دانلود رایگان


رساله پردیس فرهنگی هنری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله پردیس فرهنگی هنریاین فایل به بررسی رساله پردیس فرهنگی هنری می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 226 صفحه می باشد.

بخشی از محتوا ::

با نگرشی به معماری گذشته ایران زمین و به موازات آن به فرهنگ و هنر این مرزو بوم، بر آن شدم تا با طراحی این پردیس فرهنگی - هنری ایده ای جدید از ترکیب فضا را هماهنگ با برنامه و سازه ی پروژه مطرح کنم. یکپارچه شدن سالن های سینما در کنار موزه گالری های آثار هنری از سینماگران این مرز و بوم در یک مجموعه واحد،به وجود آورنده فرصتی است برای بالا بردن آگاهی عمومی و نگرشی نو نسبت به هنر تئاتر و سینما به کمک بهره گیری از علم و هنر معماری
مطالعات پردیس فرهنگی هنری 200ص

فهرست مطالب چکیده 1مقدمه2فصل اول :معرفی و اهداف پژوهش، تاریخچه و پیشینهمقدمه31-1-بیان مسئله 41-2-بدنه مسئله41-3-بیان اهداف طرح4تاریخچه و پیشینه51-1-مقدمه51-2-مفهوم سینما51-3-تاریخچه ی سینما51-3-1-پیش از سینما51-3-2-تولد سینما در جهان61-3-3-دوران صامت71-3-4-تاریخ سینما از ۱۸۹۵ تا ۱۹۰671-3-5-تجارت فیلم تا ۱۹۰۶71-4-تاریخچه ی سینما در ایران71-4-1سینما متروپل91-4-2سینمای پس انقلاب10فصل دوم: شناخت بستر طرح (مطالعات جغرافیایی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی)مقدمه11الف : مطالعات تهران12الف-2-1-مشخصات جغرافیایی استان تهران12الف-2-2-اقلیم و آب و هوای استان تهران13الف-2-3-وضعیت زمین شناختی استان تهران14الف-2-4-آلودگی های استان تهران14الف-2-5-وضعیت دسترسی ها در استان تهران15الف-2-6-ساختار خدماتی در استان تهران15الف-2-7-سیاست در استان تهران16الف-2-8-اقتصاد در استان تهران17الف-2-9-جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان تهران18الف-2-10-جاذبه های طبیعی استان تهران18ب : بررسی سایت19ب-2-1-موقعیت سایت19ب-2-2-دسترسی های سایت20ب-2-4-شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران21ب-2-5-فرصت و تهدید، نقاط قوت و ضعف 22ب-2-6-منطقه 5 دراهداف توسعه طرح جامع23ب-2-7- دلايل انتخاب سايت24ب-2-9- عكسهاي سايت25فصل سوم: شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجیمقدمه283-1-پردیس سینمایی پارک ملت293-2-طراحی سینما در نیویورک353-3-سینما آزادی تهران403-4-مرکز سینمایی یو افت ای پالست543-5-مرکز سینمایی بوسان57فصل چهارم: شناخت وتحلیل برنامه طرح (برنامه فیزیکی، ضوابط و استانداردها)
مقدمه674-1- بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي طراحي سالن های سینما684-1-1-هدف از بررسی 684-1-2-سالن انتظار سينما694-1-3-ورودي سينما694-1-4-گيشة بليط‌فروشي 704-1-5-راهروهاي سالن نمايش 704-1-6-صندلي تماشاگران 714-1-7-ورودي‌ها و خروجي‌هاي سالن نمايش سينما 714-1-8-سرويسهاي بهداشتي سينما 724-1-9-اتاق پروژكتور و ملحقات آن 724-1-10-صداگیرها734 -1-11-پخش صدا734-1-12-پرده نمايش فيلم744-1-13-فضای پارکینگ744-1-14 انواع مختلف پاركينگ 754-2- بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي طراحي گالری های هنری774-2-1-ساختار عمومی گالری‌ها 774-2-2-ترتیب قرارگیری اشیاء 784-2-3-نورپردازی گالری‌ها 784-2-4-حرکت و دسترسی گالری‌ها 804-3- بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي مرکز خرید محصولات هنری824-3-1-بررسی بخش های مختلف824-4-بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي رستوران834-5-ضوابط واستانداردهاي طراحي894-5-1- ضوابط عمومی طراحی سالن های سینما،گالری،مرکزخرید894-5-1-1-سینما894-5-1-2-گالری ها894-5-1-3-مرکز خرید904-5-2-4- مقررات ساختمانی در حوزه ساختمان های فرهنگی904-6 ساختمانهاي عمومي ومعلولين1044-7-برنامه فیزیکی مجموعه109فصل پنجم: مبانی نظری معماری، اصول طراحی و عناصر موثر در طراحیمقدمه1115-1-اصول مبانی نظری1125-1-1-مبانی نظریمعماری1125-1-2-مبانی نظری عام معمار یا طراح در یکطرح1125-1-3-مبانی نظری طراحی معماری1125-1-4-گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی1125-2-فضا و زمان1155-2-2-معماری همگام با زمان 1165-2-3-انسان فضا معماری1175-3-کانسپت1195-4-ایده - اصول اصلی و عناصرمهم در طراحی مجموعه فرهنگی و هنری1225-4-1-معماری مینیمالیسم و ساده گرا1225-5-تعریف سیستم نماي دو پوسته1475-6-ایده اصلی پوسته روی نما1495-7-استفاده از سازه گرایی 150فصل ششم: دیاگرام، لکه گذاری و جانمایی در سایتمقدمه1546-1-دیاگرام های پیشنهادی مجموعه سینمایی1556-2-دیاگرام های اصلی مجموعه سینمایی1576-3تحلیل سایت1586-4-لکه گذاری و جانمایی در سایت159فصل هفتم: روند طراحی، آلترناتیوهای پیشنهادی و طرح نهاییمقدمه1607-1-سینما و معماری1617-2-ایده اصلی طرح کلی و نمای مجموعه1717-3-آلترناتیو های پیشنهادی1787-4-مصالح و سازه به کار گرفته شده در طرح کلی1827-4-1- نمای شيشه ای فريم لس (Frame Less1827-4-2-بادبند1867-4-3-خرپا1937-4-4-بتن و فولاد1957-5-مجموعه نقشه هاو مدارک طرح نهایی201منابع و مآخذ211فهرست تصاویرتصویر1-1-سینما متروپل9تصویر2-1-نمای شهر تهران12تصویر2-2-تصویر منطقه 519تصویر2-3-نقشه نواحي و محلات منطقه20تصوير2-4-لاين كندرو بزرگراه آبشناسان(ورودي خيابان سجاد)25تصوير2-5-خيابان حسيني(ضلع غربي سايت)25تصوير2-6-ضلع جنوب غربي26تصوير2-7-ضلع شرقي منتهي به خيابان سجاد26تصوير2-8-ضلع شمالي ،ديد به سمت غرب27تصویر 3-1-پردیس سینمایی پارک ملت29تصویر 3-2-پردیس سینمایی پارک ملت31تصویر 3-3-پردیس سینمایی پارک ملت31تصویر 3-4-پردیس سینمایی پارک ملت32تصویر 3-5-پردیس سینمایی پارک ملت32تصویر 3-6-طراحی سینما در نیویورک35تصویر3-7-روند طراحی سینما در نیویورک36تصویر3-8-کانسپتسینما در نیویورک37تصویر3-9-سینما در نیویورک38تصویر3-10-سینما در نیویورک38تصویر3-11- الی 3-24-سینما آزادی40تصویر3-11- الی 3-25-الی 3-26-مرکز سینمایی یو افت ای پالست54تصویر 3-27-الی 3-33-مرکز سینمایی بوسان58تصویر4-168تصویر 4-269تصویر 4-3-و4-469تصویر 4-571تصویر4-6-و4-772تصویر4-8الی4-973تصویر 4-1074تصویر 4-1074تصوير4-11- مجموعه اصلی و پاركينگ هاي مورب75تصوير4-12- مجموعه اصلی خطي با پاركينگ قائم76تصوير4-14الی4-18- مجموعه اصلی خطي با پاركينگ قائم77تصوير4-19- چيدن ميز هاي موازي83تصوير4-20الی 4-22ضوابط رستوران 84تصوير4-22-فضای داخلی رستوران 88تصوير 4-24-ضوابط آسانسور95تصوير4-25-دیتیل پله برقی96تصوير4-2697تصوير4-27-الی 4-29- عبور ضربدري دوبل100تصوير4-30- نقاله مسافرتی101تصوير 4-15-ضوابط پله106تصویر 5-1الی5-22123تصویر5-23الی 5-24149تصویر5-27150تصویر5-28151تصویر5-29152تصویر5-30-و5-30153تصویر6-1-الی6-4-دیاگرام های پیشنهادی مجموعه سینمایی156تصویر6-5الی6-6-دیاگرام های اصلی مجموعه سینمایی157تصوير7-1- مرکز فرهنگی بارسلون اثر میس ون در روهه171تصوير7-2- منزل فارنزورث، اثر میس وندر روهه172تصویر 7-3180تصویر7-4182تصویر7-5184تصویر7-6193تصویر7-7الی 7-10206تصویر7-11الی 7-16208فهرست نقشه ها و جداولجدول2-1-وسعت وجمعيت21جدول2-2-شاخص های منطقه ای21جدول2-3-تحليل وضعيت منطقه از نظر فرصت و تهدید،نقاط قوت وضعف22جدول2-4: اهداف توسعه طرح جامع24جدول4-1 :مشخصات استاندارد پله برقي98جدول4-2: ظرفيت استاندارد پله برقي بر اساس نوع كاربرد1004-7-برنامه فیزیکی مجموعه109نقشه 3-1الی 3-633نقشه3-7الی نقشه 3-957نقشه3-10الی نقشه 3-1461نقشه3-15و نقشه 3-1665نقشه7-1و7-2178نقشه 7-31797-5-مجموعه نقشه هاو مدارک طرح نهایی200


رساله پردیس فرهنگی هنری


مطالعات پردیس فرهنگی هنری


طراحی معماری پردیس فرهنگی هنری


نمونه موردی پردیس فرهنگی هنری


مقاله پردیس فرهنگی هنری


تحقیق پردیس فرهنگی هنری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رساله طراحی مجموعه فرهنگی هنری تهران ۲۵۰ صفحه

دانلود رساله کامل طراحی مجموعه فرهنگی هنری شهر تهران در قالب ۲۵۰ صفحه,پایان نامه مجموعه فرهنگی هنری تهران,مطالعات مجموعه فرهنگی هنری

مطالعات پردیس هنری 170 صفحه ، دانلود رساله پردیس هنر از ...

مطالعات پردیس هنری 170 صفحه. مطالعات پردیس هنری همه ما تا کنون با بناهای متعددی از قبیل مکان های هنری،آموزشی، فرهنگی، تفریحی، تجاری، اداری، مسکونی، درمانی و … سر و کار داشته ایم. در این پروژه سعی بر آن است که به طراحی ...

مطالعات پردیس هنری 170 صفحه ، دانلود رساله پردیس هنر از ...

مطالعات پردیس هنری 170 صفحه. مطالعات پردیس هنری همه ما تا کنون با بناهای متعددی از قبیل مکان های هنری،آموزشی، فرهنگی، تفریحی، تجاری، اداری، مسکونی، درمانی و … سر و کار داشته ایم. در این پروژه سعی بر آن است که به طراحی ...

رساله طراحی مجموعه فرهنگی هنری تهران ۲۵۰ صفحه

دانلود رساله کامل طراحی مجموعه فرهنگی هنری شهر تهران در قالب ۲۵۰ صفحه,پایان نامه مجموعه فرهنگی هنری تهران,مطالعات مجموعه فرهنگی هنری

رساله پردیس فرهنگی – هنری - پلان معماری

خانه » رساله پردیس فرهنگی – هنری مطالعات معماری طراحی پردیس فرهنگیهنری توسط : admin در: جولای 25, 2018 در: فروش ویژه , مطالعات معماری بدون دیدگاه

رساله معماری طراحی پردیس فرهنگی –هنری - فایل سیویل

رساله طراحی پردیس فرهنگیهنری رشته : معماری – رساله فرمت : word مقدمه : آنچه تحت عنوان دفترچه مطالعاتی طراحی پردیس فرهنگیهنری واقع در شهر کرمانشاه در ادامه به آن خواهیم پرداخت مجموعه ای است شامل فصول زیر :

رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اصول هنر مشترک سینما و ...

رساله ارشد پردیس سینمایی با رویکرد تکیه بر اصول زیباشناسانه هنر مشترک سینما و معماری اطلاعات کاملی را در این زمینه داراست , این محصول که بصورت word در ۱۱۵ صفحه تنظیم شده است را از معتبر ترین فروشگاه معماری یعنی فروشگاه ...

دانلود رساله پردیس فرهنگی با تاکید بر مفهوم باغ ایرانی

رساله پردیس فرهنگی تفریحی با تاکید بر مفهوم باغ ایرانی. چکیده. بشر از ابتدای خلقت، زندگی خود را در طبیعت آغاز کرده و عناصر طبیعی و اثرات فرح بخش باغ در باورها و فرهنگ عامه مردم از همیت قابل توجهی برخوردار بوده است.نیاز ...

دانلود رساله پردیس فرهنگی و هنری با رویکرد پایداری اجتماعی ...

رساله پردیس فرهنگی و هنری با رویکرد پایداری اجتماعی،نقشه های پردیس فرهنگی و هنری با رویکرد پایداری اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی، طراحی پردیس فرهنگی و هنری با رویکرد پایداری اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر ...

رساله و مطالعات طراحی پردیس فرهنگی هنری - بزرگترین سایت ...

رساله و مطالعات طراحی پردیس فرهنگی هنری عنوان رساله : رساله و مطالعات طراحی پردیس فرهنگی هنری فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۲۵۲ صفحه

رساله مرکز فرهنگی (۲۵۰ صفحه ورد) - فروشگاه تخصصی معماری دیسامگ

تدوین یک پایان نامه معماری مرکز فرهنگی امری دشوار برای دانشجویان معماری است. بنابرین به ارائه رساله مرکز فرهنگی در قالب 250 صفحه ورد می‌پردازیم.

صفحه اصلی - پردیس هنر های زیبا

پردیس هنرهای زیبا در جهت توسعه و اعتلای هنر ایرانی و عرضه آن هم اینک در 13 رشته کارشناسی، 30 رشته کارشناسی ارشد و 9 رشته دکتری دانشجو می پذیرد. امکانات آموزشی و پژوهشی. کتابخانه: آمار کتاب ها و مجلات کتابخانه به شرح زیر است:

رساله طراحی مجموعه فرهنگی هنری تهران ۲۵۰ صفحه

دانلود رساله کامل طراحی مجموعه فرهنگی هنری شهر تهران در قالب ۲۵۰ صفحه,پایان نامه مجموعه فرهنگی هنری تهران,مطالعات مجموعه فرهنگی هنری

مطالعات پردیس هنری 170 صفحه ، دانلود رساله پردیس هنر از ...

مطالعات پردیس هنری 170 صفحه. مطالعات پردیس هنری همه ما تا کنون با بناهای متعددی از قبیل مکان های هنری،آموزشی، فرهنگی، تفریحی، تجاری، اداری، مسکونی، درمانی و … سر و کار داشته ایم. در این پروژه سعی بر آن است که به طراحی ...

بررسی و تحقیق درباره بودجه بندي در پرستاري

سهراب سپهری + کتاب

پروپوزال اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگهی بر وضعیت روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم

ابزارها و نكات كاربردي -درك كودكان دبستاني

مديريت در دنياي امروز سازمانها

اصول مديريت و رهبري

تحقیق و پژوهش پیرامون ماشینکاری فراصوتی

بررسی آفتاب دهی خاک ( soil solarization )

پاورپوینت مفاهيم (تئوریهای) انقلاب

پاورپوینت با موضوع تنظیم اطلاعات مالی