دانلود رایگان


مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانیمبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی
دارای 41 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین-المللی جهانی و منطقه¬ای
توسعه فزاینده حقوق بین الملل معاصر در شیوه ها و سازکارهای متعدد حفاظت بین¬المللی از حقوق بشر منعکس شده است، یکی از شیوه های عمده حمایت از حقوق بشر ، تصویب اسناد و معاهدات بین-المللی است که هر کدام به نوبه خود بر بخشی از تابعان بین¬المللی الزام آور هستند، این اسناد نمی¬توانند از ارزش...........
...........
مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی
..............
گفتار اول- اعلامیه جهانی حقوق بشر
................
بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر
..............
بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر
گروهی از مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر که در اولین ستون اعلامیه مطرح شده اند، حاوی بهترین و شناخته شده ترین حقوق بشری می¬باشند، این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی؛ ممنوعیت بردگی و شکنجه؛ حق بر شناسایی حقوقی ، حق برابری نزد قانون، و جبران¬های موثر برای نقض حقوق اساسی؛ حق آزادی از بازداشت و حبس خودسرانه؛ تضمین رسیدگی¬های جزایی عادلانه، اصل برائت، و اصل عطف بماسبق نشدن در قوانین جزایی . این گروه از مقررات، با اعمال قدرت قواعد حقوقی، از افراد در مقابل تجاوز حفاظت می¬کنند و رسیدگی منصفانه را تضمین می¬نمایند. این هنجارها سابقه فراوانی در قوانین اساسی موجود دارند، در مراحل تهیه پیش نویس، قبل از اینکه رأی گیری از آنها به عنوان یک کل در اعلامیه صورت بگیرد ، زمانی که مجمع عمومی رأی گیری را یک به یک انجام داد ، بیشتر این مواد بحث و مناقشات کمی را ایجاد کردند و بدون رأی ممتنع به اتفاق آراء به تصویب رسیدند. این حقوق محکم ترین بخش اعلامیه جهانی هستند، این امر نمایانگر جایگاه و اعتبار ویژه ماده 6 در میان اغلب قواعد حقوق بشریِ بیان شده در اعلامیه است. ماده مذکور که اشعار می دارد: « هر کس حق دارد تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص شناسایی شود» ، یکی از عمده ترین و اصلی ترین حقوق انسانی است که، حق شخصیت حقوقی را به تمام افراد بشر اعطا می نماید و شخصیت حقوقی تک تک افراد بشر را مورد شناسایی قرار داده و به آن رسمیت می بخشد. در تشریح این ماده گفته شده است که، یک شخص نزد قانون کسی است که به رسمیت شناخته شده به عنوان یک موضوع تا توسط نظام حقوقی حمایت شود و همچنین شخص حقوق و مسئولیت هایی دارد که به واسطه آن شناسایی لازم شده است. ................
...........
گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
...............
بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
...............
بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
...............
مبحث دوم¬-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین-المللی منطقه¬ای
گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
...........
گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ، معروف به منشور بانجول، یک معاهده بین¬المللی است که به منظور ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم قاره آفریقا تدوین شده و تحت نظر سازمان وحدت آفریقا (در حال حاضر اتحادیه آفریقایی ) شکل گرفته است. در سال 1979 در اجلاس سران دولت و حکومت ، قطعنامه ای تصویب شد که خواستار ایجاد کمیته¬ای از کارشناسان جهت تهیه پیش نویس یک سند حقوق بشری مشابه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، در گستره قاره آفریقا شد .در پی آن متن پیش نویس این منشور در هجدهمین اجلاس سران دولت و حکومت سازمان وحدت آفریقا در سال 1981 در بانجول گامیبیا تصویب شد و در 21 اکتبر 1986 لازم الإجرا گردید. این معاهده حقوق بشری آفریقایی علاوه بر اینکه حقوق مردم را به رسمیت شناخته، بر تکالیف افراد نسبت به جامعه و دولت نیز تأکید می¬نماید. تدوین کنندگان منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در تنظیم مفاد این معاهده، قواعد اسناد بین¬المللی سلف آن، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین معاهدات حقوق بشری منطقه ای چون کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر را مد نظر داشتند..........
.................
بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
................
بند دوم- ماده سوم پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
...............
جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین¬الملل
.................
مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی
............
گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی
در بین منابع حقوق بین الملل قواعدی وجود دارند که از تکرار رویه های مستمر و مشابه در عملکرد تابعان حقوق بین الملل نشأت می گیرد، این قواعد که اعتقاد حقوقی بر الزام آور و ضروری بودن آن عملاً مورد پذیرش واقع شده، قواعد عرفی بین المللی نام دارند. عرف از منظر تاریخی اولین و مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می رفت. تعریف کلاسیک عرف در قضایای فلات قاره دریای شمال توسط دیوان بین¬المللی دادگستری پذیرفته شده است. دیوان در این قضایا اشاره می نماید که دولت¬ها باید اعتقاد حقوقی داشته باشند که قاعده بوجود آمده ضرورت دارد و آن را به عنوان یک تعهد قانونی بدانند. لذا رویه و تکرار عملکرد مشابه دولت ها، برگردانِ الزام آور بودن وجود یک قاعده حقوقی مورد نیاز است.
..................
گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی
............
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی
...............
مبحث دوم – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول
..............
...............
گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول
.................
مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق
....................
گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق
..............
گفتار دوم - حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی
.................
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق
..........................
مبحث چهارم - جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق
.................
گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق
.................
فهرست منابعمبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی


مبانی نظری


جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی


مبانی نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی ...

مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 116 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت ...

مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان ...

به طور کلی قواعد حقوق بشری قواعدی محدود هستند و حقوق بشر تعداد کمی از حقوق را به صورت مطلق به رسمیت می شناسد، در این میان حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی موضوعِ ماده 16 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی حقی مطلق است که در ...

مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی ...

امروزه حق کرامت انسانی از چنان اهمیت و ارزشی در عرصه بین المللی برخوردار گشته که در اغلب اسناد بین المللی از آن یاد شده است. بر این اساس در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی کرامت ذاتی تمامی اعضای خانوادۀ بشری به ...

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی . توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر ...

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی،حق ...

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی،حق برخورداری از حقوق توضیحات: 55صفحه فارسی (word) با منابع کامل دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، ب

مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی ...

امروزه حق کرامت انسانی از چنان اهمیت و ارزشی در عرصه بین المللی برخوردار گشته که در اغلب اسناد بین المللی از آن یاد شده است. بر این اساس در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی کرامت ذاتی تمامی اعضای خانوادۀ بشری به ...

مبانی نظری ­جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد ...

مبانی نظری ­جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین­المللی جهانی. توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو مقاله

مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان ...

به طور کلی قواعد حقوق بشری قواعدی محدود هستند و حقوق بشر تعداد کمی از حقوق را به صورت مطلق به رسمیت می شناسد، در این میان حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی موضوعِ ماده 16 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی حقی مطلق است که در ...

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی،حق ...

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی،حق برخورداری از حقوق توضیحات: 55صفحه فارسی (word) با منابع کامل دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، ب

مبانی نظری شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل ...

مبانی نظری شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل. مبانی نظری شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: - دسته بندی: امروز, 18:30 مبانی نظری ...

مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان ...

گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی در بین منابع حقوق بین الملل قواعدی وجود دارند که از تکرار رویه های مستمر و مشابه در عملکرد تابعان حقوق بین الملل نشأت می گیرد، این قواعد که اعتقاد حقوقی بر الزام آور و ضروری ب

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی . توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر ...

مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان ...

به طور کلی قواعد حقوق بشری قواعدی محدود هستند و حقوق بشر تعداد کمی از حقوق را به صورت مطلق به رسمیت می شناسد، در این میان حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی موضوعِ ماده 16 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی حقی مطلق است که در ...

پایان نامه مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

دانشگاه علامه طباطبایی پایان نامه ارشد رشته حقوق با عنوان : مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی الف- بیان مساله : حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بین­المللی را ...

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی . توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر ...

پرسشنامه بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهری

پروپوزال افسردگی

کلیپ آرت clip art با موضوع کیسه پول و ترازو برای ارائه مطالب اقتصادی و حسابداری

پیشینه ومبانی نظری پژوهش سبک اسناد کنترل

پیشینه و مبانی نظری پژوهش استراتژی رقابتی

تحقیق آبکاری فلزات

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاروشکست بازار،با زار وانحصار آن، شناسايي ساختار بازار

پاورپوینت الگوریتم کلونی مورچه

حقوق جزاي اختصاصي

پاورپوینت اثربخشی تجهیزات OEE