دانلود رایگان


پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه فراشناختی ولز 1997پرسشنامه فراشناختی ولز 1997
دارای 5 صفحه و با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.


روایی و پایایی: دارد
طریقه نمره دهی: دارد
منبع: دارد
توضیحات:
ویژگی های روانسنجی

فرم اولیه این پرسشنامه شامل ۶۵ ماده بوده است که به وسیله کارت رایت هاتون و ولز (۱۹۹۷) ، طرح شده است تا نگرانی ها و افکار مزاحم را بررسی کند . فرم پذیرفته شده این مقیاس (۳۰- MCQ)،شامل ۳۰ سوال است که بعدها توسط کارت رایت هاتون و ولز(۲۰۰۴)، شبیه به فرم اولیه ایجاد و گسترش داده شده است (ولز ، ۱۹۹۷،۱۹۹۵؛به نقل از کارت رایت هاتون و ولز،۲۰۰۴ ). این مقیاس براساس مدل کنش اجرایی خود تنظیمی ((SREF ولز و ماتیوس ساخته شده است (علیزاده، ۱۳۸۷؛ به نقل از تیموری، ۱۳۸۸).

شیوه نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه توسط ولز در سال ۱۹۹۷تدوین شده است و از یک مقیاس خودگزارشی ۳۰ ماده ای که باورهای افراد در باره ی تفکراتشان را مورد سنجش قرارمی دهد.پاسخ به سوالات آن درقالب یک مقیاس چهار درجه لیکرت۱-موافق نیستم الی٤-کاملا موافقم محاسبه می شود. این مقیاس دارای پنج خرده مقیاس می باشد شامل:۱-باورهای نگرانی مثبت ۲–باورهای غیرقابل کنترل ۳–باورهای صلاحیت شناختی ٤– باورهای منفی عمومی ۵– خودهشیاری شناختی می باشد.

سوالات مربوط به هر بعد
باورهای نگرانی مثبت ۱، ۷، ۱۰، ۱۹، ۲۳، ۲۸
باورهای فراشناختی منفی ۲، ۴، ۹، ۱۱، ۱۵، ۲۱
کارآمدی شناختی پایین ۸، ۱۴، ۱۷، ۲۴، ۲۶، ۲۹
باورهای فراشناخت منفی در مورد افکار ۶، ۱۳، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۷
خودآگاهی شناختی ۳، ۵، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۳۰

برای محاسبه امتیاز مربوط به هر بعد، امتیاز مربوط به تک تک سوالات آن بعد را باهم جمع نمائید.

روایی و پایایی

شیرین زاده این پرسشنامه را برای جمعیت ایران ترجمه و آماده نموده است ضریب الفای کرونباخ کل مقیاس در نمونه ایرانی ۹۱/۰گزارش شذه است و برای خرده مقیاس های کنترل ناپذیری، باورهای مثبت، خود هشیاری شناختی، اطمینان شناختی، و نیاز به کنترل افکار منفی به ترتیب در نمونه ایرانی ۸۷/۰ و ۸۶/۰و ۸۱/۰و ۸۰/۰و ۷۱/۰گزارش شده است. (شیرین زاده، ۱۳۸۵).

در بررسی روایی سازه­ای ضريب همبستگي پرسشنامه فراشناخت با پرسشنامه اضطراب صفت حالت اسبيل برگر (۵۳/۰) و پرسشنامه نگراني حالت بين (۵۴/۰) پرسشنامه اختلال وسواس فكري عملي پادوا (۴۹/۰) معنادار است. (ولز و پاپو جورجيو، ۱۹۹۸).

منبع

شيرين زاده، ص. (۱۳۸۵). مقايسه باورهاي فراشناختي و مسؤوليت پذيري در بين بيماران دچار اختلال وسواس اجباري، اضطراب منتشر و افراد نرمال. روا نپزشكي و روا نشناسي باليني ايران. سال چهاردهم، شماره ۱، ص ۴۶پرسشنامه فراشناختی ولز 1997


پرسشنامه فراشناختی ولز


پرسشنامه فراشناختی


پرسشنامه


فراشناختی ولز 1997


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,آزمون فراشناختی ولز 1997,دانلود ...

پرسشنامه استاندارد کنترل فکر ولز و دیویس 1994 (TCQ ...

پرسشنامه استاندارد کنترل فکر ولز و دیویس ۱۹۹۴ (tcq) پرسشنامه کنترل فکر در سال (۱۹۹۴) توسط ولز و دیویس برای ارزیابی توانایی کنترل تفکر در مقابل افکار مزاحم از ابعاد مختلف (پرت کردن حواس، نگرانی، کنترل اجتماعی، تنبیه ...

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997. ویژگی های روانسنجی . فرم اولیه این پرسشنامه شامل 65 ماده بوده است که به وسیله کارت رایت هاتون و ولز (1997) ، طرح شده است تا نگرانی ها و افکار مزاحم را بررسی کند . فرم پذیرفته شده این مقیاس (30- mcq)،شامل ...

Self-efficacy and Metacognitive Development

ابزار پژوهش پرسشنامه باورهای فراشناختی (Metacognition Questionnaire-30) کارترایت ـ هاتون ولز (2004) و پرسشنامه محقق ساخته ...

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

دانلود پرسشنامه با موضوع فراشناختی ولز 1997 ، در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

مقالات پوستر اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری

سپس سه گروه پرسشنامه باورهای فراشناختی (ولز، 2000) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آماری میانگین، انحراف استاندارد، تحلیل واریانس چند راهه (مانوا) و آزمون t برای گروه‌های جور شده استفاده گردید.

پرسشنامه :: دانلود فایل

ازمون فراشناختی: دانلود رایگان پرسشنامه فراشناخت ولز دانلود رایگان پرسشنامه فراشناخت ولز.این مقیاس خود گزارشی 30 سوالی، که توسط ولز در سال 1997 ساخته شده، باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد.

apsy.sbu.ac.ir

فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 - آسان داک

نام پرسشنامه : پرسشنامه فراشناختی ولز ۱۹۹۷ روایی و پایایی: دارد طریقه نمره دهی: دارد. منبع: دارد. توضیحات: ویژگی های روانسنجی. فرم اولیه این پرسشنامه شامل ۶۵ ماده بوده است که به وسیله کارت رایت هاتون و ولز (۱۹۹۷) ، طرح شده ...

پرسشنامه :: دانلود فایل

ازمون فراشناختی: دانلود رایگان پرسشنامه فراشناخت ولز دانلود رایگان پرسشنامه فراشناخت ولز.این مقیاس خود گزارشی 30 سوالی، که توسط ولز در سال 1997 ساخته شده، باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد.

پرسشنامه فراشناختی ولز | بهترین و کاملترین پرسشنامه ...

پرسشنامه فراشناختی ولز، یک مقیاس خود گزارشی 30 سؤالی است، که توسط ولز در سال 1997 ساخته‌ شده، و باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد. فراشناخت کلیدی است برای توانایی شناختی، که به افراد اجازه می دهد تا ...

پرسشنامه استاندارد کنترل فکر ولز و دیویس 1994 (TCQ ...

پرسشنامه استاندارد کنترل فکر ولز و دیویس ۱۹۹۴ (tcq) پرسشنامه کنترل فکر در سال (۱۹۹۴) توسط ولز و دیویس برای ارزیابی توانایی کنترل تفکر در مقابل افکار مزاحم از ابعاد مختلف (پرت کردن حواس، نگرانی، کنترل اجتماعی، تنبیه ...

پرسشنامه فراشناخت ولز

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 دسته: ... پرسشنامه فراشناخت کارت رایت-هاتن و ولز(1997). این پرسشنامه از 65 سوال و یک مقیاس چهار درجه پرسشنامه فراشناخت ولز - دانلود انواع فایل » :: پرسشنامه فراشناخت ولز این مقیاس خود گزارشی 30 سوالی ...

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30) - .:رویال آی تی:.

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (mcq-30) فراشناخت به دانش یا کنترل بر تفکر و فعالیت‌های یادگیری گفته می‌شود که از طریق تعدیل حل مسئله اجتماعی بر فعالیت‌های جسمی و ذهنی اثر می‌گذارد.

پرسشنامه فراشناخت ولز | fmw629

این مقیاس خود گزارشی 30 سوالی، که توسط ولز در سال 1997 ساخته شده، باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد. پاسخ­ها بر اساس مقیاس چهار درجه­ ای لیکرت محاسبه می ­شوند. پرسشنامه مذکور دارای 5 خرده مقیاس است که ...

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 - farafile.ir

دانلود پرسشنامه با موضوع فراشناختی ولز 1997 ، در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش. فرم اولیه این پرسشنامه شامل 65 ماده بوده است که به وسیله کارت رایت هاتون و ولز (1997) ، طرح شده است تا نگرانی ها و افکار مزاحم را بررسی کند .

پرسشنامه فراشناخت ولز

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 دسته: ... پرسشنامه فراشناخت کارت رایت-هاتن و ولز(1997). این پرسشنامه از 65 سوال و یک مقیاس چهار درجه پرسشنامه فراشناخت ولز - دانلود انواع فایل » :: پرسشنامه فراشناخت ولز این مقیاس خود گزارشی 30 سوالی ...

فراشناختی ولز 1997 doc - asra44.rozblog.com

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,آزمون فراشناختی ولز 1997,دانلود پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,فراشناختی ولز 1997,فراشناختی ولز 1997 doc,فایل پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,,فراشناختی ولز 1997 doc, اسرا44

فراشناختی ولز 1997 doc - asra44.rozblog.com

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,آزمون فراشناختی ولز 1997,دانلود پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,فراشناختی ولز 1997,فراشناختی ولز 1997 doc,فایل پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,,فراشناختی ولز 1997 doc, اسرا44

مقالات پوستر اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری

سپس سه گروه پرسشنامه باورهای فراشناختی (ولز، 2000) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آماری میانگین، انحراف استاندارد، تحلیل واریانس چند راهه (مانوا) و آزمون t برای گروه‌های جور شده استفاده گردید.

فایل پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 : u/datajoo

موضوع پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز دسته: علوم انسانی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز قیمت فایل فقط 3,500 تومان دانلود فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز این ...

فایل پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 : u/datajoo

موضوع پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

فراشناختی ولز 1997 doc - asranovin.rozblog.com

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,آزمون فراشناختی ولز 1997,دانلود پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,فراشناختی ولز 1997,فراشناختی ولز 1997 doc,فایل پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,,فراشناختی ولز 1997 doc, اسرا نوین

دانلود پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز

شیوه نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه توسط ولز در سال ۱۹۹۷تدوین شده است و از یک مقیاس خودگزارشی ۳۰ ماده ای که باورهای افراد در باره ی تفکراتشان را مورد سنجش قرارمی دهد.پاسخ به سوالات آن درقالب یک مقیاس چهار درجه لیکرت۱ ...

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

دانلود پرسشنامه با موضوع فراشناختی ولز 1997 ، در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

آزمون فراشناختی ولز 1997 - asra44.rozblog.com

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,آزمون فراشناختی ولز 1997,دانلود پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,فراشناختی ولز 1997,فراشناختی ولز 1997 doc,فایل پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,,آزمون فراشناختی ولز 1997, اسرا44

پرسشنامه فراشناختی ولز | بهترین و کاملترین پرسشنامه ...

پرسشنامه فراشناختی ولز، یک مقیاس خود گزارشی 30 سؤالی است، که توسط ولز در سال 1997 ساخته‌ شده، و باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد. فراشناخت کلیدی است برای توانایی شناختی، که به افراد اجازه می دهد تا ...

پرسشنامه فراشناخت ولز

پرسشنامه استاندارد فراشناخت (ولز) در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیح : این مقیاس خود گزارشی 30 سوالی، که توسط ولز در سال 1997 ساخته شده، باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد.

برنامه ریزی توان راکتیو برای سیستم های توزیع در حضور مولدهای بادی

بررسی کمردرد، علل و راهکار ها

تشریح مولدها و ژنراتورها در ذخیره سازی نیرو

ماليات و مفهوم اقتصادى آن

برنامه ریزی آموزشی و درسی

رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

تعليم و تربيت کودکان پيش دبستاني

ارتباطات

پروپوزال مديريت بازرگانی گرايش بین الملل بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت ه

مبانی نظری اخلاق کاری، اخلاق حرفه اي