دانلود رایگان


رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله بیمارستان فوق تخصصی قلباین فایل معماری به بررسی رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 305 صفحه می باشد.

بخشی از محتوا ::

طراحي هر فضايي مهم است ولي طراحي مراكز درماني از اهميت دو چنداني برخوردار است زيرا در آن بسياري تجهيزات خاص پزشكي در معالجه و مراقبت از بيماران و همچنين بسياري از ملاحظات بهداشتي بكار گرفته مي‌شود و ضمناً بسياري از ملاحظات روان شناختي فضا به جهت حالات روحي بيماران و همراهان آنان، كار طراحي اين مراكز را پيچيده‌تر مي‌كنند. اين مطلب وقتي اهميت بيشتري مي‌يابد كه فضاي خاص مد نظر باشد.

فهرست مطالب:چكيده 1مقدمه 3توجيه طرح 3تعيين پروژه 8روش تحقيق 9
فصل اول: شناخت كلي بيمارستان بخش اول: تعاريف 1-1- تاريخچة خدمات بيمارستاني 81-2- تعريف بيمارستان 101-3- تقسيم‌بندي بيمارستان 111-3-1- بيمارستان عمومي 111-3-2- بيمارستانهاي تخصصي 111-4- سطوح بيمارستانها 121-4-1- بيمارستان ناحيه‌اي 121-4-2- بيمارستان منطقه‌اي غير آموزشي 121-4-3- بيمارستان‌هاي منطقه‌اي آموزشي 121-4-4- بيمارستان قطبي آموزشي 121-4-5- بيمارستان كشوري 121-5- مساحت و اندازة بيمارستان 121-6- سرانه تخت در بيمارستانها 131-7- اصول اساسي تشكيلات بيمارستاني 13
بخش دوم: فرم كلي ساختمان بيمارستان 1-8- فرم كلي ساختمان بيمارستان از نظر ارتفاع 141-9- تيپولوژي بيمارستان 161-9-1- سيستم پاويلون 161-9-2- سيستم متراكم 171-9-3- سيستم مخلوط 171-9-4- تعدادي از گونه‌هاي مختلف بيمارستان 18
بخش سوم: توسعه استراتژيك طراحي مدرن 1-11- برنامه‌هاي فضاهاي بيمارستاني 231-12- توسعة استراتژيك طراحي مدرن 251-13- انواع طرحهاي استراتژيك 281-13-1- نمونه‌هاي عمودي فرمهاي ساختماني 291-13-2- نمونه‌هاي افقي فرمهاي ساختماني 30
فصل دوم : بررسي بستر و اقليم تهران
2-1- توصیف شهر تهران 412-1-1-سیر تحول کاربری خدمات درمانی 412-1-2-گسترده شهر تهران والگوی ساختاری 422-1-3- موقعيت استقرار شهر وبستر طبیعی آن 432-1-4- عوارض ارتفاعی 432-1-5- زلزله 452-1-6- اقلیم 492-1-7- آفتاب گیری و کنترل تابش 652-2- معرفی منطقه یک 742-2-1- مشخصات جغرافیایی منطقه یک 742-2-2- ویژگی های سیاسی و اجتماعی منطقه 742-2-3- چشم انداز توسعه منطقه یک 752-3-شرح محدوده ولنجک 762-3-1-حمل ونقل عمومی 782-3-2-مراکز خرید 782-3-3-اماکن مهم 782-3-4-مراکز تفریحی ورزشی 792-3-5-شهبه بانک ها در ولنجک 792-4-دسترسی ها 802-5-موقعیت ومساحت 80

فصل سوم: تقسيم‌بندي كلي مناطق مختلف بيمارستان بخش اول : راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش‌هاي بستري 3-1 شرايط مناسب محيط بيمار 833-2- مواردي كه موجب ايجاد محيط مناسب براي بيماران مي‌شود 833-3- نور طبيعي منظره و تهويه طبيعي 843-3-1- ابعاد پنجره‌ها 843-3-2- مكان پنجره‌ها 843-3-3- جلوگيري از تابش آفتاب 843-3-4- نوع بازشوي پنجره‌ها 843-4- نور مصنوعي در اتاق‌هاي بستري 853-5- دما، رطوبت و تهويه مكانيكي 853-5-1- كنترل دما و رطوبت 863-5-2- تهويه مكانيكي 863-6- بهداشت محيط و كنترل عفونت 863-7- ايمني 873-8- صداي مطلوب و نامطلوب 873-8-1- تعريف 873-8-2- صداي نامطلوب 873-9- تسهيلات آسايش و ايمني بيماران 883-9-1- تعداد تخت‌هاي اتاق‌هاي بستري در بخش‌ بستري جراحي 893-9-2- فاصله تخت‌هاي بستري 893-9-3- امكانات تخت‌‌هاي بستري 893-9-4- سيستم احضار پرستار و اينتركام 903-9-5- امكان گوش دادن به راديو، انتخاب كانال تلويزيون 903-9-6- دستگيره‌هاي حفاظتي در حمام‌ها و سرويس‌هاي بهداشتي 903-9-7- سرويس بهداشتي معلولان 913-9-8- شيشه و توري پنجره‌ها 913-9-9- پرده 913-9-10- تلفن 913-9-11- گنجه لباس بيماران 923-9-12- يخچال 923-9-13- دستشويي 923-9-14- گازهاي طبي 923-9-15- اتاق روز بيماران 923-10- رنگ و فضاي معماري 933-10-1- فضاي معماري 943-10-2- رنگ 943-11- تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پزشكان و پرستاران در بخش‌هاي بستري 953-11-1- تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پرستاران 953-12- ارتباط بخش‌هاي بستري جراحي و بيمارستان 973-12-1- تركيب بندي بخش‌هاي بستري جراحي 973-12-2- همجواري حداقل دو بخش بستري 983-12-3- ظرفيت يك بخش بستري داخلي/ جراحي 983-12-4- جهت نورگيري بخش‌هاي بستري 993-12-5- گسترش آينده 993-12-6- ارتباط بخش‌هاي بستري با ساير بخش‌هاي بيمارستان 993-13- روابط فضاهاي داخلي بخش‌هاي بستري جراحي 1013-13-1- انتخاب مدول شبكه ستون‌هاي سازه ساختمان 1013-13-2- مكان ايستگاه پرستاري 1013-13-3- گروه بندي بيماران بر حسب شدت بيماري، شرايط بيماري و خصوصيات رواني 1023-13-4- ظرفيت بخش و مكان اتاق‌هاي آن در رابطه با ايستگاه پرستاري 1023-14- عملكرد فضاهاي بخش‌هاي بستري داخلي/ جراحي 1033-14-1- فضاهاي بيمار خواب 1033-14-2- اتاق بستري يك تختخوابي 1033-14-3- مشخصات مشترك اتاق‌هاي بستري و تجهيزات آن‌ها 1053-14-4- فضاهاي پشتيباني داخل بخش بستري 1063-15- نقشه اتاق بستري يك تختخوابي 1123-16- مشخصات نقشه اتاق كار كثيف در كليه سطوح بيمارستان‌ها 1143-17- مشخصات نقشه اتاق جمع آوري كثيف در كليه سطوح بيمارستان‌ها 1163-18- اتاق نظافت 1173-19- مشخصات نقشه اتاق معاينه و درمان در بيمارستان 1183-20- دوش‌ و توالت و دستشويي معلولان در تمام سطوح بيمارستان‌ها 1203-21- ايستگاه پرستاري 1223-22- بخش بستری مراقبت های ویژه C.C.U.- I.C.U. 123
بخش دوم: بخش جراحي 3-23- سازماندهي بخش جراحي 1253-23-1- بخش جراحي 1263-23-2- اطاقهاي جراحي 1263-23-3- فضاهاي مشترك 1263-24- بخش جراحي 1263-24-1- تيم جراحي شامل 1273-24-2- وسايل اتاق عمل 1273-25- فضاهاي داخلي بخش جراحي 1303-25-1- تعداد اتاق‌هاي عمل 1303-25-2- مساحت‌هاي مورد نياز قسمتهاي مختلف بخش جراحي 1313-26- تجهيزات 1323-26-1- تجهيزات و وسايل اتاق عمل 1333-26-2- وسايل اتاق بهبودي 1353-26-3-خطرات انفجار 1353-26-4- اندازه اتاق عمل 136
بخش سوم: اورژانس و بیماران سرپایی 3-27-1- اورژانس 1413-27-2- ورودي اورژانس 1413-28- درمانگاه 1423-28-1-تقسيم‌بندي فضاهاي درمانگاه 1433-28-2-فضاهاي كلينيكي تيپ 1443-28-3-انواع درمانگاه 145 2-28-3-1-كلينيك جراحي عمومي 145 3-28-3-2- گوش و حلق و بيني 146 3-28-3-3- چشم پزشكي 150 3-28-3-4- جراحي ارتوپدي 151 3-28-3-5- جراحي پلاستیک 154 3-28-3-6-امراض پوستی 156 3-28-3-7-کلینیک قلب 1573-28-4- سيركولاسيون‌هاي اصلي درمانگاه 1603-28-5- رابطه درمانگاه و بيمارستان 1613-28-6- تزريقات 1612-28-7- پانسمان 1612-28-8- داروخانه 161
بخش چهارم:تشخیص و درمان 3-29- بخش معاينات و معالجات مشترك 1623-29-1- آزمايشگاه باليني 1633-29-2- راديولوژي 1653-29-3- فيزيوتراپي 1673-29-4- بخش تسهيلات تشخيص 169
بخش پنجم: اداری و خدمات و پشتیبانی 3-30- بايگاني 1723-30-1- فضاهاي عمومي 1733-31- تسهيلات جنبي 1743-32- بخش خدمات و تداركات 1743-32-1- ساختمان خدمات 1743-32-2- تغذيه 1753-32-3- كاخداري 1773-32-4- رختشويخانه 1783-32-5- استريليزاسيون مركزي 1793-32-6- انبارها 1823-32-7- تسهيلات كاركنان 183
فصل چهارم : نمونه های بیمارستان 4-1- بیمارستان رجین استیت هلن 1844-2- نمونه بیمارستان قزوین 189


فصل پنجم: معماري داخلي بيمارستان بخش اول 5-1- رنگ، فرم، فضا 2015-1-1- بوجود آوردن يك فضاي بهبودي بخش 2025-1-2- فوائد تعالي و تكامل 2045-1-3- كارايي و فشارهاي محيط 2055-1-4- درهم آميختن معماري و طراحي داخلي 206بخش دوم 5-2- خصوصيات معماري 2075-2-1- عوامل محيطي 2075-2-2- اهميت زيست شناختي نور 2085-2-3- فوائد نور كامل (حاوي همه طول موج‌ها) 2085-3- رنگ 2095-3-1- چگونه مي‌توان از رنگ استفاده نمود 2105-3-2- رنگ و تأثير آن در درك فضا 2115-3-3- استفاده‌هاي عملي از روانشناسي رنگ 2135-4- لابي 2155-5- تسهيلات غذاخوري براي ملاقات كنندگان و پزشكان 2175-5-1- اتاق استراحت بيماران و ملاقات كنندگان 2185-6- اتاق بيماران 2195-6-1- محدوديت و انزوا 2205-6-2- طرح اتاق 2215-6-3- وسائل رفاهي و تزئيني 221
فصل ششم : تهيه و تنظيم برنامه فيزيكي
6-1- جدول برنامه فیزیکی 222
فصل هفتم: معرفي طرح
بخش اول: تحلیل سایت 7-1- تحلیل سایت 2717-1-1- دلایل انتخاب سایت پروژه 2717-1-2- دسترسي ها به سايت 272
بخش دوم:اقلیم در طراحی 7-2- جهت گیری و فرم ساختمان 2747-3- جدار ساختمان و تبادل حرارتی 2747-4- جهت دادن به بدنه ساختمان برای استفاده از نسیم دریا و باد مطلوب 275
بخش سوم: آلترناتیو ها7-5- ارائه آلترناتیو و انتخاب بهینه 2787-6-ایده و کانسپت اولیه 280
بخش چهارم: طرح معماری پروژه بیمارستان 256 تختخوابی تخصصی زیبایی
7-7- تهیه دیاگرام ها 2827-7-1-دیاگرام کلی حجم 2827-7-2-دیاگرام زون بندی پلان ها 2827-7-3-دیاگرام های عمودی 2887-8-پلان هر بخش به صورت مجزا 2937-9-طراحی نما 305منابع و مأخذ


رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب


مطالعات بیمارستان فوق تخصصی قلب


نمونه موردی بیمارستان فوق تخصصی قلب


مقاله بیمارستان فوق تخصصی قلب


طراحی معماری بیمارستان فوق تخصصی قلب


تحقیق بیمارستان فوق تخصصی قلب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بروزکد | مرجع آموزش معماری | بیمارستان قلب بایگانی ...

بیمارستان قلب بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری. بروزکد | مرجع آموزش معماری بیمارستان قلب بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری

دانلود ویدیوی کلینیک فوق تخصصی قلب و عروق (فیلم) از آپارات

رساله بیمارستان قلب و عروق (فیلم) بازدید : 0:0:51. برترین ها - کلینیک قلب و عروق سینا - دکتر منصور ابوئی مهریزی (فیلم) بازدید : 0:0:36. کلینیک فوق تخصصی شعله افروز (فیلم) بازدید : 0:35. تیزر تبلیغاتی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی پوست و مو ...

بروزکد | مرجع آموزش معماری | بیمارستان قلب بایگانی ...

بیمارستان قلب بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری. بروزکد | مرجع آموزش معماری بیمارستان قلب بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری

مطالعات بیمارستان تخصصی قلب

مطالعات بیمارستان تخصصی قلب ( فوق تخصصی قلب) پروژه رساله دیاگرام استاندارد اداری ( فوق تخصصی قلب) برنامه فیزیکی طرح نهایی نمونه مشابه نقشه پلان بیمارستان تخصصی قلب ( فوق تخصصی قلب) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان ...

رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب | معماری 98

15.08.2017 · رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب . توسط : امید اژدری در: مرداد ۲۴, ۱۳۹۶ در: تحقیق, دانشجویی, فروشگاه معماری, کلینیک تخصصی. به جرات میتوان گفت که بیمارستان ها و مراکز درمانی از جمله حساس ترین موقعیت ها و فضا هایی هستند که باید ...

بیمارستان قلب جماران تهران

بیمارستان قلب جماران تهران :(اطلاعات کامل) + تلفن نوبت دهی و دسترسی به مترو و brt + بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان قلب جماران تهران

دانلود ویدیوی کلینیک فوق تخصصی قلب و عروق (فیلم) از آپارات

رساله بیمارستان قلب و عروق (فیلم) بازدید : 0:0:51. برترین ها - کلینیک قلب و عروق سینا - دکتر منصور ابوئی مهریزی (فیلم) بازدید : 0:0:36. کلینیک فوق تخصصی شعله افروز (فیلم) بازدید : 0:35. تیزر تبلیغاتی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی پوست و مو ...

رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب بایگانی - معمار فایل

رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب. این رساله دارای ۳۰۰ صفحه فایل Word میباشد. بیمارستان نهادی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسانها و بازگشت به تندرستی و معالجه امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم ...

دانلود ویدیوی کلینیک فوق تخصصی قلب و عروق (فیلم) از آپارات

رساله بیمارستان قلب و عروق (فیلم) بازدید : 0:0:51. برترین ها - کلینیک قلب و عروق سینا - دکتر منصور ابوئی مهریزی (فیلم) بازدید : 0:0:36. کلینیک فوق تخصصی شعله افروز (فیلم) بازدید : 0:35. تیزر تبلیغاتی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی پوست و مو ...

رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب بایگانی - معمار فایل

رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب. این رساله دارای ۳۰۰ صفحه فایل Word میباشد. بیمارستان نهادی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسانها و بازگشت به تندرستی و معالجه امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم ...

کاملترین رساله کلینیک قلب | معماری 98

29.08.2017 · ۳-۴-بیمارستان( Houston , Tenas) Denton A.Cooley : ۴۰. ۳-۵- بیمارستان دانشگاه کارولینای شمالی.. ۴۲. ۳-۶-مرکزدر مانی ناحیه‌ای یوتا ولی.. ۴۶. ۳-۷- بیمارستان قلب ایندیانا ۵۰. ۳-۸- نتیجه گیری.. ۵۵. ۴-۱- تعریف بیمارستان. ۵۸

بیمارستان قلب شهید رجایی

بیش از 1000 فارغ التحصیل تخصصی و فوق تخصصی قلب. اخبار معاونت ها . معاونت آموزش . فراخوان ثبت نام و پذیرش فراگیردوره پودمانی مجازی انفورماتیک پرستاری . کارگاه توجیهی دستیاران تخصصی،فوق تخصصی و فلوشیپ جدیدالورود سال تحصیلی ...

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب ...

رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری

بیمارستان قلب جماران تهران

بیمارستان قلب جماران تهران :(اطلاعات کامل) + تلفن نوبت دهی و دسترسی به مترو و brt + بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان قلب جماران تهران

کاملترین رساله کلینیک قلب | معماری 98

29.08.2017 · ۳-۴-بیمارستان( Houston , Tenas) Denton A.Cooley : ۴۰. ۳-۵- بیمارستان دانشگاه کارولینای شمالی.. ۴۲. ۳-۶-مرکزدر مانی ناحیه‌ای یوتا ولی.. ۴۶. ۳-۷- بیمارستان قلب ایندیانا ۵۰. ۳-۸- نتیجه گیری.. ۵۵. ۴-۱- تعریف بیمارستان. ۵۸

بیمارستان قلب جماران تهران

بیمارستان قلب جماران تهران :(اطلاعات کامل) + تلفن نوبت دهی و دسترسی به مترو و brt + بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان قلب جماران تهران

رساله بیمارستان تخصصی قلب - مطالعات طراحی بیمارستان تخصصی قلب

رساله بیمارستان تخصصی قلب در قالب 300 صفحه فایل word قابل ویرایش و شامل همه بخش های مطالعاتی در طراحی بیمارستان تخصصی قلب مانند(مقدمه،تشریح موضوع طراحی و بررسی تاریخچه،برنامه فیزیکی،مبانی نظری،اصول،ضوابط و استانداردهای ...

رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب بایگانی - معمار فایل

رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب. این رساله دارای ۳۰۰ صفحه فایل Word میباشد. بیمارستان نهادی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسانها و بازگشت به تندرستی و معالجه امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم ...

بیمارستان قلب جماران تهران

بیمارستان قلب جماران تهران :(اطلاعات کامل) + تلفن نوبت دهی و دسترسی به مترو و brt + بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان قلب جماران تهران

خانه معماری | دانلود رساله معماری بیمارستان فوق تخصص قلب

رساله معماری بیمارستان فوق تخصص قلب ، تقسیم بندی بیمارستانها؛ بیمارستان عمومی و تخصصی، سطوح بیمارستانها، مصاحبه اندازه بیمارستان ، سرانه تخت بیمارستان ها، اصول اساسی تشکیلات بیمارستان ها، فرم کلی ساختمان بیمارستان ...

بایگانی‌ها رساله بیمارستان قلب و عروق - بزرگترین سایت ...

بزرگترین سایت تخصصی معماری مقاله،پروژه،آموزش نرم افزار . صفحه اصلی; فروشگاه. دانشجویی. آبجکت; رساله و مبانی نظری; پاورپوینت. مرمت; روستا; نقشه و پلان معماری; فیلم آموزشی; کتاب و مجله; نرم افزار. اتوکد. اتوکد برای اندروی; مب

بیمارستان قلب جماران تهران

بیمارستان قلب جماران تهران :(اطلاعات کامل) + تلفن نوبت دهی و دسترسی به مترو و brt + بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان قلب جماران تهران

بیمارستان قلب جماران تهران

بیمارستان قلب جماران تهران :(اطلاعات کامل) + تلفن نوبت دهی و دسترسی به مترو و brt + بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان قلب جماران تهران

بیمارستان قلب جماران تهران

بیمارستان قلب جماران تهران :(اطلاعات کامل) + تلفن نوبت دهی و دسترسی به مترو و brt + بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان قلب جماران تهران

مبانی نظری هوش هیجانی، خودانگیختگی

سورس برنامه پیاده سازی 2 پشته در یک آرایه به زبان C++

انواع عقل در مثنوي از نظر مولانا جلال

مبانی نظری مدیریت روستایی، مدیریت روستایی ایران قبل وبعد از انقلاب اسلامی، نقش شوراها درمدیریت روستا

آزمون هوشی آر.بی.کتل - اندازه گیری عامل G مقیاس 2– فرم های A و B

پاورپوینت تقویت اراده

نويسنده معاصر ايران - سیمین دانشور

پیشینه ومبانی نظری تحقیق انسان و مسئولیت پذیری

نظريات فلسفي ارسطو

پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB (فصل چهارم)