دانلود رایگان


رساله استراتژی طراحی مدارس ابتدایی بارویکردمعماری پایدار - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله استراتژی طراحی مدارس ابتدایی بارویکردمعماری پایداردانلود فایل معماری کامل رساله استراتژی طراحی مدارس ابتدایی بارویکردمعماری پایدار
در قالب فایل word و متشکل از 112 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

با توجه به اینکه در مدارس ابتدایی افرادی با روحیات و خلقیات متنوع تر از سایر مقاطع وجود دارند و نیاز های متفاوت تری نسبت به سایر مقاطع همچون راهنمایی و دبیرستان و آموزشات عالی دارند از این رو باید طراحی متفاوت و ویژه ای نیز برای چنین مکانی در نظر داشت تا علاوه بر طراحی مدرسه ای با بهترین کیفیت و متناسب با نیاز های این افراد بتوان مکانی شاد و مرفح بوجود آورد تا دانش آموزان بتوانند در این مکان احساس شادی و شور و شعف داشته باشند که طراحی مدرسه ای با رویکرد پایدار خود به تنهایی بخشی از نیاز های طراحی را برطرف نماید و با رعایت ضوابط و معیار های طراحی موجود در این زمینه مکان ایده آل را بوجود آورد که در مطالعات ارشد معماری استراتژی مدارس ابتدایی با رویکرد پایدار تمامی موارد مربوط به این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .
کاملترین رساله ارشد استراتژی طراحی مدارس ابتدایی با رویکرد معماری پایدار
پایان نامه ارشد معماری طراحی استراتژی مدارس ابتدایی با رویکرد پایدار
سر فصل های رساله

فصل اول : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : معماری مدارس

۲-۱-۱- مقدمه —————————————————— ۸

۲-۱-۲- معماری مدارس ———————————————– ۸

۲-۱-۳- ارکان عمومی فضاهای آموزشی ————————————- ۹

۲-۱-۳-۱- انتخاب استقرار واحد آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی—————– ۹

۲-۱-۳-۲- مکانیابی فضاهای آموزشی ————————————– ۱۰

۲-۱-۳-۳- دسترسی ————————————————- ۱۱

۲-۱-۳-۴- نور—————————————————– ۱۱

۲-۱-۳-۵- مقدار انعکاس سطوح —————————————– ۱۲

۲-۱-۳-۶- نور مصنوعی ———————————————– ۱۲

۲-۱-۳-۷- صوت ————————————————— ۱۲

۲-۱-۳-۸- شرایط اقلیمی ———————————————- ۱۲

۲-۱-۳-۹- ایمنی ————————————————— ۱۳

۲-۱-۴- تاثیر عوامل فیزیکی – معماری در عملکرد قرارگاههای تربیتی —————- ۱۳

۲-۱-۵- خصوصیات فیزیکی مدرسه ————————————— ۱۴

۲-۱-۵-۱- تراکم دانش آموزان —————————————— ۱۴

۲-۱-۵-۲- رنگ فضاها ———————————————– ۱۵

۲-۱-۵-۳- سازماندهی و ساختار کلاس ———————————— ۱۶

۲-۱-۵-۴- تزئینات کلاس———————————————- ۱۶

۲-۱-۵-۶- انواع چیدمان در کلاس —————————————- ۱۷

۲-۱-۶- فضاهای آموزشی انعطاف‌پذیر ————————————- ۱۷

۲-۱-۶-۱- هدف ————————————————— ۱۸

۲-۱-۶-۲- انعطاف‌پذیری ———————————————- ۱۸

بخش دوم : پیشینه معماری مدرسه در ایران

۲-۲-۱- پیشینه‎ی آموزش و پرورش در ایران زمین —————————– ۲۱

بخش سوم : معماری پایدار و شاخصهای آن

۲-۳-۱- مقدمه —————————————————– ۲۴

۲-۳-۲- تعاریفی از معماری پایدار —————————————- ۲۵

۲-۳-۳- اصول معماری پایدار ——————————————- ۲۶

۲-۳-۴- الگوهای معماری پایدار —————————————– ۲۷

۲-۳-۵- تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی ———————– ۲۸

۲-۳-۵-۱- هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست ( درک محیط )———— ۲۸

۲-۳-۵-۲-صرفه جویی در مصرف انرژی ———————————— ۲۹

۲-۳-۵-۳- پاسخ درست به نیاز های عملکردی ——————————- ۲۹

۲-۳-۵-۴- خوانایی و دور از ابهام —————————————- ۳۰

۲-۳-۵-۵- الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی——————– ۳۰

۲-۳-۵-۶- استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی—– ۳۰

۲-۳-۶- لزوم احداث ساختمان به صورت سبز و پایدار ————————– ۳۱

۲-۳-۷- طراحی پایدار ———————————————— ۳۲

۲-۳-۷-۱- اصول طراحی پایدار —————————————— ۳۲

۲-۳-۸- اهداف معماری پایدار ——————————————- ۳۵

۲-۳-۹- نظریات معماران در مورد معماری پایدار —————————— ۳۶

۲-۳-۱۰- ضرورت معماری پایدار —————————————- ۳۶

۲-۳-۱۱- نگرانی های زیست محیطی برای توسعه پایدار ————————- ۳۷

۲-۳-۱۲- پایداری تکنولوژیکی —————————————— ۴۱

۲-۳-۱۳- پایداری اکولوژیکی (بوم شناختی) ——————————— ۴۱

۲-۳-۱۳- پیدایش طراحی پایدار —————————————— ۴۲

۲-۳-۱۴- توسعه پایدار ———————————————— ۴۳

۲-۳-۱۴-۱- توسعه پایدار و معماری ————————————— ۴۴

۲-۳-۱۴-۲-اهداف توسعه پایدار —————————————– ۴۴

۲-۳-۱۵- معماری سبز ———————————————— ۴۵

۲-۳-۱۵-۱- هدف معماری سبز —————————————— ۴۷

۲-۳-۱۵-۲- اصول معماری سبز —————————————— ۴۷

۲-۳-۱۵-۳- مزایای ساختمان سبز —————————————- ۵۲

۲-۳-۱۶- ساختمانی با صرف انرژی کم ————————————- ۵۳

بخش چهارم : مدرسه پایدار

۲-۴-۱- تعریف مدرسه پایدار ——————————————- ۵۳

۲-۴-۲- اهداف مدرسه پایدار ——————————————- ۵۳

۲-۴-۳- معیارهایی برای مدرسه پایدار ————————————– ۵۴

۲-۴-۴- اصول طراحی مدرسه ——————————————- ۵۴

۲-۴-۵- اصول طراحی مدرسه پایدار ————————————— ۵۵

۲-۴-۶- طراحی مدرسه پایدار با مصرف انرژی کم —————————– ۵۶

۲-۴-۷- کلاس مدارس پایدار ——————————————- ۵۷

۲-۴-۸- سقف مدارس پایدار ——————————————– ۵۷

بخش پنجم : نمونه مدرسه پایدار

۲-۵-۱- مدرسه باهاوس ———————————————- ۵۸

۲-۵-۲- مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک ——————————– ۶۲

۲-۵-۳- معماری پایدار در مدرسه ویبینگ ———————————– ۶۴

۲-۵-۴- معماری پایدار انستیتوی علوم محیطی و تکنولوژی ———————– ۶۶

۲-۵-۵- معماری مدرسه عالی مدیریت ————————————- ۶۸

۲-۵-۶- فضای آموزشی برتر طراحی شده در سال ۲۰۱۵ ————————- ۷۶

فصل دوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه ———————————— ۸۲

۳-۲- کرمانشاه در دوران پیش از تاریخ ————————————- ۸۳

۳-۳-ریشه نام کرمانشاه ———————————————– ۸۴

۳-۴- جغرافیای طبیعی و ویژگی های جوی و اقلیمی ————————— ۸۳

۳-۴-۱- سیمای اقلیمی استان —————————————— ۸۴

۳-۴-۲- نقش ارتفاعات در اقلیم استان ———————————— ۸۴

۳-۴-۳- تاثیر منابع رطوبتی بر اقلیم استان ———————————— ۸۴

۳-۴-۴- تاثیر توده های هوا و سیستم های هوا شناسی بر اقلیم استان —————– ۸۵

۳-۴-۵- تاثیر عرض جغرافیایی —————————————— ۸۵

۳-۵- عوامل جوی موثر بر استان —————————————— ۸۵

۳-۵-۱- تعداد روزهای یخبندان—————————————— ۸۵

۳-۵-۲- دمای هوا ————————————————— ۸۶

۳-۵-۳- رطوبت هوا ————————————————- ۸۶

۳-۵-۴- بارندگی های استان ——————————————– ۸۷

۳-۵-۵- جریان وزش باد ها ——————————————— ۸۷

۳-۵-۶-پوشش ابری و ساعات آفتابی ————————————– ۸۷

فصل سوم : مطالعات تکمیلی

۴-۱- تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی ———————————- ۸۸

۴-۱-۱- مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی ————- ۸۸

۴-۱-۲- پارکینگ در کاربری آموزشی ————————————- ۸۸

۴-۲- انواع سازماندهی مدارس —————————————— ۸۸

۴-۲-۱- سازماندهی مرکزی——————————————– ۸۸

۴-۲-۲- سازماندهی خطی——————————————— ۹۱

۴-۲-۳- سازماندهی شعاعی——————————————– ۹۴

۴-۲-۴-سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی ———————————- ۹۵

۴-۳- خصوصیات فیزیکی مدرسه—————————————– ۹۷

۴-۳-۱- ظرفیت مدارس ———————————————- ۹۷

۴-۳-۲- تعداد طبقات مدارس ——————————————- ۹۸

۴-۴- مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز ——————————۹۸

۴-۵- ظرفیت و سرانه فضاها ——————————————- ۹۹

۴-۶- سازمان دهی و ساخت کلاس ————————————- ۱۰۱

۴-۶-۱- سازمان اجتماعی کلاس —————————————- ۱۰۱

۴-۶-۲- سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس) ——————–۱۰۱

۴-۷- خصوصیات محیط درس —————————————– ۱۰۵

۴-۷-۱-نورگیری کلاس‌ها ——————————————– ۱۰۵

۴-۷-۲- استفاده از نور طبیعی ——————————————-۱۰۵

۴-۷-۳- استفاده از نور مصنوعی —————————————–۱۰۶

۴-۷-۴- شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی —————————— ۱۰۷

۴-۷-۵- سرعت تهویه جهت تجدید هوا———————————– ۱۰۸

۴-۸- خروجی‌های مدارس ——————————————–۱۰۸

۴-۹- راهروهای پله ————————————————-۱۰۹

۴-۱۰- راهرو ها ————————————————–۱۰۹

۴-۱۱- نرده‌های حفاظ پله ——————————————–۱۰۹

۴-۱۲- درها ——————————————————۱۰۹

۴-۱۳- فضاهای واحد آموزشی——————————————۱۱۰

۴-۱۳-۱- فضاهای بسته یا سرپوشیده————————————–۱۱۰

۴-۱۳-۲- فضاهای باز و محوطه آموزشی ———————————–۱۱۱

۴-۱۴- نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی———————————–۱۱۱

۴-۱۵- اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس———————–۱۱۵

۴-۱۶- امنیت —————————————————–۱۱۷رساله استراتژی طراحی مدارس ابتدایی بارویکردمعماری پایدار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه با موضوع استراتژی مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد:رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی anp و dematel متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت گرایش : مالی عنوان : رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد ...

دانلود رساله استراتژی طراحی مدارس ابتدایی با رویکردمعماری ...

دانلود رساله استراتژی طراحی مدارس ابتدایی. هر فضای معماری، به خصوص فضای معماری مدارس، ‌باید در برابر خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی بتواند شرایط مساعدی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی فراهم آورد.

رساله ارشد دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار (۱۴۴ ...

امروزه هزینه‌های زیادی برای ساخت و طراحی استاندارد مدارس از سوی دولت پرداخت می‌شود و هر ساله نیز به میزان این هزینه‌ها افزوده می‌شود. با درنظر گرفتن این موضوع، معماری پایدار می‌تواند کمک زیادی به کاهش این هزینه‌ها �

نمونه موردی مدرسه ابتدایی، مدرسه ابتدایی Clearview ...

ویژگی های معماری پایدار در مدرسه ابتدایی Clearview شامل: کاربرد استراتژی انرژی خورشیدی غیر فعال با جهت گیری ساختمان در امتداد محور شرقی- غربی ; ایجاد روشنایی با استفاده از حسگرهای فتوسل یا سلول های نوری; ایجاد عایق حرارتی با

رساله ارشد دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار (۱۴۴ ...

امروزه هزینه‌های زیادی برای ساخت و طراحی استاندارد مدارس از سوی دولت پرداخت می‌شود و هر ساله نیز به میزان این هزینه‌ها افزوده می‌شود. با درنظر گرفتن این موضوع، معماری پایدار می‌تواند کمک زیادی به کاهش این هزینه‌ها �

رساله طراحی استراتژی مدارس ابتدایی با رویکرد معماری پایدار ...

رساله طراحی استراتژی مدارس ابتدایی با رویکرد معماری پایدار که ما در این بخش از سایت ارچکت به معرفی و تحلیل بیشتر فضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان یکی از جامع ترین و مهم ترین رساله طراحی استراتژی ...

دانلود رساله استراتژی طراحی مدارس ابتدایی با رویکردمعماری ...

دانلود رساله استراتژی طراحی مدارس ابتدایی. هر فضای معماری، به خصوص فضای معماری مدارس، ‌باید در برابر خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی بتواند شرایط مساعدی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی فراهم آورد.

رساله مدرسه ابتدایی (۱۵۷ صفحه ورد) - فروشگاه معماری دیسامگ

تدوین رساله طراحی مدرسه ابتدایی توسط دانشجویان معماری با دشواری‌های بسیاری همراه است. بنابرین به ارائه رساله مدرسه ابتدایی در قالب 157 صفحه ورد می‌پردازیم.

بروزکد | مرجع آموزش معماری | دانلود نقشه های مدرسه ...

دانلود رساله برج سبز متحرک با رویکرد معماری پایدار; دانلود رساله پلی کلینیک تخصصی کودک ; دانلود رساله دبیرستان معلولین; دانلود رساله سرای مهر; دانلود رساله طراحی سرای مهر; دانلود رساله طراحی فرودگاه; دانلود رساله طراحی

نمونه موردی مدرسه ابتدایی، مدرسه ابتدایی Clearview ...

ویژگی های معماری پایدار در مدرسه ابتدایی Clearview شامل: کاربرد استراتژی انرژی خورشیدی غیر فعال با جهت گیری ساختمان در امتداد محور شرقی- غربی ; ایجاد روشنایی با استفاده از حسگرهای فتوسل یا سلول های نوری; ایجاد عایق حرارتی با

رساله طراحی مهدکودک - پارس دیسا

عنوان رساله : طراحی مهدکودک فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) مقدمه و چکیده ای بر رساله طراحی مهدکودک مهد کودک به عنوان نخستین نهاد تربیتی، کمی بیش از یک قرن است که به رسمیت شناخته شده، اما تفاوت آن با مدارس ابتدایی از نظر ...

رساله طراحی استراتژی مدارس ابتدایی با رویکرد معماری پایدار ...

رساله طراحی استراتژی مدارس ابتدایی با رویکرد معماری پایدار که ما در این بخش از سایت ارچکت به معرفی و تحلیل بیشتر فضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان یکی از جامع ترین و مهم ترین رساله طراحی استراتژی ...

کاملترین رساله طراحی دبیرستان معلولان | مطالعات طراحی ...

رساله طراحی دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار رساله طراحی مدرسه ایرانی با رویکرد معماری ایرانی رساله طراحی هنرستان معماری رساله طراحی استراتژی مدارس ابتدایی با رویکر معماری پایدار پایان نامه معماری دبیرستان ...

رساله ارشد دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار (۱۴۴ ...

امروزه هزینه‌های زیادی برای ساخت و طراحی استاندارد مدارس از سوی دولت پرداخت می‌شود و هر ساله نیز به میزان این هزینه‌ها افزوده می‌شود. با درنظر گرفتن این موضوع، معماری پایدار می‌تواند کمک زیادی به کاهش این هزینه‌ها �

رساله طراحی مدرسه ابتدایی - بزرگترین سایت تخصصی معماری

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری ، به تشریح رساله طراحی مدرسه ابتدایی در قالب ورد و در ۱۵۷ صفحه می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم .

اصول طراحی پایدار در معماری ، طراحی داخلی ، طراحی صنعتی و ...

اصول طراحی پایدار در معماری ، طراحی داخلی و.. : طراحی پایدار در رشته های متعددی استفاده شده است. برای مثال طراحی صنعتی، طراحی معماری، طراحی داخلی و طراحی

کاملترین رساله طراحی دبیرستان معلولان | مطالعات طراحی ...

رساله طراحی دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار رساله طراحی مدرسه ایرانی با رویکرد معماری ایرانی رساله طراحی هنرستان معماری رساله طراحی استراتژی مدارس ابتدایی با رویکر معماری پایدار پایان نامه معماری دبیرستان ...

رساله طراحی مهدکودک - پارس دیسا

عنوان رساله : طراحی مهدکودک فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) مقدمه و چکیده ای بر رساله طراحی مهدکودک مهد کودک به عنوان نخستین نهاد تربیتی، کمی بیش از یک قرن است که به رسمیت شناخته شده، اما تفاوت آن با مدارس ابتدایی از نظر ...

مقاله تدوین استراتژی تکنولوژی مطالعه مورد ی تدوین استراتژی ...

داشتن استراتژی تکنولوژی به منزله بکارگیری ، توسعه و نگه د ا ری د انشا و تو انا ئی است که در عرصه ملی ، سازمان و فرد ی معی پیدا میکند . هدف نگارندگان این مقاله ، پاسخ به این سؤال است که اگر پژوهشگاه صنعت نفت بخواهد در افق نه �

دانلود پایان نامه با موضوع استراتژی مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد:رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی anp و dematel متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت گرایش : مالی عنوان : رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد ...

دانلود رساله مدرسه ابتدایی با رویکرد معماری پایدار | مدرسه ...

دانلود رساله مدرسه ابتدایی با رویکرد معماری پایدار. چکیده در دنیای امروز مهمترین وظیفه آموزش، قرار دادن فرد در اجتماع از طریق رشد دادن حس مسئولیت شخصی است، به چنان شیوه‌ای که اجتماع نتایج آن را بیش از مجموع افرادی که ...

بایگانی: رساله کارشناسی ارشد معماری - صفحه ۱۰ از ۱۰ ...

رساله طراحی مدارس ابتدایی با رویکرد معماری پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی. رساله طراحی مدارس ابتدایی با رویکرد معماری پایدار کد محصول :z ۲ چکیده: هر فضای معماری، به خصوص فضای معماری مدارس،… بیشتر بخوانید ...

كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي در برقراري سيستمهاي مديريت

امار داده ها

پروپوزال ارزيابي رابطه بين نسبت هاي مرتبط با قيمت معاملاتي با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده

پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت

مبانی نظری وپیشینه پژوهش منظور از افسردگي

بينايي سه بعدي با استفاده از نور ساختار يافته با الگوي رنگي

آداب و رسوم خراسان

پاورپوينت طرح درس الگوی برتر تدریس

تحقیق حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

پاورپوينت طرح درس الگوی برتر تدریس