دانلود رایگان


رساله مرکز درمان بیماران خاص - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله مرکز درمان بیماران خاصاین فایل معماری به بررسی رساله مرکز درمان بیماران خاص می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 89 صفحه می باشد.

بخشی از محتوا ::

بیمارستان نهادی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسان ها و بازگشت به تندرستی و معالجه امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته و همراه با تکامل و توسعه علوم به شکل امروزین آن در آمده است. بنابراین تاریخ بیمارستان با تاریخ پزشکی در آمیخته است و در حقیقت رشد و پیشرفت بیمارستان متاثر از پیشرفت و توسعه روز افزون پزشکی است.پزشکی از پر سابقه ترین نهادهای اجتماعی- فرهنگی است که به علت پیوستگی و قرابت آن با حیات انسانی از پدیده هایی است که انسان به طور مستقیم با آن سر وکار دارد و بدین لحاظ است که بررسی های تاریخی ریشه های آن را در مذهب ،اسطوره شناسی،سنت ها و آداب ورسوم اجتماعات گوناگون نشان می دهد.

فهرست مطالبچکیده 1پیش گفتار 2فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی 31-1در باب مرکز درمانی 41-1-1 تاریخچه مرکز درمانی 41-1-2 محل استقرار 81-1-3 قابلیت دسترسی 81-1-4 مسیر ماشین رو 81-1-5 مسیر پیاده رو 91-1-6 مشخصات اسکلت ساختمان 91-2 پیشینه سازمان انتقال خون 101-2-1فعالیت ها 111-2-2وظایف 13فصل دوم : مطالعات کالبدی بستر 142-1 موقعیت جغرافیایی 152-1-1 جغرافیایی استان مازندران 152-1-2 شهرستان ساری 162-1-3 ناهمواری ها 172-1-4 زلزله خیزی 182-1-5 منابع آب 182-2 ویژگی های اقلیمی 192-2-1 اقلیم استان مازندران 192-2-2 اقلیم شهر ساری 192-3 عناصر اقلیمی 202-3-1 دما 202-3-2 رطوبت 202-3-3 بارندگی 212-3-4 باد 222-3-5 پوشش گیاهی 232-3-6 تابش خورشید 23
2-4 موقعیت سایت 242-4-1 موقعیت ساختمان 242-4-2 دسترسی ها 252-4-3 عوامل موثر بر طرح 25فصل سوم : مطالعات معماری 283-1 نگاهی به نمونه ها – نمونه های داخلی 293-1-1 سازمان انتقال خون مرکزی تهران 293-2 چند نمونه خارجی 363-2-1 مرکز درمانی سینت مری 363-2-2 مرکز درمانی یوتا ولی 393-2-3مرکز درمانی در-ونت 423-2-4 مرکز درمانی استرمنت 433-3 برنامه ریزی معماری 443-3-1 تاریخچه تالاسمی 443-3-2 کم خونی چیست ؟ 453-3-3 تالاسمی ماژور چیست ؟ 463-4 معیار ها و مشخصات کیفی 493-4-1 ملاحظات معماری فضاهای اداری 493-4-1-1 سرویس ها 513-4-1-2 راهروها 513-4-1-3 درها 513-4-1-4 پله ها 523-4-1-5 آسانسورها 523-4-1-6 رامپ و سکوی شیب دار 523-4-2 ورودی ها 523-4-2-1 ورودی های اصلی مرکز درمانی 533-4-2-2 ورودی کارمندان 533-4-2-3 ورودی سرویس رسانی 533-4-2-4 ورودی سالن ها 533-4-2-5 ورودی رستوران و سالن غذاخوری 533-4-3 تعیین حدود 533-4-3-1 بخش آموزشی 533-4-3-2 بخش تشخیصی (آزمایشگاه ) 543-4-3-3 بخش تحقیقاتی 573-4-3-4 بخش بستری (بخش مخصوص بیماران تالاسمی ) 573-4-3-5 بخش کنترل عفونت 593-4-3-6 بخش اداری 603-4-3-7 بخش خدماتی. 613-4-3-7-1 رخشویخانه 613-4-3-7-2 اشپزخانه 623-4-3-7-3 انبار ها 633-4-3-7-4 پارکینگ 643-4-4 ملاحظات تاسیساتی ، مکانیکی ،حرارتی و برودتی 643-4-4-1 فضاهای تاسیساتی بیمارستانی شامل 643-4-4-2 تاسیسات مکانیکی 643-4-4-2-1 تاسیسات سرمایش و گرمایش 653-4-4-2-2 لوله کشی بخار 653-4-4-2-3 مرکز سانترال گازهای طبی 653-4-4-2-4 تصفیه فا ضلاب 663-3-5 ملاحظات تاسیسات الکتریکی و برقی 663-3-5-1 مرکز ژنراتور 663-3-5-2 تابلوهای برق 663-3-5-3 اعلام و اطفاء حریق 673-3-5-4 سیستم روشنایی 673-3-5-5 پریزهای برق 683-3-5-6 تلفن 683-3-6-7 احضار و اینترکام 683-3-5-8 سیستم صوتی 683-3-5-9 صدای نامطلوب 68فصل جهارم : طرح پیشنهادی (مرکز درمانی ) 704-1 استقرار طرح 714-2 برنامه فیزیکی طرح 714-2-1 ضریب گردش 724-2-2 ساختمان ها و عناصر داخل سایت 724-2-2-1 معرفی ورودی های مختلف ساختمان 724-3 معرفی طبقات 724-3-1 معرفی طبقات 1- 724-3-1-1 بخش خدماتی 734-3-1-1-1 رخشویخانه 734-3-1-1-2 آشپزخانه 744-3-1-1-3 انبار 744-3-2 معرفی طبقات همکف 744-3-2-1 حوزه اداری 754-3-2-2 بانک خون 754-3-2-3 حوزه مخصوص بیماران تالاسمی 764-3-3 معرفی طبقه اول 764-3-3-1 اتاق مشاوره تالاسمی 774-3-3-2 اداری 774-3-3-3 آزمایشگاه 774-3-4 معرفی طبقه دوم 784-3-4-1 بخش بستری تالاسمی 794-3-4-2 اداری 794-3-4-3 آزمایشگاه 804-3-5 معرفی طبقه سوم 804-3-5-1 بخش آموزشی 804-3-5-2 آزمایشگاه 804-3-5 معرفی طبقه سوم 804-3-5-1 بخش آموزشی 814-3-5-2 آزمایشگاه 814-3-6 معرفی طبقه چهارم 814-3-6-1 بخش تحقیقاتی 834-3-6-2 آزمایشگاه 834-3-7 معرفی طبقه پنجم. 834-3-7-1 حوزه مدیریت 834-3-7-2 سالن همایش 834-3-7-3 آزمایشگاه 844-3-8 معرفی طبقه ششم. 84منابع
فهرست تصاویرتصویر 1 –1 بانک خون 10تصویر2 –1 موقعیت جغرافیایی استان مازندران 15تصویر 2 – 2موقعیت جغرافیایی شهرستان ساری 16تصویر2 –3 ناهمواریها 17تصویر 2 –4 منابع آب 18تصویر 2-5- نمودار دما 20تصویر 2-6 – بارندگی 21تصویر 2-7 – باد 22تصویر 2- 8 – پوشش گیاهی 23تصویر 2- 9 – تابش خورشید 23تصویر 2-10 – موقعیت سایت مرکز درمانی 25تصویر 2- 11 – دیاگرام وزش باد 26تصویر 2- 12 – دسترسی های اصلی و فرعی 26تصویر 2-13- دیاگرام آلودگی صوتی 27تصویر 2- 14 – دیاگرام تابش خورشید 27تصویر 3- 1 – انتقال خون تهران 29تصویر 3- 2 – انتقال خون تهران 29تصویر 3-3 – انتقال خون تهران 30تصویر 3-4 – انتقال خون تهران 30تصویر 3-5 – انتقال خون تهران 30تصویر 3-6 – انتقال خون تهران 31تصویر 3-7 – انتقال خون تهران 31تصویر 3-8 - انتقال خون تهران 32تصویر 3-9 –انتقال خون تهران 32تصویر 3-10 – انتقال خون تهران 33تصویر 3-11 – انتقال خون تهران 33تصویر 3-12 – انتقال خون تهران 33تصویر 3-13 – انتقال خون تهران 34تصویر 3-14 – انتقال خون تهران 34تصویر 3-15 – انتقال خون تهران 35تصویر 3-16 – مسیر ارتباطی انتقال خون تهران 35تصویر 3-17 – مسیر ارتباطی انتقال خون تهران 35تصویر 3-18 – انتقال خون تهران 36تصویر 3-19 – دید خارجی انتقال خون تهران 36تصویر3-20 – مرکز درمانی سینت مری 37تصویر3-21 – مرکز درمانی سینت مری 37تصویر 3-22 –مرکز درمانی سینت مری 37تصویر 3-23 – پلان مرکز درمانی سینت مری 38تصویر 3-24 – پلان مرکز درمانی سینت مری 38تصویر3-25 – مرکز درمانی یوتا ولی S.T UTAH VALLY MEDICAL CENTER . 39تصویر3-26 – مرکز درمانی یوتا ولی 39تصویر3-27 - مرکز درمانی یوتا ولی 40تصویر3-28– مرکز درمانی یوتا ولی 40تصویر3–29 پلان مرکز درمانی یوتا ولی 41تصویر3-30– پلان مرکز درمانی یوتا ولی 41تصویر3 -31 – مرکز مرکز درمانی DERWENT MEDICAL CENTER , LONDON 42تصویر 3-32 – مرکز مرکز درمانی 42تصویر 3-33 – مرکز مرکز درمانی 42تصویر 3-34 – مرکز مرکز درمانی 43تصویر 3-35 – مرکز مرکز درمانی ST. STORMONT MEDICAL CENTER 4تصویر 3-36 – پلان مرکز درمانی 44تصویر 3-37 – مرکز درمانی 44تصویر 4-1 – دیاگرام طبقه 1- 73تصویر 4-2 – دیاگرام طبقه همکف 75تصویر 4-3 – دیاگرام طبقه همکف 76تصویر 4-4 – دیاگرام طبقه اول 76تصویر 4-5– دیاگرام طبقه دوم 79تصویر 4-6– دیاگرام طبقه سوم 80تصویر 4-7 – دیاگرام طبقه چهارم 82تصویر 4-8 – دیاگرام طبقه پنجم 83تصویر 4-9 – دیاگرام طبقه ششم 84فهرست جداول73 جدول 4-1- برنامه فیزیکی طبقه 1-74 جدول -4-2- برنامه فیریکی طبقه همکف77 جدول-4 3- برنامه فیزیکی طبقه اول78 جدول 4-4 برنامه فیزیکی طبقه دوم81 جدول 4-5- برنامه فیزیکی طبقه سوم82 جدول 4-6- برنامه فیزیکی طبقه چهارم84 جدول 4-7- برنامه فیزیکی طبقه پنجم84 جدول 4-7- برنامه فیزیکی طبقه ششم


رساله مرکز درمان بیماران خاص


مطالعات مرکز درمان بیماران خاص


طراحی معماری مرکز درمان بیماران خاص


مقاله مرکز درمان بیماران خاص


تحقیق مرکز درمان بیماران خاص


نمونه موردی مرکز درمان بیماران خاص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رساله مرکز درمان بیماران خاص - فرصت های کار و کارآفرینی

سلام کاربر گرامی شما با جستجوی ” رساله مرکز درمان بیماران خاص “ وارد این صفحه شده اید . امیدواریم این محصول شما را به هدفتان برساند . امیدوارم پکیج کامل فایل رساله مرکز درمان بیماران خاص که معتبرترین فایل و فایل اصلی ...

دانلود ( رساله مرکز درمان بیماران خاص ) - فرصت های کار و ...

رساله مرکز درمان بیماران خاص این فایل معماری به بررسی رساله مرکز درمان بیماران خاص می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 89 صفحه می باشد. بخشی از محتوا :: بیمارستان نهادی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای ...

دانلود ( رساله مرکز درمان بیماران خاص ) - فرصت های کار و ...

رساله مرکز درمان بیماران خاص این فایل معماری به بررسی رساله مرکز درمان بیماران خاص می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 89 صفحه می باشد. بخشی از محتوا :: بیمارستان نهادی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای ...

بهره برداری از ۸۱ مرکز جامع درمان بیماران خاص

رییس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت در گردهمایی ارکان مدیریتی بیمارستان های سراسر کشور گفت: ? ۸۱ مرکز جامع درمان بیماران خاص در سراسر کشور به بهره برداری خواهد رسید. ? مراکز جامع درمان بیماران خاص به ...

دانلود ( رساله مرکز درمان بیماران خاص ) - فرصت های کار و ...

رساله مرکز درمان بیماران خاص این فایل معماری به بررسی رساله مرکز درمان بیماران خاص می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 89 صفحه می باشد. بخشی از محتوا :: بیمارستان نهادی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای ...

بهره برداری از ۸۱ مرکز جامع درمان بیماران خاص

رییس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت در گردهمایی ارکان مدیریتی بیمارستان های سراسر کشور گفت: ? ۸۱ مرکز جامع درمان بیماران خاص در سراسر کشور به بهره برداری خواهد رسید. ? مراکز جامع درمان بیماران خاص به ...

اداره بیماریهای خاص

نظارت بر فعالیتها و عملکرد بخشهای بیماران خاص و تلاش در جهت افزایش کیفیت درمان بیماران هماهنگی با اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع صدور معرفی نامه جهت دیالیز بیماران(دائم و موقت)

رساله ,طراحی, مرکز درمان, بیماران خاص, (مرکز تالاسمی) | بلاگ

رساله ,طراحی, مرکز درمان, بیماران خاص, (مرکز تالاسمی), بخشی از مطلبتالاسمی یک واژه یونانی است که از دو کلمه تالاسا Thalassa به معنی دریا و امی Emia ب را در سایت رساله ,و مطالعات, طراحی, ساختمان ,اداری بخوانید

دانلود رساله مرکز درمان بيماران خاص | رساله طراحی مرکز ...

دانلود رساله مرکز درمان بيماران خاص, پروپوزال مرکز درمان بيماران خاص, مطالعات طراحی مرکز درمان بيماران خاص, طرح نهایی مرکز درمان بيماران خاص, معماری مرکز

پایان نامه مرکز درمان بیماران خاص | معماری 98

ادامه توضیحات این محصول در لینک رساله معماری مرکز درمان بیماران خاص ۸۰۰۰ تومان – اضافه‌کردن به سبدخرید برو به مرحله پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد

رساله مرکز درمان بیماران خاص - فرصت های کار و کارآفرینی

سلام کاربر گرامی شما با جستجوی ” رساله مرکز درمان بیماران خاص “ وارد این صفحه شده اید . امیدواریم این محصول شما را به هدفتان برساند . امیدوارم پکیج کامل فایل رساله مرکز درمان بیماران خاص که معتبرترین فایل و فایل اصلی ...

دانلود رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص

دانلود رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص. فهرست مطالب. چکیده پیش گفتار فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی ۱-۱در باب مرکز درمانی ۱-۱-۱ تاریخچه مرکز درمانی ۱-۱-۲ محل استقرار ۱-۱-۳ قابلیت دسترسی

رساله معماری مرکز درمان بیماران خاص | معماری 98

09.07.2017 · پایان نامه معماری مرکز درمان بیماران خاص که در این مقاله ارائه شد مطالعات کاملی در این زمینه را داراست , این رساله word که در ۸۵ صفحه تنظیم شده است را از فروشگاه معماری وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .

رساله مرکز درمان بیماران خاص

حسین سلامیان (مدیر وب سایت)سلام حسین سلامیان هستم! کارشناس رشته عمران از دانشگاه بناب . حدود ۶ سال است که در عرصه گرافیک و معماری فعالیت دارم. علاقه مند به کارهای گرافیکی و طراحی هستم. این سایت را با عنوان مرجع تخصصی ...

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله مرکز درمانی بیماران خاص ...

رساله مرکز درمانی بیماران خاص بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری

کاملترین رساله طراحی مرکز درمانی بیماران خاص ( 85 صفحه ...

رساله طراحی مرکز درمانی بیماران خاص را میتوان یکی از موضوعات مربوط به رساله معماری دانست که دانشجویان و معماران دست به تهیه آن میزنند به همین دلیل آنها برای طراحی رساله مرکز درمان بیماران خاص به جمع آوری اطلاعاتی در ...

دانلود رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص

دانلود رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص. فهرست مطالب. چکیده پیش گفتار فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی ۱-۱در باب مرکز درمانی ۱-۱-۱ تاریخچه مرکز درمانی ۱-۱-۲ محل استقرار ۱-۱-۳ قابلیت دسترسی

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله مرکز درمانی بیماران خاص ...

رساله مرکز درمانی بیماران خاص بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری

دانلود رساله مرکز درمان بيماران خاص | رساله طراحی مرکز ...

دانلود رساله مرکز درمان بيماران خاص, پروپوزال مرکز درمان بيماران خاص, مطالعات طراحی مرکز درمان بيماران خاص, طرح نهایی مرکز درمان بيماران خاص, معماری مرکز

رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص - بروزکد | مرجع ...

رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص,پروپوزال رساله مرکز درمانی بیماران خاص,دانلود پایان نامه مطالعات م

دانلود رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص

دانلود رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص. فهرست مطالب. چکیده پیش گفتار فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی ۱-۱در باب مرکز درمانی ۱-۱-۱ تاریخچه مرکز درمانی ۱-۱-۲ محل استقرار ۱-۱-۳ قابلیت دسترسی

مطالعات معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص 95 صفحه ...

رساله معماری مرکز درمانی بیماران خاص و تالاسمی. بخشی از مطالب و پروپوزال مطالعات معماری مرکز درمانی بیماران خاص. چکیده طراحی این مرکز درمانی در استان مازندران شهرستان ساری صورت گرفته است.

دانلود رساله مرکز درمان بيماران خاص | رساله طراحی مرکز ...

دانلود رساله مرکز درمان بيماران خاص, پروپوزال مرکز درمان بيماران خاص, مطالعات طراحی مرکز درمان بيماران خاص, طرح نهایی مرکز درمان بيماران خاص, معماری مرکز

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان

رساله طراحی شیرخوارگاه + نقشه ها + پوستر و رندرها

بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی

اميد در تابلو طبيعت

پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی

موانع حقوقی وفقهی تلقیح مصنوعی در ایران

پاورپوینت فرآيند توليد نرم‌افزار در متدولوژيUSDP

پاورپوینت خانه اي از خدا

زندگی حضرت مولانا

توضيح علمي معراج چيست؟