دانلود رایگان


رساله طراحی مرکز کیهان شناسی ( اتوکد – رندر – رساله ) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله طراحی مرکز کیهان شناسی ( اتوکد – رندر – رساله )دانلود فایل معماری کامل رساله طراحی مرکز کیهان شناسی ( اتوکد – رندر – رساله )
در قالب فایل word و متشکل از 250 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

رساله مرکز کیهان شناسی می پردازیم تا مطالعاتی کامل در این رابطه همراه با فایل های همراه ارائه داده باشیم که در ادامه میتوانید به جزئیات بیشتری در این رابطه پی ببرید .
مطالعات طراحی مرکز کیهان شناسی
با نگاهی به گذشته کشور عزیزمان ایران و به این نکته می رسیم که تا همین چند قرن پیش و ایران یکی از چند مرکز مهم تولید علم در جهان بوده است . در واقع با ورود اسلام به ایران و تشویق علم آموزی و اکتشاف در چگونگی آغاز و انجام این جهان در معارف دینی و مسلمانان در قرن اولیه هجری تا به حال به طور پیوسته در کسب علم و دانش کوشیده اند . حال بگذریم از این نکته که در برهه ای از زمان , بسیار پرتحرک و در برهه ای دیگر و بنا بر علل سیاسی و روی کار نبودن دولت مرکزی نیرومند از این کار بازمانده اند ؛ تاریخ علمی کشورمان با داشتن بزرگانی چون ؛ زکریای رازی و فارابی و دکترحسابی و ابن سینا , خواجه نصرالدین توسی , شیخ بهایی و صدها دانشمند و پژوهشگر و ادیب و عارف دیگر , دلیل محکمی بر این ادعاست . علم نجوم و کیهان شناسی نیز از جمله قدیمی ترین علوم و علوم مورد تحلیل این بزرگان بوده است از این رو در این مقاله به ارائه پایان نامه مرکز کیهان شناسی می پردازیم
موراد موجود در این فایل

فایل اتوکد بصورت کامل
۶ رندر
رساله ای بصورت word در ۲۵۰ صفحه
پلان های ترسیمی

پلان زیر زمین
پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول
۴ نما
۲ برش
دتایل ها
سر فصل های رساله

مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۱

اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن………………………………………………………… ۱

فصل اول : نجوم

۱-۱- نجوم چیست؟……………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲-۱- تعریف علم نجوم…………………………………………………………………………. ۴

۱-۲-۲- شاخه های اصلی نجوم…………………………………………………. ۴

۱-۲-۲-۱- تئوری………………………………………………………………………………. ۴

۱-۲-۲-۲-رصدی………………………………………………………………………………. ۴

۱-۲-۳- تقسیمات علم نجوم…………………………………………………….. ۴

۱-۲-۳-۱-هیئت و نجوم…………………………………………………………………… ۴

۱-۲-۳-۲-اختر فیزیک………………………………………………………………………. ۴

۱-۲-۳-۲-۱- اختر فیزیک کاربردی ……………………………………………….. ۴

۱-۲-۳-۲-۲- اختر فیزیک نظری………………………………………………………………… ۵

۱-۲-۳-۳-کیهان شناسی……………………………………………………………….. ۵

۱-۲-۳-۴- کیهان زایی…………………………………………………………………………. ۵

۱-۲-۳-۵- طالع بینی………………………………………………………………….. ۵

۱-۲-۴- تفاوت علم نجوم با سایر علوم……………………………………………. ۵

۱-۲-۵- مقیاس ها در نجوم………………………………………………………………………… ۵

۱-۳- تاریخچه ای از نجوم…………………………………………………………………….. ۶

۱-۳-۱-تاریخچه علم نجوم………………………………………………………………………. ۶

۱-۳-۲-تقسیمات تاریخچه اخترشناسی…………………………………………………………… ۶

۱-۳-۲-۱- دوران زمین مرکزی…………………………………………………………………….. ۶

۱-۳-۲-۲- دوران خورشید مرکزی…………………………………………………………………. ۷

۱-۳-۲-۳-دوران کیهان شناسی………………………………………………………………………… ۷

۱-۳-۳-۱- نجوم درایران……………………………………………………………………….. ۷

۱-۳-۴- نجوم دردروان بعدازاسلام………………………………………………………………………… ۷

۱-۳-۴-۱-نجوم اسلامی…………………………………………………….. ۷

۱-۳-۴-۲-علم نجوم در ایران…………………………………………………………………….. ۸

۱-۳-۵-ستاره شناسان معروف ایرانی………………………………………………………… ۸

۱-۳-۵-۱-خواجه نصیرطوسی……………………………………………………………….. ۸

۱-۳-۵-۱-۱-ایجاد رصد خانه مراغه…………………………………………… ۸

۱-۳-۵-۱-۲-وفات خواجه……………………………………………………………… ۹

۱-۳-۵-۲-ابوریحان بیرونی………………………………………………………….. ۹

۱-۳-۵-۳- عبدالرحمن صوفی رازی…………………………………………………………… ۹

۱-۳-۵-۳-۱-فعالیت های نجومی عبدالرحمن…………………………………………………. ۹

۱-۳-۶- ستاره شناسی دردوران معاصر……………………………………………. ۱۰

۱-۳-۶-۱-گروه های نجومی درایران……………………………………………….. ۱۱

۱-۳-۶-۲-بررسى وضعیت و جایگاه علم نجوم در ایران امروز…………………………… ۱۱

۱-۳-۶-۲-۱-استادان و بزرگان…………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۳-۶-۲-۲-انجمن نجوم ایران………………………………………………. ۱۲

۱-۳-۶-۲-۳-رصدخانه ملى ایران……………………………………………………… ۱۳

۱-۳-۶-۲-۴-رصدخانه هاى ایران……………………………………………… ۱۳

۱-۳-۶-۲-۵-تنها نشریه اخترشناسى ایران………………………………………….. ۱۴

۱-۳-۶-۲-۶- بازار نشر……………………………………………………………. ۱۴

۱-۳-۶-۲-۷- کسوف……………………………………………………….. ۱۴

۱-۳-۶-۲-۸- نجوم آماتورى………………………………………………… ۱۵

۱-۳-۶-۲-۹- ابزار رصدی……………………………………………………… ۱۶

۱-۴- نجوم رصدی…………………………………………… ۱۶

۱-۴-۱- رصد چیست و چه چیزهایی را باید رصد کرد؟……………………………………… ۱۶

۱-۴-۲- چه دوربینی برای شروع کار لازم است؟……………………………………………. ۱۸

۱-۴-۳- بهترین مکان رصد کجاست؟……………………………………………………………….. ۱۹

۱-۴-۴- کلید آسمانی……………………………………………………………………… ۲۱

۱-۴-۵- نگاهی به خورشید…………………………………………………. ۲۶

۱-۴-۶- رصد ستاره‌های متغیر…………………………………………………………… ۲۸

۱-۴-۷- داس تیز آسمان………………………………………………… ۲۹

۱-۴-۷-۱- رصد سلطان شب………………………………………….. ۲۹

۱-۴-۷-۲-روش های رؤیت هلال ماه نو………………………………………………………. ۳۱

۱-۴-۸- شکار اجرام آسمانی……………………………………………………….. ۳۲

۱-۵- رادیونجوم……………………………………………………………………………….. ۳۵

۱-۵-۱- مقدمه………………………………………………………………….. ۳۵

۱-۵-۲- دلایل بی‌رغبتی به رادیو نجوم………………………………………….. ۳۵

۱-۵-۳-ستارگان رادیویی…………………………………………………….. ۳۵

۱-۵-۴-سیر تحولی و رشد………………………………………………………… ۳۶

۱-۵-۵-واحد جانسکی………………………………………………………… ۳۶

۱-۵-۶-منابع رادیو نجوم…………………………………………………………………… ۳۶

۱-۵-۷-تصادف کهکشانی…………………………………………………….. ۳۷

۱-۵-۸- نابودی مفهوم تصادفهای کهکشانی……………………………………………………………… ۳۷

۱-۵-۹-سخن آخر…………………………………………………………………….. ۳۸

۱-۶-صورتهای فلکی……………………………………………………………. ۳۸

۱-۶-۱-نام برخی پیکرهای آسمانی(صورتهای فلکی)……………………………………………………. ۳۸

۱-۷-منظومه شمسی………………………………………………………. ۴۳

۱-۷-۱- پیدایش منظومه شمسی…………………………………………………… ۴۳

۱-۷-۱-۱-نگاه اجمالی……………………………………………………………………….. ۴۳

۱-۷-۱-۲- محتویات منظومه شمسی………………………………………….. ۴۳

۱-۷-۱-۳- نظریه برخورد نزدیک………………………………………………………………… ۴۴

۱-۷-۱-۴- فرضیه کانت – لاپلاس ……………………………………………………….. ۴۴

۱-۷-۱-۵- نظریه جدید ابرغبار………………………………………………………….. ۴۴

۱-۷-۲- شکل گیری منظومه شمسی……………………………………………… ۴۵

۱-۷-۲-۱- شکل گیری منظومه شمسی از دید دینامیک…………………………………………. ۴۵

۱-۷-۲-۲- شکل گیری منظومه شمسی از دید شیمی…………………………………………. ۴۵

۱-۷-۳- خانواده منظومه شمسی……………………….. ۴۶

۱-۷-۳-۱- خورشید……………………………………………………………….. ۴۶

۱-۷-۳-۲- سیاره ها……………………………………………………………………… ۴۶

۱-۷-۳-۳- قمرها…………………………………………………………………………… ۴۷

۱-۷-۳-۴- کمربند سیارک ها………………………………………………….. ۴۷

۱-۷-۳-۵- اجرام کمربند کوییپر………………………………………. ۴۷

۱-۷-۴- سیارات منظومه شمسی……………………………………………………………….. ۴۸

۱-۷-۴-۱- سیاره عطارد………………………………………………… ۴۸

۱-۷-۴-۱-۱- ویژگیهای عطارد…………………………………………………………….. ۴۹

۱-۷-۴-۲- سیاره زهره (ونوس)………………………………………………………………… ۵۰

۱-۷-۴-۲-۱- ویژگی های زهره…………………………………………. ۵۱

۱-۷-۴-۳- سیاره زمین…………………………………………………………………… ۵۱

۱-۷-۴-۳-۱- ویژگی های زمین……………………………………………………………… ۵۲

۱-۷-۴-۳-۲- ماه-تنها قمرزمین………………………………………………….. ۵۲

۱-۷-۴-۳-۲-۱- ویژگی های ماه……………………………………… ۵۳

۱-۷-۴-۴- سیاره مریخ……………………………………………………………… ۵۴

۱-۷-۴-۴-۱- ویژگی های مریخ………………………………………………….. ۵۴

۱-۷-۴-۵- سیاره مشتری…………………………………………………………… ۵۵

۱-۷-۴-۵-۱-ویژگی های مشتری……………………………………………………… ۵۵

۱-۷-۴-۶- سیاره کیوان(زحل)……………………………………………………….. ۵۵

۱-۷-۴-۶-۱- حرکت کیوان………………………………………………………………… ۵۶

۱-۷-۴-۶-۲- ویژگی های فیزیکی کیوان…………………………………………………….. ۵۶

۱-۷-۴-۶-۳- شش ضلعی زحلی………………………………………………. ۵۷

۱-۷-۴-۶-۴- شناسه های کیوان…………………………………………………….. ۵۷

۱-۷-۴-۶-۵- قمرهای کیوان……………………………………………… ۵۷

۱-۷-۴-۶-۶- حلقه های کیوان…………………………………………………………. ۵۸

۱-۷-۴-۶-۷- شناسایی کیوان……………………………………………………… ۵۸

۱-۷-۴-۶-۸- شکاف کاسینی…………………………………………………. ۵۹

۱-۷-۴-۶-۹- میدان مغناصیسی کیوان………………………………………………. ۵۹

۱-۷-۴-۷- سیاره اورانوس………………………………………………… ۵۹

۱-۷-۴-۷-۱- رصد اورانوس……………………………………………………. ۵۹

۱-۷-۴-۷-۲- خواص اورانوس……………………………………………………………… ۶۰

۱-۷-۴-۷-۳- حلقه های اورانوس………………………………………………….. ۶۰

۱-۷-۴-۷-۴- قمرهای اورانوس……………………………………………………….. ۶۰

۱-۷-۴-۸- سیاره نپتون…………………………………………………………… ۶۰

۱-۷-۴-۸-۱- لکه سیاه بزرگ…………………………………………………………. ۶۱

۱-۷-۴-۸-۲- حلقه های نپتون……………………………………. ۶۱

۱-۷-۴-۸-۳- قمرهای نپتون…………………………………………………. ۶۱

۱-۷-۴-۹- سیاره پلوتون…………………………………………………………. ۶۱

۱-۷-۴-۹-۱- مشخصات فیزیکی پلوتون………………………………………….. ۶۲

۱-۷-۴-۱۰- سیاره سدنا……………………………………………………………….. ۶۲

۱-۸- خورشیدگرفتگی(کسوف)……………………………………………………… ۶۳

۱-۸-۱- مراحل کسوف مطلق…………………………………………… ۶۳

۱-۸-۲- انگشترالماس……………………………………………………………………. ۶۳

۱-۸-۳- کلیت……………………………………………………….. ۶۳

۱-۸-۴- انواع کسوف……………………………………………………………….. ۶۴

۱-۸-۴-۱- کسوف نیمه کامل……………………………………………………………….. ۶۴

۱-۸-۴-۲- کسوف کامل……………………………………………………………….. ۶۴

۱-۸-۴-۳- کسوف حلقوی………………………………………………………….. ۶۴

۱-۹- ستاره ها…………………………………………………………………………… ۶۴

۱-۹-۱- نحوه تشکیل ستاره…………………………………………… ۶۵

۱-۹-۲-مقیاس قدری ………………………………………………………… ۶۵

۱-۹-۳-روشنایی ستاره…………………………………………………….. ۶۵

۱-۹-۴- رنگ ستارگان……………………………………………………………………….. ۶۵

۱-۹-۵-طیف ستارگان………………………………………………………………………………. ۶۵

۱-۹-۶- تحولات ستاره…………………………………………………………. ۶۶

۱-۹-۶-۱-تحول یک ستاره…………………………………… ۶۶

۱-۹-۶-۲- رده‌بندی ستارگان……………………………………………………………… ۶۶

۱-۹-۶-۳- عمر ستارگان………………………………………………………………………. ۶۶

۱-۹-۶-۴- فیزیک درون ستارگان……………………………………………… ۶۶

۱-۹-۶-۵- کوتوله‌ها…………………………………………………… ۶۷

۱-۹-۶-۶-سحابیها……………………………………………………………. ۶۷

۱-۱۰- ستاره های دنباله دار…………………………………………………. ۶۷

۱-۱۰-۱- انواع دنباله‌ها…………………………………………………………… ۶۷

۱-۱۰-۲- منشأ دنباله‌دارها………………………………………………………………. ۶۸

۱-۱۰-۳- مشخصات فیزیکی………………………………………………….. ۶۸

۱-۱۰-۳-۱- رأس ستاره دنباله‌دار……………………………………………… ۶۸

۱-۱۰-۳-۲- دم ستاره دنباله‌دار………………………………….. ۶۸

۱-۱۰-۳-۳-گیسوی ستاره دنباله‌دار…………………………………………………….. ۶۹

۱-۱۰-۳-۴- ماده ستاره دنباله‌دار…………………………………………………………… ۶۹

۱-۱۰-۴- حرکت ظاهری ستاره دنباله‌دار……………………………………………. ۶۹

۱-۱۰-۵- تغییر مدار ستاره دنباله دار……………………………………………………. ۶۹

۱-۱۰-۶- مرگ ستاره دنباله‌دار……………………………………………. ۷۰

۱-۱۱- سحابی ها………………………………………………………………………………. ۷۰

۱-۱۱-۱- سحابی های تاریک…………………………………………………………. ۷۰

۱-۱۱-۲- سحابی های سیاره‌ای……………………………………………………………………… ۷۰

۱-۱۱-۳- امواج انفجاری……………………………………………………….. ۷۱

۱-۱۱-۴–سحابی های تابان………………………………………………………………. ۷۱

۱-۱۱-۵- بقایای ابر نواختری………………………………………………………….. ۷۱

۱-۱۱-۶- سحابی انکساری…………………………………………………………………….. ۷۱

۱-۱۱-۷- سحابی های خارج کهکشانی…………………………………………….. ۷۲

۱-۱۲- کهکشان ها…………………………………………………… ۷۲

۱-۱۲-۱- انواع کهکشان ها………………………………………………………… ۷۲

۱-۱۲-۱-۱- کهکشان های نامنظم…………………………………………………………….. ۷۲

۱-۱۲-۱-۲- کهکشان های مارپیچی……………………………………………………. ۷۳

۱-۱۲-۱-۳- کهکشان مارپیچی میله ای……………………………………. ۷۳

۱-۱۲-۱-۴- کهکشان های بیضوی……………………………………………………….. ۷۳

۱-۱۲-۱-۵- کهکشانهای فعال و غیر عادی…………………………………………….. ۷۳

۱-۱۲-۱-۶–کهکشان های رادیویی…………………………………………………… ۷۴

۱-۱۲-۲- کوازارها……………………………………………………………………. ۷۴

۱-۱۲-۳- تصادم کهکشان ها…………………………………………… ۷۵

۱-۱۲-۴–کهکشان راه شیری………………………………………………….. ۷۵

۱-۱۲-۴-۱- مشخصات کهکشان راه شیری………………………….. ۷۵

۱-۱۲-۴-۲-گذر صورتهای فلکی از راه شیری……………………………………………. ۷۵

۱-۱۲-۴-۳- فراوانی میدان ستاره………………………………………………. ۷۶

۱-۱۲-۴-۴- ماهیت راه شیری………………………………………………………………. ۷۶

۱-۱۲-۴-۵- قسمت نورانی راه شیری…………………………………………… ۷۶

۱-۱۲-۴-۶- تغییر صورت های فلکی………………………………………………. ۷۶

فصل دوم : رصدخانه ، پلانتاریوم

۲-۱- رصدخانه……………………………………………………………… ۷۸

۲-۱-۱- جای مناسب برای رصدخانه………………………………….. ۷۸

۲-۱-۲- شرایط یک رصدخانه ……………………………………………….. ۷۹

۲-۱-۳- رصدخانه های معروف……………………………………………. ۷۹

۲-۳-۱-۱- رصدخانه ماونت پالومار………………………………………………. ۷۹

۲-۱-۳-۲- رصدخانه سارس ویلز …………………………………………… ۷۹

۲-۱-۳-۳- رصدخانه‌های نیمکره جنوبی ………………………………………. ۷۹

۲-۱-۳-۴- رصدخانه‌های رادیویی ……………………………………… ۷۹

۲-۱-۳-۵- رصدخانه مائوناکیا ………………………………………………… ۸۰

۲-۱-۳-۶- رصدخانه کک ………………………………………………………………….. ۸۱

۲-۱-۳-۷- رصدخانه ملی کیت پیک ………………………………………………… ۸۲

۲-۱-۳-۸- رصدخانه کلت ………………………………………… ۸۲

۲-۱-۴- نام برخی رصدخانه های مشهور ……………………………….. ۸۲

۲-۱-۵- تاریخچه تاسیس رصدخانه ها درایران ……………………………………………. ۸۳

۲-۲- تلسکوپ …………………………………………………………. ۸۳

۲-۲-۱- پیشینه تلسکوپ …………………………………………………….. ۸۳

۲-۲-۲- تلسکوپ گالیله …………………………………………………….. ۸۴

۲-۲-۳- مشخصات تلسکوپ………………………………………………….. ۸۵

۲-۲-۴- کاربردهای تلسکوپ ………………………………………….. ۸۵

۲-۲-۵- انواع تلسکوپ ………………………………………………………….. ۸۵

۲-۲-۵-۱- تلسکوپ گالیله ای ………………………………………………….. ۸۵

۲-۲-۵-۲- تلسکوپ نیوتنی ……………………………………………………………… ۸۶

۲-۲-۵-۳- تلسکوپ کاسگرین ………………………………………… ۸۶

۲-۲-۵-۴- تیغه اشمیت ……………………………………………………………………….. ۸۶

۲-۲-۵-۵- تلسکوپ اشمیت-کاسگرین ………………………….. ۸۶

۲-۲-۵-۶- تلسکوپ‌های شکستی …………………………………………….. ۸۷

۲-۲-۵-۷- تلسکوپ‌های بازتابی ………………………………………………………… ۸۷

۲-۲-۵-۸- تلسکوپ‌های شکستی – بازتابی ……………………………………….. ۸۷

۲-۲-۵-۹- تلسکوپ رادیویی ……………………………………………………… ۸۸

۲-۲-۵-۱۰- تلسکوپ اشعه ایکس ………………………………………… ۸۸

۲-۲-۶- تلسکوپ درایران ………………………………………………………. ۸۸

۲-۲-۷- پلانتاریوم ………………………………………………………….. ۸۸

۲-۲-۷-۱- تاریخچه پلانتاریوم ……………………………………………………. ۸۸

۲-۲-۷-۲- پلانتاریوم های امروزی ……………………………………………. ۸۹

۲-۲-۷-۲-۱- پلانتاریوم کوچک ………………………………………………………… ۸۹

۲-۲-۷-۲-۲- پلانتاریوم پرواز فضایی ………………………………………………… ۹۰

۲-۲-۷-۲-۳- پلانتاریوم بزرگ …………………………………………………….. ۹۰

۲-۲-۸- اصول و معیارهای طراحی …………………………………………. ۹۱

۲-۲-۸-۱- اجزای تشکیل دهندۀ ساختمان پلانتاریوم ………………………………………… ۹۱

۲-۲-۸-۲- عرصه عمومی ……………………………………………………. ۹۱

۲-۲-۸-۲-۱- سالن نمایش ……………………………………. ۹۱

۲-۲-۸-۲-۲- گنبد ها ………………………………………………………… ۹۱

۲-۲-۸-۲-۲-۱- گنبد افقی ……………………………………………………… ۹۱

۲-۲-۸-۲-۲-۲- گنبد مایل ……………………………………………………… ۹۲

۲-۲-۸-۲-۳- هال انتظار…………………………………………… ۹۲

۲-۲-۸-۲-۴- کلاس درس ……………………………………………………….. ۹۳

۲-۲-۸-۲-۵- بوفه ………………………………………………………………………. ۹۳

۲-۲-۸-۲-۶- ورودی بنا …………………………………………. ۹۳

۲-۲-۸-۲-۷- گیشه فروش بلیط …………………………………………. ۹۳

۲-۲-۸-۲-۸- سرویس بهداشتی …………………………………………….. ۹۳

۲-۲-۸-۳- عرصه خصوصی ……………………………………………… ۹۳

۲-۲-۸-۳-۱- فضاهای اداری …………………………………………… ۹۳

۲-۲-۸-۳-۲- فضاهای تأسیساتی ……………………….. ۹۳

فصل سوم : نمونه و مصداق ها

۳-۱- رصدخانه مراغه…………………………………………… ۹۵

۳-۱-۱- پیشگفتار (شناسائی و کاوش)………………………………………………….. ۹۵

۳-۱-۲- شرح بنا………………………………………………….. ۹۶

۳-۱-۲-۱- تاریخچه………………………………………………………….. ۹۷

۳-۱-۲-۲- وسایل رصدخانه مراغه……………………………………………… ۹۸

۳-۱-۲-۳- زیج ایلخانی…………………………………………………. ۹۸

۳-۱-۳- واحدهای بنا………………………………………………… ۹۸

۳-۱-۳-۱- دیوارهای سنگچین نامنظم………………………………….. ۹۹

۳-۱-۳-۲- دیوارهای سنگچین منظم شمالی_جنوبی………………………………………….. ۹۹

۳-۱-۳-۳- دیوارهای سنگچین منظم شرقی _غربی………………………………….. ۹۹

۳-۱-۳-۴- برج مرکزی واصلی رصدخانه مراغه………………………………… ۹۹

۳-۱-۳-۵- واحدهای دایره شکل پنج گانه………………………………….. ۱۰۱

۳-۱-۳-۶- تالار سکودارچهار گوش……………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۱-۳-۷- کارگاه ریخته گری وساخت وسایل نجومی……………………………………. ۱۰۲

۳-۱-۳-۸- کوشک ایوان دار…………………………………………………………………………. ۱۰۲

۳-۱-۳-۹- مدرسه یا تالار بحث وکنفرانس………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۱-۳-۱۰- کتابخانه…………………………………………………………………………. ۱۰۳

۳-۱-۳-۱۱- بنای مسکونی،دفترکار یا استراحتگاه…………………………………….. ۱۰۴

۳-۱-۳-۱۲- خیابانهای سنگفرش سطح پله…………………………………………… ۱۰۵

۳-۱-۳-۱۳- مخزن نگهداری آب…………………………………………………………….. ۱۰۵

۳-۱-۳-۱۴- مجموعه روستایی…………………………………………………………………………. ۱۰۵

۳-۲- موزه نجوم شهر تامانا-ژاپن…………………………………………………………. ۱۰۵

۳-۳- رصدخانه کیروسان –جزیره اوشیما –ژاپن……………………………………………… ۱۰۶

۳-۴- سکوی رصد وموزه نامودیکاوا-ژاپن…………………………………………………………. ۱۰۶

فصل چهارم : مطالعات محیطی

۴-۱- حدود و موقعیت استان فارس…………………………………………………………… ۱۰۹

۴-۲- اوضاع طبیعی و کلی استان فارس………………………………………. ۱۰۹

۴-۳- جغرافیا و تاریخچه شیراز………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۴- ویژگی های آب و هوای شیراز…………………………………………………. ۱۱۰

۴-۴-۱- بارندگی…………………………………………………………. ۱۱۱

۴-۴-۲- رطوبت نسبی…………………………………………………………. ۱۱۱

۴-۴-۳- تابش خورشید …………………….. ۱۱۳

۴-۵- بررسی معماری و بافت شیراز در ارتباط با مسائل اقلیمی………………………………………… ۱۱۳

۴-۶- تأثیر باد در جهت‌گیری بناها……………………………………………………………….. ۱۱۳

۴-۷- مکان یابی و تحلیل سایت…………………………………………. ۱۱۳

۴-۷-۱- مزایای سایت………………………………………………………………. ۱۱۵

۴-۷-۲- نکات منفی سایت………………………………………………….. ۱۱۵

۴-۷-۳- شیب سایت…………………………………………………………… ۱۱۵

فصل پنجم : برنامه فیزیکی

۵-۱- شرح فضاها و استانداردها………………………………………………………………. ۱۱۷

۵-۱-۱- بخش داده های مستقیم………………………………………………. ۱۱۷

۵-۱-۲- بخش ردیابی………………………………………………………… ۱۱۸

۵-۱-۳- بخش ارزیابی رصد………………………………………………… ۱۱۸

۵-۱-۳-۱- ارزیابی اپتیکی ستاره ای…………………………………………. ۱۱۸

۵-۱-۳-۲- ارزیابی اپتیکی خورشیدی ……………………………………… ۱۱۸

۵-۱-۴- بخش توسعه و کنترل علمی و فنی……………………………………… ۱۱۹

۵-۱-۵- بخش اسناد و مدارک………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۱-۶- بخش کامپیوتر و اینترنت…………………………………………………………. ۱۲۰

۵-۱-۷- بخش آموزش تخصصی………………………………………………………… ۱۲۰

۵-۱-۸- بخش نمایشگاهی مجموعه……………………………. ۱۲۱

۵-۱-۹- مرکز همایش های علمی و فنی………………………………….. ۱۲۱

۵-۱-۱۰- بخش مدیریت و برنامه ریزی و اداری……………………………………………… ۱۲۱

۵-۱-۱۱- بخش های خدماتی و عمومی…………………………………………… ۱۲۱

۵-۱-۱۲- بخش افلاک نما(پلانتاریوم)………………………………………………………………. ۱۲۱

۵-۱-۱۳- تأسیسات……………………………………………. ۱۲۲

۵-۱-۱۳-۱- سیستم های الکتریکی(سیستم برق مرکزی)…………………………………………… ۱۲۲

۵-۱-۱۳-۲- سیستم های ارتباطی…………………………………………………… ۱۲۲

۵-۱-۱۳-۳- سیستم های حرارتی و برودتی………………………….. ۱۲۲

۵-۱-۱۳-۴- تهویه مطبوع………………………………………….. ۱۲۲

۵-۱-۱۳-۵- شبکه آب و فاضلاب………………………………………….. ۱۲۳

۵-۱-۱۳-۶- سیستم نقل و انتقالات مکانیکی………………………………………………. ۱۲۳

۵-۲- برنامه فیزیکی……………………………………………………………………. ۱۲۵

فصل ششم : سازه و تاسیسات

۶-۱-مقدمه …………………………………………………….. ۱۳۱

۶-۱-۲- معرفی سیستم پیش تنیده……………………………………………………… ۱۳۱

۶-۱-۳- سیستم پیش کشیده……………………………………………………… ۱۳۲

۶-۱-۴- سیستم پس کشیده…………………………………………….. ۱۳۲

۶-۱-۵- مزایا وامتیازات سقف های پس کشیده…………………………………… ۱۳۲

۶-۱-۶- دامنه کاربرد سقف های پس کشیده……………………………………….. ۱۳۴

۶-۲- تاسیسات……………………………………………. ۱۳۴

۶-۲-۱- مقدمه……………………………………………………… ۱۳۴

۶-۳- تاسیسات مکانیکی……………………………………… ۱۳۵

۶-۳-۱- استفاده از فن کوئل……………………………………………. ۱۳۵

۶-۳-۲- اجزای تشکیل دهنده……………………………………… ۱۳۵

۶-۳-۳- انواع فن کوئل ها………………………………………. ۱۳۶

۶-۳-۴-نحوه کار فن کوئل………………………………………………… ۱۳۶

۶-۴- تاسیسات الکتریکی……………………………………. ۱۳۷

۶-۵- سیستم های تشخیص، اعلام و اطفاء حریق…………………………………………….. ۱۳۷

۶-۶- مقاومت در برابر حریق……………………………………………………….. ۱۳۷

منابع …………………………………………. ۱۳۸رساله طراحی مرکز کیهان شناسی ( اتوکد


رندر


رساله )


مطالعات طراحی مرکز کیهان شناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه آماده طراحی بیمارستان ( اتوکد , رندر , رساله ) | آرچکت

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی همراه با اتوکد و رندر ( 250 صفحه ) 9,500 تومان پروژه کامل ویلا 2018 همراه با تمام مدارک

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی همراه با اتوکد و رندر ( 250 ...

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی با داشتن مدارک و جزئیاتی همچون فایل اتوکد و رندر و رساله ای بصورت word در 250 صفحه در این مقاله از آرچکت خدمتتان ارائه میگردد .

دانلود رساله معماری طراحی موزه باستان شناسی با رویکرد ...

ارسال شده در رساله معماری برچسب ها #-وضعیت اقلیمی شهر گرگان #اصطلاحات مترادف معماری سنتی #باستان شناسی در جهان اسلام. #دانلود رساله معماری طراحی موزه باستان شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی #رساله معماری طراحی ...

مطالعات طراحی مرکز کیهان شناسی | معماری 98

۹۵۰۰ تومان – اضافه‌کردن به سبدخرید برو به مرحله پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد

کاملترین رساله مرکز کیهان شناسی همراه با پلان و رندر نهایی ...

برچسب: استانداردهای طراحی مرکز کیهان شناسی, برنامه فیزیکی طراحی مرکز کیهان شناسی, پروژه مرکز کیهان شناسی, پلان کیهان شناسی dwg با رندر و رساله, دانلود رساله رصدخانه, رساله مرکز کیهان شناسی+اتوکد+رندر, ریز فضای طراحی مرکز ...

رساله مرکز داده ( اتوکد – تری دی مکس – پاورپوینت – رساله ...

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی ( اتوکد – رندر – رساله ) درباره نویسنده. امید اژدری. مطالب مشابه. مجتمع مسکونی طرح 5 با طراحی زیبا ( کد،‌تری دی،شیت ) دانلود رایگان پروژه فرهنگسرا با رویکرد فرهنگ و سنت; دانلود رایگان پروژه ...

رساله مرکز نجوم - دانلود مطالعات مرکز نجوم - پایان نامه ...

رساله مرکز نجوم به صورت 230 صفحه فایل ورد قابل ویرایش و شامل همه بخش های مطالعاتی در طراحی مرکز نجوم - دانلود مطالعات مرکز نجوم - پایان نامه مرکز نجوم

رساله مرکز نجوم - دانلود مطالعات مرکز نجوم - پایان نامه ...

رساله مرکز نجوم به صورت 230 صفحه فایل ورد قابل ویرایش و شامل همه بخش های مطالعاتی در طراحی مرکز نجوم - دانلود مطالعات مرکز نجوم - پایان نامه مرکز نجوم

مطالعات طراحی مرکز کیهان شناسی | معماری 98

۹۵۰۰ تومان – اضافه‌کردن به سبدخرید برو به مرحله پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی همراه با اتوکد و رندر ( 250 ...

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی با داشتن مدارک و جزئیاتی همچون فایل اتوکد و رندر و رساله ای بصورت word در 250 صفحه در این مقاله از آرچکت خدمتتان ارائه میگردد .

رساله طراحی مرکز هنر های نمایشی ( 243 صفحه word ) | آرچکت

رساله طراحی مرکز هنر های نمایشی که ما در این بخش از مطالب وب سایت تخصصی آرچکت به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از بهترین و جامع ترین رساله مرکز هنر ...

نمونه طرح کامل رصدخانه(اتوکد+ رندر+ psd+ پوستر+ رساله ...

کاملترین رساله مرکز کیهان شناسی همراه با پلان و رندر نهایی(۱۹۱ صفحه) رساله طراحی مرکز تحقیقات نجوم همراه با نقشه(۷۷ صفحه) رساله طراحی مرکز نجوم آسمان نما(۱۸۷ صفحه)

رساله طراحی مرکز نجوم آسمان نما | معماری 98

رساله طراحی مرکز نجوم آسمان نما . توسط : امید اژدری در: مرداد ۲۲, ۱۳۹۶ در: تحقیق, دانشجویی, فروشگاه معماری. علم نجوم و ستاره شناسی یکی از قدیمی ترین علومی است که توسط ایرانیان مورد توجه بوده است و از همان زمان های قدیم مورد ...

رساله طراحی مرکز هنر های نمایشی ( 243 صفحه word ) | آرچکت

رساله طراحی مرکز هنر های نمایشی که ما در این بخش از مطالب وب سایت تخصصی آرچکت به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از بهترین و جامع ترین رساله مرکز هنر ...

مطالعات طراحی مرکز کیهان شناسی | معماری 98

۹۵۰۰ تومان – اضافه‌کردن به سبدخرید برو به مرحله پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد

رساله طراحی مجموعه ورزشی ( 105 صفحه word ) | مطالعات ...

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی همراه با اتوکد و رندر ( 250 صفحه ) 9,500 تومان پاورپوینت مرمت حمام خان کاشان ( 105 اسلاید )

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی همراه با اتوکد و رندر ( 250 ...

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی با داشتن مدارک و جزئیاتی همچون فایل اتوکد و رندر و رساله ای بصورت word در 250 صفحه در این مقاله از آرچکت خدمتتان ارائه میگردد .

رساله طراحی مجموعه ورزشی ( 105 صفحه word ) | مطالعات ...

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی همراه با اتوکد و رندر ( 250 صفحه ) 9,500 تومان پاورپوینت مرمت حمام خان کاشان ( 105 اسلاید )

مبانی نظری یادگیری ،خواندو ونوشتن

پروپوزال ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان

تحقیق در مورد دهخدا

رساله خانه هنر های نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی

جزوه + فیلم آموزش کامل فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی (فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب)

پاورپوینت انواع روشهای طبخ مواد غذایی

لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)

طراحی خانه کودک

پاورپوینت آشنایی با فناوری blu -ray

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني