دانلود رایگان


رساله طراحی سفارتخانه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله طراحی سفارتخانهاین فایل معماری به بررسی رساله طراحی سفارتخانه می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 220 صفحه می باشد

بخشی از محتوای فایل ::
ديپلماسي يكي از عوامل مهم نشان‌دهندة هويت يك حكومت است كه تاريخچه‌اي ديرين و به قدرت تاريخچة شهرها دارد.
بناهاي ديپلماتيك و خصوصاً سفارتخانه‌ها نمايندة يك كشور بيگانه در پايتخت يا در شهرهاي مهم كشور ميزبان هستند و زمين آن‌ها خاك كشور بيگانه محسوب مي‌شود و دولت‌ها در امور داخلي آن‌ها دخالت نمي‌كنند
فهرست مطالب
چکیده: 8
تعریف سفارت 9
مقدمه 9
شناخت موضوع 9
تعاریف 9
سفارت 9
کنسولگری 10
سفیر 10
ماموریت دیپلماتیک 10
سفیر و سایر بخش های سفارت 11
بخش سیاسی 11
بخش حقوقی و کنسولی 11
بخش ویزا و انواع آن 11
رواديد ورود 12
رواديد عبور 12
رواديد زيارتى 12
رواديد گردشگری 12
بخش اقتصادی 13
بخش فرهنگی 13
روابط کنسولی به طور کلی 14
وظایف کنسولی 15
سفارت مجازی 17
هدف سفارتخانه مجازی 17
سفارتخانه مجازی؛ دیپلماسی مجازی نیست 19
بررسی تطبیقی مصونیتها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی 20
حمایت از اماکن کنسولی 22
تاریخچه 32
اولین سفارتخانه در ایران 32
مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک 34
معماري سفارتخانه و همنشيني دو فرهنگ 36
رويکردي ميني ماليستي در فرم و هندسه 37
معماري تمثيلي و ارجاع به خارج از معماري 38
تاریخچه 39
روابط سياسي و ديپلماتيكي ايران و اسپانيا 40
روابط ایران با اسپانیا و پرتغال در عهد صفوی 44
تاسیس سفارت 45
● از شاه اسماعیل اول تا جلوس شاه عباس اول کبیر) 46
● دوره شاه عباس اول 50
جانشینان شاه عباس اول 59
نتیجه گیری 61
روند تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اروپایی و اصلاحات ساختاری در آن 70
بخش ششم: روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی 71
روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی 71
روابط اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی 71
کلیاتی در مورد حقوق دیپلماتیک 72
تعریف حقوق دیپلوماتیک 72
در این تعریف دو ویژگی مشهود است: 72
۱) موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است. 72
۲) روابط سیاسی بین دولتها برقرار میشود. 72
دولت در زبان حقوقی ما به دو معنی خاص و عام به کار میرود. 72
سیاست دارای دو جنبه است: 73
۱) جنبه داخلی 73
۲) جنبه خارجی 73
تاریخچه روابط دیپلماتیک 73
۱)دورهی قدیم تا سال ۱۸۱۵) 73
۲)دورهی کلاسیک از۱۸۱۵ تا جنگ جهانی اول ۱۹۱۸) 73
۳) دورهی دیپلماسی نوین 73
ـ دوری اول: از قدیمترین زمان تا قرن ۱۵ 74
ـ دورهی دوم: از قرن ۱۵ تازمان حاضر 74
● شرایط برقراری روابط دیپلماتیک 77
دیپلماسی و تشریفات 77
جایگاه و نقش رئیس تشریفات در وزارت امور خارجه 78
نقش تشریفاتی سفارت 80
تفاوت سفارتخانه و کنسولگری 82
مصونیت دیپلماتیک: 84
انواع مصونیتهای دیپلماتیک 84
به طور کلی مصونیتها دو دستهاند: مصونیت اصلی و تبعی 84
▪ مصونیت از تعرض: 85
الف) مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک 85
ب) مصونیت نوشتهها و اسناد دیپلماتیک 85
ج)مصونیت شخصی مأمور دیپلماتیک 85
د)مصونیت خانواده دیپلماتیک 85
▪ مصونیت قضایی: 85
مصونیت قضایی در دو قسمت مطالعه میشود: 86
۱) مصونیت قضایی سفارتخانهها 86
۲) مصونیت مأمورین دیپلماتیک 86
مصونیت قضایی متضمن: 86
الف) مصونیت کیفری 86
ب)مصونیت مدنی 86
ج)مصونیت از ادای شهادت 86
د)مصونیت از اقدامات اجرایی است. 86
مبانی نظری معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى 86
• مكعبى میان گذشته و امروز 90
نمونه های موردی 92
اندیشه های حاکم بر شکل گیری طرح 92
برنامه طرح 93
سفارت جدید ایران در لندن 95
اقامتگاه و ساختمان آموزشی تاجیکستان 98
تکوین و تحول ایده طرح 99
ویژگی ها و عناصر مفهو می و کارکردی طرح 100
محور آب 101
نگاهي به سفارت ايران در اردن 102
۱-مقدمه 103
۲- برنامه طرح 104
۳-تكوين و تحول طرح 104
۴- انديشه هاي حاكم بر شكل گيري طرح 106
۵- ويژگي عناصر مفهومي طرح 107
ساختمان سفارتخانه های آمریکا 108
بناي سفارت آمريكا در آتن 61-1956: 110
سفارت ایران در آمریکا 112
هرمنوتیک مکعب 113
معماری سفارتخانه ایران در آلبانی 113
معرفى اثر 114
کنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان… 115
سفارت ایران در سئول - فرهاد احمدی 130
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک 132
طراحی جدید سفارت سوئیس 138
• معرفى اثر 143
• معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى 144
• مكعبى میان گذشته و امروز 147
برنامه فیزیکی و فضاهای پروژه: 149
کنسولگری 149
اقامتگاه سفیر 149
فضای کار سفیر 149
اتاقهای معاونان 149
فضای منشی و پذیرش 149
درب مراجعین 149
درب تشریفات 150
بخش سیاسی 150
بخش حقوقی و کنسولی 150
بخش ویزا 150
رواديد صدور 150
رواديد عبور 150
بخش اقتصادی 150
بخش فرهنگی 150
بخش اجتماعی 150
بخش روابط کنسولی و بین الملل 150
آشنایی با کشور مقصد 150
کشور اسپانیا 151
جغرافیای کشور اسپانیا 152
پایتخت 154
ویژگی‌های سیاسی 155
حکومت 155
تاریخ معاصر 156
دفاع 158
آموزش 158
اقتصاد 158
اقلیم و آب و هوا 159
جنگ های داخلی خونین اسپانیا و به قدرت رسیدن فرانکو : 162
خوان کارلوس اول ؛ از بازگشت از تبعید تا رسیدن به تاج و تخت : 163
آغاز حاکمیت سوسیالیست ها با به قدرت رسیدن زاپاترو : 165
ایالات اسپانیا 167
فرهنگ اسپانیا 169
گونه های زبان اسپانیایی 171
واژگان اسپانیایی 171
تاریخ اسپانیا 172
اكوتوريسم و جاذبه‌ها: 177
قوانین اسپانیا 180
رواديد 180
توضيح: 181
بهداشت 181
هپاتيت A 182
انسفاليت (تورم مغزي) 182
رفتار 182
منابع 184رساله طراحی سفارتخانه


مطالعات طراحی سفارتخانه


طراحی معماری طراحی سفارتخانه


مقاله طراحی سفارتخانه


تحقیق طراحی سفارتخانه


نمونه موردی طراحی سفارتخانه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رساله طراحی سفارتخانه - apadana.in

بناهاي ديپلماتيك و خصوصاً سفارتخانه‌ها نمايندة يك كشور بيگانه در پايتخت يا در شهرهاي مهم كشور ميزبان هستند و زمين آن‌ها خاك كشور بيگانه محسوب مي‌شود و دولت‌ها در امور داخلي آن‌ها دخالت نمي‌كنند.

رساله طراحی سفارتخانه

رساله طراحی سفارتخانه رساله پایان نامه معماری طراحی سفارتخانه ایران در ایتالیا 155 صفحه با فرمت word چکیده: ديپلماسي يكي از عوامل مهم نشان‌دهندة هويت يك حكومت است كه تاريخچه‌اي ديرين و به قدرت تاريخچة شهرها دارد.

رساله طراحی سفارتخانه - rozblog.com

رساله سفارتخانه ترکیه,رساله سفارت ژاپن,,رساله طراحی سفارتخانه ,تبلیغات - مقالات معماری - دانشجویی

رساله طراحی سفارتخانه - rozblog.com

رساله سفارتخانه ترکیه,رساله طراحی سفارتخانه,رساله سفارت ژاپن,رساله کنسولگری,رساله سفارتخانه‌ها,رساله طراحی سفارت (ایتالیا),ساختمان سفارت و كنسولگري ايران در استكهلم,,رساله طراحی سفارتخانه ,تبلیغات - مقالات معماری ...

رساله سفارتخانه (۱۸۴ صفحه ورد) - فروشگاه معماری دیسامگ

Symbol für globales Web
رساله سفارتخانه یکی از نادرترین موضوعاتی به شمار می‌رود که به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌گردد؛ چراکه تدوین یک رساله طراحی سفارتخانه، به سبب حساسیت موضوع و پیچیدگی‌های ذاتی آن، با دشواری‌های بسیاری همراه ...

رساله طراحی سفارتخانه

رساله پایان نامه معماری طراحی سفارتخانه ایران در ایتالیا 155 صفحه با فرمت word. چکیده: دیپلماسی یکی از عوامل مهم نشان دهنده هویت یک حکومت است که تاریخچه ای دیرین و به قدرت تاریخچه شهرها دارد.

رساله طراحی سفارتخانه (بهترین پایان نامه معماری) | راهنمای ...

پایان نامه طراحی سفارتخانه. طراحی سفارتخانه دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل یکی از بهترین و کاملترین رساله های رشته معماری با عنوان: طراحی سفارت خانه (دفتر کنسولگری) می‌باشد که در قالب فایل word (قابل ویرایش) و ...

دانلود بهترین رساله اصول طراحی سفارتخانه

مطالعات طراحی سفارتخانه این فضا متناسب با کاربری مشخص شده برای آن باشد از این رو در این مقاله با ارائه رساله طراحی سفارت خانه مطالعات کاملی در این زمینه بصورت فایل ..دانلود رساله معماری سفارتخانه رساله کارشناسی معماری ...

رساله طراحی سفارت خانه ( 185 صفحه word ) | مطالعات طراحی ...

رساله طراحی سفارت خانه را میتوان یکی از موضوعات مربوط به رساله معماری دانست که دانشجویان معماری دست به تهیه و ارائه آن میزنند به همین دلیل آنها برای طراحی رساله سفارتخانه به جمع آوری اطلاعاتی در این باره میپردازند به ...

رساله طراحی سفارتخانه

رساله پایان نامه معماری طراحی سفارتخانه ایران در ایتالیا 155 صفحه با فرمت word. چکیده: دیپلماسی یکی از عوامل مهم نشان دهنده هویت یک حکومت است که تاریخچه ای دیرین و به قدرت تاریخچه شهرها دارد.

دانلود بهترین رساله اصول طراحی سفارتخانه

مطالعات طراحی سفارتخانه این فضا متناسب با کاربری مشخص شده برای آن باشد از این رو در این مقاله با ارائه رساله طراحی سفارت خانه مطالعات کاملی در این زمینه بصورت فایل ..دانلود رساله معماری سفارتخانه رساله کارشناسی معماری ...

رساله سفارتخانه - دانلود مطالعات معماری طراحی سفارتخانه

Symbol für globales Web
مطالعات معماری طراحی سفارتخانه. در این بخش از مرجع دانلود معماری رساله سفارتخانه ، مطالعات و رساله معماری ویژه پروژه طرح نهایی و پایان نامه معماری با موضوع طراحی سفارتخانه را برای همراهان عزیز آماده کرده ایم.

رساله طراحی سفارتخانه

رساله طراحی سفارتخانه رساله پایان نامه معماری طراحی سفارتخانه ایران در ایتالیا 155 صفحه با فرمت word چکیده: ديپلماسي يكي از عوامل مهم نشان‌دهندة هويت يك حكومت است كه تاريخچه‌اي ديرين و به قدرت تاريخچة شهرها دارد.

دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی سفارتخانه

Symbol für globales Web
دانلود پایان نامه رساله کارشناسی / ارشد : بررسی معماری طراحی سفارتخانه ایران در ایتالیا - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

رساله طراحی سفارتخانه - apadana.in

بناهاي ديپلماتيك و خصوصاً سفارتخانه‌ها نمايندة يك كشور بيگانه در پايتخت يا در شهرهاي مهم كشور ميزبان هستند و زمين آن‌ها خاك كشور بيگانه محسوب مي‌شود و دولت‌ها در امور داخلي آن‌ها دخالت نمي‌كنند.

دانلود بهترین رساله اصول طراحی سفارتخانه

مطالعات طراحی سفارتخانه این فضا متناسب با کاربری مشخص شده برای آن باشد از این رو در این مقاله با ارائه رساله طراحی سفارت خانه مطالعات کاملی در این زمینه بصورت فایل ..دانلود رساله معماری سفارتخانه رساله کارشناسی معماری ...

دانلود رایگان رساله طراحی سفارتخانه :: دانلود مقالات و پروژه

دانلود رایگان رساله طراحی سفارتخانه. توضیحات دانلود رساله طراحی سفارتخانه رساله پایان نامه معماری طراحی سفارتخانه ایران در ایتالیا بخشی از مطالب رساله: چکیده: دیپلماسی یکی از عوامل مهم نشان‌دهندة هویت یک حکومت است که

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هزينه هاي تامين مالي

اميد در تابلو طبيعت

پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش

پاورپوینت استراتژی تولید

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی

پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی

بررسی ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت

پاورپوینت بررسی آثار شمارشگرهای معکوس چراغهای راهنمایی بر عملکرد رانندگان

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن