دانلود رایگان


رساله موزه نجوم و کیهان شناسی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله موزه نجوم و کیهان شناسیاین فایل به بررسی رساله موزه نجوم و کیهان شناسی می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 103 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل ::
«علم نجوم » (ستاره شناسی،اختر شناسی) کنونی که معمولا به اختصار نجوم خوانده می‌شود، یکی از علومی است که به همراه علم «کیهان شناسی » می تواند این تصویر کلی را برای انسان فراهم کند. اما علم نجوم دقیقا چه محدوده ای دارد؟ باید گفت که این نام از روی تسامح به این علم داده شده است چرا که حد آن فراتر از شناخت «ستارگان» است. در واقع این علم، علم شناخت تمام اجرام آسمانی و قوانین حاکم بر آنهاست و به همین دلیل با علوم دیگر خصوصا فیزیک و مکانیک بسیار آمیخته است
فهرست مطالب:
درآمدی بر نجوم و کیهان‌شناسی
۱٫ سر آغاز نجوم و کیهان شناسی
۲٫ علم نجوم
۳٫ تقسیمات علم نجوم
۴٫ علم کیهان شناسی(Cosmology)
۴٫ ۱٫ فرضیه های پیدایش جهان
۴٫ ۱٫ ۱٫ فرضیه جهان استاتیکStatique
۴٫ ۱٫ ۲٫ فرضیه انفجار بزرگ
۴٫ ۱٫ ۳٫ فرضیه جهان نوسانی
۵٫ نجوم و کیهان شناسی در مغرب زمین
۶٫ نجوم و کیهان شناسی در ایران باستان
۶٫ ۱٫ نقش های سفالینه های پیش از تاریخ و زایش دانش ستاره شناسی
۶٫ ۲٫ مهرها و نقش های نجومی
۶٫ ۳٫ روحانیت و علم نجوم
۶٫ ۴٫ آئین مهر و نشانه های نجومی
۶٫ ۵٫ سقف هلالی مهرابه ها و تصویرهای حاشیه آنها :
۶٫ ۶٫ زیگوراتها
۶٫ ۷٫ زرتشت و نجوم
۶٫ ۸٫ دانش ستاره شناسی در ایران دوران هخامنشیان
۶٫ ۹٫ اختر شناسی و نجوم در عهد ساسانی
۷٫ نجوم و کیهان شناسی بعد از اسلام
۷٫ ۱٫ نقش اسلام در ایجاد فضای مناسب برای پژوهش های نجومی
۷٫ ۲٫ دانشمند و ستاره شناس نامدار عبدالرحمن صوفی
۷٫ ۳٫ عصر بیرونی و فعالیت های نجومی وی
۸٫ نجوم و کیهان شناسی در دنیای امروز
موزه
۱٫موزه
۲٫ معانی و تعاریف موزه
۲٫ ۱٫ معنی لغوی موزه
۲٫ ۲٫ تعاریف موزه
۳٫ تاریخچه موزه
۳٫ ۱٫ تاریخچه موزه در جهان
۳٫ ۲٫ تاریخچه موزه در ایران
۴٫ طبقه بندی انواع موزه
۴٫ ۱٫ طبقه بندی بر اساس نوع و موضوع مجموعه ها
۴٫ ۲٫ طبقه بندی هویتی
۴٫ ۳٫ طبقه بندی عملکردی
۴٫ ۴٫ طبقه بندی جغرافیایی
۴٫ ۵٫ طبقه بندی براساس ایکوم
۴٫ ۵٫ ۱٫ موزه های هنری
۴٫ ۵٫ ۲٫ موزه های تاریخی
۴٫ ۵٫ ۳٫ موزه های تخصصی
۴٫ ۵٫ ۴٫ موزه های علمی
۴٫ ۵٫ ۵٫ موزه های فنی و صنعتی
۴٫ ۶٫ انواع موزه در ایران
۴٫ ۶٫ ۱٫ موزه تاریخی و باستان شناسی
۴٫ ۶٫ ۲٫ موزه فضای باز
۴٫ ۶٫ ۳٫ موزه های مردم شناسی
۴٫ ۶٫ ۴٫ کاخ موزه ها
۴٫ ۶٫ ۵٫ موزه های هنری
۴٫ ۶٫ ۶٫ موزه علوم و تاریخ طبیعی
۴٫ ۶٫ ۷٫ موزه های محلی یا منطقه ای:
۴٫ ۶٫ ۸٫ موزه های سیار
۴٫ ۶٫ ۹٫ پارک موزه ها
۴٫ ۶٫ ۱۰٫ موزه های نظامی
۴٫ ۶٫ ۱۱٫ موزه های اندیشمندان ( خانه هنرمندان )
۵٫ نقش موزه ها
۵٫ ۱٫ نقش اجتماعی
۵٫ ۲٫ نقش فرهنگی
۵٫ ۳٫ نقش آموزشی
۵٫ ۴٫ نقش اقتصادی و گردشگری
موزه نجوم و کیهان شناسی
۱٫ تعریف موزه نجوم وکیهان شناسی
۲٫ اهداف و کارکردهای موزه نجوم و کیهان شناسی
۳٫ موزه یا پارک موزه نجوم و کیهان شناسی
۳٫ ۴٫ ابزار های نجوم و کیهان شناسی
۴٫ ۱٫ تلسکوپ
۴٫ ۱٫ ۱٫ تاریخچه تلسکوپ
۴٫ ۱٫ ۲٫ تلسکوپ گالیله
۴٫ ۱٫ ۳٫ مشخصات تلسکوپ
۴٫ ۱٫ ۴٫ کاربردهای تلسکوپ
۴٫ ۱٫ ۵٫ انواع تلسکوپ
۴٫ ۱٫ ۵٫ ۱٫ تلسکوپ شکستی
۴٫ ۱٫ ۵٫ ۲٫ لسکوپ بازتابی
۴٫ ۱٫ ۵٫ ۳٫ تلسکوپ رادیویی
۴٫ ۱٫ ۵٫ ۴٫ تلسکوپ اشعه ایکس
۴٫ ۱٫ ۶٫ تلسکوپ در ایران
۴٫ ۲٫ رصد خانه
۴٫ ۲٫ ۱٫ شرایط یک رصدخانه
۴٫ ۲٫ ۲٫ رصدخانه های مهم جهان
۴٫ ۲٫ ۳٫ رصدخانه های مهم ایران
۴٫ ۳٫ پلانتاریوم یا آسمان نما
۴٫ ۳٫ ۱٫ تاریخچه آسمان نما
۴٫ ۳٫ ۲٫ مباحث ساختاری پلانتاریوم
۶٫ بررسی مصادیق و نمونه ها
۶٫ ۱٫ موزه کیهان و پلانتاریوم «آدلر»
۶٫ ۱٫ ۱٫ معرفی ریز فضاهای موزه فضا و پلانتاریوم«آدلر»
۶٫ ۲٫ موزه کیهان هنگ کنگ
۶٫ ۳٫ موزه نجوم و کیهان شناسی شیراز
۶٫ ۳٫ ۱٫ برنامه ریزی فیزیکی موزه نجوم و کیهان شناسی شیراز
اصول و معیارهای طراحی موزه
۱٫ عرصه بندی موزه
۱٫ ۱٫ عرصه معرفی
۱٫ ۲٫ عرصه اداری
۱٫ ۳٫ عرصه پژوهشی
۱٫ ۴٫ عرصه آموزشی
۱٫ ۵٫ عرصه خدمات رفاهی و عمومی
۱٫ ۶٫ عرصه خدمات پشتیبانی
۲٫ اصول طراحی فضاهای موزه
۲٫ ۱٫ تالار ورودی
۲٫ ۲٫ گالریها یا تالار نمایش آثار
۲٫ ۲٫ ۱٫ حرکت در گالریهای موزه
۲٫ ۲٫ ۱٫ ۱٫ مسیرهای بازدید
۲٫ ۲٫ ۲٫ نورپردازی در گالریهای موزه
۲٫ ۲٫ ۳٫ ابعاد در گالریهای موزه
۲٫ ۳٫ آمفی تئاتر
۲٫ ۴٫ کتابخانه
۲٫ ۵٫ اداری
۲٫ ۶٫ پژوهشی
۲٫ ۷٫ آموزشی
۲٫ ۸٫ انبار
۲٫ ۹٫ تاسیسات
۲٫ ۱۰ پارکینگ
۴٫ ۳٫ نکاتی در باب معماری موزه
منابع
رساله موزه نجوم و کیهان شناسی


مطالعات موزه نجوم و کیهان شناسی


طراحی معماری موزه نجوم و کیهان شناسی


تحقیق موزه نجوم و کیهان شناسی


مقاله موزه نجوم و کیهان شناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعات موزه نجوم و کیهان شناسی,رساله موزه نجوم و کیهان ...

برنامه فیزیکی موزه نجوم و کیهان شناسی,مطالعات زمینه و پایه موزه نجوم و کیهان شناسی,مطالعات تطبیقی موزه نجوم و کیهان شناسی,مطالعات تکمیلی موزه نجوم,مطالعات کالبدی موزه نجوم,مطالعات اقلیمی موزه نجوم,مطالعات موزه نجوم و ...

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی ( اتوکد – رندر – رساله ...

علم نجوم و کیهان شناسی به عنوان یکی از قدیمی ترین و کهن ترین علوم در میان جهانیان بخصوص ایرانیان که دارای بزرگان زیادی در این زمینه هستند شناخته میشود از این رو از اهمیت زیادی برخوردار است و طراحی مکان هایی مرتبط با این ...

مطالعات موزه نجوم و کیهان شناسی

,مطالعات موزه نجوم,پایان نامه موزه نجوم,خرید رساله موزه نجوم,خرید طرح نهایی موزه نجوم,دانلود پایان نامه موزه نجوم,دانلود .... مجموعه کامل کتابهای نجوم و کیهان شناسی

رساله معماری موزه نجوم و کیهان شناسی | معماری 98

09.08.2017 · رساله ارائه شده با عنوان رساله طراحی موزه نجوم و کیهان شناسی مطالعات کاملی در این زمینه می باشد , این محصول که بصورت word در ۱۰۳ صفحه تتنظیم شده است را میتوانید از فروشگاه معماری وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .

رساله و مطالعات طراحی موزه نجوم و کیهان شناسی | آوای معماری

برای شما معماران گرامی رساله و مطالعات طراحی موزه نجوم و کیهان شناسی رو آماده کردیم . طرح نهایی موزه نجوم و کیهان شناسی . پایان نامه معماری موزه ستاره شناسی

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله موزه نجوم و کیهان شناسی ...

رساله موزه نجوم و کیهان شناسی. رساله موزه نجوم و کیهان شناسی از رساله های دوره کارشناسی معماری میباشد..تعداد صفحات این رساله 109 در قالب ورد تهیه شده است.

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی همراه با اتوکد و رندر ( 250 ...

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی که ما در این بخش از مطالب اختصای وب سایت آرچکت به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری ان پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از کاملترین و مهم ترین رساله مرکز کیهان ...

اخترشناسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اَختَرشناسی، ستاره‌شناسی یا نجوم به دانشِ بررسی موقعیت، تغییرات، حرکت و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ... این اسطرلاب در موزه تاریخ علم کمبریج نگهداری می ‌شود. اسطرلاب مسطح سدسی، ساخت ایران-تبریز، ۱۳۷۰. اسطرلاب از ابزار�

رساله معماری موزه نجوم و کیهان شناسی | معماری 98

09.08.2017 · رساله ارائه شده با عنوان رساله طراحی موزه نجوم و کیهان شناسی مطالعات کاملی در این زمینه می باشد , این محصول که بصورت word در ۱۰۳ صفحه تتنظیم شده است را میتوانید از فروشگاه معماری وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله موزه نجوم و کیهان شناسی ...

رساله موزه نجوم و کیهان شناسی. رساله موزه نجوم و کیهان شناسی از رساله های دوره کارشناسی معماری میباشد..تعداد صفحات این رساله 109 در قالب ورد تهیه شده است.

مطالعات موزه نجوم و کیهان شناسی,رساله موزه نجوم و کیهان ...

برنامه فیزیکی موزه نجوم و کیهان شناسی,مطالعات زمینه و پایه موزه نجوم و کیهان شناسی,مطالعات تطبیقی موزه نجوم و کیهان شناسی,مطالعات تکمیلی موزه نجوم,مطالعات کالبدی موزه نجوم,مطالعات اقلیمی موزه نجوم,مطالعات موزه نجوم و ...

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله موزه موسیقی بایگانی ...

رساله موزه موسیقی بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی ( اتوکد – رندر – رساله ...

علم نجوم و کیهان شناسی به عنوان یکی از قدیمی ترین و کهن ترین علوم در میان جهانیان بخصوص ایرانیان که دارای بزرگان زیادی در این زمینه هستند شناخته میشود از این رو از اهمیت زیادی برخوردار است و طراحی مکان هایی مرتبط با این ...

جدیدترین رساله طراحی موزه نجوم و کیهان شناسی ( 103 صفحه ...

رساله طراحی موزه نجوم و کیهان شناسی که ما در این بخش از مطالب وب سایت تخصصی آرچکت به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از بهترین و کاملترین رساله موزه ...

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی همراه با اتوکد و رندر ( 250 ...

رساله طراحی مرکز کیهان شناسی که ما در این بخش از مطالب اختصای وب سایت آرچکت به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری ان پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از کاملترین و مهم ترین رساله مرکز کیهان ...

رساله معماری موزه نجوم و کیهان شناسی | معماری 98

09.08.2017 · رساله ارائه شده با عنوان رساله طراحی موزه نجوم و کیهان شناسی مطالعات کاملی در این زمینه می باشد , این محصول که بصورت word در ۱۰۳ صفحه تتنظیم شده است را میتوانید از فروشگاه معماری وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .

رساله موزه نجوم و کیهان شناسی رساله موزه نجوم مطالعات اختر ...

رساله موزه نجوم و کیهان شناسی عنوان پروژه :رساله موزه نجوم و کیهان شناسی فایل ذخیره شده: در قالب ورد و در ۱۰۸ صفحه حجم فایل: ۲٫۱ mb فهرست مطالب: ۱- سر آغاز نجوم و کیهان شناسی ۲- موزه

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله موزه موسیقی بایگانی ...

رساله موزه موسیقی بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله موزه موسیقی بایگانی ...

رساله موزه موسیقی بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری

مطالعات موزه نجوم و کیهان شناسی

,مطالعات موزه نجوم,پایان نامه موزه نجوم,خرید رساله موزه نجوم,خرید طرح نهایی موزه نجوم,دانلود پایان نامه موزه نجوم,دانلود .... مجموعه کامل کتابهای نجوم و کیهان شناسی

رساله معماری موزه نجوم و کیهان شناسی | معماری 98

09.08.2017 · رساله ارائه شده با عنوان رساله طراحی موزه نجوم و کیهان شناسی مطالعات کاملی در این زمینه می باشد , این محصول که بصورت word در ۱۰۳ صفحه تتنظیم شده است را میتوانید از فروشگاه معماری وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .

پایان نامه موزه نجوم و کیهان شناسی بایگانی - بروزکد | مرجع ...

رساله موزه نجوم و کیهان شناسی رساله موزه نجوم و کیهان شناسی از رساله های دوره کارشناسی معماری میباشد..تعداد صفحات این رساله 109 در قالب ورد تهیه شده است.

تضمين كالا در تجارت بين الملل - بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متح

پاورپوینت روستای کندوان

مقیاس رابطه ­ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (۱۹۸۳)

پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی(PSDQ) مارش و همکاران 1994

پروپوزال سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی

Frame چیست

افسردگي- خانم يوسفي

تحقیق ترمزها چگونه کار می کنند؟

پاورپوینت آرايه ها و ساختار ها در زبان برنامه نويسي

پاورپوینت پست های فشار قوی