دانلود رایگان


رساله مجموعه هنرهاي رزمي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله مجموعه هنرهاي رزمياین فایل به بررسی رساله طراحي مجموعه هنرهاي رزمي می پردازد
در فرمت word قابل ویرایش و در 306 صفحه میباشد .


دارای پاورپوینت تصاویر پلانها و تصاویر ماکت میباشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
اما مراكز ورزشي به گواهي آمار جوابگويي خيل عظيم مشتاقان نيست در عين حال واقعيتهاي اجتماعي نشان مي دهد كه جامعه ايران هنوز بصورت بالفعل توانايي و ظرفيت پذيرش افرادي در سطوح بالاي حرفه اي را در داخل ساختار ورزشي خود ندارد با توجه به جوان بودن جمعيت كشور و حساس بودن مقطع سني ايران پر كردن اوقات فراغت افراد امري است مهم و خطير ، زيرا با توجه به مفاسد روز افزون اجتماعي داخل جامعه و سياست بيگانگان در منهدم كردن خلاقيت و نيروي جواني اين نسل بايد به خوبي و درجهتي صحيح رشد كند .
فهرست مطالب

عنوان پایان نامه
اهداف و علت انتخاب موضوع
شرح موضوع
روند تحقیق
چكيده مقدمه
فصل اول : شناخت و بستر طرح
1-1 آموزش
1-2 ورزش
1-3 ورزش هاي رزمي
1-3-1 تاريخچه ورزش هاي رزمي
1-4 ورزش و نظام اجتماعي
1-4-1 ورزش و سياست
1-4-2 ورزش و اقتصاد
1-4-3 ورزش وجامعه
1-4-4 ورزش ، دين ، مذهب ، سنت
فصل دوم : مقررات ومعيارهاي طراحي سالنهاي ورزشي
2-1 مشخصات فضاي و معماري سالن هاي ورزشي
2-1-1 ابعاد واندازه هاي سالن هاي ورزشي
2-1-2 ارتفاع سالن هاي ورزشي
2-1-3 تجهيزات سالن هاي ورزشي
2-1-4 فضاهاي مورد نياز سالن هاي ورزشي
2-2 مقررات فني و جزئيات ساختماني
2-2-1 كف سازي زمين هاي ورزشي
2-2-2 مقررات عمومي ديواره ها
2-2-3 مقررات عمومي سقف ها
2-3 مشخصات كالبدي
2-3-1 تكواندو
2-3-2 جودو
2-3-3 كاراته
2-3-4 بوكس
2-4 تركيب فضايي و ويژگي هاي مراكز ورزشي
2-4-1 موقعيت و شرايط استقرار
2-4-2 مقياس ، شعاع عملكرد و سرانه هاي مراكز ورزشي
2-4-3 فعاليت ها و ارتباطات داخلي
2-4- 4فعاليت هاي ورزشي برحسب مقياس ورزشگاه ها
2-5 ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي براي معلولين
2-6 اصول کلی راجع به پايداري ساختمان در برابر زلزله
فصل سوم : ملاحظات طراحي سازه سالنهاي ورزشي
1-3 كليات
3-2 رهيافت كلي طراحي
3-2-1 خدمات
3 -2-1 تقسيمات داخلي
3 -2-1 تجهيزات
3 -2-1 پوشش خارجي بنا
3 -2-1 بارش هاي آسماني
3-3 طيف راه حل هاي سازه اي
3-4 اصول سازه
3-5 عنصرهاي سازه
3 -5-1 شالوده ها
3 -5-2 سيستم هاي باربر
3-6 ملاحظات ويژه
3 -6-1 كارهاي فلزي
3 -6-1 كارهاي بتني ( ستون ، تير ، ديوار)
3-7 ملاحظات انتخاب سازه
3-7-1 انواع سيستم هاي سازه اي
3-7-2 مقایسه اجمالی انواع مختلف سازه
فصل چهارم : تاسيسات حرارتي و تهويه سالنهاي ورزشي
4-1 كليات
4-2 الزامات گرمايشي
4-2-1 كميته كردن تبادل گرما
4-2-2 دما
4-3 سيستم هاي توزيع گرما
4-3-1 سيستم هواي گرم
4 -3-1 سيستم آب گرم
4-4 سيستم هاي خنك كننده
4 -4-1 سيستم ايرواشر
4 -4-2 سيستم كولرآبي
4-5 تهويه
4 -5-1 شرايط تهويه
4-5-2 احساس عدم آسايش
4-5-3 ميزان تهويه
4-5-4 سيستم هاي تهويه
4-6 ملاحظات ويژه
4 -6-1 رطوبت نسبي
4 -6-2 عايق بندي تاسيسات
4-6-2 كانال هاي انتقال دهنده هوا
فصل پنجم : تاسيسات برقي سالنهاي ورزشي
5-1 ملاحظات پايه
5 -1-1 تعيين ميزان مصرف
5-1-2 تامين نيرو
5 -1-3 انعطاف پذيري سيستم ها
5 -1-4 صرفه جويي در انرژي

5-2 سيستم روشنايي
5 -2-1 روشنايي رويدادها ورزشي
5 -2-2 روشنايي عمومي
5 -2-3 روشنايي مناطق فرعي
5-2-4 روشنايي خارج از ساختمان
5-3 پريزها و خروجي هاي نيرو و مخابرات
5-4 سيستم ها ي ويژه
5 -4-1 پخش تلويزيوني
5 -4-2 سيستم اعلام حريق
5 -4-3 سيستم پخش صدا
5 -4-4 سيستم تلفن
5 -4-5 سيستم اینتركام
5 -4-6 تابلوي اعلام نتايج
5-5 سيستم اتصال زمين حفاظتي
5-6 سيستم حفاظت در برابر آذرخش
فصل ششم : ملاحظات ويژه سالنهاي ورزشي
6-1 سيستم اكوستيك سالن
6-2 مقررات ايمني از حريق
6-2-1 ضوابط ايمني سالنهاي ورزشي براي محافظت ازورزشكاران و تماشاچيان در برابر حريق
6-2-2 راههاي خروج
6-2-3 فضاهاي مخاطره آميز
6-2-4 سيستم هاي هشدار دهنده و اطفاي حريق
فصل هفتم : مطالعات و شناخت بستر طرح
7-1 ويژگيهاي شهر تهران
7-1-1 تاريخچه از تهران
7-1-2 موقعيت طبيعي شهر تهران
7-1-3 ويژگيهاي اقليمي شهر تهران
7-1-4 شرايط حرارتي در فضاي آزاد
7-1-5 شرايط حرارتي در فضاهاي داخلي
7-1-6 توپو گرافي
7-1-7 جهت جلوگيري ساختمان در رابطه با اقليم
7-1-8 تحليل جهت گيري ساختمان در رابطه خورشيد
7-1-9 فرم ساختمان در رابطه با اقليم
7-1-10 ضوابط طراحي ، مصالح ساختماني
7-1-11 توصيه هاي منتج از نمودارهاي بيوكليماتيك ساختمانی شهر تهران
7-2 تهران از ديدگاه جمعيتي
7-2-1 جمعيت
7-3 ويژگيهاي منطقه 22 شهرداري تهران
7-3-1 خصوصيات جغرافيايي و طبيعي منطقه 22 شهرداري تهران
7-3-2 ويژگيهاي اقليمي منطقه 22 شهرداري تهران
7-3-3 وضعيت تويوگرافي منطقه 22 شهرداري تهران
7-3-4 وضعيت موجود منطقه 22 شهراري تهران
7-3-5 جمعيت منطقه 22 شهرداري تهران
7-3-6 ساختار تراكم و الگوي مسكن در منطقه 22 شهرداري تهران در وضعيت فعلي
7-3-7 طرح تفصيلي منطقه 22 شهرداري تهران
7-3-8 اهداف زيست محيطي در طرح ريزي منطقه 22 شهرداري تهران
فصل هشتم : بررسي نمونه هاي موجود
8-1 بررسي نمونه هاي موجود در ايران
8-1-1 سالن بوكس شهيد شيرودي
8-1-2سالن كاراته و جودوي شهيد شيرودي
8-2 بررسي نمونه هاي خارجي
8-2-1 سالن بوكس نيويورك
8-2-2 سالن جودودي نيويورك
نتيجه گيري از مطالعات
فصل نهم : بررسي مكان سايت
9-1 تحليل از سايت
9-2 نتيجه گيري از تحليل سايت
فصل دهم : مباني نظري طرح
10-1 توجيه طرح
10-1-1برسي چگونگي فعاليت هاي ورزش هاي رزمي در تهران
10-2 شناخت طرح
10-2-1 برنامه فيزيكي طرح
10-3 روند طراحي
10-3-1 تحليل شكل هاي طرح
10-3-2 تحليل احجام طرح
10-3-3 تحليل سير كولاسيون طرح
10-3-4 تحليل ورودي طرح
10-3-5 تحليل کلیات طرح
10-3-6 تحليلي سازه طرح
10-3-7 تحليل تاسيسات طرح
فصل یازدهم : نقشه های طرح مجموعه ورزشی هنرهای رزمی (منطقه 22 تهران )

منابع
رساله مجموعه هنرهاي رزمي


مطالعات مجموعه هنرهاي رزمي


طراحی معماری مجموعه هنرهاي رزمي


تحقیق مجموعه هنرهاي رزمي


مقاله مجموعه هنرهاي رزمي


نمونه موردی مجموعه هنرهاي رزمي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رزمي - sobbekheir.com

هنر رزمي جودو که بر خاسته از ژاپن است جزء هنر هاي رزمي مثل کاراته ، تکواندو و کونگ فو مي باشد با اين وجود بسيار متفاوت از ساير هنرهاي رزمي مي باشد چرا که در آن مشت زدن و لگد زدن در مسابقات ممنوع است .

اموزش هنرهای رزمی

آموزش حرفه اي دفاع شخصي (3dvd),دفاع و ضرورت آن,دفاع وضرورت آن,دانلود آموزش هنرهای رزمی,داوری جودو,اموزش هنرهای رزمی,دفاع وضرورت ان,دانلود اموزش خط یک کونگ فو توا,نقاط حساس بدن در دفاع شخصی,نقات حساس پسران,دانلود رايگان ...

شمايل نگاري

مجموعه هاي بزرگ مربوط به تأملات مذهبي كه در صومعه ها گرد آورده بوده اند، مانند تأملاتي در شرح حال مسيح، از بوتاونتور كاذب(20) شيوه عاطفي تازه اي را مربوط به شمايل نگاري اشاعه مي دهد. نيز متأثر مذهبي بر نحوة نقل داستان ها ...

رزمي - sobbekheir.com

هنر رزمي جودو که بر خاسته از ژاپن است جزء هنر هاي رزمي مثل کاراته ، تکواندو و کونگ فو مي باشد با اين وجود بسيار متفاوت از ساير هنرهاي رزمي مي باشد چرا که در آن مشت زدن و لگد زدن در مسابقات ممنوع است .

20 سبك رزمي زير نظر فدراسيون كونگ فو فعال است - ایرنا

شهركرد- ايرنا- رئيس فدراسيون كونگ فو و هنرهاي رزمي جمهوري اسلامي ايران گفت:هم اكنون بيش از 20 سبك رزمي زير نظر اين فدراسيون فعاليت دارد.

آموزش حرفه اي دفاع شخصي (3DVD)

آموزش حرفه اي دفاع شخصي (3dvd),دفاع و ضرورت آن,دفاع وضرورت آن,دانلود آموزش هنرهای رزمی,داوری جودو,اموزش هنرهای رزمی,دفاع وضرورت ان,دانلود اموزش خط یک کونگ فو توا,نقاط حساس بدن در دفاع شخصی,نقات حساس پسران,دانلود رايگان ...

هنرهای رزمی | کونگ فو

عليرضا صفوي متولد 1353 هنرهاي رزمي را در سال 1368 با کونگ فو توآ شروع و بعد از 2 سال به هنرهاي رزمي شائولين سبک (تايگون هي بوکس) روي آورد و بعد از آن ضمن فراگيري ووشو استاندارد, آن رادر استان بوشهر پايه گذاري کرد و بمدت 8سال ...

هنرهای رزمی | ووشو

ووشو ورزش رزمی ملی چین است که مرکب از دو کلمه "وو"و "شو" به معنی هنر رزم می باشد. ووشو wushu به هنرهاي رزمي کشور چين گفته مي‌شود که در آن انواع مختلف حرکات براي سلامتي جسم و روح و دفاع شخصي در نظر گرفته شده‌ است.

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله مجموعه اقامتی تفریحی ...

رساله مجموعه اقامتی تفریحی,مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی,پایان نامه مجموعه اقامتی تفریحی,پروژه معماری اقامتی تفریحی,رساله معماری,رساله مجموعه اقامتی,رساله

آموزش دفاع شخصي

دفاع,دفاع شخصي,ورزش,هنرهاي رزمي, آموزش دفاع شخصي - آموزش دفاع شخصي در ادامه بخش دوم مجموعه آموزش دفاع شخصي به آموزش3 حرکت خطرناک، حرکات دفاع شخصي، اساس دفاع شخصي و نحوه مبارزه با افراد قدرتمند اختصاص يافته است.

آموزش حرفه اي دفاع شخصي (3DVD)

آموزش حرفه اي دفاع شخصي (3dvd),دفاع و ضرورت آن,دفاع وضرورت آن,دانلود آموزش هنرهای رزمی,داوری جودو,اموزش هنرهای رزمی,دفاع وضرورت ان,دانلود اموزش خط یک کونگ فو توا,نقاط حساس بدن در دفاع شخصی,نقات حساس پسران,دانلود رايگان ...

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل محصولی از ...

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل محصولی از معماری بنا. مقدمه 8. اهميت موضوع : 8. فرهنگسرا Cultural Center : 9. پيشينه مراكز فرهنگي : 11. اهميت تاسيسات فرهنگي ـ اجتماعي : 12. ضرورت مجموعه هاي ...

رزمي - sobbekheir.com

هنر رزمي جودو که بر خاسته از ژاپن است جزء هنر هاي رزمي مثل کاراته ، تکواندو و کونگ فو مي باشد با اين وجود بسيار متفاوت از ساير هنرهاي رزمي مي باشد چرا که در آن مشت زدن و لگد زدن در مسابقات ممنوع است .

مجموعه فيلم هاي رزمي قديمي

مجموعه فيلم هاي رزمي قديمي : ... بهترين هاي هنرهاي رزمي . Best of martial Arts (1990) 38. تعادل قدرت ( ببر پنهان) Balance of power (hidden tiger) 1996. 39. نمايش : بيلي بلنكس . Showdown (1993) 40. تي سي 2000 : بيلي بلنكس . Tc 2000 (1990) 41. سلطان كيك بوكسور: بيلي بلنكس. King of the ...

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل محصولی از ...

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل محصولی از معماری بنا. مقدمه 8. اهميت موضوع : 8. فرهنگسرا Cultural Center : 9. پيشينه مراكز فرهنگي : 11. اهميت تاسيسات فرهنگي ـ اجتماعي : 12. ضرورت مجموعه هاي ...

آموزش دفاع شخصي

دفاع,دفاع شخصي,ورزش,هنرهاي رزمي, آموزش دفاع شخصي - آموزش دفاع شخصي در ادامه بخش دوم مجموعه آموزش دفاع شخصي به آموزش3 حرکت خطرناک، حرکات دفاع شخصي، اساس دفاع شخصي و نحوه مبارزه با افراد قدرتمند اختصاص يافته است.

آموزش دفاع شخصي

دفاع,دفاع شخصي,ورزش,هنرهاي رزمي, آموزش دفاع شخصي - آموزش دفاع شخصي در ادامه بخش دوم مجموعه آموزش دفاع شخصي به آموزش3 حرکت خطرناک، حرکات دفاع شخصي، اساس دفاع شخصي و نحوه مبارزه با افراد قدرتمند اختصاص يافته است.

دانلود رساله معماری طراحی باغ- فرهنگسرای هنرهای بومی ...

دانلود رساله معماری طراحی باغ- فرهنگسراي هنرهاي بومی . پرش به محتوا. برچسب های محبوب # انجام پروزه معماری # پروزه پایان نامه معماری # معماری # انواع موضوعات پایانامه معماری # پایان نامه رساله معماری # معماری بنا; memaribana.com ...

هنرهای رزمی | ووشو

ووشو ورزش رزمی ملی چین است که مرکب از دو کلمه "وو"و "شو" به معنی هنر رزم می باشد. ووشو wushu به هنرهاي رزمي کشور چين گفته مي‌شود که در آن انواع مختلف حرکات براي سلامتي جسم و روح و دفاع شخصي در نظر گرفته شده‌ است.

خريد سي دي كاملترين مجموعه چند رسانه اي براي آموختن ساز ...

كاملترين مجموعه چند رسانه اي براي آموختن ساز ارگ و پيانو ارگ نوازي و پيانو زدن را بدون استاد بياموزيد برخي سرفصل ها: نحوه نشستن پشت ساز شماره گذاري انگشتان شناخت نتها كلاوه ها يافتن نت دوي وسط آكورد ،آريژ و … مدرس : هومن ...

دانلود رساله فرهنگسرای هنر [کاملا تخصصی]

دانلود رساله فرهنگسرای هنر در 152 صفحه word با چکیده انگلیسی این رساله در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است. این رساله کامل فرهنگسرا هنر کاملا تخصصی کار شده و آماده ارائه به عنوان پایان نامه می باشد.

پومسه www.Iritf.org.ir

پومسه. فرم یا پومسه (poomsae) يكي از مهمترين جنبه هاي آموزشي هنرهاي رزمي ميباشد. فرم مجموعه اي از حركات كلاسيك تكواندو شامل تكنيكهاي ايستادن، دست، پا و جابجايي است كه براساس منطق طراحي شده اند.

دانلود فیلم آموزشی هنر رزمی آیکیدو Steven Seagal Aikido

دانلود فیلم آموزشی هنر رزمی آیکیدو Steven Seagal Aikido: The way beyond path امروز برای شما یکی از معروفترین آمورش های هنر رزمی Aikido را جهت دانلود آماده

هنرهای رزمی | کونگ فو

عليرضا صفوي متولد 1353 هنرهاي رزمي را در سال 1368 با کونگ فو توآ شروع و بعد از 2 سال به هنرهاي رزمي شائولين سبک (تايگون هي بوکس) روي آورد و بعد از آن ضمن فراگيري ووشو استاندارد, آن رادر استان بوشهر پايه گذاري کرد و بمدت 8سال ...

دانلود فیلم آموزشی هنر رزمی آیکیدو Steven Seagal Aikido

دانلود فیلم آموزشی هنر رزمی آیکیدو Steven Seagal Aikido: The way beyond path امروز برای شما یکی از معروفترین آمورش های هنر رزمی Aikido را جهت دانلود آماده

رزمي - sobbekheir.com

هنر رزمي جودو که بر خاسته از ژاپن است جزء هنر هاي رزمي مثل کاراته ، تکواندو و کونگ فو مي باشد با اين وجود بسيار متفاوت از ساير هنرهاي رزمي مي باشد چرا که در آن مشت زدن و لگد زدن در مسابقات ممنوع است .

بهبود سرعت یادگیری شبکه های عصبی ...

پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

يك مدل تصادفي مربوط به تصميمات استراتژيك

پروپوزال تاثیر آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر بهبود عملکرد خانواده و صمیمیت زنان متاهل

مبانی نظری ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل

پاورپوینت آشنایی با مهندسی برق

گويش

گزارش کار آموزی اطلاعات كلي و روش اجراي تعميرات اتومبيل

ویژگیهای فردی