دانلود رایگان


مبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیورمبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور
دارای 72 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


- مقدمه
در 4 دهه ی اخیر آنتی بیوتیک ها به عنوان افزودنی های غذایی برای فراهم سازی آسایش دام و منافع اقتصادی به شکل بهبود عملکرد دام و کاهش هزینه های پرورشی،در تغذیه دام استفاده شدند (حجتی و رضائی،2010)آنتی بیوتیک ها این نقش خود را از طریق ممانعت از پاتوژن ها و بیماری های مرتبط با طیور برای بهبود تولید گوشت و تخم مرغ ایفا می کنند (آواد و همکاران،2009). ولی بعدها متوجه شدند که
......................
- غذاهای فونکسیونل1:
طول چندین دهه ی اخیر شاهد تغییرات واضحی در درک نقش مواد غذایی در سلامت انسان شده ایم.در جهان صنعتی شده، توجه مصرف کنندگان به نقش فعال غذاها در آسایش و افزایش طول عمر و به علاوه ممانعت از رشد و توسعه ی سرطان و بیماری های قلبی عروقی و پوکی استخوان، افزایش یافته است. در نتیجه ، اصطلاح جدیدی ' غذاهای فونکسیونل' مطرح شدند (برنر و ادونل،1998; دیمر و گیبسون،1998;
..............................
-فیبرهای جیره ای:
اخیراً فیبر جیره ای به عنوان موضوع مهم فعالیت تحقیقی در تغذیه انسان و دام بیشتر مورد توجه بوده است، زیرا می تواند نقش مهمی را در حفظ سلامت انسان ایفا کند( مکوون-ایسن و برایت-سی، 1984; ادواردز،1995; شنیم و تینکر، 1995 ) در حالت کلی چنین بیان می شود که فیبرهای جیره ای ویسکوزیته
..............
-پروبیوتیک ها:
پروبیوتیک ها میکرواورگانیسم های زنده ای هستند که در صورت استفاده ، اثر مثبتی را روی سلامت میزبان خواهند داشت. که اساساً شامل گونه های باکتریایی متعلق به جنس های متفاوت از جمله لاکتوباسیلوس ، انتروکوکوس ، پریکوکوس و باسیلوس هستند(گویلوت،2009). مکانیسم های عمل
................
-پری بیوتیک ها:
پری بیوتیک ها، به عنوان اجزای غذایی غیر قابل هضم معرفی می شوند که با تحریک انتخابی رشد یا فعالیت تعداد محدودی از باکتری های کولون ، اثر مثبتی بر روی میزبان می گذارد .به عبارتی دیگر، پری بیوتیک ها مواد اولیه را برای میکروب های مفید دستگاه گوارش فراهم می کنند. تعداد زیادی از باکتری ها
..................
-کیتوزان :
-تعریف کیتوزان و ترکیب آن:
کیتوزان (پلی بتا 1و4-2 آمینو 2 دی اکسی بتا دی گلوکو پیرانوز) یک ماده ی فیبری ناشی از کیتین و همو پلیمر دی استیله از ان- استیل گلوکزآمین است(شفرد و همکاران،1997). به عبارتی دیگر کیتوزان هتروپلی ساکاریدی از واحد های ان-استیل گلوکزآمین و دی- گلوکزآمین متصل شده با پیوند گلیکوزیدی (4-1)β است.در شکل 2-2- ساختار شیمیایی کیتوزان نشان داده شده است(للو و همکاران،2011). کیتین ، ( 2
.......................
-ویژگی های کیتوزان ها:
کیتین و کیتوزان غیر سمی (آرای و همکاران، 1968) بوده و بسیار شبیه به فیبر گیاهی سلولز هستند(جاناک و همکاران،2002). همانطوریکه در شکل 2-3 نشان داده می شود، تنها تفاوت کیتوزان و سلولز از نظر
................
-درجه ی دی استیلاسیون :
همانطور که در بالا ذکر شد، فرآیند دی استیلاسیون شامل حذف گروه های استیل از زنجیره ی مولکولی کیتین و ایجاد ترکیب کیتوزانی با گروه آمینی با قابلیت واکنش شیمیایی بالا است. همین باعث تبدیل درجه.
...............
- وزن مولکولی :
کیتوزان پلی مری با وزن مولکولی بالا است. مثل ساختارش، وزن مولکولی کیتوزان با توجه به منبع خام و
....................
-ویسکوزیته :
ویسکوزیته یک فاکتور مهم در تعیین وزن مولکولی کیتوزان و تعیین کاربردهای تجاری آن در محیطهای
............
-قابلیت انحلال :
در حالیکه کیتین در بیشتر حلال های آلی نامحلول است، کیتوزان براحتی در محلول های اسیدی رقیق و در
................
-چگالی حجمی :
چگالی حجمی کیتین در میگو و خرچنگ به ترتیب 06/0 و 17/0 گرم در میلی لیتر است (شهیدی و
....................
-رنگ :
پودر کیتوزان در طبیعت کاملاً نرم است و رنگ آن از زرد کمرنگ تا سفید تغییر می کند و این در حالی
....................
-امولسیون سازی :
اگرچه کیتوزان به تنهائی قادر به ساختن امولسیون نیست، چو و همکاران(1998) گزارش کردند که ظرفیت
...............
-استخراج کیتوزان:
کیتوزان با استفاده از دی استیلاسیون الکلی کیتین که جزء ساختاری پوشش خارجی سخت پوستان است،.
................
-کلیاتی راجع به پسماندهای پوسته ی سخت پوستان دریایی
تولید جهانی پس ماندهای سخت پوستان دریایی حدود 44/1 میلیون تن به ازای هر سال بر اساس ماده ی خشک است (هال و دی سیلوا،1992). پوسته ی سخت پوستان عموماً حاوی 50-30% ماده ی معدنی است
.................
-روش های استخراج کیتین از پس ماندهای پوسته سخت پوستان دریایی
-روش های شیمیایی :
یک روش سنتی برای تهیه ی کیتین از پوسته سخت پوستان (پوسته ی خارجی) شامل دو مرحله ی اصلی است (شکل1): (1) جداسازی پروتئین- چداسازی پروتئین توسط تیمار الکلی (2) جداسازی کربنات
..................
-روش های بیولوژیکی :
..................
-کتواولیگوساکاریدها :
کیتو اولیگوساکارید (COS) براحتی توسط هیدرولیز شیمیایی یا آنزیمی پلی کیتوزان، که دومین پلیمر
...............
-نقش کیتوزان ها:
- فعالیت های بیولوژیکی کیتوزان:
از نقطه نظر تکنولوژیکی ، تجدید محصولات فرعی به دست آمده از فرآوری غذاهای دریایی ، به دلیل غنی
.................
-فعالیت های ضد میکروبی:
ویژگی مستند کیتوزان، فعالیت ضد میکروبی آن در مقابل قارچ ها، مخمر ها و باکتری های گرم مثبت و
..............
-فعالیت های ضد قارچی:
بدیهی است که فعالیت ضد قارچی محصولات کیتوزانی تحت تأثیر وزن مولکولی شان است. وزن مولکولی
.......................
-ظرفیت آنتی اکسیدانی کیتوزان:
ممکن است آنتی اکسیدان های سنتتیک و عوامل کلیت به منظور ممانعت از اکسیداسیون چربی به فرآورده
....................
-فعالیت های فیزیولوژیکی کیتوزان
توجه در حال افزایش به اثرات فیزیولوژیکی و تغذیه ای کیتوزان با توزیع اولین گزارش در مورد پاسخ
...................
-تأثیر کیتوزان ها بر روی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ در مرغان تخمگذار:
تخم مرغ ها امروزه در سرتاسر جهان برای تأمین منبع پروتئینی با کیفیت بالا و دیگر مواد مغذی استفاده می شوند (کوک و بریگز،1986). درجه بندی تخم مرغ ها بر پایه ی وزن و فاکتورهای کیفیتی پوسته و بخش های داخلی تخم مرغ از جمله سفیده، زرده و برخی از شرایط غیر نرمال انجام می شود (استادلمن،1986a).
..........................
- اتلاف وزنی تخم مرغ:
........................
- واحد هاو:
واحد هاو اصطلاحی است که به وزن تخم مرغ و ارتفاع آلبومین ضخیم داخلی گفته می شود و برای اندازه
...............
- اندیس زرده:
.................
- رنگ زرده ی تخم مرغ:
رنگ زرده ی مطلوب بسته به شرایط جغرافیایی محل و عادات مردم تغییر می کند، ولی عموماً رنگ کمی روشن ترجیح داده می شود(بهال و همکاران،2003).
- رنگ پوسته تخم مرغ:
................
-آنالیز های مهم مرتبط با زرده ی تخم مرغ:
-کلسترول زرده:
بیماری های قلبی عروقی (CVD) منجر به مرگ در آمریکا و بیشتر کشورهای غربی می شود (براون و همکاران،1999(.
.....................
-خاصیت آنتی اکسیدانی زرده ی تخم مرغ:
زرده ی تخم مرغ حاوی اجزای لیپیدی زیادی است. از این اجزای لیپیدی، 65% تری آسیل گلیسرول،3/28،
................
-تأثیر کیتوزان ها بر روی پروفیل خونی:
.....................
-عوامل مؤثر در خصوصیات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی کیتوزان:
..................
-کاربردهای کیتوزان:
.................
-تصفیه خانه ی فاضلاب:
اولین کاربرد تجاری کیتوزان در صنایع تصفیه فاضلاب است چون کیتوزان دارای بارهای مثبت بوده و به..................
-صنایع غذایی
صنعت فرآوری غذایی با هدف حذف خصوصیات کاربردی نامطلوب از جمله غلیظ شدن، ژلاتینه شدن،
.................
-در پزشکی:
در مطالعه ای که توسط کراتز و همکاران (1977) انجام شد، آنها بیان کردند که زمانیکه کیتوزان با بار مثبت
...............
-در وسایل آرایشی:
کیتوزان بطور وسیعی در سلامتی مو، بویژه در شامپوها و حالت دهنده ها به عنوان ترکیب اصلی و به دلیل
...............
-مقدار مصرف کیتوزان:
چنین گزارش شده است که کیتوزان یک غذای امن برای خوردن است (آرای و همکاران،1968) و به
.................
-خلاصه ای از مطالعات انجام شده راجع به کیتوزان
بالیکا رامیز و همکاران (2007) مطالعه ای با 80 مرغ گوشتی 6 روزه از سویه ی راس انجام دادند که این مرغان به 4 گروه تقسیم شدند (20 پرنده در هر گروه): 1) گروه شاهد ; 2) گروه آلوده به سالمونلا.........................................
منابع:
مبانی نظری کیتوزان


غذاهای فونکسیونل


کیتین


تغذیه طیور


مبانی نظری کیتوزان


غذاهای فونکسیونل


کیتین


تغذیه طیور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقالات ثبت شده در دامپزشکی

امروزه فواید استفاده از پری بیوتیک ها در تغذیه طیور بر هیچ کس پوشیده نیست. هدف از آنجا این آزمایش، ارزیابی تاثیر استفاده از سطوح مختلف پودر آب پنیر خش... بررسی اثر پودر آب پنیر خشک و تخمیر شده بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل

مبانی نظری مفهوم باورها و باورهای مرتبط با مواد مخدر :: tbargo

مبانی نظری بیودیزل گلیسرین منابع روغن در تغذیه طیور ۹۶/۱۲/۲۸ مبانی نظری مفهوم باورها و باورهای مرتبط با مواد مخدر

دانلود کتاب

مبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور | produces | 14958 ... همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه ... در جهان صنعتی شده، توجه مصرف کنندگان به نقش فعال غذاها در آسایش و افزایش طول ...

مبانی نظری مفهوم باورها و باورهای مرتبط با مواد مخدر :: tbargo

مبانی نظری بیودیزل گلیسرین منابع روغن در تغذیه طیور ۹۶/۱۲/۲۸ مبانی نظری مفهوم باورها و باورهای مرتبط با مواد مخدر

مبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور ...

دسته: علوم انسانی فرمت فایل: docx حجم فایل: ۲۲۳ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۸۰ مبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان مبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور ...

مقالات ثبت شده در دامپزشکی

امروزه فواید استفاده از پری بیوتیک ها در تغذیه طیور بر هیچ کس پوشیده نیست. هدف از آنجا این آزمایش، ارزیابی تاثیر استفاده از سطوح مختلف پودر آب پنیر خش... بررسی اثر پودر آب پنیر خشک و تخمیر شده بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل

ballwe

آخرین مطالب. ۹۷/۰۱/۰۶

تحقیق ادراک از خدا

لینک کمکی. لینک مرتبط » تحقیق ادراک از خدا. تحقیق بازیافت پلاستیک از نمکی ها تا کارگاه ها تحقیق در مورد نقش سیگار بر سرطان پاورپوینت در مورد سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد پاورپوینت در مورد ...

نمونه سوالات دبیرستان :: فروشگاه فایل تخفیف ZepoFile.ir

مبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور مبانی نظری دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک، شهرداری الکترونیک، فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری

پاورپوینت در مورد تکنولوژی آموزشی

لینک کمکی. لینک مرتبط » پاورپوینت در مورد تکنولوژی آموزشی. تحقیق در مورد عزل دروکالت پاورپوینت ایمنی زیستی در تولید میگوی عاری از بیماری مبانی نظری تبلیغات، فروش محصول پاورپوینت مصاحبه و آماده سازی بیمار جهت درمان ...

مبانی نظری گردشگری طبیعت گردی و بهداشت سایت گردشگری :: fbiofi

مبانی نظری گردشگری، طبیعت گردی و بهداشت سایت گردشگریمبانی نظری گردشگری، طبیعت گردی و بهداشت سایت گردشگریدارای 23 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری ...

بایگانی‌ها حقوق - فروشگاه اینترنتی- فورکیا

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه; اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،

مبانی نظری دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک ...

دسته: علوم انسانی فرمت فایل: docx حجم فایل: ۱۲۴ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۵ مبانی نظری دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک، شهرداری الکترونیک، فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان مبانی ...

مبانی نظری مفهوم باورها و باورهای مرتبط با مواد مخدر :: tbargo

مبانی نظری بیودیزل گلیسرین منابع روغن در تغذیه طیور ۹۶/۱۲/۲۸ مبانی نظری مفهوم باورها و باورهای مرتبط با مواد مخدر

ballwe

آخرین مطالب. ۹۷/۰۱/۰۶

مبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور ...

دسته: علوم انسانی فرمت فایل: docx حجم فایل: ۲۲۳ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۸۰ مبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان مبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور ...

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

لینک کمکی. لینک مرتبط » پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک. تحقیق در مورد نورمن فاستر پاورپوینت در مورد شکوفایی علم فیزیک و مکانیک پاورپوینت در مورد کنترل کننده هوشمند موتور پاورپوینت نظام مراقبت فلج شل حاد پاورپوینت ...

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

لینک کمکی. لینک مرتبط » پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک. تحقیق در مورد نورمن فاستر پاورپوینت در مورد شکوفایی علم فیزیک و مکانیک پاورپوینت در مورد کنترل کننده هوشمند موتور پاورپوینت نظام مراقبت فلج شل حاد پاورپوینت ...

تحقیق ادراک از خدا

لینک کمکی. لینک مرتبط » تحقیق ادراک از خدا. تحقیق بازیافت پلاستیک از نمکی ها تا کارگاه ها تحقیق در مورد نقش سیگار بر سرطان پاورپوینت در مورد سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد پاورپوینت در مورد ...

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

لینک کمکی. لینک مرتبط » پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک. تحقیق در مورد نورمن فاستر پاورپوینت در مورد شکوفایی علم فیزیک و مکانیک پاورپوینت در مورد کنترل کننده هوشمند موتور پاورپوینت نظام مراقبت فلج شل حاد پاورپوینت ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های فرزند پروری

اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤيت هلال

تأثير رنگ در حافظه يادآوري و بازشناسي دانش آموزان دختر پايه دوم ابتدايي

مبانی نظری حساسیت اضطرابی

مبانی نظری حیطه های رشد و شکوفایی مسلمانان، عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی

مبانی نظری وپیشینه مدارس هوشمند

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان

پاورپوینت بایدها و نبایدهای سلامتی و سالمندی

بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی

پاورپوینت آشنايي با انجمن حجتيه