دانلود رایگان


رساله خانه هنر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله خانه هنراین فایل معماری به بررسی رساله خانه هنر می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 107 صفحه می باشد.

بخشی از محتوا ::

عنوان پژوهشي كه در پيش رو داريم ”خانه هنر“ مي‌باشد، خانه هنر پديده‌اي نوظهوري است كه در دوران معاصر نياز به چنين فضاهايي به شدت احساس مي‌شود، پس از انقلاب صنعتي و به ويژه در قرن بيستم استفاده دولت‌ها به اين باور استقرار بود كه كسب و توسعه رفاه اجتماعي ارتباط تنگاتنگي با گسترس مرزهاي دانايي و بهره‌گير از آنها در بخش‌هاي مختلف زندگي و ارتقاء سطح معرفت عمومي دارد. جايگاه خانه هنر در هر كشوري از ويژگي خاصي برخوردار است و دولت‌ها نيز با ارج نهادن به مقام هنرمندان در جهت تقويت ادب و هنر را در كشور فراهم مي‌سازند.

فهرست محتوای فایل
چكيده 1مقدمه 2پيش درآمد 41-1) ماهيت و مقياس موضوع: 3١-3) ضرورت انجام موضوع: 5١-4) اهداف پژوهش: 5فصل اول شناخت موضوع طراحی1-1-1-تعريف و خاستگاه هنر: 61-1-2- تعريف فرهنك 71-1-3- شناخت فرهنگ 8الف. هويت فرهنگي 9ب. اهداف و سياست‌هاي توسعه فرهنگي 91-1-4- توسعه و تكامل فرهنگ 10الف- بالا بردن رفاه عمومي 10ب- اوقات فراغت 10ج- اهداف گذران اوقات فراغت 111-1-5- هنر سرچشمه فرهنگ 121-1-6- رابطه فرهنگ و معماري 12الف. تأثير فرهنگ در شكل‌گيري فضاي معماري 12ب. معماري به عنوان بستر فرهنگ 141-1-7-فرهنگ و معماري ايران 141-1-8-فرهنگ و هويت 151-1-9-فرم 171-1-10- انسان و اثر هنري 181-1-11- ايران و جايگاه هنرهاي بصري 19الف- هنرهاي بصري د رايران قبل از اسلام 20ب- هنرهاي بصري در ايران پس از اسلام: 21نتيجه: 23
(فصل دوم دوم) موقعیت قرارگیری طرح 1-2-1-بررسي كالبدي كلان شهري تهران: 241-2-2-ويژگي طبيعي و جغرافيايي تهران: 261-2-2-2-راه کارهای طراحی اقليمی در تهران 29جمع بندی: راه کارهای طراحی اقليمی در تهران 321-2-3-اقليم سرد 331-2-4-نقد و بررسي محيطي و مكان‌يابي سايت: 361-2-4-1-تاريخچه سايت: 36الف-طرح جامع سابق تهران: 36ب-حمل و نقل و شبكه راه‌ها سايت مورد نظر (اراضي عباس‌آباد): 40ج-برنامه‌ريزي كاربري زمين در عباس‌آباد: 41نتيجه گيري 43( فصل سوم ) بخش اول پيش درآمد برنامه‌ريزي كالبدي 441-3-1-استانداردهاي معماري: 441-3-1-1-فضاهاي نمايش: 441-3-1-3-نمايشگاه 451-3-1-3-1-خصوصيات سالن نمايشگاه 451-3-1-3-2-روش‌هاي مختلف بازديد هدايت شده: 461-3-1-3-3-مسيرهاي حركت: 461-3-1-3-4-تابلوهاي ثابت: 461-3-1-3-5-نور نمايشگاه: 471-3-1-3-6-كفپوش‌ها: 481-3-1-3-7-تجهيزات جنبي نمايشگاه: 491-3-1-4-سالن كنفرانس: 491-3-1-5-كافه تريا 491-3-1-6-طراحي سالن از ديدگاه آكوستيك 501-3-1-6-1-قرارگيري در ساختمان 501-3-1-6-2-فرم 501-3-1-6-3-شيب كف سالن: 511-3-1-6-4-صندلي‌ها: 511-3-1-6-5-صحنه: 521-3-1-6-6-مصالح: 531-3-1-6-7--خروج از سالن: 531-3-1-6-8-احكام مربوط به سطوح داخلي: 531-3-1-6-9-سيستم تقويت صوتي: 541-3-1-6-10-فضاي انتظار تماشاچيان 541-3-1-7-بخش انفورماتيك: 541-3-1-8-بخش سمعي بصري: 551-3-1-9- بخش آموزشي 55آموزش نظري: 551-3-1-9-1- كلاس‌هاي درس: 551-3-1-9-2- اتاق سمينار: 561-3-1-9-3- آموزش علمي: 56الف -كارگاه طراحي و نقاشي: 57ب- كارگاه نقاشي ديواري: 57ج-كارگاه عمومي مجسمه‌سازي: 58د-كارگاه عكاسي: 58ه-كارگاه آفرينش (مجسمه‌هاي نوري): 59و-آزمايشگاه تجربه‌هاي معماري: 60ز- بخش اداري: - 601-3-1-9-4-سالن چند منظوره 601-3-2-ضوابط و مقررا ت شهرسازی و معماری جهت افراد معلول جسمی – حركتی 64 بخش دوم ( بررسی نمونه های داخلی و خارجی )1-2-1-مقدمه‌اي بر بررسي چند نمونه داخلی 661-2-1-1-فرهنگسراي خاوران 66معرفي فرهنگسرا 66ويژگي‌هاي بنا (مزايا و معايب) 681-2-1-2- فرهنگسراي نياوران 69معرفي فرهنگسرا 69ورودي 70نگارخانه 71بخش اداري 71رستوران 72سالن گوشه 72كتابخانه 72ويژگي‌هاي بنا (مزايا و معايب) 721-2-2-معرفي نمونه‌هاي خارجي 731-2-2-1- مركز هنري اوتما 731-2-2-2- مركز هنر و مطالعات بريتانيايي در دانشگاه يال 74
فصل چهارم (تحلیل سایت )
تحلیل سایت 754-1- جهت گیری با توجه به اقلیم 764-2- شیب و توپوگرافی 774-3-ابعاد و اندازه و فرم زمین 784-4- زون بندی 784-5- دسترسی 784-6- کاربریهای اطراف 804-7- چشم انداز های محل 81
فصل پنجم (برنامه ریزی فیزیکی) بخش اول 51-1-لیست فضاهای پیش بینی شده در طبقات: 825-1-2-لیست فضاهای پیش بینی شده در طبقات با مساحتهای لازم: 83 5-1-4-دياگرام عملكردي روابط 855-1-5- بررسي سازه پروژه 865-1-5-1- انتخاب سيستم سازه‌اي: 865-1-5-2- انتخاب نوع اسكلت سازه: 875-1-5-2-1- سيستم اسكلت تمام فلزي: 875-1-5-2-2- سيستم باربر بتني 88-نتيجه: 895-1-5-3-پوشش سقف: 895-1-5-3-1-پوشش تيرچه و بلوك: 905-1-5-3-2- سيستم وافل: 915-1-5-4-خصوصيات سازه‌اي پروژه 915-1-6- تأسيسات مكانيكي: 925-1-6-1- سيستم چيلر و هواساز: 925-1-6-3-سيستم كولر آبي: 935-1-6-4-سيستم‌هاي هواساز گرم: 935-1-6-5-سيستم تأمين آب گرم: 935-1-6-6- عايق‌بندي تأسيسات: 945-1-7- آتش‌نشاني 945-1-7-1-طبقه‌بندي نوع آتش‌سوزي: 945-1-7-2-مواد خاموش‌كننده: 955-1-7-3- كاربرد خاموش‌كننده‌ها: 955-1-7-4- انتخاب سيستم‌هاي خاموش‌كننده: 955-1-8- تأسيسات الكتريكي 965-1-8-1- شدت روشنايي: 965-1-8-2- انواع چراغ‌ها: 965-1-8-3- برق اضطراري 975-1-8-4- سيستم برق‌گير: 975-1-8-5- سيستم اعلام حريق: 975-1-8-6-سيستم شبكه كامپيوتري 97
5-2- بخش دوم ( مبانی نظری طرح ) 5-2-بخش مباني نظري طرح 995-2-1-اصول معماری سنتی ایران : 995-2-1-1- درون گرایی 995-2-1-2- مرکزیت 1005-2-1-3- پیوند معماری با طبیعت 1005-3-1-4 -هندسه 1005-3-1-5-تقارن 1015-3-1-6-شفافیت و تداوم 1015-3-1-7- راز و ابهام 1015-3-1-8- اصل سلسله مراتب 1025-3-1-9- انعکاس 1025-3-1-10-اصل تضاد 1035-3-2- خصوصیات باغ ایرانی 1035-3-2- آب نما در باغ 1055-3-2-2- نقش آب نما در محوطه سازی 1055-3-3- بشر و فضا 1065-3-3-1- عناصر شاخص درک بصر ی فضا 1075-3-3-2- انتخاب فرم 1095-3-4-آب و معماری 1105-3-4-1- آب و آب نما 1105-3-4-2- کاربرد آب در معماری ایران 1125-3-4-3- خصوصیات آب 112
فصل ششم (آلترناتیو- مبانی طرح )6-1- الترناتیو 1146-1-2- آلترناتیو2 1146-1-3- آلترناتیو 3 1156-1-4- آلترناتیو 4 1156-2- مبانی طرح و روند طراحی 1166-3- محور اصلی 1176-4- ورودی 1176-5 - توپوگرافی 1176-6- حیاط مرکزی 1176-7- گالری ها 1176-8- فضاهای ارتباطی 118فصل هفتم : فهرست منابع 120فهرست منابع به زبان فارسی و لاتین 121


رساله خانه هنر


مطالعات خانه هنر


طراحی معماری خانه هنر


نمونه موردی خانه هنر


مقاله خانه هنر


تحقیق خانه هنر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعات خانه هنرمندان | رساله معماری خانه هنرمندان

رساله خانه هنر 140 صفحه . اکتبر 6, 2018. مطالعات خانه هنر 115 صفحه. اکتبر 3, 2018. مطالعات خانه معمار 300 صفحه. آگوست 6, 2018. مطالعات خانه معمار (کانون معماران جوان) 200 صفحه. آگوست 6, 2018. دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ. نشانی ایمیل شما ...

دانلود رساله خانه فرهنگ و هنر کودک

دانلود رساله خانه فرهنگ و هنر کودک. رساله دارای ۱۵۹ صفحه است. کودک به واسطه روحیات حساس و کنجکاوانه خویش نیازمند قرارگیری در مکانی است، که ابتدا آنجا را دوست بدارد، در واقع از بودن در آن فضا لذت ببرد و احساس شادمانی کند و ...

رساله طراحی خانه هنر ( 121 صفحه word ) | پایان نامه طراحی ...

رساله طراحی خانه هنرمندان را میتوان یکی از تحقیقات مربوط به رساله معماری دانست که اساتید محترم برای طراحی و تهیه بر عهده دانشجویان معماری قرار می دهند به این دلیل انها نیز برای طراحی رساله خانه هنر به جمع آوری اطلاعاتی ...

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود ...

مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل. پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره. 6221061035827551 بانک پارسیان 6037991439270848 بانک ملی. بنام صابر. مطالعات مجموعه ورزشی

رساله خانه هنر 140 صفحه - sayeh66.ir

رساله خانه هنر 140ص فهرست مطالب رساله خانه هنر . پیش در آمد 12 موضوع طراحی: 12 گستره و ابعاد موضوع: 12 سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مکان: 12 ضرورت انجام موضوع: 13 فصل اول : مبانی نظری 14 پیشگفتار 15

دانلود رساله خانه فرهنگ و هنر کودک

دانلود رساله خانه فرهنگ و هنر کودک. رساله دارای ۱۵۹ صفحه است. کودک به واسطه روحیات حساس و کنجکاوانه خویش نیازمند قرارگیری در مکانی است، که ابتدا آنجا را دوست بدارد، در واقع از بودن در آن فضا لذت ببرد و احساس شادمانی کند و ...

دانلود رساله دانشكده هنر و معماری + مطالعات پروپوزال ...

دانلود رساله دانشكده هنر و معماری با لینک مستقیم • 160 صفحه فایل Word (کامل ) • قیمت 25 تومان • تماس:0939.831.4609. دانلود رساله دانشكده هنر و معماری – 5 مگابایت

رساله معماری خانه هنر 110 صفحه - مطالعات طراحی مجتمع ...

رساله معماری خانه هنر,رساله مجتمع فرهنگی هنری (خانه هنر),مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی هنری (خانه هنر),طرح نهایی مجتمع فرهنگی هنری (خانه هنر),رساله خانه هنر,مطالعات خانه هنر,پروپوزال خانه هنر,برنامه فیزیکی خانه هنر,ظوابط ...

رساله آکادمی فرهنگ و هنر ایرانی - 300 صفحه مطالعات معماری

رساله آکادمی فرهنگ و هنر ایرانی در قالب فایل word و با قابلیت ویرایش کامل است.مطالعات دارای 300 صفحه و شامل تمام مباحث مطالعاتی در زمینه طراحی ساختمان آکادمی فرهنگ و هنر ایرانی از جمله :مقدمه،چکیده،معرفی موضوع طراحی،مبانی ...

مطالعات خانه هنرمندان | رساله معماری خانه هنرمندان

رساله خانه هنر 140 صفحه . اکتبر 6, 2018. مطالعات خانه هنر 115 صفحه. اکتبر 3, 2018. مطالعات خانه معمار 300 صفحه. آگوست 6, 2018. مطالعات خانه معمار (کانون معماران جوان) 200 صفحه. آگوست 6, 2018. دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ. نشانی ایمیل شما ...

رساله خانه هنر 140 صفحه - sayeh66.ir

رساله خانه هنر 140ص فهرست مطالب رساله خانه هنر . پیش در آمد 12 موضوع طراحی: 12 گستره و ابعاد موضوع: 12 سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مکان: 12 ضرورت انجام موضوع: 13 فصل اول : مبانی نظری 14 پیشگفتار 15

رساله آکادمی فرهنگ و هنر ایرانی - 300 صفحه مطالعات معماری

رساله آکادمی فرهنگ و هنر ایرانی در قالب فایل word و با قابلیت ویرایش کامل است.مطالعات دارای 300 صفحه و شامل تمام مباحث مطالعاتی در زمینه طراحی ساختمان آکادمی فرهنگ و هنر ایرانی از جمله :مقدمه،چکیده،معرفی موضوع طراحی،مبانی ...

رساله آکادمی فرهنگ و هنر ایرانی - 300 صفحه مطالعات معماری

رساله آکادمی فرهنگ و هنر ایرانی در قالب فایل word و با قابلیت ویرایش کامل است.مطالعات دارای 300 صفحه و شامل تمام مباحث مطالعاتی در زمینه طراحی ساختمان آکادمی فرهنگ و هنر ایرانی از جمله :مقدمه،چکیده،معرفی موضوع طراحی،مبانی ...

مطالعات مطالعات ، مطالعات رصدخانه ،مطالعات دادگستری ...

مطالعات مطالعات ، مطالعات رصدخانه ،مطالعات دادگستری ،مطالعات شهرکتاب ،مطالعات موزه ،مطالعات فرهنگسرا ،مطالعات فرهنگی ،رساله بیمارستان ،رساله سفارت ،رساله فرودگاه ،رساله موسیقی، رساله مدرسه ،رساله و

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله معماری خانه هنر ...

رساله معماری خانه هنر رساله معماری خانه هنر از جمله رساله های دوره کارشناسی معماری میباشد ،این رساله در قالب ورد بوده و دارای 119 صفحه میباشد

رساله خانه هنر 140 صفحه - sayeh66.ir

رساله خانه هنر 140ص فهرست مطالب رساله خانه هنر . پیش در آمد 12 موضوع طراحی: 12 گستره و ابعاد موضوع: 12 سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مکان: 12 ضرورت انجام موضوع: 13 فصل اول : مبانی نظری 14 پیشگفتار 15

رساله طراحی خانه هنر - بزرگترین سایت تخصصی معماری

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری ، به تشریح رساله طراحی خانه هنر در قالب ورد و در ۱۰۷ صفحه می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم .با ما همراه باشید.

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود ...

مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل. پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره. 6221061035827551 بانک پارسیان 6037991439270848 بانک ملی. بنام صابر. مطالعات مجموعه ورزشی

اعتماد به نفس- خانم نوروزي

پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر

پروپوزال مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت

خصوصيات شرکت با مسئوليت محدود

تحقیق آماری در خصوص تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

پاورپوینت سفره های آب زیر زمینی

مبانی نظری بازارگرایی، عوامل موثر بر بازارگرایی، رویکردهای بازارگرایی، ارزیابی مدل های بازاریابی

پاورپوینت فروش موفق و فروشنده موفق

آسيب‌شناسي مديريت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان(فصل دوم)