دانلود رایگان


رساله مرکز درمان بیماران خاص - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله مرکز درمان بیماران خاصاین فایل معماری به بررسی رساله مرکز درمان بیماران خاص می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 89 صفحه می باشد.

بخشی از محتوا ::

بیمارستان نهادی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسان ها و بازگشت به تندرستی و معالجه امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته و همراه با تکامل و توسعه علوم به شکل امروزین آن در آمده است. بنابراین تاریخ بیمارستان با تاریخ پزشکی در آمیخته است و در حقیقت رشد و پیشرفت بیمارستان متاثر از پیشرفت و توسعه روز افزون پزشکی است.پزشکی از پر سابقه ترین نهادهای اجتماعی- فرهنگی است که به علت پیوستگی و قرابت آن با حیات انسانی از پدیده هایی است که انسان به طور مستقیم با آن سر وکار دارد و بدین لحاظ است که بررسی های تاریخی ریشه های آن را در مذهب ،اسطوره شناسی،سنت ها و آداب ورسوم اجتماعات گوناگون نشان می دهد.

فهرست مطالبچکیده 1پیش گفتار 2فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی 31-1در باب مرکز درمانی 41-1-1 تاریخچه مرکز درمانی 41-1-2 محل استقرار 81-1-3 قابلیت دسترسی 81-1-4 مسیر ماشین رو 81-1-5 مسیر پیاده رو 91-1-6 مشخصات اسکلت ساختمان 91-2 پیشینه سازمان انتقال خون 101-2-1فعالیت ها 111-2-2وظایف 13فصل دوم : مطالعات کالبدی بستر 142-1 موقعیت جغرافیایی 152-1-1 جغرافیایی استان مازندران 152-1-2 شهرستان ساری 162-1-3 ناهمواری ها 172-1-4 زلزله خیزی 182-1-5 منابع آب 182-2 ویژگی های اقلیمی 192-2-1 اقلیم استان مازندران 192-2-2 اقلیم شهر ساری 192-3 عناصر اقلیمی 202-3-1 دما 202-3-2 رطوبت 202-3-3 بارندگی 212-3-4 باد 222-3-5 پوشش گیاهی 232-3-6 تابش خورشید 23
2-4 موقعیت سایت 242-4-1 موقعیت ساختمان 242-4-2 دسترسی ها 252-4-3 عوامل موثر بر طرح 25فصل سوم : مطالعات معماری 283-1 نگاهی به نمونه ها – نمونه های داخلی 293-1-1 سازمان انتقال خون مرکزی تهران 293-2 چند نمونه خارجی 363-2-1 مرکز درمانی سینت مری 363-2-2 مرکز درمانی یوتا ولی 393-2-3مرکز درمانی در-ونت 423-2-4 مرکز درمانی استرمنت 433-3 برنامه ریزی معماری 443-3-1 تاریخچه تالاسمی 443-3-2 کم خونی چیست ؟ 453-3-3 تالاسمی ماژور چیست ؟ 463-4 معیار ها و مشخصات کیفی 493-4-1 ملاحظات معماری فضاهای اداری 493-4-1-1 سرویس ها 513-4-1-2 راهروها 513-4-1-3 درها 513-4-1-4 پله ها 523-4-1-5 آسانسورها 523-4-1-6 رامپ و سکوی شیب دار 523-4-2 ورودی ها 523-4-2-1 ورودی های اصلی مرکز درمانی 533-4-2-2 ورودی کارمندان 533-4-2-3 ورودی سرویس رسانی 533-4-2-4 ورودی سالن ها 533-4-2-5 ورودی رستوران و سالن غذاخوری 533-4-3 تعیین حدود 533-4-3-1 بخش آموزشی 533-4-3-2 بخش تشخیصی (آزمایشگاه ) 543-4-3-3 بخش تحقیقاتی 573-4-3-4 بخش بستری (بخش مخصوص بیماران تالاسمی ) 573-4-3-5 بخش کنترل عفونت 593-4-3-6 بخش اداری 603-4-3-7 بخش خدماتی. 613-4-3-7-1 رخشویخانه 613-4-3-7-2 اشپزخانه 623-4-3-7-3 انبار ها 633-4-3-7-4 پارکینگ 643-4-4 ملاحظات تاسیساتی ، مکانیکی ،حرارتی و برودتی 643-4-4-1 فضاهای تاسیساتی بیمارستانی شامل 643-4-4-2 تاسیسات مکانیکی 643-4-4-2-1 تاسیسات سرمایش و گرمایش 653-4-4-2-2 لوله کشی بخار 653-4-4-2-3 مرکز سانترال گازهای طبی 653-4-4-2-4 تصفیه فا ضلاب 663-3-5 ملاحظات تاسیسات الکتریکی و برقی 663-3-5-1 مرکز ژنراتور 663-3-5-2 تابلوهای برق 663-3-5-3 اعلام و اطفاء حریق 673-3-5-4 سیستم روشنایی 673-3-5-5 پریزهای برق 683-3-5-6 تلفن 683-3-6-7 احضار و اینترکام 683-3-5-8 سیستم صوتی 683-3-5-9 صدای نامطلوب 68فصل جهارم : طرح پیشنهادی (مرکز درمانی ) 704-1 استقرار طرح 714-2 برنامه فیزیکی طرح 714-2-1 ضریب گردش 724-2-2 ساختمان ها و عناصر داخل سایت 724-2-2-1 معرفی ورودی های مختلف ساختمان 724-3 معرفی طبقات 724-3-1 معرفی طبقات 1- 724-3-1-1 بخش خدماتی 734-3-1-1-1 رخشویخانه 734-3-1-1-2 آشپزخانه 744-3-1-1-3 انبار 744-3-2 معرفی طبقات همکف 744-3-2-1 حوزه اداری 754-3-2-2 بانک خون 754-3-2-3 حوزه مخصوص بیماران تالاسمی 764-3-3 معرفی طبقه اول 764-3-3-1 اتاق مشاوره تالاسمی 774-3-3-2 اداری 774-3-3-3 آزمایشگاه 774-3-4 معرفی طبقه دوم 784-3-4-1 بخش بستری تالاسمی 794-3-4-2 اداری 794-3-4-3 آزمایشگاه 804-3-5 معرفی طبقه سوم 804-3-5-1 بخش آموزشی 804-3-5-2 آزمایشگاه 804-3-5 معرفی طبقه سوم 804-3-5-1 بخش آموزشی 814-3-5-2 آزمایشگاه 814-3-6 معرفی طبقه چهارم 814-3-6-1 بخش تحقیقاتی 834-3-6-2 آزمایشگاه 834-3-7 معرفی طبقه پنجم. 834-3-7-1 حوزه مدیریت 834-3-7-2 سالن همایش 834-3-7-3 آزمایشگاه 844-3-8 معرفی طبقه ششم. 84منابع
فهرست تصاویرتصویر 1 –1 بانک خون 10تصویر2 –1 موقعیت جغرافیایی استان مازندران 15تصویر 2 – 2موقعیت جغرافیایی شهرستان ساری 16تصویر2 –3 ناهمواریها 17تصویر 2 –4 منابع آب 18تصویر 2-5- نمودار دما 20تصویر 2-6 – بارندگی 21تصویر 2-7 – باد 22تصویر 2- 8 – پوشش گیاهی 23تصویر 2- 9 – تابش خورشید 23تصویر 2-10 – موقعیت سایت مرکز درمانی 25تصویر 2- 11 – دیاگرام وزش باد 26تصویر 2- 12 – دسترسی های اصلی و فرعی 26تصویر 2-13- دیاگرام آلودگی صوتی 27تصویر 2- 14 – دیاگرام تابش خورشید 27تصویر 3- 1 – انتقال خون تهران 29تصویر 3- 2 – انتقال خون تهران 29تصویر 3-3 – انتقال خون تهران 30تصویر 3-4 – انتقال خون تهران 30تصویر 3-5 – انتقال خون تهران 30تصویر 3-6 – انتقال خون تهران 31تصویر 3-7 – انتقال خون تهران 31تصویر 3-8 - انتقال خون تهران 32تصویر 3-9 –انتقال خون تهران 32تصویر 3-10 – انتقال خون تهران 33تصویر 3-11 – انتقال خون تهران 33تصویر 3-12 – انتقال خون تهران 33تصویر 3-13 – انتقال خون تهران 34تصویر 3-14 – انتقال خون تهران 34تصویر 3-15 – انتقال خون تهران 35تصویر 3-16 – مسیر ارتباطی انتقال خون تهران 35تصویر 3-17 – مسیر ارتباطی انتقال خون تهران 35تصویر 3-18 – انتقال خون تهران 36تصویر 3-19 – دید خارجی انتقال خون تهران 36تصویر3-20 – مرکز درمانی سینت مری 37تصویر3-21 – مرکز درمانی سینت مری 37تصویر 3-22 –مرکز درمانی سینت مری 37تصویر 3-23 – پلان مرکز درمانی سینت مری 38تصویر 3-24 – پلان مرکز درمانی سینت مری 38تصویر3-25 – مرکز درمانی یوتا ولی S.T UTAH VALLY MEDICAL CENTER . 39تصویر3-26 – مرکز درمانی یوتا ولی 39تصویر3-27 - مرکز درمانی یوتا ولی 40تصویر3-28– مرکز درمانی یوتا ولی 40تصویر3–29 پلان مرکز درمانی یوتا ولی 41تصویر3-30– پلان مرکز درمانی یوتا ولی 41تصویر3 -31 – مرکز مرکز درمانی DERWENT MEDICAL CENTER , LONDON 42تصویر 3-32 – مرکز مرکز درمانی 42تصویر 3-33 – مرکز مرکز درمانی 42تصویر 3-34 – مرکز مرکز درمانی 43تصویر 3-35 – مرکز مرکز درمانی ST. STORMONT MEDICAL CENTER 4تصویر 3-36 – پلان مرکز درمانی 44تصویر 3-37 – مرکز درمانی 44تصویر 4-1 – دیاگرام طبقه 1- 73تصویر 4-2 – دیاگرام طبقه همکف 75تصویر 4-3 – دیاگرام طبقه همکف 76تصویر 4-4 – دیاگرام طبقه اول 76تصویر 4-5– دیاگرام طبقه دوم 79تصویر 4-6– دیاگرام طبقه سوم 80تصویر 4-7 – دیاگرام طبقه چهارم 82تصویر 4-8 – دیاگرام طبقه پنجم 83تصویر 4-9 – دیاگرام طبقه ششم 84فهرست جداول73 جدول 4-1- برنامه فیزیکی طبقه 1-74 جدول -4-2- برنامه فیریکی طبقه همکف77 جدول-4 3- برنامه فیزیکی طبقه اول78 جدول 4-4 برنامه فیزیکی طبقه دوم81 جدول 4-5- برنامه فیزیکی طبقه سوم82 جدول 4-6- برنامه فیزیکی طبقه چهارم84 جدول 4-7- برنامه فیزیکی طبقه پنجم84 جدول 4-7- برنامه فیزیکی طبقه ششم


رساله مرکز درمان بیماران خاص


مطالعات مرکز درمان بیماران خاص


طراحی معماری مرکز درمان بیماران خاص


مقاله مرکز درمان بیماران خاص


تحقیق مرکز درمان بیماران خاص


نمونه موردی مرکز درمان بیماران خاص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص+نقشه های اتوکدی و ...

رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی. آذر ۲۴, ۱۳۹۶ رساله معماری همراه با نقشه نظری بدهید

پایان نامه مرکز درمان بیماران خاص | معماری 98

ادامه توضیحات این محصول در لینک رساله معماری مرکز درمان بیماران خاص ۸۰۰۰ تومان – اضافه‌کردن به سبدخرید برو به مرحله پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد

مطالعات مرکز درمان بیماران خاص (تالاسمی) 80ص - تحقیقستان

مطالعات مرکز درمان بیماران خاص (تالاسمی) ۸۰ص قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان چکیده پیش گفتار فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی ۱-۱در باب مرکز درمانی ۱-۱-۱ تاریخچه مرکز درمانی ۱-۱-۲ محل استقرار ۱-۱-۳ قابلیت دسترسی ۱-۱-۴ مسیر ماشین رو ...

دانلود ( رساله مرکز درمان بیماران خاص ) - فرصت های کار و ...

رساله مرکز درمان بیماران خاص این فایل معماری به بررسی رساله مرکز درمان بیماران خاص می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 89 صفحه می باشد. بخشی از محتوا :: بیمارستان نهادی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای ...

رساله مرکز درمان بیماران خاص - فرصت های کار و کارآفرینی

سلام کاربر گرامی شما با جستجوی ” رساله مرکز درمان بیماران خاص “ وارد این صفحه شده اید . امیدواریم این محصول شما را به هدفتان برساند . امیدوارم پکیج کامل فایل رساله مرکز درمان بیماران خاص که معتبرترین فایل و فایل اصلی ...

دانلود رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص

دانلود رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص. فهرست مطالب. چکیده پیش گفتار فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی ۱-۱در باب مرکز درمانی ۱-۱-۱ تاریخچه مرکز درمانی ۱-۱-۲ محل استقرار ۱-۱-۳ قابلیت دسترسی

رساله مرکز درمان بیماران خاص - فرصت های کار و کارآفرینی

سلام کاربر گرامی شما با جستجوی ” رساله مرکز درمان بیماران خاص “ وارد این صفحه شده اید . امیدواریم این محصول شما را به هدفتان برساند . امیدوارم پکیج کامل فایل رساله مرکز درمان بیماران خاص که معتبرترین فایل و فایل اصلی ...

مطالعات معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص 95 صفحه ...

رساله معماری مرکز درمانی بیماران خاص و تالاسمی. بخشی از مطالب و پروپوزال مطالعات معماری مرکز درمانی بیماران خاص. چکیده طراحی این مرکز درمانی در استان مازندران شهرستان ساری صورت گرفته است.

رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص 95 صفحه | گروه ...

رساله معماری مرکز درمانی بیماران خاص و تالاسمی. بخشی از مطالب و پروپوزال رساله مرکز درمانی بیماران خاص. چکیده طراحی این مرکز درمانی در استان مازندران شهرستان ساری صورت گرفته است.

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله مرکز درمانی بیماران خاص ...

رساله مرکز درمانی بیماران خاص بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری

رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص 95 صفحه | گروه ...

رساله معماری مرکز درمانی بیماران خاص و تالاسمی. بخشی از مطالب و پروپوزال رساله مرکز درمانی بیماران خاص. چکیده طراحی این مرکز درمانی در استان مازندران شهرستان ساری صورت گرفته است.

کاملترین رساله طراحی مرکز درمانی بیماران خاص ( 85 صفحه ...

رساله طراحی مرکز درمانی بیماران خاص را میتوان یکی از موضوعات مربوط به رساله معماری دانست که دانشجویان و معماران دست به تهیه آن میزنند به همین دلیل آنها برای طراحی رساله مرکز درمان بیماران خاص به جمع آوری اطلاعاتی در ...

مطالعات معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص 95 صفحه ...

رساله معماری مرکز درمانی بیماران خاص و تالاسمی. بخشی از مطالب و پروپوزال مطالعات معماری مرکز درمانی بیماران خاص. چکیده طراحی این مرکز درمانی در استان مازندران شهرستان ساری صورت گرفته است.

رساله مرکز درمان بیماری‌های خاص (۹۵ صفحه) - فروشگاه معماری ...

رساله مرکز درمان بیماری‌های خاص یکی از موضوعاتی است. که در بحث طراحی مراکز بهداشتی برای طرح نهایی دوره کارشناسی معماری انتخاب می‌شود. هدف از ارائه این رساله الگوگیری دانشجویان از یک رساله استاندارد است.

رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص+نقشه های اتوکدی و ...

رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی. آذر ۲۴, ۱۳۹۶ رساله معماری همراه با نقشه نظری بدهید

رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص - بروزکد | مرجع ...

رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص,پروپوزال رساله مرکز درمانی بیماران خاص,دانلود پایان نامه مطالعات م

اداره بیماریهای خاص

نظارت بر فعالیتها و عملکرد بخشهای بیماران خاص و تلاش در جهت افزایش کیفیت درمان بیماران هماهنگی با اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع صدور معرفی نامه جهت دیالیز بیماران(دائم و موقت)

رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص - بروزکد | مرجع ...

رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص,پروپوزال رساله مرکز درمانی بیماران خاص,دانلود پایان نامه مطالعات م

دانلود رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص

دانلود رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص. فهرست مطالب. چکیده پیش گفتار فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی ۱-۱در باب مرکز درمانی ۱-۱-۱ تاریخچه مرکز درمانی ۱-۱-۲ محل استقرار ۱-۱-۳ قابلیت دسترسی

رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص - بروزکد | مرجع ...

رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص,پروپوزال رساله مرکز درمانی بیماران خاص,دانلود پایان نامه مطالعات م

بیماری‌های خاص - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بیماری‌های خاص نه به بیماری‌های تالاسمی، هموفیلی و بیماری نارسایی کلیه(بیماران نیازمند به دیالیز) اطلاق می‌شود.عنوان بیماری‌های خاص برای اولین بار با شکل‌گیری بنیاد امور بیماری‌های خاص به کار برده شد.

رساله مرکز درمان بیماران خاص - فرصت های کار و کارآفرینی

سلام کاربر گرامی شما با جستجوی ” رساله مرکز درمان بیماران خاص “ وارد این صفحه شده اید . امیدواریم این محصول شما را به هدفتان برساند . امیدوارم پکیج کامل فایل رساله مرکز درمان بیماران خاص که معتبرترین فایل و فایل اصلی ...

آسيب‌شناسي مديريت

مفاهیم پایه تلپورتیشن کوانتومی

رساله طراحی مرکز ترک اعتیاد اینترنتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده دارای نوجوان

پاورپوينت مدیریت ارتباط با مشتری چیست

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای و رهبری مالی

پاورپوینت ميكروسكوپ

آموزش ساخت گروه (گوگل گروپ) در گوگل * ویرایش جدید

پاورپوینت انگیزه های شروع سوءمصرف مواد

بررسی تهیه ماست و عوامل مشکل زا