دانلود رایگان


رساله معماري مركز اطلاع رساني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله معماري مركز اطلاع رسانيدانلود فایل کامل معماری رساله معماري مركز اطلاع رساني
در قالب فایل word و متشکل از 122 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

آغاز قرن بیست و یکم، پیشرفت های عظیم تکنولوژی و دانش ارتباطات فناوری اطلاعات و از همه مهمتر انقلاب الکترونیک که بـه یک حقیقت ملموس تبدیل شده می باشد و در نقطه مقابل ضرورت دستیابی بـه این اطلاعات و ارتباطات، که خود عامل تفوق و برتری کشورها نسبت بـه هم قلمداد می شود، کشورهای جهان رابر آن داشته می باشد تـا بهترین و سریعترین راه برای رسیدن بـه فناوری و اطلاعات را فراهم آورند در این میان بـه نظر می رسد کشور ما از این جهان همواره با فناوری (هم سو با فناوری) دور مانده می باشد و وقت آن رسیده با راهکارهای مفید و موثر این فاصله را هر چه کمتر کرد و در نهایت از بین برد.

با توجه بـه اینکه اطلاعات بخش اصلی منابع ملی می باشد و دسترسی بـه آن جز منابع حقوق بشر می باشد از این رو جهت حفظ منافع ملی آحاد جامعه، کشور ما بایستی: نسبت بـه گسترش دانش اطلاع رسانی بـه عنوان محمل اصلی اشاعه اطلاعات اقدام نمایند.

نظر بـه اینکه، بالا رفتن سطح آگاهی افراد جامعه رابطه ای مستقیم با پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… دارد بدین منظور وجود مکانی بـه عنوان مرکز اطلاع رسانی (خانه رسانه) در این جهان در حال پیشرفت امری بدیهی بلکه اجتناب ناپذیر می باشد.

نکته قابل تامل درباره مطالعه در ایران این می باشد که بر اساس پژوهشهای انجام شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۸ استان کشور سرانه مطالعه حدود ۷ دقیقه در شبانه روز می باشد (روزنامه خبر جنوب/ ۷ آبان ۱۳۸۱)
البته درباره سرانه مطالعه در ایران اصولا هیچ آمار دقیق و قابل اعتمادی وجود ندارد. حدود دو سال پیش در نمایشگاه کتاب تهران، آقای اشعری رئیس وقت کتابخانه ملی کشور سرانه مطالعه را ۲ دقیقه در شبانه روز اعلام کرد که این آمار برای کشور با ۸۵% جمعیت با سواد تاسف برانگیز می باشد. این در حالی می باشد که سرانه مطالعه در دنیا ۴۵ دقیقه در روز می باشد و سرانه بالای مطالعه در کشورهای توسعه یافته ای نظیر ژاپن با سرانه ۹۰ دقیقه در روز و یا انگلیس حدود ۵۵ دقیقه در روز می باشد.

با توجه بـه سرانه پایین مطالعه در ایران، شاید بتوان از طرق مختلف و با ایجاد فضاهای جدید میل ورغبت بـه مطالعه را در مردم افزایش داد.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه
چکیده

فصل اول: شناخت
۱-۱- شناخت موضوع ۲
۱-۱-۱- مقدمه و بیان مساله ۲
۱-۱-۲- ضرورت و اهمیت انجام پروژه ۶
۱-۱-۳- پیشینه (تاریخچه) کار ۷
۱-۲- مبانی نظری تاثیر گذار در طراحــی ۱۵
۱-۲-۱- مبانی نظری طرح ۱۵
۱-۲-۲- آرمان شهر الکترونیک ۱۵
۱-۲-۳-معماری اطلاعات و جهانی سازی ۱۶
۱-۲-۳-۱-جهانی سازی و اتخاذ رویکردی مناسب ۱۷
۱-۲-۴- اطلاعات و معماری ۱۷
۱-۲-۴- ۱- دیاگرام: واسطه ای می باشد بین ایده و واقعیت ۱۸
۱-۲-۴- ۲- ساختمانهای مدیا ۱۸
۱-۲-۴- ۲- ۱- ساختار فضاهای مدیا ۱۹
۱-۲-۴- ۲- خانه های مجازی ۲۱
۱-۲-۴- ۲- ۱- خانه مجازی ژان نوول ۲۲
۱-۲-۴- ۲- ۲- خانه مجازی تویوایتو ۲۲
۱-۲-۴- ۲- ۳- خانه مجازی دانیل لیبسکیند ۲۲
۱-۲-۵- مفهوم فضا در معماری هزاره سوم ۲۴
۱-۲-۵- ۱- فضا ومسئله فضا ۲۴
۱-۲-۶- نتیجه فصل ۲۹
۱-۳- بررسی نمونه های داخلی و خارجی ۳۰
۱-۳- ۱ – مشخصات تفصیلی پارک فن آوری پردیس ۳۰
۱-۳- ۱ – ۱- مطالعات مکان یابی پارک ۳۰
۱-۳- ۱ –۲- متراژ زمین و فضاهای طراحــی شده (در طرح جامع پارک) ۳۱
۱-۳- ۱ –۳- ساختمان مدیریتی پارک و خدمات تخصصی ۳۱
۱-۳- ۱ –۴- ساختمان خدمات عمومی و شهری ۳۲
۱-۳- ۱ –۵- مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های مشترک ۳۲
۱-۳- ۲ – مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو ۳۲
۱-۳-۳ – سندای مدیاتک تویواتیو- ژاپن ۳۳
۱-۳- ۴- کتابخانه و مرکز اطلاعات نیومن، نیویورک، امریکا(۱۹۹۴) ۳۷
۱-۳- ۵ – موسسه تحقیقات فن آوری زمین کیهانا، ژاپن (۱۹۹۳) ۳۸
۱-۳- ۶ – کافه سیبریا پاریس، فرانسه (۱۹۹۵) ۳۹
۱-۳- ۷ – رویای آینده – منچستر انگلستان (۱۹۹۶) ۴۰
۱-۳- ۸ – مرکز تله کامتوکیو، ژاپن ۱۹۹۶ ۴۱
۱-۳- ۹ – ادراه مرکزی مالیات: ناتینگهام ۴۲
۱-۳- ۱۰ – دانشکده حقوق کمبریج ۴۳
۱-۳- ۱۱ – مرکز گردهمایی کلمبوس – امریکا ۴۴
۱-۳- ۱۲ – نتیجه گیری ۴۵
۱-۴- شناخت سایت و منطقه مورد مطالعه ۴۶
۱-۴-۱- شناخت شهر ۴۶
۱-۴-۱-۱-موقعیت جغرافیایی ۴۶
۱-۴-۱-۲- موقعیت طبیعی ۴۷
۱-۴-۱-۳- سیمای طبیعی و کالبدی شهر ۴۷
۱-۴-۱-۳- ۱ – زمین شناسی ۴۹
۱-۴-۱-۳- ۲ – حرکات فعال زمین ۴۹
۱-۴-۲- شناخت اقلیم ۵۱
۱-۴-۲- ۱- موقعیت اقلیمی تهران ۵۱
۱-۴-۲- ۲- ویژگی اقلیمی تهران ۵۲
۱-۴-۲- ۲- ۱-تابش آفتاب ۵۳
۱-۴-۲- ۲- ۲-دما ۵۴
۱-۴-۲- ۲- ۳-میزان بارش ۵۴
۱-۴-۲- ۲- ۴-رطوبت نسبی ۵۵
۱-۴-۲- ۲- ۵-روزهای یخبندان و بارانی ۵۶
۱-۴-۲- ۲- ۶-باد ۵۶
۱-۴-۲- ۲- ۷-تاثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان ۵۷
۱-۴-۲- ۲- ۸-تاثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان ۵۸
۱-۴-۲- ۲- ۹-سایه و نورگیری ۵۹
۱-۴-۲- ۲- ۱۰-تنظیم کننده های حرارت مکانیکی ۶۰
۱-۴-۲- ۲-۱۱-جهت استقرار ساختمان ۶۰
۱-۴-۲- ۳- نتیجه گیری ۶۱

۱-۴-۳- شناخت و تحلیل سایت و دلایل انتخاب آن ۶۱
۱-۴-۳-۱-شناخت کالبد سایت ۶۱
۱-۴-۳-۱- ۱- موقعیت ۶۱
۱-۴-۳-۱- ۲- ابعاد و مساحت زمین ۶۲
۱-۴-۳-۱- ۳- دسترسی ها ۶۲
۱-۴-۳-۱- ۴- همسایگی ۶۲
۱-۴-۳-۲-تاریخچه شکل گیری محوطه پیرامونی ۶۳
۱-۴-۳-۳-تاریخچه پارک لاله ۶۳
۱-۴-۳-۴-دلایل انتخاب سایت ۶۴
۱-۴-۳-۵-ارزش حائز اهمیت سازمان شهری در ارتباط با پروژه ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۱- فضاهای آموزشی ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۲- پارک لاله ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۳- مراکز فرهنگی ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۴- سینماها ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۵- موزه هنرهای معاصر و موزه فرش ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۶- سالن تئاتر(تالار نمایش) پارک لاله ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۷- نگارخانه ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۸- کتابخانه لاله ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۹- مراکز آفرینش های فرهنگی و هنری ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۱۰- سازمان خوداشتغالی و بازارچه کتاب ۶۹
فصل دوم: برنامه ریزی فیزیکی و تدوین اصول و ضوابط طراحــی

۲-۱- استانداردها ۷۰
۲-۱-۱- آمفی تئاتر ۷۰
۲-۱-۱- ۱- سالن اصلی ۷۰
۲-۱-۱- ۲- صحنه نمایش ۷۰
۲-۱-۱- ۳- ارتفاع صحنه نسبت بـه کف ۷۱
۲-۱-۱- ۴- ابعاد پرده نمایش ۷۱
۲-۱-۱- ۵- عرض صحنه نمایش ۷۲
۲-۱-۱- ۶- عمق صحنه نمایش ۷۲
۲-۱-۱-۷- ابعاد صندلی و شیب کف سالن ۷۲
۲-۱-۱- ۸- اتاق پروژکشن ۷۴
۲-۱-۱- ۹- فضای انتظار ۷۵
۲-۱-۱- ۱۰- سرویس بهداشتی ۷۵
۲-۱-۱- ۱۱- فضای ارتباطی ۷۵
۲-۱-۲- سایت اینترنتی ۷۵
۲-۱-۲- ۱- فضای مورد نیاز ۷۵
۲-۱-۲- ۲- مبلمان مورد نیاز ۷۵

۲-۱-۳- کتابخانه ۷۵
۲-۱-۳-۱- اجزای مبلمان کتابخانه ۷۸
۲-۱-۴-اداری ۷۹
۲-۱-۴- ۱- فضاهای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۵- اتاق جلسه ۷۹
۲-۱-۵- ۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۶- استراحت کارمندان ۷۹
۲-۱-۶-۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۷ – بایگانی ۷۹
۲-۱-۷ – ۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۷ –حراست ۸۰
۲-۱-۸ –رستوران ۸۱
۲-۱-۹ –آشپزخانه ۸۲
۲-۱-۹ – ۱-تریا ۸۴
۲-۱-۹ –۲- آبدارخانه ۸۴
۲-۱-۱۰ –نمازخانه ۸۴
۲-۱-۱۱ –تایپ وتکثیر ۸۴
۲-۱-۱۲ – سرویس های بهداشتی ۸۵
۲-۱-۱۳ –انباری ۸۵
۲-۲-ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مورد ایمنی ساختمان ها
۲-۲-۱- ضوابط و مقررات ایمنی سازمان در مرحله طراحــی ۸۶
۲-۲-۱-۱- ضوابط مربوط بـه فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه بـه نوع کاربری ۸۶
۲-۲-۱-۱-ضوابط مربوط بـه موتور خانه تأسیسات ۸۶
۲-۲-۱-۲-ضوابط مربوط بـه سیستم اعلام کننده حریق ۸۶
۲-۲-۱-۳- ضوابط مربوط بـه نمای سنگ و شیشه ۸۷
۲-۲-۱-۴- ضوابط مربوط بـه استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناســـی ۸۷
۲-۲-۲-دستور العمل ایمنی سازمان در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت) ۸۷
۲-۲-۲-۱- دستور العمل مربوط بـه ایمنی از مرحله خاک برداری و شورع تـا پایانکار ۸۷
۲-۲-۲-۲- دستور العمل مربوط بـه برق و روشنائی اضطراری ساختمان ۸۸
۲-۲-۲-۳- دستورالعمل مربوط بـه سیستم گرمایش ساختمان ۸۸
۲-۲-۲-۴- دستور العمل مربوط بـه موتور خانه تأسیسات ۸۹
۲-۲-۲-۵- دستورالعمل مربوط بـه جانپناه، داکت و نورگیر و بازشوها ۸۹
۲-۲-۲-۶- دستور العمل مربوط بـه سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها ۹۰
۲-۲-۲-۷-دستور العمل مربوط بـه خاموش کننده دستی و چرخ دار آتش نشانی ۹۱
۲-۲-۲-۸-دستورالعمل مربوط بـه نازک کاری و دکوراسیون داخلی ساختمان ها ۹۱
۲-۲-۲-۹- دستورالعمل مربوط بـه سیستم اعلام حریق ۹۲
۲-۲-۲-۱۰- دستور العمل مربوط بـه استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناســـی ۹۲
۲-۳- ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی وحرکتی
۲-۳-۱-ضوابط کلی طراحــی ساختمانهای عمومی‌ ۹۳
۲-۳-۱- ۱- ورودیها ۹۳
۲-۳-۱- ۲- راهرو ۹۳
۲-۳-۱- ۳- بازشوها (درو پنجره) ۹۳
۲-۳-۱- ۴- پله‌ ۹۴
۲-۳-۱- ۵- سطح شیبدار ۹۴
۲-۳-۱- ۶- آسانسور ۹۴
۲-۳-۱- ۷- فضاهای بهداشتی‌ ۹۵
۲-۲- برنامه فیزیکی ۹۷
۲-۲-۱- بخش همایشی ۹۷
۲-۲-۲- بخش پژوهشی ۹۷
۲-۲-۳- بخش نمایشی ۹۷
۲-۲-۴- بخش اداری ۹۷
۲-۲-۵- بخش خدماتی ۹۸
۲-۳- بررسی سازه و تاسیسات ۹۹
۲-۳-۱- بررسی سازه ۹۹
۲-۳-۱- -۱روش پس کشیدگی ۹۹
۲-۳-۱- ۲- بتـن پوسته ای با تارهای شیشه ای و شفاف ۱۰۱
۲-۳- ۲- بررسی تاسیسات ۱۰۲
۲-۳- ۲- ۱تهویه مطبوع ۱۰۲
۲-۳- ۲-۱ – ۱انواع سیستم های تهویه مطبوع ۱۰۲
– ۱-۱-۱-۲-۳-۲سیستم هوا شوی ۱۰۲
– ۲-۱-۱-۲-۳-۲ سیستم هوا ساز ۱۰۳
– ۳-۱-۱-۲-۳-۲ سیستم های هوا –آب ۱۰۳
۲-۳-۲-۱-۱-۴- سیستم تهویه مطبوع تمام آب ۱۰۴
۲-۳-۲-۱-۱-۵- سیستم تهویه مطبوع تمام هوا ۱۰۴
فصل سوم: طراحــی

۳-۱- تحلیل سایت
۳-۲- روند طراحــی
۳-۳- مدارک و نقشه ها

فصل چهارم: شیت های طراحــی

فهرست منابع و مآخذ
فهرست عکــس ها وجداولرساله معماري مركز اطلاع رساني


مطالعات معماري مركز اطلاع رساني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایگاه رسمی اطلاع رسانی شرکت سرچشمه موج

پایگاه رسمی اطلاع رسانی شرکت سرچشمه موج، ارس، تبریز . صفحه اصلی; پیام مدیر عامل; پروژه‌ها. مجتمع تجاری تفریحی سارینای ارس; اخبار و مقالات; گالری; تماس با ما; پروژه‌ها. مجتمع تجاری و تفریحی سارینای ارس. اطلاعات بیشتر. مجتم

رساله معماری طراحی سفارتخانه 183 صفحه | گروه معماری ...

رساله معماری طراحی سفارتخانه,رساله سفارتخانه,مطالعات معماری سفارتخانه,برنامه فیزیکی سفارتخانه,پروپوزال معماری سفارتخانه,طرح نهایی معماری سفارتخانه,پایان نامه معماری سفارتخانه,طرح نهایی معماری سفارتخانه,نمونه ...

رساله معماری طراحی سفارتخانه 183 صفحه | گروه معماری ...

رساله معماری طراحی سفارتخانه,رساله سفارتخانه,مطالعات معماری سفارتخانه,برنامه فیزیکی سفارتخانه,پروپوزال معماری سفارتخانه,طرح نهایی معماری سفارتخانه,پایان نامه معماری سفارتخانه,طرح نهایی معماری سفارتخانه,نمونه ...

تحول حسابداري دولتي ايران

مطالعات و کتاب در مشهد

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شبكه اجتماعي(رسانه‎های اجتماعی )

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوء مصرف مواد اختلالات وابسته به آن

پژوهش در عمليات مفاهيم اصول و تاريخچه

پاورپوینت راهکارهای افزایش فروش در بازار رقابتی

پاورپوینت رفتار سازمانی و ماهیت آن

معماري اسلامي -مسجد جامع الکبیر صنعا یمن

پاورپوینت رفتار سازمانی و ماهیت آن

کار تحقیقی در مورد سلفی ها