دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت (بزرگواری . مرتبه و درجه) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت (بزرگواری . مرتبه و درجه)مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت (بزرگواری . مرتبه و درجه)
دارای 27 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد
.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


مبانی نظری شخصیت
تعاریف شخصیت:

مسئله تعریف شخصیت یک مشکل عمده است و در خلال سال‏‏ها تعاریف مختلفی از شخصیت ارایه شده است. آلپورت توانست حدود 50 معنا را برای این اصطلاح مطرح کند. تحلیل آلپورت منطبق با تاریخ مفهوم شخصیت بود که با اصطلاح به نقاب آغاز شد این اصطلاح به نقاب که ابتدا در نمایشنامه‏‏های یونان قدیم به کار برده می‏شد ،اشاره داشت و مضامین مختلف آن در زمینه‏‏های مختلفی مانند:الهیات، فلسفه، جامعه شناسی، زبان شناسی و روان شناسی راه یافت (شولتز و شولتز، 1381). دامنه ی تعاریف موجود از فرآیند های درونی ارگانیسم تا رفتارهای مشهود ناشی از تعامل افراد در نوسان است. نظری اجمالی به تعاریف شخصیت نشان می دهد که تمام معانی شخصیت را نمی توان در یک نظریه ی خاص یافت؛ بلکه در حقیقت تعریف شخصیت بستگی به نوع نظریه هر دانشمند دارد. برای مثال وارن شخصیت را مجموع خصوصیات شناختی، عاطفی، ارادی، فیزیولوژیک و مورفولوژیک می داند.

آلپورت[2] شخصیت را سازمان پویای جنبه های روانی- جسمانی می داند که تعیین کننده فکر و رفتار هستند. شلدن از شخصیت به عنوان سازمان پویای جنبه های شناختی، عاطفی، ارادی، فیزیولوژیک و مورفولوژیک یاد می کند. منصور معتقد است که شخصیت تحولی است و هر نوع تعریفی درباره شخصیت به منزله نقطه توقف درباره یک فرایند است و با توجه به فراگیر شدن«روانشناسی ژنتیک»نه تنها از لحاظ روش شناختی بلکه از لحاظ محتوایی، اعتقاد به تعریفی دارد که گمان می کند برای وضع کنونی کاملاً موجه و متناسب است و آن این است که شخصیت فرد را در هر لحظه ای از تحول وی ، به منزله تظاهر یا تجلی ظرفیت سازشی فراگیر او قلمداد کنیم (فتحی آشتیانی، 1388). حتی وقتی موضوع تعریف شخصیت صرفاً از دیدگاه روان شناسی دنبال شود گستره آن بسیار وسیع است. ‏

شخصیت عبارت است از مفاهیم تجربی خاصی که بخشی از نظریه شخصیتی هستند و توسط ناظر به کار برده می‏شوند. به دلیل فقدان یکپارچگی در نظریه شخصیت، ارائه توصیفی از شخصیت که به طور مناسبی تمام عناصر گوناگون و متضاد موجود در این حوزه پیچیده و دشوار از علم را در بر گیرد مشکل است. بهترین تعریفی که در این جا می‏توان ارایه کرد تعریفی است که نظر اکثر روان شناسان را در خصوص تقدم کاربرد بر نظریه نشان می‏دهد یعنی ؛شخصیت انتزاعی از آن دسته از خصوصیات پایدار شخصی است که برای رفتار بین فردی او اهمیت زیادی دارد. در کاربرد این تعریف ما همچنین متأثر از تأکید آلپورت (1937) هستیم که شخصیت دقیقاً همان چیزی است که فرد واقعاً هست؛ یعنی شخصیت شامل عمیق ترین و نوعی ترین خصوصیات فرد است (سیاسی، 1382).

نظریه‏‏ های صفات:
فرض اساسی دیدگاه صفات این است که انسان دارای آمادگی گسترده ای است که 'صفات' نام دارد و به طرق خاص به محرک پاسخ می‏دهد؛ به عبارت دیگر انسان را می‏توان از نظر احتمال رفتار، احساسات و تفکر آن‏ها به طریقی خاص توصیف کرد. برای مثال احتمال رفتار کردن به صورت خونگرم و دوستانه، یا احساس اضطراب و نگرانی و یا فکر کردن درباره یک طرح هنری (افرادی که شدیداً مایلند این گونه رفتار کنند.) به عنوان افراد عالی دراین صفات توصیف می‏شوند. برای مثال عالی بودن در صفات برون گرایی یا عصبی بودن در حالی که افراد دارای تمایل ضعیف در رفتار کردن به راه‏‏های بالا، به عنوان افراد پایین در این صفات وصف شده اند. اگر چه نظریه پردازان صفات در مورد نحوه ایجاد صفاتی که شخصیت انسان را می‏سازد از یکدیگر متفاوتند،اما همه آن‏ها در این امر توافق دارند که صفات عنصر اصلی شخصیت انسان را تشکیل می‏دهد. به علاوه نظریه پردازان صفات توافق دارند که رفتار انسان و شخصیت وی را می توان در یک سلسله مراتب سازماندهی کرد ( پروین و جان، 1381).

رابرت مک کراء و پل کاستا: الگوی پنج عاملی

رابرت مک کراء(1949) و پل کاستا(1942) که در مرکز پژوهش پیری شناسی مؤسسه‏‏ های تندرستی در بالتیمور، مریلند کار می‏کنند، برنامه ای را در پیش گرفته اند که پنج عامل شخصیت معروف به «پنج عامل عمده» یا « پنج بزرگ» را شناسایی کرد:
1-روان رنجور خویی
2- برونگرایی
3- تجربه گرایی
4- همسازی
5- وظیفه شناسی

این پنج عامل با انواع شیوه ای سنجش تأیید شدند. از جمله خود سنجی‏‏ها، آزمون‏های عینی و گزارش‏های مشاهده گران بود. سپس پژوهشگران یک آزمون شخصیت به نام «پرسشنامه شخصیت NEO[14]» را ساختند. (سه واژه بدست آمده از حروف اول سه عامل اول هستند.) یافته‏‏های هماهنگ این عوامل از شیوه‏‏های سنجش مختلف پیشنهاد می‏کند که آن‏ها جنبه‏‏های برجسته شخصیت هستند.این عوامل شرح داده شده اند.

(جدول داخل محتوای دانلودی )

با دقت، قابل اعتماد، سخت کوش و منظم
می‏توان بین عوامل برونگرایی و روان رنجور خویی معرفی شده توسط مک کری و کاستا و ابعاد برونگرایی و روان رنجور خویی در نظریه آیزنک شباهت‏‏هایی را ببینیم. از این گذشته، همسازی و وظیفه شناسی در الگوی مک کراء – کاستا ممکن است حد پایین بعد از روان پریش خویی آیزنک را که ( کنترل تکانه نامیده می‏شود) نشان دهد. تجربه پذیری، همبستگی مثبت بالایی را با هوش نشان می‏دهد. به همین نحو همسازی با علاقه همبستگی دارد (کنعانی،1385).

الگوی نظری برای پنج عامل:
آن‏ ها اساساً پنج عامل را به عنوان تمایلاتی مبنایی که زمینه زیستی دارد، معرفی کرده اند؛ یعنی تفاوت‏‏های رفتاری مربوط به پنج عامل به ژن‏‏ها، ساختار مغز و مانند آن بر می‏گردد. این تمایلات اساسی آمادگی عمل و احساس به نحوی خاص است و به طور مستقیم تحت تأثیر محیط قرار ندارد. آن‏ها با طرح مجدد مسئله طبیعت در برابر تربیت، نظر خود را به این ترتیب بیان می‏کنند. جان کلام این است که صفات شخصیت مانند خلق و خو، آمادگی‏‏هایی درونی در مسیر رشد بوده و اساساً مستقل از تأثیرات محیطی هستند (مک کراء و همکاران، 2000؛ کنعانی،1385).
با توجه به شواهد مربوط به ارثی بودن تمایلات اساسی، تأثیرات محدود آن‏ها از والدین و مطالعاتی که در سایر فرهنگ‏‏ها و انواع موجودات شده است، مک کری و کاستا معتقدند که شخصیت از یک رسش درونی منشأ می‏گیرد.
با این دید صفات شخصیت بیشتر متأثر از عوامل زیستی است تا محصول تجربه‏‏های زندگی و شکوفایی تمایلات اساسی به وسیله محیط. به عکس این تمایلات در طول زندگی هم برخود پنداره و هم بر ویژگی‏‏های مربوط به سازگاری تأثیر می‏گذارد که شامل: نگرش‏ها، اهداف شخصی، باور‏های خود کارآمدی و ویژگی‏‏های دیگری است. هم صفت سازگاری و انطباق و هم عوامل بیرونی فرد (مثل فرصت‏‏ها، هنجار‏ها و محرومیت‏‏ها)، انتخاب و تصمیم‏‏هایی که فرد در زندگی اتخاذ می‏کندرا تحت تأثیر قرار می‏دهند و در زندگی نامه واقعی وی منعکس می‏شوند. این عوامل همچنین در خود پنداره فرد؛ یعنی جایی که وی با ساختن داستان زندگی و باور‏های خود می‏پردازد نیز اثر گذار است (پروین و جان، 1381).مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت (بزرگواری


مرتبه و درجه)


پیشینه تحقیق شخصیت (بزرگواری


مرتبه و درجه)


مبانی نظری شخصیت (بزرگواری


مرتبه و درجه)


مبانی نظری


پیشینه تحقیق


شخصیت (بزرگواری


مرتبه و درجه)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری 73 صفحه آپدیت شده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری 73 صفحه آپدیت شده . دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید. مشخصات فایل. تعداد صفحات. 73. حجم. 1/13

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی

مبانی,نظری وپیشینه,تحقیق,تعاریف,مفاهیمیژگی,شخصیتی,,مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی,فروشگاه فایل بکر

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیت و اعتیاد به ...

موضوع [مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیت و اعتیاد به بازی های رایانه ای](http://datajoo.com ...

چند نمونه پیشینه تحقیق :: نمونه پیشینه تحقیق

در تاریخ: ژانویه 21, 2019 در: چند نمونه پیشینه تحقیق تحقیق چند نمونه پیشینه تحقیق تحقیق با موضوع مدل های موجود در سلامت و عوامل موثر بر آن چند نمونه پیشینه تحقیق تحقیق با موضوع ...

مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

جستجو در سایت دوستان برای اطلاع دقیق از محصولات داخل سایت و نمایش مطالب بیشتر در جستجوی سایت از کلمات کلیدی استفاده کنید.; فایل های موجود در سایت مرسی فایل مبانی نظری،پیشینه تحقیق،پرسشنامه،رساله و مطالعات معماری ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی

مبانی,نظری وپیشینه,تحقیق,تعاریف,مفاهیمیژگی,شخصیتی,,مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی,فروشگاه فایل بکر

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی - دانلود رایگان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگیدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی در 22 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ...

نمونه پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار (فصل 2) مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازده سهام شرکتها (فصل 2) مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو)نیازهای روانشناختی چیست؟

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. صاحب نظران حوزه شخصیت و روان­شناسی از کلمه شخصیت، تعریف­های گوناگونی ارائه داده­اند. از نظر ریشه­ای، گفته شده است که کلمه شخصیت معادل کلمه" Personality" است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تیپ شخصیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نارسایی هیجانی از کانال کسب درآمد تضمینی و بدون نیاز به سرمایه از اینترنت 0:21

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی - دانلود رایگان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگیدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی در 22 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. توضیحات کوتاه از متن: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شخصیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی از کانال کسب درآمد تضمینی و بدون نیاز به سرمایه از اینترنت 0:22

مبانی نظری و پیشینه شخصیت

مبانی نظری و پیشینه شخصیت دسته: روان شناسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 مبانی نظری و پیشینه در مورد شخصیت قیمت فایل فقط 27,000 تومان مبانی نظری و پیشینه در مورد شخصیت در 62 صفحه ورد قابل ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی

مبانی,نظری وپیشینه,تحقیق,تعاریف,مفاهیمیژگی,شخصیتی,,مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی,فروشگاه فایل بکر

مبانی و پیشینه نظری ویژگی های شخصیت

مبانی,پیشینه,نظرییژگی,شخصیت,,مبانی و پیشینه نظری ویژگی های شخصیت,ژورنال فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شخصیت و عملکرد تحصیلی +doc

,مبانی نظری وپیشینه تحقیق شخصیت و عملکرد تحصیلی +doc,8roodfile

خرید مبانی نظری و پیشینه پژوهش شخصیت (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش شخصیت در 36 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

خرید مبانی نظری و پیشینه پژوهش شخصیت (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش شخصیت در 36 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی

مبانی,نظری وپیشینه,تحقیق,تعاریف,مفاهیمیژگی,شخصیتی,,مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی,فروشگاه فایل بکر

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی

مبانی,نظری وپیشینه,تحقیق,تعاریف,مفاهیمیژگی,شخصیتی,,مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی,فروشگاه فایل بکر

مبانی و پیشینه نظری مدیریت دانش مشتری در سازمان

ذخیره شده مبانی و پیشینه نظری مدیریت دانش مشتری در سازمان فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) aqrewgtrdruxc gylugovuly - اشو زردشترا zardosht.deyblog.ir/post/916 ذخیره شده مباني نظري و

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. صاحب نظران حوزه شخصیت و روان­شناسی از کلمه شخصیت، تعریف­های گوناگونی ارائه داده­اند. از نظر ریشه­ای، گفته شده است که کلمه شخصیت معادل کلمه" Personality" است.

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیت و اعتیاد به ...

موضوع [مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیت و اعتیاد به بازی های رایانه ای](http://datajoo.com ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم ویژگی های شخصیتی

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. صاحب نظران حوزه شخصیت و روان­شناسی از کلمه شخصیت، تعریف­های گوناگونی ارائه داده­اند. از نظر ریشه­ای، گفته شده است که کلمه شخصیت معادل کلمه" Personality" است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شخصیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی از کانال کسب درآمد تضمینی و بدون نیاز به سرمایه از اینترنت 0:22

پیشینه - thesisfile.rozblog.com

مبانی نظری و پیشینه پژوهش انزوای اجتماعی در 56 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دانلود پایان نامه-مبانی نظری-پیشینه تحقیق لینک منبع و پست :مبانی نظری و پیشینه پژوهش انزوای اجتماعی

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیت و اعتیاد به ...

موضوع [مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیت و اعتیاد به بازی های رایانه ای](http://datajoo.com ...

اساسي ترين آفات مديريت از ديدگاه مديريت علوي

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رقیب گرایی

طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان

مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا

بررسي اشتغالزايي بخش مسكن

اختلالات بلعيدن طرح روشي براي ارزيابي پزشكي قانوني

پاورپوینت خطوط لوله دریایی

پمپ هاي حرارتي سازگار با محيط زيست

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس سوم عربی 2 دبیرستان

پاورپوینت پروژه عناصر تشکیل دهنده بتن