دانلود رایگان


مبانی نظری سازگاری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری سازگاریمبانی نظری سازگاری
دارای 35 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::مقدمه:
امروزه در دنیایی زندگی می¬کنیم که بیش از هر زمان دیگری نیازمند انعطاف¬پذیری و سازگاری فردی و اجتماعی هستیم. این امر به علت تغییرات بسیار زیاد و چالش¬هایی است که در اثر پیشرفت تکنولوژی و گسترش زندگی مدرن ایجاد شده است. در چنین شرایطی بدون شک داشتن سازگاری و انعطاف¬پذیری می-تواند نقش به¬سزایی در بهبود و سلامت زندگی افراد داشته باشد. سازگاری کمک زیادی به برآورده شدن نیازهای محیطی می¬کند. این امر با افزایش توانایی در کنترل تکانه¬ها، هیجان¬ها یا نگرش¬ها انجام می¬شود. حال اگر به هر علتی فرد از برقراری ارتباط با دیگران و محیط اجتماعی خود ناتوان باشد. یا به¬ عبارتی، جریان سازگاری مختل شود، رفتارهای ناسازگارانه یا اختلالات رفتاری به¬وجود می¬آید (ثابتی و شهنی¬ییلاق، 1377). از طرف دیگر، با توجه به نظریه¬ی تکامل، آن دسته از افرادی که توانایی سازگاری بالاتری دارند می-توانند با محیط اطراف خود ارتباط بهتری برقرار کنند و بر تغییرات محیط غالب شوند. افراد سازگار، علاوه بر کنار آمدن با شرایط محیطی و تغییرات، به نفع خود بهره¬برداری می¬کنند. البته در نظریه¬ی تکامل، این موضوع به این شکل شرح داده می¬شود که محیط به افراد سازگار اجازه¬ی تکامل و گسترش نسل می¬دهد. باتوجه به تغییر شرایط در عصر جدید، بررسی سازگاری از جنبه¬های مختلف اهمیت می¬یابد تا افراد بتوانند متناسب با شرایط جدید سازگاری پیدا کنند (سیمونت ، 2010)،
................
ناسازگاری
ناسازگاری تغییر یا برگشتی در رفتار یا هیجانات را گویند که در پاسخ به تغییر زیست- محیطی خاص در زندگی فرد به¬وجود می¬آید. یک نوجوان به مسأله¬ی تغییر با تلاش و کوشش واکنش نشان خواهد داد، زیرا با آن¬چه او به صورت نرمال در نظر می¬گیرد متفاوت است. به جهت عدم درک درستی که نوجوان می¬تواند از تغییر در حال وقوع داشته باشد، ناسازگاری به انواع و صورت¬های گوناگون مثل اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و یا رفتارهایی غیرعادی که مختص یک فرد در دوران بلوغ نیست دیده می¬شود. یک کودک یا نوجوان ناسازگار می¬تواند یک یا همگی این ویژگی¬ها را از خود بروز دهد:
-¬ آرام، تحریک¬پذیر، مضطرب و یا گوشه¬گیر به نظر می¬رسد.
-¬ در برابر به خواب رفتن مقاومت می¬کند.
¬-¬ اوقات تلخی¬های مکرر در رفتار او دیده می¬شود.
-¬ سیر قهقرایی در توانایی رفتن به توالت به صورت مستقل دارد.
-¬ افزایش اضطراب جدایی در او مشاهده می¬شود.
-¬ اقدام به ارتکاب رفتارهای غیرمعمول در میان جمع می¬کند؛ مانند ضربه زدن یا گاز گرفتن کودکان و همسالان دیگر (هولمن، وولف- کریستنسن، مولینز و ویزنیوسکی ، 2011).
...............
تعریف و اهمیت سازگاری
سازگاری، به¬طور خاص توسط روان¬شناسان طرفدار نظریه¬ی تکامل مورد بررسی قرار گرفته و به¬صورت قدرت کنار آمدن با شرایط محیطی، با هدف زنده ماندن و تولید مثل تعریف شده است. به-طورکلی در نظریه¬ی تکامل، سازگاری توانایی انعطاف نسبت به تغییر شرایط نیز تعریف شده است. همچنین از دیدگاه یادگیری اجتماعی سازگاری رفتاری است که شایستگی فرد و میانگین توانایی او را نسبت به گذشته خود و اطرافیان افزایش می¬دهد و چون محتوای یادگیری اجتماعی به صورت ژنتیکی نیست، رفتار مناسب فرد با پیامدهای اجتماعی پاسخ داده شده و انتخاب می¬شود. به¬عبارت دیگر این رفتار تقویت شده و فرد می¬آموزد که با تکرار آن نتیجه¬ی مطلوبی به¬دست خواهد آورد (باربر ، 2010).
................
دیدگاه¬های مختلف در مورد سازگاری
دیدگاه لازاروس
لازاروس (1984، به نقل از سیمونت، 2010)، سازگاری را به-صورت راهبردهای شناختی- رفتاری برای کنار آمدن و هماهنگ شدن با موقعیت¬های زندگی، به¬منظور مدیریت استرس و شناخت عوامل ناتوان¬کننده در آن موقعیت¬ها می¬داند. لازاروس و فولکمن (1984، به نقل از کاویانی، پورناصح، صیادلو و محمدی، 1386)
.................
دیدگاه آلپورت
آلپورت شخصیت را سازمانی پویا از ویژگی¬های جسمی و روانی افراد در نظر می¬گیرد که تعیین¬کننده نحوه¬ی سازگاری اختصاصی آن¬ها با محیط می¬باشد (اسندروف و دنیسن ، 2006). وی بیان می¬کند که شخصیت چیزی
...........
دیدگاه نظریه¬پردازان شخصیت
اهمیت سازگاری در شخصیت تاحدی است که در بعضی از تعریف-های شخصیت، برای پاسخ به ویژگی¬های متناقض شخصیت، نظیر ثبات و پایداری و در عین حال تغییرپذیری و غیر قابل پیش-بینی بودن رفتار انسان، از مفهوم سازگاری استفاده می¬شود (پورشهریار، رسول¬زاده، طباطبایی، خداپناهی و کاظم¬نژاد، 1387). اهمیت سازگاری در شخصیت به حدی است که نمی¬توان این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کرد (اُذِر و بنت- مارتینز ، 2006).
............
دیدگاه مازلو
مازلو (2000) معتقد است وقتی احساس احترام درونی می¬کنیم و یا به خود احترام می¬گذاریم، احساس ایمنی درونی و اعتماد به خویش می¬یابیم و خود را ارزشمند و شایسته احساس
..........
دیدگاه پیروان مذهب
رفتارها و عقاید مذهبی، تأثیر مثبتی در معنی¬دار کردن زندگی دارند. رفتارهایی از قبیل توکل به خداوند، عبادت، زیارت
...........
مدل سازگاری رُی
مدل سازگاری رُی افراد و گروه¬ها را به¬صورت سیستم¬های انطباقی در نظر می¬گیرد که رفتارشان در پاسخ به تغییر شرایط محیط است و برای بررسی تصمیم¬گیری¬ها در سازمان¬ها و ادرات مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل سه نوع محرک محیطی را مشخص می¬کند که....
.............
دیدگاه جامعه¬شناسی
در دیدگاه جامعه¬شناسی به جای اصطلاح سازگاری از دو اصطلاح فرهنگ¬پذیری و اجتماعی¬شدن نیز استفاده می¬شود. اصطلاح فرهنگ-پذیری، به¬صورت توانایی فرد در شروع،
.........
دیدگاه پیاژه
پیاژه چنین فرض می¬کند که همه¬ی ارگانیسم¬ها تمایلی ذاتی برای ایجاد رابطه¬ی هماهنگ بین خود و محیط¬شان دارند. به سخن
..........
دیدگاه تعاملی
خاستگاه اصلی مفهوم سازگاری، به¬بعد زیست¬شناسانه¬ی روان-شناسی، یعنی روان¬شناسی تکاملی برمی¬گردد. در روان¬شناسی این دسته از محققان را کردارشناسان می¬نامند. در این دیدگاه،
........
دیدگاه نظریه¬پردازان هوش
نظریه¬پردازان هوش، هوش را به¬عنوان مهم¬ترین مشخصه¬ی سازگاری فرد در اجتماع در نظر می¬گیرند. به این ترتیب افرادی که هوش بالاتری دارند توانایی بیش¬تری برای برخورد با محیط دارند. یکی از ابعاد هوش، هوش اجتماعی و هوش هیجانی است که به فرد توانایی درک هیجانات و حالات خود و دیگران را می¬دهد. افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند متناسب با درک بالاتری که از حالات خود و دیگران دارند اعمال مناسب و آگاهانه¬ای را در موقعیت¬های مختلف انجام می-دهند (گوتریه و همکاران، 1998).
.........
دیدگاه شناختی- رفتاری
این رویکرد با روش درمان شناختی- رفتاری به درمان بسیاری از بیماری¬ها می¬پردازد که افسردگی و اضطراب از جمله¬ی
...........
دیدگاه فراشناختی برای سازگاری در موقعیت تحصیلی
به عقیده¬ی پینتریچ (2004)، فراشناخت شامل آگاهی از فرایندهای تفکر و شناخت است و راهبردهای برنامه¬ریزی، تنظیم و نظارت را دربرمی¬گیرد، که در ادامه بررسی می¬شوند. برنامه¬ریزی شامل انتخاب هدف، مرور کلی موضوع، طراحی سوال و تحلیل تکلیف است. راهبرد برنامه¬ریزی به فرد کمک می¬کند تا در انتخاب راهبرد شناختی مناسب تصمیم درستی اتخاذ کند، در ضمن برای یادگیری مطالب جدید دانش قبلی خود را فعال کند (شانک ، 2005).
............
عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی
ایواتا و هیگوچی (2000) در مروری جامع، عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی را به شش دسته عمده تقسیم کردند که هر یک از آن¬ها به عوامل جزئی¬تر تقسیم شده¬اند. این عوامل عبارت¬اند از:
..........
اهمیت هوش هیجانی در سازگاری
آن¬چه سازگاری فردی را افزایش می¬دهد بهبود هوش هیجانی افراد است. هوش هیجانی شامل شناخت و کنترل هیجانات
...............
راه¬های افزایش سازگاری با ارتقای هوش هیجانی
1)¬ افزایش اطلاعات فرد درباره¬ی انواع هیجان، مثل شادی و غم، شجاعت و ترس، صبر و بی¬حوصلگی، عشق و تنفر و....
2)¬ گفتگو در مورد احساسات خود، تا نسبت به آن¬ها آگاهی بیش¬تری پیدا کرده و بتوانیم به صورتی آگاهانه¬تر با آن¬ها برخوردمبانی نظری سازگاری


مبانی نظری


سازگاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری هیجانی | painmc ...

بخشی از مبانی نظری سازگاری هیجانی، سلامت روانی خوب، رضایت از زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات، فعالیت ها و افکار است. به عبارت دیگر سازگاری هیجانی یعنی ساز و کار هایی که با آنها، فرد ثبات عاطفی پیدا می کند(حاجلو، حیدری ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم. همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو; توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

مبانی نظری پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی | دانلود ادبیات ...

مبانی نظری پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی کلید واژه های تاکیدی:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سازگاری (فصل دوم تحقیق)

دانلود (مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم خشونت) pichakw.ironiblog.ir/post/92 ذخیره شده برترین فایل مبانی و پیشینه نظری سازگاری و نا سازگاری ... برترین پکیج فصل دوم پایان نامه ارشد روانشناسی درباره راهبرد های مقابله با استرس - دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری خانواده(فصل دوم پایان نامه)

مفهوم سازگاری از پیچیدگی ها و مشکلات بسیاری برخوردار است و همانطور که در مورد اکثر مفاهیم صادق است، اختلاف نظرهای زیادی در این خصوص به چشم می خورد. در سال های اخیر ما شاهد تغییرات گسترده ای در نگرش نسبت به سلامت و ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم. همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو; توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سازگاری (فصل دوم تحقیق)

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,مفهوم,سازگاری,(فصل دوم,تحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سازگاری (فصل دوم تحقیق),فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری خانواده(فصل دوم پایان نامه)

مفهوم سازگاری از پیچیدگی ها و مشکلات بسیاری برخوردار است و همانطور که در مورد اکثر مفاهیم صادق است، اختلاف نظرهای زیادی در این خصوص به چشم می خورد. در سال های اخیر ما شاهد تغییرات گسترده ای در نگرش نسبت به سلامت و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری | can782

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات فایل توضیحات کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم. همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو; توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ویژگی های فایل - 30 صفحه فارسی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم. همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو; توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری و ناسازگاری (فصل دو)

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,سازگاری,ناسازگاری,(فصل دو),,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری خانواده(فصل دوم پایان نامه)

مفهوم سازگاری از پیچیدگی ها و مشکلات بسیاری برخوردار است و همانطور که در مورد اکثر مفاهیم صادق است، اختلاف نظرهای زیادی در این خصوص به چشم می خورد. در سال های اخیر ما شاهد تغییرات گسترده ای در نگرش نسبت به سلامت و ...

مبانی نظری پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی | دانلود ادبیات ...

مبانی نظری پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی کلید واژه های تاکیدی:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سازگاری (فصل دوم تحقیق)

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,مفهوم,سازگاری,(فصل دوم,تحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سازگاری (فصل دوم تحقیق),فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ویژگی های فایل - 30 صفحه فارسی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

مبانی نظری تحقیق سازگاری | مرسی فایل تخصصی ترین فروشگاه فایل

مبانی نظری تحقیق سازگاری مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مبانی نظری تحقیق سازگاری | مرسی فایل تخصصی ترین فروشگاه فایل

مبانی نظری تحقیق سازگاری مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مبانی نظری اجاره، اجیر، مستأجر

بررسی سبک های سرپرستی

سورس برنامه کتابخانه با ++C (مبحث شی گرایی)

اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

مبانی نظری ماهيت نمايندگي مجلس

پاورپوینت با موضوع كاربرد اكسل در حسابداري

پاورپوینت در مورد نظارت بر عملكرد مديران

پاورپوینت آثار معماري شيوه آذري

رساله مدرسه واحد اموزشی

بررسي سلامت رواني سالمندان اسايشگاهي و غير اسايشگاهي