دانلود رایگان


رساله مرکز درمان بیماران خاص - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله مرکز درمان بیماران خاصاین فایل معماری به بررسی رساله مرکز درمان بیماران خاص می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 89 صفحه می باشد.

بخشی از محتوا ::

بیمارستان نهادی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسان ها و بازگشت به تندرستی و معالجه امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته و همراه با تکامل و توسعه علوم به شکل امروزین آن در آمده است. بنابراین تاریخ بیمارستان با تاریخ پزشکی در آمیخته است و در حقیقت رشد و پیشرفت بیمارستان متاثر از پیشرفت و توسعه روز افزون پزشکی است.پزشکی از پر سابقه ترین نهادهای اجتماعی- فرهنگی است که به علت پیوستگی و قرابت آن با حیات انسانی از پدیده هایی است که انسان به طور مستقیم با آن سر وکار دارد و بدین لحاظ است که بررسی های تاریخی ریشه های آن را در مذهب ،اسطوره شناسی،سنت ها و آداب ورسوم اجتماعات گوناگون نشان می دهد.

فهرست مطالبچکیده 1پیش گفتار 2فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی 31-1در باب مرکز درمانی 41-1-1 تاریخچه مرکز درمانی 41-1-2 محل استقرار 81-1-3 قابلیت دسترسی 81-1-4 مسیر ماشین رو 81-1-5 مسیر پیاده رو 91-1-6 مشخصات اسکلت ساختمان 91-2 پیشینه سازمان انتقال خون 101-2-1فعالیت ها 111-2-2وظایف 13فصل دوم : مطالعات کالبدی بستر 142-1 موقعیت جغرافیایی 152-1-1 جغرافیایی استان مازندران 152-1-2 شهرستان ساری 162-1-3 ناهمواری ها 172-1-4 زلزله خیزی 182-1-5 منابع آب 182-2 ویژگی های اقلیمی 192-2-1 اقلیم استان مازندران 192-2-2 اقلیم شهر ساری 192-3 عناصر اقلیمی 202-3-1 دما 202-3-2 رطوبت 202-3-3 بارندگی 212-3-4 باد 222-3-5 پوشش گیاهی 232-3-6 تابش خورشید 23
2-4 موقعیت سایت 242-4-1 موقعیت ساختمان 242-4-2 دسترسی ها 252-4-3 عوامل موثر بر طرح 25فصل سوم : مطالعات معماری 283-1 نگاهی به نمونه ها – نمونه های داخلی 293-1-1 سازمان انتقال خون مرکزی تهران 293-2 چند نمونه خارجی 363-2-1 مرکز درمانی سینت مری 363-2-2 مرکز درمانی یوتا ولی 393-2-3مرکز درمانی در-ونت 423-2-4 مرکز درمانی استرمنت 433-3 برنامه ریزی معماری 443-3-1 تاریخچه تالاسمی 443-3-2 کم خونی چیست ؟ 453-3-3 تالاسمی ماژور چیست ؟ 463-4 معیار ها و مشخصات کیفی 493-4-1 ملاحظات معماری فضاهای اداری 493-4-1-1 سرویس ها 513-4-1-2 راهروها 513-4-1-3 درها 513-4-1-4 پله ها 523-4-1-5 آسانسورها 523-4-1-6 رامپ و سکوی شیب دار 523-4-2 ورودی ها 523-4-2-1 ورودی های اصلی مرکز درمانی 533-4-2-2 ورودی کارمندان 533-4-2-3 ورودی سرویس رسانی 533-4-2-4 ورودی سالن ها 533-4-2-5 ورودی رستوران و سالن غذاخوری 533-4-3 تعیین حدود 533-4-3-1 بخش آموزشی 533-4-3-2 بخش تشخیصی (آزمایشگاه ) 543-4-3-3 بخش تحقیقاتی 573-4-3-4 بخش بستری (بخش مخصوص بیماران تالاسمی ) 573-4-3-5 بخش کنترل عفونت 593-4-3-6 بخش اداری 603-4-3-7 بخش خدماتی. 613-4-3-7-1 رخشویخانه 613-4-3-7-2 اشپزخانه 623-4-3-7-3 انبار ها 633-4-3-7-4 پارکینگ 643-4-4 ملاحظات تاسیساتی ، مکانیکی ،حرارتی و برودتی 643-4-4-1 فضاهای تاسیساتی بیمارستانی شامل 643-4-4-2 تاسیسات مکانیکی 643-4-4-2-1 تاسیسات سرمایش و گرمایش 653-4-4-2-2 لوله کشی بخار 653-4-4-2-3 مرکز سانترال گازهای طبی 653-4-4-2-4 تصفیه فا ضلاب 663-3-5 ملاحظات تاسیسات الکتریکی و برقی 663-3-5-1 مرکز ژنراتور 663-3-5-2 تابلوهای برق 663-3-5-3 اعلام و اطفاء حریق 673-3-5-4 سیستم روشنایی 673-3-5-5 پریزهای برق 683-3-5-6 تلفن 683-3-6-7 احضار و اینترکام 683-3-5-8 سیستم صوتی 683-3-5-9 صدای نامطلوب 68فصل جهارم : طرح پیشنهادی (مرکز درمانی ) 704-1 استقرار طرح 714-2 برنامه فیزیکی طرح 714-2-1 ضریب گردش 724-2-2 ساختمان ها و عناصر داخل سایت 724-2-2-1 معرفی ورودی های مختلف ساختمان 724-3 معرفی طبقات 724-3-1 معرفی طبقات 1- 724-3-1-1 بخش خدماتی 734-3-1-1-1 رخشویخانه 734-3-1-1-2 آشپزخانه 744-3-1-1-3 انبار 744-3-2 معرفی طبقات همکف 744-3-2-1 حوزه اداری 754-3-2-2 بانک خون 754-3-2-3 حوزه مخصوص بیماران تالاسمی 764-3-3 معرفی طبقه اول 764-3-3-1 اتاق مشاوره تالاسمی 774-3-3-2 اداری 774-3-3-3 آزمایشگاه 774-3-4 معرفی طبقه دوم 784-3-4-1 بخش بستری تالاسمی 794-3-4-2 اداری 794-3-4-3 آزمایشگاه 804-3-5 معرفی طبقه سوم 804-3-5-1 بخش آموزشی 804-3-5-2 آزمایشگاه 804-3-5 معرفی طبقه سوم 804-3-5-1 بخش آموزشی 814-3-5-2 آزمایشگاه 814-3-6 معرفی طبقه چهارم 814-3-6-1 بخش تحقیقاتی 834-3-6-2 آزمایشگاه 834-3-7 معرفی طبقه پنجم. 834-3-7-1 حوزه مدیریت 834-3-7-2 سالن همایش 834-3-7-3 آزمایشگاه 844-3-8 معرفی طبقه ششم. 84منابع
فهرست تصاویرتصویر 1 –1 بانک خون 10تصویر2 –1 موقعیت جغرافیایی استان مازندران 15تصویر 2 – 2موقعیت جغرافیایی شهرستان ساری 16تصویر2 –3 ناهمواریها 17تصویر 2 –4 منابع آب 18تصویر 2-5- نمودار دما 20تصویر 2-6 – بارندگی 21تصویر 2-7 – باد 22تصویر 2- 8 – پوشش گیاهی 23تصویر 2- 9 – تابش خورشید 23تصویر 2-10 – موقعیت سایت مرکز درمانی 25تصویر 2- 11 – دیاگرام وزش باد 26تصویر 2- 12 – دسترسی های اصلی و فرعی 26تصویر 2-13- دیاگرام آلودگی صوتی 27تصویر 2- 14 – دیاگرام تابش خورشید 27تصویر 3- 1 – انتقال خون تهران 29تصویر 3- 2 – انتقال خون تهران 29تصویر 3-3 – انتقال خون تهران 30تصویر 3-4 – انتقال خون تهران 30تصویر 3-5 – انتقال خون تهران 30تصویر 3-6 – انتقال خون تهران 31تصویر 3-7 – انتقال خون تهران 31تصویر 3-8 - انتقال خون تهران 32تصویر 3-9 –انتقال خون تهران 32تصویر 3-10 – انتقال خون تهران 33تصویر 3-11 – انتقال خون تهران 33تصویر 3-12 – انتقال خون تهران 33تصویر 3-13 – انتقال خون تهران 34تصویر 3-14 – انتقال خون تهران 34تصویر 3-15 – انتقال خون تهران 35تصویر 3-16 – مسیر ارتباطی انتقال خون تهران 35تصویر 3-17 – مسیر ارتباطی انتقال خون تهران 35تصویر 3-18 – انتقال خون تهران 36تصویر 3-19 – دید خارجی انتقال خون تهران 36تصویر3-20 – مرکز درمانی سینت مری 37تصویر3-21 – مرکز درمانی سینت مری 37تصویر 3-22 –مرکز درمانی سینت مری 37تصویر 3-23 – پلان مرکز درمانی سینت مری 38تصویر 3-24 – پلان مرکز درمانی سینت مری 38تصویر3-25 – مرکز درمانی یوتا ولی S.T UTAH VALLY MEDICAL CENTER . 39تصویر3-26 – مرکز درمانی یوتا ولی 39تصویر3-27 - مرکز درمانی یوتا ولی 40تصویر3-28– مرکز درمانی یوتا ولی 40تصویر3–29 پلان مرکز درمانی یوتا ولی 41تصویر3-30– پلان مرکز درمانی یوتا ولی 41تصویر3 -31 – مرکز مرکز درمانی DERWENT MEDICAL CENTER , LONDON 42تصویر 3-32 – مرکز مرکز درمانی 42تصویر 3-33 – مرکز مرکز درمانی 42تصویر 3-34 – مرکز مرکز درمانی 43تصویر 3-35 – مرکز مرکز درمانی ST. STORMONT MEDICAL CENTER 4تصویر 3-36 – پلان مرکز درمانی 44تصویر 3-37 – مرکز درمانی 44تصویر 4-1 – دیاگرام طبقه 1- 73تصویر 4-2 – دیاگرام طبقه همکف 75تصویر 4-3 – دیاگرام طبقه همکف 76تصویر 4-4 – دیاگرام طبقه اول 76تصویر 4-5– دیاگرام طبقه دوم 79تصویر 4-6– دیاگرام طبقه سوم 80تصویر 4-7 – دیاگرام طبقه چهارم 82تصویر 4-8 – دیاگرام طبقه پنجم 83تصویر 4-9 – دیاگرام طبقه ششم 84فهرست جداول73 جدول 4-1- برنامه فیزیکی طبقه 1-74 جدول -4-2- برنامه فیریکی طبقه همکف77 جدول-4 3- برنامه فیزیکی طبقه اول78 جدول 4-4 برنامه فیزیکی طبقه دوم81 جدول 4-5- برنامه فیزیکی طبقه سوم82 جدول 4-6- برنامه فیزیکی طبقه چهارم84 جدول 4-7- برنامه فیزیکی طبقه پنجم84 جدول 4-7- برنامه فیزیکی طبقه ششم


رساله مرکز درمان بیماران خاص


مطالعات مرکز درمان بیماران خاص


طراحی معماری مرکز درمان بیماران خاص


مقاله مرکز درمان بیماران خاص


تحقیق مرکز درمان بیماران خاص


نمونه موردی مرکز درمان بیماران خاص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رساله مرکز درمان بیماران خاص

حسین سلامیان (مدیر وب سایت)سلام حسین سلامیان هستم! کارشناس رشته عمران از دانشگاه بناب . حدود ۶ سال است که در عرصه گرافیک و معماری فعالیت دارم. علاقه مند به کارهای گرافیکی و طراحی هستم. این سایت را با عنوان مرجع تخصصی ...

رساله ,طراحی, مرکز درمان, بیماران خاص, (مرکز تالاسمی) | بلاگ

رساله ,طراحی, مرکز درمان, بیماران خاص, (مرکز تالاسمی), بخشی از مطلبتالاسمی یک واژه یونانی است که از دو کلمه تالاسا Thalassa به معنی دریا و امی Emia ب را در سایت رساله ,و مطالعات, طراحی, ساختمان ,اداری بخوانید

بنیاد امور بیماری‌های خاص - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بنیاد بیماری‌های خاص از بدو تأسیس تا کنون به بیش از ۶۲ هزار نفر بیمار مبلغی بالغ بر ۲۸۴ میلیارد ریال را جهت کمک هزینه دارو و درمان به بیماران خاص و صعب العلاج اهدا نموده است. بنیاد در جهت ارج ...

۱۵ بیمار خاص در خراسان جنوبی مبتلا به کرونا شدند - ایرنا

رییس مرکز جامع درمان بیماری‌های خاص خراسان جنوبی تصریح کرد: علاوه بر این، با همکاری بسیج جامعه پزشکی هزار بسته اقلام بهداشتی بین بیماران توزیع شد همچنین هلال احمر و استانداری نیز هزار و ۱۰۰ بسته محلول ضدعفونی سطوح ...

اداره بیماریهای خاص

نظارت بر فعالیتها و عملکرد بخشهای بیماران خاص و تلاش در جهت افزایش کیفیت درمان بیماران هماهنگی با اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع صدور معرفی نامه جهت دیالیز بیماران(دائم و موقت)

صفحه اصلی | بنیاد امور بیماری‌های خاص

راه‌های کمک به بیماران خاص: استفاده از سایت، کد دستوری ussd، نصب اپلیکیشن، شماره کارت و شماره حساب بنیاد امور بیماری های خاص / جهت مشاهده روشهای پرداخت فطریه وارد ادامه مطلب شوید. ادامه مطلب

رساله مرکز درمان بیماران خاص - فرصت های کار و کارآفرینی

سلام کاربر گرامی شما با جستجوی ” رساله مرکز درمان بیماران خاص “ وارد این صفحه شده اید . امیدواریم این محصول شما را به هدفتان برساند . امیدوارم پکیج کامل فایل رساله مرکز درمان بیماران خاص که معتبرترین فایل و فایل اصلی ...

فهرست جدید بیماریهای خاص اعلام شد+لیست چهار بیماری- اخبار ...

معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن خرسندی از فهرست جدید بیماران خاص گفت: مجلس بودجه جدید و ...

مطالعات مرکز درمان بیماران خاص (تالاسمی) 80ص - تحقیقستان

مطالعات مرکز درمان بیماران خاص (تالاسمی) ۸۰ص قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان چکیده پیش گفتار فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی ۱-۱در باب مرکز درمانی ۱-۱-۱ تاریخچه مرکز درمانی ۱-۱-۲ محل استقرار ۱-۱-۳ قابلیت دسترسی ۱-۱-۴ مسیر ماشین رو ...

دانلود رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص

دانلود رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص. فهرست مطالب. چکیده پیش گفتار فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی ۱-۱در باب مرکز درمانی ۱-۱-۱ تاریخچه مرکز درمانی ۱-۱-۲ محل استقرار ۱-۱-۳ قابلیت دسترسی

پایان نامه مرکز درمان بیماران خاص | معماری 98

ادامه توضیحات این محصول در لینک رساله معماری مرکز درمان بیماران خاص ۸۰۰۰ تومان – اضافه‌کردن به سبدخرید برو به مرحله پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد

رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص+نقشه های اتوکدی و ...

رساله مرکز درمانی برای بیماران خاص+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی. آذر ۲۴, ۱۳۹۶ رساله معماری همراه با نقشه نظری بدهید

رساله مرکز درمان بیماران خاص - فرصت های کار و کارآفرینی

سلام کاربر گرامی شما با جستجوی ” رساله مرکز درمان بیماران خاص “ وارد این صفحه شده اید . امیدواریم این محصول شما را به هدفتان برساند . امیدوارم پکیج کامل فایل رساله مرکز درمان بیماران خاص که معتبرترین فایل و فایل اصلی ...

رساله معماری مرکز درمان بیماران خاص | معماری 98

09.07.2017 · پایان نامه معماری مرکز درمان بیماران خاص که در این مقاله ارائه شد مطالعات کاملی در این زمینه را داراست , این رساله word که در ۸۵ صفحه تنظیم شده است را از فروشگاه معماری وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .

رساله مرکز درمان بیماری‌های خاص (۹۵ صفحه) - فروشگاه معماری ...

رساله مرکز درمان بیماری‌های خاص یکی از موضوعاتی است. که در بحث طراحی مراکز بهداشتی برای طرح نهایی دوره کارشناسی معماری انتخاب می‌شود. هدف از ارائه این رساله الگوگیری دانشجویان از یک رساله استاندارد است.

رساله طراحی مرکز درمانی بیماران خاص - بزرگترین سایت تخصصی ...

برچسب: بیماراستان بیماران خاص, بیماران خاص, رساله طراحی بیمارستان خاص, رساله طراحی مرکز درمانی بیماران خاص, فروشگاه معماری, مطالعات بیمارستان, مطالعات بیمارستان بیماران خاص.

رساله معماری مرکز درمان بیماران خاص | معماری 98

09.07.2017 · پایان نامه معماری مرکز درمان بیماران خاص که در این مقاله ارائه شد مطالعات کاملی در این زمینه را داراست , این رساله word که در ۸۵ صفحه تنظیم شده است را از فروشگاه معماری وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .

مطالعات مرکز درمان بیماران خاص (تالاسمی) 80ص - تحقیقستان

مطالعات مرکز درمان بیماران خاص (تالاسمی) ۸۰ص قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان چکیده پیش گفتار فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی ۱-۱در باب مرکز درمانی ۱-۱-۱ تاریخچه مرکز درمانی ۱-۱-۲ محل استقرار ۱-۱-۳ قابلیت دسترسی ۱-۱-۴ مسیر ماشین رو ...

رساله معماری طراحی مرکز درمانی بیماران خاص 95 صفحه | گروه ...

رساله معماری مرکز درمانی بیماران خاص و تالاسمی. بخشی از مطالب و پروپوزال رساله مرکز درمانی بیماران خاص. چکیده طراحی این مرکز درمانی در استان مازندران شهرستان ساری صورت گرفته است.

بنیاد امور بیماری‌های خاص - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بنیاد بیماری‌های خاص از بدو تأسیس تا کنون به بیش از ۶۲ هزار نفر بیمار مبلغی بالغ بر ۲۸۴ میلیارد ریال را جهت کمک هزینه دارو و درمان به بیماران خاص و صعب العلاج اهدا نموده است. بنیاد در جهت ارج ...

آثار فقهى سيد مرتضى علم الهدى

پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شخصیت،تعاریف شخصیت،حوزه های شخصیت،اختلالات شخصیتی،تیپ شناسی،اثربخشی

مبانی نظری تشریفات حقوقي و شرايط انتقال سهام

آموزش الکترود جوشکاری

سازماندهی قوانین و مقررات دموکراتیک

پاورپوینت موزه فرش

بينايي سه بعدي با استفاده از نور ساختار يافته با الگوي رنگي

تحقیق حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

مبانی نظری هوش و افکار انتقادي