دانلود رایگان


رساله طراحی مرکز هنر های نمایشی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله طراحی مرکز هنر های نمایشیدانلود فایل کامل معماری رساله طراحی مرکز هنر های نمایشی
در قالب فایل word و متشکل از 315 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

نمایش به عنوان یک نهاد خاستگاهی داشته و تحولاتی بس شگرف را گذرانده است . در جستجوی خاستگاه نمایش , تاریخ نویسان تا حدود زیادی متکی به نظریه اند , زیرا مدرک قابل اعتماد در این زمینه زیاد نیست . نمایش و هنر های نمایشی همواره به عنوان مواردی قابل توجه در نزد مردم بوده اند و در هر برهه ای از تاریخ مورد استقبال عموم بوده اند از این رو طاحی مرکزی برای این مورد که جنبه فرهنگی هنری داشته باشد میتواند بسیار موثر باشد و مورد استقبال و بازدید خیل زیادی از افراد شود
مرکز هنر های نمایشی ایران.. ۲
تقدیم به : ۳
سپاسگزاری : ۳
هیئت داوران.. ۴
مقدمه: ۶
فضاهای اجرای نمایش… ۷
واژه فرهنگ.. ۸
تعری فرهنگ.. ۸
تمدن..۱۰
کانسپت طرح. ۱۱
رابطه فرهنگ و تمدن.. ۱۲
مفهوم تفریح. ۱۳
خاستگاه نمایش… ۱۴
تئاتر مدرن و معماری تحول یافته از آن : ۱۸
سیر تحولی نمایش و تالارهای نمایش در ایران : ۲۲
ورودی.. ۲۳
آمفی تئاتر. ۲۹
کتابخانه. ۳۱
بخش اداری.. ۳۳
آموزشی.. ۳۳
پارکینگ.. ۳
تاسیسات.. ۳۵
برنامه عملکردی و فیزیکی.. ۳۵
عرصه بندی کل مجموعه. ۳۵
عرصه اداری.. ۳۹
عرصه آموزشی.. ۴۰
عرصه خدمات رفاهی و عمومی.. ۴۰
رستوران یا چایخانه. ۴۱
فروشگاه صنایع دستی.. ۴۱
عرصه خدمات پشتیبانی.. ۴۲
مسیرهای پیاده. ۴۵
خصوصیات کلی جوانان و نوجوانان: ۴۶
مفاهیم اجتماعی (قراردادها و هنجارها) ۴۶
مفاهیم اولیه. ۴۷
فضا: ۴۷
کتابخانه و قرائتخانه: ۴۹
کلیات و اصول اولیه. ۴۹
ظرفیت کتابخانه: ۵۰
تنوع و وسعت مجموعه کتب و منابع : ۵۱
مرکز خدمات اداری- فنی و پشتیبانی.. ۵۳
بخش خدمات فنی.. ۵۳
فضاهای مورد نیاز. ۵۵
نمایش مذهبی سنتی(تعزیه) ۵۷
تاریخچه پیدایش تعزیه. ۵
تعزیه، کهن‌ترین صحنه گردانى ایران.. ۶۲
تاریخچه. ۶۵
انواع تعزیه. ۶۷
تعزیه امروز. ۶۹
نمونه های موردی مرکز هنرهای نمایشی.. ۷۱
نام پروژه : parco della musica. 71
مرکز هنرهای نمایشی اسلو. ۷۴
نام پروژه : oslo opera house. 74
مرکز هنرهای نمایشی لوگزانبورگ.. ۷۷
نام پروژه : la philharmonie luxembourg. 77
مرکز هنرهای نمایشی و آمفی تئاتر کداک.. ۸۰
نام پروژه : Kodak theatre. 80
برنامه فیزیکی مرکز هنرهای نمایشی بر اساس متراژ. ۸۳
گزینه اول. ۸۳
گزینه دوم. ۸۶
کنسرت هال و مرکز هنرهای نمایشی DR…………………………… DR cacert Hall 91
ساختمان هنرهای نمایشی وایلی Dee and Charles wyly Theater 94
جغرافیای طبیعی و اقلیم استان ، استان ایلام. ۱۲۶
جغرافیای طبیعی و اقلیم. ۱۲۸
تاریخچه استان ایلام. ۱۲۹
شهر ایلام. ۱۳۰
مرکز تاریخی و دیدنی.. ۱۳۱
آشنایی با قلعه‌های استان ایلام. ۱۳۲
شهر ایوان.. ۱۳۳
شهر دره‌شهر. ۱۳۴
مراکز تاریخی دیدنی.. ۱۳۵
مراکز تاریخی و دیدنی.. ۱۳۶
شهر شیروان ‌و‌ چرداول. ۱۳۸
ناهمواری‌های.. ۱۴۵
بررسی فرهنگ و آداب و رسوم ایلام. ۱۵۳
موقعیت جغرافیایی.. ۱۵۳
جمعـیــت: ۱۵۳
آثار تاریخی.. ۱۵۵
ترانه های بومی.. ۱۵۵
خط کتیبه نستعلیق.. ۱۶۰
فرهنگ ایلام. ۱۶۲
روزهای یخبدان.. ۱۶۸
تابش آفتاب.. ۱۶۸
موقعیت و زوایای تابش خورشید. ۱۷۰
انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم. ۱۷۰
وزش باد. ۱۷۱
اهداف طراحی اقلیمی: ۱۷۴
اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای باز در مرکز هنرهای نمایشی.. ۱۷۴
اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای داخلی در مرکز هنرهای نمایشی.. ۱۷۶
جهت استقرار ساختمان و ورزش باد در مرکز هنرهای نمایشی.. ۱۷
مناسب ترین جهت استقرار مرکز هنرهای نمایشی.. ۱۷
۴-۲-۳) جهت گیری محورهای حرکتی در مرکز هنرهای نمایشی.. ۱۸
سایر موارد موثر در مرکز هنرهای نمایشی.. ۱۸
سایت شناسی.. ۱۸۳
عوامل مهم طراحی سایت در مرکز هنرهای نمایشی.. ۱۸۳
نقش فضاهای پر وخالی.. ۱۸۳
اختلاف سطوح (شیب سایت) در مرکز هنرهای نمایشی.. ۱۸۴
ارتباطات در سایت در مرکز هنرهای نمایشی.. ۱۸۵
پوشش گیاهی سایت.. ۱۸۷
بافت سایت.. ۱۸۹
ایدئوگرام. ۱۹۱
تحلیل فرم دایره. ۱۹۳
دایره. ۱۹۴
اجسام افلاطونی.. ۱۹۴
نتیجه گیری.. ۱۹۵
شکل محیط.. ۱۹۷
توپوگرافی.. ۱۹۸
اشکال محاط.. ۱۹۸
مختصات جانمایی لکه ها روی سایت.. ۱۹۹
معرفی عناصر تشکیل دهنده طرح و سایت.. ۲۰۰
فضای گردهمایی (سالن اصلی) ۲۰۰
سالن اجتماعات و تعریف فعالیت.. ۲۰۱
مقررات و آیین نامه ها ۲۰۲
برنامه ریزی کلی: ۲۰۲
استاندارد ورودیها – خروجیها ۲۰۳
استانداردهای صندلیها ۲۰۵
ابعاد کمینه برای صندلیها ۲۰۶
جایگاه نشستن.. ۲۰۶
ضرورت وجود نمایشگاه در مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۰۷
رویکرد اصلی مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۰۸
ضوابط طراحی مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۰۸
اهداف طرح مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۰۹
برگزاری جشنواره های موضوعی وتخصصی.. ۲۱۰
ایده. ۲۱۰
فضاهای خدمات رسانه ایمرکز هنرهای نمایشی.. ۲۱۶
ظر فیت کتابی کتابخانه و ظرفیت نفری آن درمرکز هنرهای نمایشی.. ۲۱۹
برنامه ریزی معماری.. ۲۲۵
ساختار و اصول فیزیکی.. ۲۲۵
ضوابط گنجایشی سالنهای مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۲۵
اندازه تئاتر : ۲۲۵
عرصه فرهنگی ( استانداردها – جزء فضاها ) : ۲۲۷
آمفی تئاتر ( استانداردها ) : ۲۲۷
آکوستیک.. ۲۲۷
آکوستیک و الکتروآکوستیک مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۳۰
تاسیسات صوتی مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۳
اصول اساسی مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۳
اطلاعات جذب صدا برای مصالح ساختمانهای عمومی و مبلمان آنها در مرکز هنرهای نمایشی ۲۴۰
طراحی تالارها مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۵۳
حجم مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۵۳
فرم مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۵۶
فرم سقف مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۵۸
پخشائی مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۶۱
سه نوع سطح ناهموار در عمل بکار برده می شوند : ۲۶۳
مدت واخنش… ۲۶۷
آکوستیک در تالار کنفرانس… ۲۶۸
آکوستیک در مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۶۹
سینما و شباهت به مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۷۳
سینمای اوسترموندیگن (برن) ۲۷۵
سینمای استودیو ۴ (زوریخ) ۲۷۷
استودیوهای رادیو، تلویزیون و ضبط صدا ۲۷۸
روشنایی و نورپردازی مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۸
ضوابط ایمنی و حفاظتی مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۸۴
ضوابط حفاظت و ایمنی مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۸۵
سیستم حرارتی و برودتی مرکز هنرهای نمایشی.. ۲۸۶
مرکز هنرهای نمایشی ( جزء فضاها ) : ۲۸۹
پشت صحنه : ۲۹۰
جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید : ۲۹۱
– جدول معرفی جزئیات طراحی ردیف صندلیها ۲۹۷
هواساز : ۲۹۹
پارکینگ : ۲۹۹
برداشت اول : ۳۰۱
بنای عمومی و رویکرد مدرن.. ۳۰۱
برداشت دوم : ۳۰۵
برداشت سوم : ۳۱۰
فضای وجودی در مرکز هنرهای نمایشی.. ۳۱۲
– مرکز در مرکز هنرهای نمایشی.. ۳۱۲
– ارتباط مرکز و محور قائم. ۳۱۴
محور در مرکز هنرهای نمایشی.. ۳۱۴
حوزه در مرکز هنرهای نمایشی.. ۳۱۵
منابع و ماخذ: ۳۱۵رساله طراحی مرکز هنر های نمایشی


مطالعات طراحی مرکز هنر های نمایشی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کاملترین رساله مرکز اشاعه هنر های نمایشی ( 150 صفحه word ...

رساله مرکز اشاعه هنر های نمایشی همواره یکی از تحقیقات کمیاب می باشد که در این بخش از معرفی رساله معماری به تحلیل آن میپردازیم چنین تحقیقاتی اغلب در دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد توسط اساتید محترم برای طراحی و تنظیم بر ...

بایگانی‌ها انواع هنر های نمایشی - بزرگترین سایت تخصصی معماری

خانه / بایگانی برچسب: انواع هنر های نمایشی. بایگانی برچسب: انواع هنر های نمایشی. اسفند, ۱۳۹۷. ۱۰ اسفند رساله طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی و با الهام از پیشینه تاریخی هنر نما ...

استفاده از ظرفیت های هنر در طراحی اماکن متبرکه - ایرنا ...

تهران- ایرنا- در دیدار مدیرعالی حرم مطهر امام رضا (ع) با معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص استفاده از ظرفیت های هنر در طراحی اماکن متبرکه تاکید شد.

رساله کامل مرکز هنرهای نمایشی و تئاتر واقع در شیراز ...

خانه دانلود ها رساله کامل مرکز هنرهای نمایشی و ... از نظر آن ها به هنر تنها نباید از دید وسیله ای برای انتقال ارزش های اجتماعی نگاه کرد و چه بسا آثار هنری ای که هیچ ارزش اجتماعی یا اخلاقی را تبلیغ نمی کنند و یا حتی در مقابل ...

طراحی مرکز هنر های نمایشی تهران با رویکر هندسه زیست مبنا

طراحی مرکز هنر های نمایشی تهران با رویکر هندسه زیست مبنا . پایان نامه. دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده هنر و معماری. دانشجو : داود گشانی. استاد راهنما : محمدجواد مهدوی نژاد. سال انتشار: 1393 ...

بایگانی‌ها انواع هنر های نمایشی - بزرگترین سایت تخصصی معماری

خانه / بایگانی برچسب: انواع هنر های نمایشی. بایگانی برچسب: انواع هنر های نمایشی. اسفند, ۱۳۹۷. ۱۰ اسفند رساله طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی و با الهام از پیشینه تاریخی هنر نما ...

رساله طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی ...

05.10.2017 · رساله ارشد طراحی خانه هنر های نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی ارائه شده در این مقاله نمونه ای کامل از مطالعات در رابطه با این مکان می باشد , این محصول که بصورت word در ۱۰۵ صفحه تنظیم شده است را از فروشگاه معماری و عمران وب ...

کاملترین رساله مرکز اشاعه هنر های نمایشی ( 150 صفحه word ...

رساله مرکز اشاعه هنر های نمایشی همواره یکی از تحقیقات کمیاب می باشد که در این بخش از معرفی رساله معماری به تحلیل آن میپردازیم چنین تحقیقاتی اغلب در دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد توسط اساتید محترم برای طراحی و تنظیم بر ...

رساله طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی ...

05.10.2017 · رساله ارشد طراحی خانه هنر های نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی ارائه شده در این مقاله نمونه ای کامل از مطالعات در رابطه با این مکان می باشد , این محصول که بصورت word در ۱۰۵ صفحه تنظیم شده است را از فروشگاه معماری و عمران وب ...

مطالعات مرکز هنر های نمایشی مردمی - رساله معماری مرکز هنر ...

مطالعات مرکز هنر های نمایشی مردمی – رساله معماری مرکز هنر های نمایشی مردمی. مطالعات مرکز هنر های نمایشی مردمی دانلود رساله معماری مطالعات مرکز هنر های نمایشی مردمی ریز فضا و برنامه فیزیکی مطالعات مرکز هنر های نمایشی ...

استفاده از ظرفیت های هنر در طراحی اماکن متبرکه - ایرنا ...

تهران- ایرنا- در دیدار مدیرعالی حرم مطهر امام رضا (ع) با معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص استفاده از ظرفیت های هنر در طراحی اماکن متبرکه تاکید شد.

مطالعات معماری - مطالعات طراحی آمفی تئاتر

تغییرات و بروزرسانی ها : نام کاربری یا نشانی ایمیل . رمز عبور. مرا به خاطر بسپار. امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹. Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7 Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com. بزرگترین فروشگاه مطالعات معماریمرجع مطالعات و رساله های معماری. تیم مطالعات

مطالعات معماری - مطالعات طراحی آمفی تئاتر

تغییرات و بروزرسانی ها : نام کاربری یا نشانی ایمیل . رمز عبور. مرا به خاطر بسپار. امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹. Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7 Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com. بزرگترین فروشگاه مطالعات معماریمرجع مطالعات و رساله های معماری. تیم مطالعات

رساله طراحی مرکز هنر های نمایشی ( 243 صفحه word ) | آرچکت

رساله طراحی مرکز هنر های نمایشی بصورت word در 247 صفحه تنظیم شده است و کاملترین فایل مطالعاتی در این رابطه می باشد که سر فصل های مربوطه در ادامه ارائه میگردد .

رساله کامل مرکز هنرهای نمایشی و تئاتر واقع در شیراز ...

خانه دانلود ها رساله کامل مرکز هنرهای نمایشی و ... از نظر آن ها به هنر تنها نباید از دید وسیله ای برای انتقال ارزش های اجتماعی نگاه کرد و چه بسا آثار هنری ای که هیچ ارزش اجتماعی یا اخلاقی را تبلیغ نمی کنند و یا حتی در مقابل ...

کاملترین رساله مرکز اشاعه هنر های نمایشی ( 150 صفحه word ...

رساله مرکز اشاعه هنر های نمایشی همواره یکی از تحقیقات کمیاب می باشد که در این بخش از معرفی رساله معماری به تحلیل آن میپردازیم چنین تحقیقاتی اغلب در دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد توسط اساتید محترم برای طراحی و تنظیم بر ...

هنرهای نمایشی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هنرهای نمایشی شکلی از هنر است که برخلاف هنرهای پلاستیکی، هنرمند در آن با استفاده از بدن و فیزیکِ خود در وهلهٔ نخست و سپس بهره‌گیری از امکانات دیگر به خلق هنر خود می‌پردازد. اصطلاح «هنرهای نمایشی» برای اولین بار در سال ...

مطالعات معماری - مطالعات طراحی آمفی تئاتر

تغییرات و بروزرسانی ها : نام کاربری یا نشانی ایمیل . رمز عبور. مرا به خاطر بسپار. امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹. Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7 Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com. بزرگترین فروشگاه مطالعات معماریمرجع مطالعات و رساله های معماری. تیم مطالعات

تحقیق درباره جنايت عليه ميت

تحول در شناخت درآمد

دانلود تصاویر با کیفیت انگل شناسی بندپایان (تصاویر میکروسکوپی بندپایان)

مبانی نظری پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان

پروپوزال بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در ارتباط با طب مکمل و شی

پاورپوینت علل عدم مراقبت دوران بارداری

پاورپوینت علل عدم مراقبت دوران بارداری

خلاصه نکات مهم مبحث 20 و 22 مقررات ملی ساختمان

دانلود خلاصه مبحث سقوط آزاد فیزیک پیش دانشگاهی

مبانی نظری سرطان پستان،ساختمان پستان، پاتوفیزیولوژی سرطان پستان