل اقتصادی ومعیشتی
7-5-4-1-عوامل فرهنگی و اجتماعی
7-5-5-مصالح و فنون ساختمانی
7-5-6-الگوهای معماری بومی گیلان
7-5-7-ویژگی های اصلی معماری بومی گیلان

فصل هشتم
ستان گيلانا
8-1-مختصات استان گيلان
8-1-1-گيلان قديم
8-2-رودها و منابع آبي مهم
8-3-انسان در سواحل درياي خزر(تاريخ استقرار گیلان)
8-3-1-نژاد مردمان ساكن گيلان
8-3-2-صنعت
8-3-3-صنايع دستی
8-3-4-دستبافي (نساجي سنتي)
8-3-6-گليم بافي
8-3-7-جاجيم بافي
8-4-آيين‌هاي گيلاني
8-5-شهرستان رشت
8-5-1- شهرستان لاهيجان
8-5-2-شهرستان لنگرود
8-5-3-شهرستان رودسر
8-5-4-شهرستان تالش
8-5-5-شهرستان آستارا
8-5-6-شهرستان آستانه اشرفيه
8-5-7-شهرستان رودبار

8-5-9-شهرستان صومعه سرا..
8-5-10-بندر انزلي

فصل نهم
گیلان و جغرافیا
9-1- جغرافیای طبیعی و اقلیمی گیلان
9-1-1- مساحت و موقعیت استان گیلان
9-1-2- ناهمواریهای استان گیلان
9-1-3-ارتفاعات گیلان
9-1-4-آب و هوای استان گیلان
9-2- گونه های آب وهوایی استان گیلان
9-2-1- در استان گیلان حضور سه نوع آب و هوا قابل تشخیص است
9-2-2- سه جریان هوایی منطقه ای که موجب بارش در گیلان می شوند
9-2-3- خاک های گیلان
9-3- جغرافیای انسانی استان گیلان
9-3-1- جمعیت استان گیلان
9-3-2- فعالیتهای اقتصادی در استان گیلان

فصل دهم
تاریخ انزلی
10-1- پیدایش انزلی
10-2-سطح انزلی به تفکیک نوع خاکی
10-2-1- بندر انزلی و توسعه
10-2-2- وجه تسمیه انزلی
10-3- نقش انزلی در تاریخ نوین گیلان
10-3-1-جاذبه های گردشگری در بندر انزلی
10-3-2- جاذبه های طبیعی
10-3-3- جاذبه تاریخی و یادمانی
10-3-4- جاذبه های زیارتی
10-3-5- جاذبه های اقتصادی
10-4-بررسی ظرفیهای پذیرش توریست در بندر انزلی

فصل یاز دهم
جغرافیای طبیعی و اقلیمی بندر انزلی
11-1-موقعیت استانی بندر انزلی
11-1-1-خصوصیات اقلیمی شهرستان بندر انزلی
11-1-2-بارندگی
11-1-3-رطوبت
11-1-4- درجه حرارت
11-1-5- باد
11-1-6- باد در باورداشت مردم
11-1-7خصوصیات تابش
11-2- طبقه بندی اقلیمی
11-2-1-ویژگی اقلیمی احساس آسایش
11-3-زمین شناسی و ساختار بندر انزلی

فصل دواز دهم
بندر انزلي
ساختارهای اجتماعی اقتصادی در(بندر انزلی)
12-1-ساختارهای اجتماعی در (بندر انزلی)
12-1-1-جمعیت در بندر انزلی
12-1-2-ترکیب سنی و نسبت جنسی
12-1-2-نیروی انسانی و اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی
12-2-ساختارهای اقتصادی بندرانزلی
12-2-1-تولیدات گیاهی و جانوری
12-2-2-معادن و صنایع
12-2-3-صنایع دستی
12-2-4-بندرگاه و گمرک
12-2-5-گردشگری
12-3-اقتصادي بندر انزلي
12-3-1-ويژگي هاي عمومي شهرستان بندر انزلي
12-4-ويژگي اقتصادي و نقش بندر انزلي در عملكرد بنادر كشور
12-5-صادرات
12-6-عملكرد مالي و بيلان سالانه بندر انزلي
12-7-بررسي اقتصادي كشورهاي همسايه و همجوار درياي خزر
12-7-1-فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
12-8-كشورهاي مستقل مشترك المنافع (cis)
12-8-1-جمهوري آذربايجان
12-8-2-روسيه
12-8-3-جمهوري تركمنستان
12-8-4-جمهوري قزاقستان
12-9تحولات اقتصادي ايران و بازرگاني خارجي در سالهاي اخير
12-9-1-مبادلات بازرگاني ايران و سهم كشورهاي همسايه در درياي خزر
12-10-شناخت مبادي و مقاصد
12-11-شبكه هاي ارتباطي دريائي
12-11- 1 -پيش بيني آينده
12-12-تاريخچه راههاي ارتباط
12-12-1-انسان و راه
12-12-2-ايران باستان و حرکت
12-12-3-اروپا و ابتداي تکاپو
12-13-انسان و راه آبي
12-14-ايران و توسعه مسيرهاي دريايي
12-14-1-تاريخ کشتيراني و حمل و نقل دريايي ايرانيان

فصل سیز دهم
بررسي نمونه هاي موجود در ايران
13-1-کارخانه کشتي سازي
13-2-بندر نوشهر
13-2-1-تاريخچه بندر نوشهر
13-2-2-ويژگي هاي بندر نوشهر
13-2-3-محوطه هاي بندري
13-3-بندر شهيد رجايي
13-4-بندر شهيد باهنر
13-5-بندر خرمشهر
13-6-بررسی نمونه های خارجی
13-7-1-ميدان نبرد
13-7-2-پیچیدگی
13-7-3-بي بازگشت
13-7-4-ارتباط
13-8-ترمينال مسافر بري harumi وtokyo / اثر ua &minoru takeyama
13-9-پايانه ساکاي ميناتوشي
13-10-شبيه سازي دريايي روتردام ، هلند 1995
نورمن فاستروشرکا

فصل چهار دهم
الگوهای طراحی
14-1-مقدمه
14-1-1-بنادر و نظریه انتقال به خارج شهر
14-2-ترمینالها و ملزومات طراحی
14-3-عنصر عمده در ترمینال مسافربری دریایی
14-3-1-نقش یکسری از ترمینال
14-3-2-سطوح عملکرد و فعالیتهای وابسته در ترمینال
14-3-3-الگوی نموداری ترمینال مسافربری
14-3-4-ورودی ها وخروجی ها
14-3-5-پارکینگ ها
14-3-6- محوطه سازی سایت
14-3-7-فضاهای مورد نیاز برای طی مسیر مسافران
14-3-8- فضاهای خدماتی رفاهی مسافران
14-3-9-فضاهای مکمل فضاهای رفاهی
14-3-10-بخش تسهیلات شهروندان
14-3-11- بخش اداری
14-3-12-عرشه مسافری و بار
14-3-13- فضاهای انتظامی
4-3-14-تاًسیسات
14-4-محوطه اسکله
14-5-اساس طراحی پایانه
14-6- حوره بندی فضاهای پایانه دریایی مسافر
14-6-1- حوزه خدمات اداری
14-6-2- حوزه خدمات مسافری
14-6-3-حوزه خدمات رفاهی
14-6-4-حوزه خدمات باری
14-6-5-حوزه خدمات فنی و مهندسی
14-6-6-حوزه خدمات ایمنی و اضطراری

فصل پانز دهم
توجيه طرح
15-1-روند طراحي
15-2-تنديس گري با نور
15-3-بيان طراحي
15-3-1-کانسپت طرح
15-3-2-نماددايره و کره
15-3-3-نماد مربع
15-4-سازه ومصالح
15-5-تأسيسات
15-5-1-تأسيسات الكتريكي
15-5-2-سيستم برق مركزي
15-5-3-سيستم هاي ارتباطي
15-5-4-جمع آوري آبهاي سطحي
15-5-5-شبكة آب و فاضلاب
15-6- تحلیل سایت
15-6-1-وضع موجود
15-6-2-اسكله ها
15-6-3-تجهيزات
15-6-4-معابر و انبارهاي باز
15-7-ساختمان ها
15-8-موقعيت طرح
15-9-دسترسي به سايت
15-9-1-مجاورتها
15-9-2-وزش باد
15-9-3-شيب و توپوگرافي
15-9-4-ديد و منظر
15-10- برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذدانلود رساله پایانه دریایی


مطالعات پایانه دریایی


طراحی معماری پایانه دریایی


مقاله پایانه دریایی


تحقیق پایانه دریایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله معماری پایانه دریایی ...

رساله معماری پایانه دریایی برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری بروزکد و در قالب 308 صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود رساله طراحی پایانه دریایی ...

رساله, پایانه, و, ترمینال ,دریایی | بلاگ

رساله, پایانه, و, ترمینال ,دریایی,رساله پایانه و ترمینال دریایی تاریخ ایجاد 26/08/2013 12:00:00 ق.ظ تع را در سایت نقش برتر پارس بخوانید

رساله, پایانه, و, ترمینال ,دریایی | بلاگ

رساله, پایانه, و, ترمینال ,دریایی,رساله پایانه و ترمینال دریایی تاریخ ایجاد 26/08/2013 12:00:00 ق.ظ تع را در سایت نقش برتر پارس بخوانید

بایگانی‌های رساله پایانه دریایی - سایه 66 مرجع دانلود ...

مطالعات پایانه دریایی تعداد صفحات : 260 صفحه قیمت : 15000 تومان فهرست مطالب مطالعات پایانه دریایی – دانلود رساله معماری پایانه دریایی پيشگفتار انگيزه انتخاب موضوع چکیده فصل اول مطالعات پایانه دریایی سفر و توریسم 1– 1– سفر ...

مطالعات پایانه دریایی ۲۶۰ص | دانلود رساله و مطالعات معماری

مطالعات پایانه دریایی ۲۶۰ص. این مطالعات دارای نقشه و ۸ رندر نیز می باشد. نقشه ها حاوی Site Plan, Plan 1, Plan 2, Section A-A, section B-B می باشد.

رساله پایانه دریایی - nbp.rozblog.com

پايانه دريايي,رساله پایانه دریایی,پایانه دریایی,اسکله دریایی,پایان نامه اسکله,ترمینال دریایی,برنامه فیزیکی,استاندارد فضایی,رساله آماده پایانه دریایی,دانلود رایگان رساله و مطالعات پایانه دریایی,دانلود رایگان طرح ...

رساله طراحی پایانه دریایی - بزرگترین سایت تخصصی معماری

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری ، به تشریح رساله طراحی پایانه دریایی در قالب ورد و در ۳۰۷ صفحه می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم .

رساله معماری طراحی پایانه مسافریری - ترمینال مسافربری ...

وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ در این بخش برای شما یکی دیگر از رساله های خود تخت عنوان رساله معماری طراحی پایانه مسافریری پرداخته است. این رساله دارای پروژه معماری کاملی می باشد که شما می توانید به صورت جداگانه آن را ...

رساله طراحی پایانه دریایی - بزرگترین سایت تخصصی معماری

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری ، به تشریح رساله طراحی پایانه دریایی در قالب ورد و در ۳۰۷ صفحه می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم .

رساله پایانه دریایی (۳۰۷ صفحه ورد) - فروشگاه معماری دیسامگ

رساله پایانه دریایی من جمله مواردی به شمار می‌رود که به ندرت توسط دانشجویان معماری به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌شود. بنابرین به ارائه رساله پایانه دریایی در قالب 307 صفحه ورد می‌پردازیم.

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله معماری پایانه دریایی ...

رساله معماری پایانه دریایی برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری بروزکد و در قالب 308 صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود رساله طراحی پایانه دریایی ...

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله معماری پایانه دریایی ...

رساله معماری پایانه دریایی برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری بروزکد و در قالب 308 صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود رساله طراحی پایانه دریایی ...

رساله و مطالعات طراحی پایانه دریایی با فرمت WORD | آوای معماری

در این مطلب به ارائه مطالعات کامل طراحی پایانه و ترمینال دریایی پرداخته ایم که در جهت ارائه برای طرح نهایی و پایان نامه معماری است . رساله در فرمت word و در ۳۰۳ صفحه اماده شده که جزییات رو خدمت شما عزیزان در ادامه مطلب ...

رساله طراحی پایانه دریایی - بزرگترین سایت تخصصی معماری

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری ، به تشریح رساله طراحی پایانه دریایی در قالب ورد و در ۳۰۷ صفحه می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم .

رساله طراحی پایانه دریایی - بزرگترین سایت تخصصی معماری

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری ، به تشریح رساله طراحی پایانه دریایی در قالب ورد و در ۳۰۷ صفحه می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم .

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله معماری پایانه دریایی ...

رساله معماری پایانه دریایی برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری بروزکد و در قالب 308 صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود رساله طراحی پایانه دریایی ...

مطالعات پایانه دریایی - دانلود رساله معماری پایانه دریایی

مطالعات پایانه دریایی – دانلود رساله معماری پایانه درایی فهرست مطالب مطالعات پایانه دریایی – دانلود رساله معماری پایانه دریایی. پيشگفتار انگيزه انتخاب موضوع چکیده. فصل اول مطالعات پایانه ...

مطالعات پایانه دریایی 260ص - تحقیقستان

مطالعات پایانه دریایی,رساله پایانه دریایی,نقشه پایانه دریایی,پاورپوینت,پایان نامه,طرح ...

رساله ترمینال مسافربری (175 صفحه ورد) - فروشگاه معماری دیسامگ

تدوین رساله ترمینال بعنوان یکی از اجزای اصلی پروژه ترمینال امری دشوار است. بنابرین به ارائه رساله ترمینال مسافربری در قالب 175 صفحه ورد می‌پردازیم. ua-100778380-1. ورود به حساب کاربری. نام کاربری. رمز ورود. مرا به خاطر داشته باش ...

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله معماری پایانه دریایی ...

رساله معماری پایانه دریایی برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری بروزکد و در قالب 308 صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود رساله طراحی پایانه دریایی ...

رساله طراحی پایانه دریایی - بزرگترین سایت تخصصی معماری

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری ، به تشریح رساله طراحی پایانه دریایی در قالب ورد و در ۳۰۷ صفحه می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم .

رساله طراحی پایانه دریایی - بزرگترین سایت تخصصی معماری

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری ، به تشریح رساله طراحی پایانه دریایی در قالب ورد و در ۳۰۷ صفحه می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم .

شعر چیست

پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی

پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی

بررسی استراتژي توسعه بازاريابي و بازاريابي تركيبي

مبانی نظری و پیشینه پژوهش امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

پاورپوینت باغ شازده ماهان کرمان

مبانی نظری رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق

پاورپوینت مدیریت ریسک و شناسایی ریسکها

مبانی نظری تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های اندازه گیری آنها

پاورپوینت زمینه‌های عینی و شيوه‌هاي عملي براي پشتیبانی از برنامه های راهبردی دانشگاهها