دانلود رایگان


مبانی نظری تاریخچه یارانه در ایران، آثار اقتصادی یارانه، تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی، یارانه مواد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری تاریخچه یارانه در ایران، آثار اقتصادی یارانه، تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی، یارانه موادمبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه یارانه در ایران، آثار اقتصادی یارانه، تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی، یارانه مواد
دارای 38 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


2-1 ادبیات موضوع 8
2-2 تاریخچه یارانه در ایران 9
2-3 آثار اقتصادی یارانه 9
2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها 10
2-5 طبقه بندی یارانه 10
2-6 هدفمندی یارانه ها 11
2-7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها 13
2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری 13
2-7-2 هدفمندی اجتماعی 13
2-7-3 هدفمندی بازاری 14
2-7-4 هدفمندی جغرافیایی 15
2-7-5 هدفمندی جمعیتی 15
2-7-6 هدفمندی خوداظهاری 16
2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی 18
2-8-1 لهستان 18
2-8-2 بلغارستان 18
2-8-3 اندونزی 19
2-9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی 20
2-9-1 مصر 20
2-9-2 تونس 21
2-10 آثار حذف یارانه 23
2-10-1اثر تورم 23
2-10-2اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید 24
2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها 24
2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها 24
2-12 شاخص های سنجش فقر 25
2-12-1شاخص نسبت افراد فقیر 25
2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی 26
2-12-3شاخص فقر سن 26
2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک 27
2-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی 28
2-13-1مطالعات داخلی 28
2-13-2مطالعات خارجی 35
2-14 نتیجه گیری 40

2-1 ادبیات تحقیق
مقدمه
یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند.هدف از پرداخت یارانه¬ها تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمت ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها می¬تواند باشد. بنابراین یارانه جزء سیاست¬های حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی می¬باشد. زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخش¬های مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت می¬گردند.
در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینه¬ها گسترش یافت. این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پی داشت. از دهه 1970 با شکل¬گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند.
بنابراین حمایت¬های اجتماعی در قالب دولت¬های رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و...در دستور برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود. در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به تغییر در اجرای برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.
دليل عمده اين كشورها جهت تغییر در اجراي برنامه، پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها و خدمات در بازارهای جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليد كنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است.
بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از این كشورها متناسب با شرايط ویژه خود از شيوه خاص و يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهره¬مند شده¬اند. غالب كشورها انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار می¬گیرد كه از آن جمله مي‌توان از امريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد.

2-2 تاریخچه یارانه در ایران
نخستین جهت¬گیری حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است. سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه 40 می رسد که این یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت می¬شد اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزایش درآمد نفت و بالا رفتن نرخ تورم این یارانه¬ها اندک بود. تا قبل از انقلاب در مردادماه1353دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام حمایت از مصرف کننده نمود و در سال1356 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف¬کنندگان تاسیس شد که تمام وظایف صندوق به این سازمان محول شد. بعد از پیروزی انقلاب تغییراتی در تشکیلات اجرائی و نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه به وجود آمد. در دوران قبل از 1368 سیاست تثبیت اقتصادی دنبال می شد که فراگیری ، استمرار و فزاینده بودن از ویژگی سیاستهای حمایت در این دوران بود و در واقع همه بنوعی یارانه دریافت می کردند، در هیچ مرحله¬ای پرداخت یارانه قطع نمی¬شد و در حد سقف معینی متوقف نبود.

2-3 آثار اقتصادی یارانه
از دیدگاه نظری یارانه و مالیات دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت به وسیله آنها دربازار دخالت می کنند. یارانه و مالیات با تغییردر قیمت¬های نسبی، اقتصاد را تحت تاثیر قرارمی دهد. یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع می شود.و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می¬دهد، ازسوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه¬های اجتماعی، بر اقتصاد ملی آثار جدی بر جای می گذارد. اگرچه در برخی کشورها ظاهرا مصرف¬کنندگان از این یارانه¬ها بهره¬مند می¬شوند، چون قیمتهای پایین تری برای کالاهای یارانه ای پرداخت می کنند، اما در اکثر موارد به طور غیر مستقیم متضرر خواهند شد.
به علاوه هر اندازه که شفافیت در اقتصاد گسترش یابد و مداخله دولت در نظام قیمت ها کمتر شود، انحراف از سرمایه گذاری مولد کاهش می¬یابد به عبارت دیگر سرمایه¬گذاری به بخش¬های دارای مزیت که قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی دارند، سوق پیدا می کند. در شرایطی که دولت قیمت¬ها را کنترل و برای بخشی از کالاها یارانه پرداخت می¬کند، سرمایه گذاری در بخش¬های مشمول مالیات می تواند دچار انحراف شود. بر این اساس و به دلیل اخلالی که پرداخت یارانه در نظام قیمت گذاری و تخصیص بهینه منابع بهه وجود می-آورد اقتصاددانان توسعه پرداخت یارانه را تنها برای جبران آثار نامناسب راهبردهای توسعه و توزیع دارایی¬ها، توجیه¬پذیر می¬دانند. درکشورهایی که راهبردهای توسعه به دنبال ایجاد اشتغال، رشد بهره¬وری، توزیع دارائی¬ها، سرمایه¬گذاری در زیر ساخت¬های روستایی و بهبود بازاریابی است، به پرداخت یارانه نیازی نیست. پرداخت یارانه با تاثیر بر نظام قیمت ها بر ترجیحات مصرف کننده نیز اثر گذاشته است، از این رو در مورد کالاهای که تولید داخل جوابگوی تقاضا نباشد، موجب افزایش واردات این اقلام می¬شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه مصرف کننده، قیمت واقعی کالای یارانه¬ای را پرداخت نمی¬کند مصرف بهینه آن را نیز رعایت نخواهد کرد. همین امر افزایش یارانه¬ها را بدنبال دارد که خود یکی از عوامل اصلی کسری بودجه به شمار می رود.مبانی نظری تاریخچه یارانه در ایران


آثار اقتصادی یارانه


تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی


یارانه مواد غذایی


مبانی نظری تاریخچه یارانه در ایران


آثار اقتصادی یارانه


تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی


مبانی نظری


تاریخچه یارانه در ایران


آثار اقتصاد

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله در مورد پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی ...

دانلود,مقاله,مورد پیامدهای,یارانه,کالاهای,اساسی,ایران,,دانلود مقاله در مورد پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران,آرشیو فایل

انرژی در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تولید انرژی برق ایران در سال ... با وجود اجرای فاز نخست طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران، این کشور همچنان بزرگ‌ترین کشور یارانه‌دهنده برای مصرف سوخت شناخته می‌شود. گاز طبیعی. در طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ مصرف گاز طبیعی در

دانلود پایان نامه

هم چنین طرح هدفمند کردن یارانه ها در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل است که سنجش آن از طریق بررسی وضعیت متغیر وابسته در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها انجام گرفته است. زیرا،از آنجاکه طرح هدفمند کرد�

مقاله مروری بر مبانی نظری و مطالعه تجربه پرداخت یارانه ها ...

مقاله,مروری,مبانی,نظری و,مطالعه,تجربه,پرداخت,یارانهخی,کشورها,,مقاله مروری بر مبانی نظری و مطالعه تجربه پرداخت یارانه ها در برخی از کشورها,فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور

سازمان هدفمندسازی یارانه ها

آئین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف- قانون: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها- مصوب 1388.

مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه و هدفمندی یارانه ها و ...

مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه و هدفمندی یارانه ها و شاخص فقر (فصل دوم) ارتباط با ما... دانلود ... مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه و هدفمندی یارانه ها و شاخص فقر (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه و هدفم�

دانلود مقاله در مورد پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی ...

دانلود,مقاله,مورد پیامدهای,یارانه,کالاهای,اساسی,ایران,,دانلود مقاله در مورد پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران,آرشیو فایل

مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه وهدفمندی یارانه ها وشاخص ...

مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه وهدفمندی یارانه ها وشاخص فقر (فصل دوم) مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

یارانه و تاثیر آن بر زندگی مردم

یارانه و تاثیر آن بر زندگی مردم,یارانه,كمك مالی دولت,سوبسید,تاثیر یارانه بر زندگی مردم,كمك مالی یارانه,آثار یارانه های انرژی و آثار اقتصادی پرداخت یارانه,آثار یارانه های انرژی,آثار اقتصادی پرداخت یارانه,آثاراجتماعی ...

دانلود مقاله در مورد پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی ...

دانلود,مقاله,مورد پیامدهای,یارانه,کالاهای,اساسی,ایران,,دانلود مقاله در مورد پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران,آرشیو فایل

هدفمندسازی یارانه‌ها:تجربه کشورها | ناصر جبرائیل اوغلی

هدفمندسازی یارانه در این کشورها در قالب بسته سیاستی پیچیده‌ای برنامه‌ریزی شد که نه تنها اصلاحات اقتصادی بلکه اصلاحات زیربنایی درحوزه‌های سیاسی و اجتماعی را نیز شامل می‌شد. سپس تجربه کشورهای مختلف در زمینه پرداخت یا

مبانی نظری یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی

مبانی نظری یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی . توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر ...

دانلود پایان نامه

هم چنین طرح هدفمند کردن یارانه ها در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل است که سنجش آن از طریق بررسی وضعیت متغیر وابسته در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها انجام گرفته است. زیرا،از آنجاکه طرح هدفمند کرد�

هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرایند دادن یارانه‌ها می‌انجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه‌‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق ...

دانلود مقاله در مورد پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی ...

دانلود,مقاله,مورد پیامدهای,یارانه,کالاهای,اساسی,ایران,,دانلود مقاله در مورد پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران,آرشیو فایل

مقاله مروری بر مبانی نظری و مطالعه تجربه پرداخت یارانه ها ...

مقاله,مروری,مبانی,نظری و,مطالعه,تجربه,پرداخت,یارانهخی,کشورها,,مقاله مروری بر مبانی نظری و مطالعه تجربه پرداخت یارانه ها در برخی از کشورها,فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور

هدفمندسازی یارانه‌ها:تجربه کشورها | ناصر جبرائیل اوغلی

هدفمندسازی یارانه در این کشورها در قالب بسته سیاستی پیچیده‌ای برنامه‌ریزی شد که نه تنها اصلاحات اقتصادی بلکه اصلاحات زیربنایی درحوزه‌های سیاسی و اجتماعی را نیز شامل می‌شد. سپس تجربه کشورهای مختلف در زمینه پرداخت یا

مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه و هدفمندی یارانه ها و ...

مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه و هدفمندی یارانه ها و شاخص فقر (فصل دوم) ارتباط با ما... دانلود ... مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه و هدفمندی یارانه ها و شاخص فقر (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه و هدفم�

مبانی نظری یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی

مبانی نظری یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی . توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر ...

بهبود عملکرد واحتمال خطای بیت سیستم ofdm با کدینگ رید-سولومان درکانال فیدینگ

بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352

ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي

بررسی اداره کردن افراد

بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352

مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن

بررسی حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

تحقیق آبکاری فلزات

بررسی بتن ریزی در شرایط مختلف

مبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات