دانلود رایگان


پیشینه ومبانی نظری تحقیق کانون کنترل سلامت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پیشینه ومبانی نظری تحقیق کانون کنترل سلامتفایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق کانون کنترل سلامت دارای 51 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


منبع کنترل
سرسختی روانشناختی (سخت رویی)
کانون کنترل
2کنترل درونی و بیرونی
2-1-3-5- كانون كنترل سلامت
2-1-3-6- احساس كنترل فردي
2-1-3-7- انواع كنترل
2-1-3-8- باور فرد در مورد خودش و كنترل
2-1-3-9- شكل گيري كنترل فردي و عوامل تعيين كننده آن
2-1-3-10- جنسيت و تفاوت‌هاي فرهنگي اجتماعي در كنترل فردي
2-1-3-11-زماني كه مردم كنترل فردي ندارند
2-1-3-12- كنترل فردي و سلامت
تحقیقات پیشین
2-2-1- استرس و تاب آوری
2-2-2- استرس و کانون کنترل
2-2-3- استرس و سلامت عمومی
2-2-4- استرس و هموگلوبین گلوکوزیته
2-2-5- تاب آوری و سلامت عمومی
2-2-6- کانون کنترل و سلامت عمومی
2-2-7- کانون کنترل و هموگلوبین گلوکوزیته
فهرست منابع
الف) منابع فارسی:
ب) منابع لاتین:
مفهوم منبع کنترل که نخستین بار به وسیله راتر مطرح شد در مطالعات مربوط به انگیزیش به گونه‌ای فزاینده‌ای اهمیت نظری و عملی به دست آورده است. نظریه یادگیری اجتماعی که مفهوم منبع کنترل از آن مایه می‌گیرد عبارت است از این که شخص در برابر یک موفقیت با انتظاراتی روبرو می‌شود که نتایج احتمالی رفتارهای ممکن او را در بر می‌گیرد. این انتظارات مبتنی بر تجارب گذشته فرد هستند. بنابر نظریه راتر احتمال رفتاری معین به گونه‌ای قانونمند با توجه به انتظارات فرد نسبت به نتایج آن رفتار فرق می‌کند.
کنترل یعنی توان هدایت یا اعمال قدرت یا بازداری رفتار خود یا دیگران. احساس کنترل داشتن احساس مطلوبی است که در بهداشت روانی فرد نقش مهمی‌بازی می‌کند حتی اگر این احساس توهمی‌بیش نباشد (کریمی، 1374).
محققان در مورد توانایی فرد در کنترل محیط از دیدگاه‌های مختلف و تحت عناوین گوناگون سخن گفته‌اند مانند رقابت، شایستگی، تفوق طلبی، درماندگی و نومیدی همه به نوعی در توصیف اینکه فرد تا چه درجه‌ای قادر است حوادث و رویدادهای مهم زندگی خود را کنترل کند به کار رفته است از دیدگاه روانشناسان واژه کنترل دارای دو معنای عمومی است:

الف) کنترل تجربی که نوعی متدولوژی علمی است و در محدوده تجربیات علمی عمل می‌کند.
ب) کنترل به عنوان یک متغیر رفتاری یا به طور روشن تر توانایی تاثیرگذاشتن و دستکاری محیط در نظر گرفته می‌شود (پودات، 1375).

به طور کلی مقصود از کنترل درونی این است که شخص رویدادهای خاص را از رفتار یا ویژگی‌های نسبتاً پایدار خود می‌داند از سوی دیگر کنترل بیرونی این است که شخص نوعی تقویت منفی یا مثبت را که به دنبال رفتار خاصی آمده معلول رفتار خود ندانسته، بلکه آن را نتیجه تصادف و اتفاق و شانس تلقی می‌کند. یا آن را به نفوذ افراد قدرتمند نسبت می‌دهد و با پیش کشیدن عوامل محیطی امکان پیش‌بینی آن را نفی می‌کند (آناستازی ، 1364). به عبارت دیگر منبع کنترل درونی به این معنا است که تقویت و تنبیه‌هایی که شخص دریافت می‌کند حاصل تلاش و تدابیر شخص هستند. منبع کنترل بیرونی به این معنا است که تقویت شخص به سبب نیروهای بیرونی ورای کنترل او می‌باشند (صبوری، مقدم، 1376).
کسی نمی‌تواند از یک شخصیت درونی که کاملاً مستقل از محیط است صحبت کند و همچنین نمی‌تواند روی رفتار به عنوان پاسخ خودکار نسبت به مجموعه‌ای عینی از محرک‌های محیطی تکیه کند. برای فهم رفتار یک فرد ترجیحاً باید هم جنبه‌های فردی (تاریخچه و تجربیات یادگیری اش) و هم جنبه‌ی محیطی (محرک‌هایی که شخص به آنها آگاهی است و پاسخ می‌دهد) را در نظر داشت (مارنس، 2001).
اگر منبع کنترل را بر روی یک پیوستار تصور کنیم در یک طرف پیوستار منبع کنترل درونی‌ها قرار می‌گیرد که معتقدند پیش آمدهایی که با آنها مواجه می‌شوند اساساً از اعمال خودشان نشات می‌گیرد در انتهای دیگر پیوستار بیرونی‌های هستند که معتقدند بیشتر چیزهایی که برایشان اتفاق می افتد نتیجه‌ای از علل خارجی و فراسوی کنترل مستقیم آنها می‌باشد (بارون، 1997).
همچنین کنترل عبارت است از درجه یا میزان اعتقاد فرد به اینکه تقویت‌ها وابسته یا همراه با رفتار او هستند، به این ترتیب شخصی که احساس می‌کند بر این تقویت‌ها تسلط دارد درون بین تلقی می‌شود. حال آنکه اگر شخص پیامد رفتار را مستقل از نحوه رفتار یا پاسخ خود را وابسته به شرایط دیگری بداند برون بین نامیده می‌شود. اصطلاح مرکز، کانون یا هسته کنترل به ادراکی گفته می‌شود که ما از علیت نتایج رفتار خود داریم (بال، 1977).

سرسختی روانشناختی (سخت رویی)
در روند شناسایی عوامل ایجاد کننده تفاوت‌های فردی در واکنش به فشارهای زندگی، کوباسا بیان کردکه سرسختی روان شناختی به عنوان یک ویژگی شخصیتی، رابطه بین استرس و بیماری را تحت تاثیر قرار داده، از عوامل اصلی ایجاد تفاوت‌های فردی در این زمینه است. از آن زمان به بعد، پژوهش‌های متعدد فرضیه کوباسا را حمایت کرده و نشان داده‌اند که سرسختی روان شناختی به عنوان یک ویژگی شخصیتی رابطه بین استرس و بیماری را تعدیل می‌کند. کوباسا سرسختی را یک ویژگی شخصیتی می‌داند که در مواجه با حوادث فشار زای زندگی، به عنوان یک منبع مقاومت و سپر محافظ عمل می‌کند. او با استفاده از نظریه‌های وجودی در شخصیت، سر سختی را ترکیبی از باورها در مورد خویش و جهان تعریف می‌کند که از سه مولفه تعهد، کنترل، و مبارزه جویی تشکیل شده و در عین حال یک ساختار واحد است که از عمل یکپارچه و هماهنگ این سه مولفه مرتبط با هم سرچشمه می‌گیرد (کوباسا، 1979).

تعهد: احساس در آمیختگی با بسیاری از جنبه‌های زندگی مثل خانواده، شغل و روابط بین فردی است. فرد دارای این احساس، معنا و هدفمندی زندگی، کار و خانواده را دریافته است.
کنترل: اعتقادی است مبنی بر این که رویدادهای زندگی و پیامدهای آن قابل پیش‌بینی و کنترل هستند و می‌توان آنها را تغییر داد.
مبارزه جویی: عبارت است از این باور که تغییر، جنبه‌ای عادی از زندگی است. و وضعیت‌های مثبت یا منفی که به سازگاری مجدد نیاز دارند، فرصتی برای رشد و یادگیری بیشتر هستند، نه تهدیدی برای امنیت و آسایش فرد (شریفی و همکاران 1384).پیشینه ومبانی نظری تحقیق کانون کنترل سلامت


مبانی نظری تحقیق کانون کنترل سلامت


پیشینه نظری تحقیق کانون کنترل سلامت


پیشینه ومبانی نظری تحقیق


کانون کنترل سلامت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه منبع کانون کنترل سلامت

مبانی نظری و پیشینه منبع کانون کنترل سلامت - ساخت وبلاگ pichakf.myfablog.ir/post/546 ذخیره شده مبانی نظری و پیشینه پژوهش منبع کانون کنترل سلامت (فصل دو). در 71 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سلامت سازمانی

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,موضوع,سلامت,سازمانی,

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت(فصل دوم تحقیق)

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,کانون,کنترل,سلامت(فصل,تحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون ...

مبانی نظری و پیشینه منبع کانون کنترل سلامت

مبانی نظری و پیشینه منبع کانون کنترل سلامت - ساخت وبلاگ pichakf.myfablog.ir/post/546 ذخیره شده مبانی نظری و پیشینه پژوهش منبع کانون کنترل سلامت (فصل دو). در 71 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد ...

مبانی نظری و پیشینه منبع کانون کنترل سلامت

مبانی نظری و پیشینه منبع کانون کنترل سلامت - ساخت وبلاگ pichakf.myfablog.ir/post/546 ذخیره شده مبانی نظری و پیشینه پژوهش منبع کانون کنترل سلامت (فصل دو). در 71 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان | دانشجو.دانلود daneshjo.download › فایل های دانلودی ذخیره شده ۳ روز پیش - عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان. فرمت فایل: word. تعداد صفحات: 40. توضیحات. به ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان | دانشجو.دانلود daneshjo.download › فایل های دانلودی ذخیره شده ۳ روز پیش - عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان. فرمت فایل: word. تعداد صفحات: 40. توضیحات. به ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت(فصل دوم تحقیق)

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,کانون,کنترل,سلامت(فصل,تحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق منبع کنترل | مرسی فایل تخصصی ترین ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق منبع کنترل مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت سازمانی (فصل دوم)

- مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت سازمانی. December 24, 2016 ... توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). پیشینه ومبانی نظری تحقیق سلامت اجتماعی (فصل دوم پایان ... sidofile.barfyi.ir ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق منبع کنترل سلامت

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه. رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب. منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه apa) مباحث نظری کانون کنترل سلامت. منبع کنترل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سلامت سازمانی

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,موضوع,سلامت,سازمانی,

الگوی مصرف

مبانی نظری وپیشینه پژوهش آشنایی با صنعت بیمه

رساله فرهنگسرای هنر و معماری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند،تبلیغات دهان به دهان

مبانی نظری گیاهان دارویی زیره سبز

مبانی وپیشینه نظری پژوهش عهد بستن وپیمان بستن سازمانی(تعهد سازمانی)

چشم انداز گندم دوروم در جهان

بعثت رسول خدا

بررسی روشهای اجرای شالوده های عمیق