دانلود رایگان


پیشینه ومبانی نظری تحقیق کانون کنترل سلامت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پیشینه ومبانی نظری تحقیق کانون کنترل سلامتفایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق کانون کنترل سلامت دارای 51 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


منبع کنترل
سرسختی روانشناختی (سخت رویی)
کانون کنترل
2کنترل درونی و بیرونی
2-1-3-5- كانون كنترل سلامت
2-1-3-6- احساس كنترل فردي
2-1-3-7- انواع كنترل
2-1-3-8- باور فرد در مورد خودش و كنترل
2-1-3-9- شكل گيري كنترل فردي و عوامل تعيين كننده آن
2-1-3-10- جنسيت و تفاوت‌هاي فرهنگي اجتماعي در كنترل فردي
2-1-3-11-زماني كه مردم كنترل فردي ندارند
2-1-3-12- كنترل فردي و سلامت
تحقیقات پیشین
2-2-1- استرس و تاب آوری
2-2-2- استرس و کانون کنترل
2-2-3- استرس و سلامت عمومی
2-2-4- استرس و هموگلوبین گلوکوزیته
2-2-5- تاب آوری و سلامت عمومی
2-2-6- کانون کنترل و سلامت عمومی
2-2-7- کانون کنترل و هموگلوبین گلوکوزیته
فهرست منابع
الف) منابع فارسی:
ب) منابع لاتین:
مفهوم منبع کنترل که نخستین بار به وسیله راتر مطرح شد در مطالعات مربوط به انگیزیش به گونه‌ای فزاینده‌ای اهمیت نظری و عملی به دست آورده است. نظریه یادگیری اجتماعی که مفهوم منبع کنترل از آن مایه می‌گیرد عبارت است از این که شخص در برابر یک موفقیت با انتظاراتی روبرو می‌شود که نتایج احتمالی رفتارهای ممکن او را در بر می‌گیرد. این انتظارات مبتنی بر تجارب گذشته فرد هستند. بنابر نظریه راتر احتمال رفتاری معین به گونه‌ای قانونمند با توجه به انتظارات فرد نسبت به نتایج آن رفتار فرق می‌کند.
کنترل یعنی توان هدایت یا اعمال قدرت یا بازداری رفتار خود یا دیگران. احساس کنترل داشتن احساس مطلوبی است که در بهداشت روانی فرد نقش مهمی‌بازی می‌کند حتی اگر این احساس توهمی‌بیش نباشد (کریمی، 1374).
محققان در مورد توانایی فرد در کنترل محیط از دیدگاه‌های مختلف و تحت عناوین گوناگون سخن گفته‌اند مانند رقابت، شایستگی، تفوق طلبی، درماندگی و نومیدی همه به نوعی در توصیف اینکه فرد تا چه درجه‌ای قادر است حوادث و رویدادهای مهم زندگی خود را کنترل کند به کار رفته است از دیدگاه روانشناسان واژه کنترل دارای دو معنای عمومی است:

الف) کنترل تجربی که نوعی متدولوژی علمی است و در محدوده تجربیات علمی عمل می‌کند.
ب) کنترل به عنوان یک متغیر رفتاری یا به طور روشن تر توانایی تاثیرگذاشتن و دستکاری محیط در نظر گرفته می‌شود (پودات، 1375).

به طور کلی مقصود از کنترل درونی این است که شخص رویدادهای خاص را از رفتار یا ویژگی‌های نسبتاً پایدار خود می‌داند از سوی دیگر کنترل بیرونی این است که شخص نوعی تقویت منفی یا مثبت را که به دنبال رفتار خاصی آمده معلول رفتار خود ندانسته، بلکه آن را نتیجه تصادف و اتفاق و شانس تلقی می‌کند. یا آن را به نفوذ افراد قدرتمند نسبت می‌دهد و با پیش کشیدن عوامل محیطی امکان پیش‌بینی آن را نفی می‌کند (آناستازی ، 1364). به عبارت دیگر منبع کنترل درونی به این معنا است که تقویت و تنبیه‌هایی که شخص دریافت می‌کند حاصل تلاش و تدابیر شخص هستند. منبع کنترل بیرونی به این معنا است که تقویت شخص به سبب نیروهای بیرونی ورای کنترل او می‌باشند (صبوری، مقدم، 1376).
کسی نمی‌تواند از یک شخصیت درونی که کاملاً مستقل از محیط است صحبت کند و همچنین نمی‌تواند روی رفتار به عنوان پاسخ خودکار نسبت به مجموعه‌ای عینی از محرک‌های محیطی تکیه کند. برای فهم رفتار یک فرد ترجیحاً باید هم جنبه‌های فردی (تاریخچه و تجربیات یادگیری اش) و هم جنبه‌ی محیطی (محرک‌هایی که شخص به آنها آگاهی است و پاسخ می‌دهد) را در نظر داشت (مارنس، 2001).
اگر منبع کنترل را بر روی یک پیوستار تصور کنیم در یک طرف پیوستار منبع کنترل درونی‌ها قرار می‌گیرد که معتقدند پیش آمدهایی که با آنها مواجه می‌شوند اساساً از اعمال خودشان نشات می‌گیرد در انتهای دیگر پیوستار بیرونی‌های هستند که معتقدند بیشتر چیزهایی که برایشان اتفاق می افتد نتیجه‌ای از علل خارجی و فراسوی کنترل مستقیم آنها می‌باشد (بارون، 1997).
همچنین کنترل عبارت است از درجه یا میزان اعتقاد فرد به اینکه تقویت‌ها وابسته یا همراه با رفتار او هستند، به این ترتیب شخصی که احساس می‌کند بر این تقویت‌ها تسلط دارد درون بین تلقی می‌شود. حال آنکه اگر شخص پیامد رفتار را مستقل از نحوه رفتار یا پاسخ خود را وابسته به شرایط دیگری بداند برون بین نامیده می‌شود. اصطلاح مرکز، کانون یا هسته کنترل به ادراکی گفته می‌شود که ما از علیت نتایج رفتار خود داریم (بال، 1977).

سرسختی روانشناختی (سخت رویی)
در روند شناسایی عوامل ایجاد کننده تفاوت‌های فردی در واکنش به فشارهای زندگی، کوباسا بیان کردکه سرسختی روان شناختی به عنوان یک ویژگی شخصیتی، رابطه بین استرس و بیماری را تحت تاثیر قرار داده، از عوامل اصلی ایجاد تفاوت‌های فردی در این زمینه است. از آن زمان به بعد، پژوهش‌های متعدد فرضیه کوباسا را حمایت کرده و نشان داده‌اند که سرسختی روان شناختی به عنوان یک ویژگی شخصیتی رابطه بین استرس و بیماری را تعدیل می‌کند. کوباسا سرسختی را یک ویژگی شخصیتی می‌داند که در مواجه با حوادث فشار زای زندگی، به عنوان یک منبع مقاومت و سپر محافظ عمل می‌کند. او با استفاده از نظریه‌های وجودی در شخصیت، سر سختی را ترکیبی از باورها در مورد خویش و جهان تعریف می‌کند که از سه مولفه تعهد، کنترل، و مبارزه جویی تشکیل شده و در عین حال یک ساختار واحد است که از عمل یکپارچه و هماهنگ این سه مولفه مرتبط با هم سرچشمه می‌گیرد (کوباسا، 1979).

تعهد: احساس در آمیختگی با بسیاری از جنبه‌های زندگی مثل خانواده، شغل و روابط بین فردی است. فرد دارای این احساس، معنا و هدفمندی زندگی، کار و خانواده را دریافته است.
کنترل: اعتقادی است مبنی بر این که رویدادهای زندگی و پیامدهای آن قابل پیش‌بینی و کنترل هستند و می‌توان آنها را تغییر داد.
مبارزه جویی: عبارت است از این باور که تغییر، جنبه‌ای عادی از زندگی است. و وضعیت‌های مثبت یا منفی که به سازگاری مجدد نیاز دارند، فرصتی برای رشد و یادگیری بیشتر هستند، نه تهدیدی برای امنیت و آسایش فرد (شریفی و همکاران 1384).پیشینه ومبانی نظری تحقیق کانون کنترل سلامت


مبانی نظری تحقیق کانون کنترل سلامت


پیشینه نظری تحقیق کانون کنترل سلامت


پیشینه ومبانی نظری تحقیق


کانون کنترل سلامت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی و پیشینه نظری بهداشت و سلامت روانی

Symbol für globales Web
پیشینه تحقیق و مبانی نظری سلامت روانی - سایت مقاله sitemaghaleh.ir › پیشینه تحقیق ذخیره شده Home / پیشینه تحقیق / پیشینه تحقیق و مبانی نظری سلامت روانی ... سازمان بهداشت جهانی، سلامتی را مجموعه حالت رفاه و آسایش کامل جسمانی، روانی ...

پیشینه نظری کانون کنترل سلامت

مبانی نظری کانون کنترل سلامت. قیمت فایل فقط 27,000 تومان. مبانی نظری کانون کنترل سلامت. مبانی نظری سلامت اجتماعی . توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کنترل عواطف (فصل دوم)

Symbol für globales Web
ذخیره شده ۲۸ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مبانی .... ذخیره شده مبانی نظری و پیشینه پژوهش منبع کنترل درونی در روانشناسی. پیشینه ومبانی نظری تحقیق کنترل عواطف(فصل دوم پایان نامه) ... مباني نظري و پيشينه پژوهش ...

پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت روان

پیشینه,مبانی,نظری تحقیق,سلامت,روان,,پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت روان,فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور

پیشینه نظری کانون کنترل سلامت

مبانی نظری کانون کنترل سلامت. قیمت فایل فقط 27,000 تومان. مبانی نظری کانون کنترل سلامت. مبانی نظری سلامت اجتماعی . توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت روان

پیشینه,مبانی,نظری تحقیق,سلامت,روان,,پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت روان,فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور

مبانی و پیشینه نظری سلامت سازمانی

مبانی,پیشینه,نظری سلامت,سازمانی,,مبانی و پیشینه نظری سلامت سازمانی,فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهداشت و سلامت روانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهداشت و سلامت روانی faavx.pptstant.ir/ ذخیره شده دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهداشت و سلامت روانی || روی دکمه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت(فصل دوم تحقیق)

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,کانون,کنترل,سلامت(فصل,تحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت(فصل دوم تحقیق),فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سلامت سازمانی

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,موضوع,سلامت,سازمانی,

پیشینه نظری کانون کنترل سلامت

مبانی نظری کانون کنترل سلامت. قیمت فایل فقط 27,000 تومان. مبانی نظری کانون کنترل سلامت. مبانی نظری سلامت اجتماعی . توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

پیشینه ومبانی نظری کانون کنترل سلامت

Symbol für globales Web
لینک کمکی. لینک مرتبط » پیشینه ومبانی نظری کانون کنترل سلامت. تحقیق در مورد طرح امنیت اجتماعی پاورپوینت نکات و ملاحظاتی در بارۀ کتاب فارسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبرد های شناختی تنظیم هیجان پاورپوینت ...

پیشینه نظری کانون کنترل سلامت

مبانی نظری کانون کنترل سلامت. قیمت فایل فقط 27,000 تومان. مبانی نظری کانون کنترل سلامت. مبانی نظری سلامت اجتماعی . توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان | دانشجو.دانلود daneshjo.download › فایل های دانلودی ذخیره شده ۳ روز پیش - عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان. فرمت فایل: word. تعداد صفحات: 40. توضیحات. به ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کنترل عواطف (فصل دوم)

Symbol für globales Web
ذخیره شده ۲۸ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مبانی .... ذخیره شده مبانی نظری و پیشینه پژوهش منبع کنترل درونی در روانشناسی. پیشینه ومبانی نظری تحقیق کنترل عواطف(فصل دوم پایان نامه) ... مباني نظري و پيشينه پژوهش ...

پاورپوینت معماری سبز

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عدم اطمینان و ویژگیهای کیفی سود

مبانی نظری موافقت نامه تريپس

قديمي ترين نمونه شعر فارسي

برنامه ریزی ونقش آن درتأمین وتوسعه منابع انسانی

پاورپوینت بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها

پاورپوینت سوتی های طب نوین

پاورپوینت اختلالات یادگیری

پاورپوینت تب روماتيسمي

تحقیق درباره خط و خوشنويسي ، انواع آن و ارزشهاي بصري هر يك