دانلود رایگان


رساله پژوهشکده هواشناسی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله پژوهشکده هواشناسیاین فایل معماری به بررسی رساله پژوهشکده هواشناسی می پردازد
در فرمت word قابل ویرایش و در 171 صفحه می باشد

بخشی از محتوای فایل ::سازمان هواشناسی جهانی یک سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است. این سازمان بازوی اجرایی سازمان ملل در مورد کیفیت و وضعیت جو زمین، تعامل آن با اقیانوس‌ها،‌ آب و هوایی که ایجاد می¬کند و توزیع منابع آب بر اثر این تعامل است.1-2-1 وب سایت رسمی WMO188 کشور و قلمرو جهان در WMO عضویت دارند. این سازمان از سازمان بین‌المللی هواشناسی نشأت گرفت که در سال 1873 تأسیس شد. WMO در سال 1950 تأسیس شد و در سال 1951 به سازمان تخصصی سازمان ملل در زمینه آب و هوا و اقلیم، اقیانوس‌شناسی کاربردی و علوم ژئوفیزیک مربوط بدل شد. مقر این سازمان در ژنو در سوئیس است.فهرست مطالبفصل اول: تاریخچه11-1 آشنایی با تاریخچه هواشناسی 22-1 سازمان جهانی هواشناسی31-2-1 وب سایت رسمی WMO33-1 هواشناسی در ایران44-1 ریشه لغوی5منابع7فصل دوم: استانداردها و ضوابط طراحی مراکز پژوهشی81-2 تعریف پژوهشکده92-2 بخش¬های مرکز پژوهشی91-2-2 بخش اداری91-1-2-2 فضاهای اصلی اداری92-1-2-2 فضاهای وابسته93-1-2-2 فضاهای پشتیبانی94-1-2-2 فضاهای مورد نیاز برای ارباب رجوع105-1-2-2 فضای گردش106-1-2-2 فضاهای اختصاصی107-1-2-2 زیربنای خالص108-1-2-2 تجهیزات اداری109-1-2-2 زیربنای خالص1010-1-2-2 معماری داخلی ادارات و دفاتر کار14 1-10-1-2-2 علم ارگونومی و کاربرد آن142-2-2 بخش آموزشی171-2-2-2 محل قرارگیری کلاس ها172-2-2-2 انواع چیدمان در کلاس173-2-2-2 انواع کلاس ها 184-2-2-2 فرم کلاس 195-2-2-2 رنگ 196-2-2-2 بار 197-2-2-2 نور 198-2-2-2 ابعاد 209-2-2-2 شکل 2110-2-2-2 صدا 2211-2-2-2 کاربریهای سازگار و ناسازگار 231-11-2-2-2 کاربری مسکونی و کاربری آموزشی 232-11-2-2-2 کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی 233-11-2-2-2 کاربری آموزشی و کاربری بهداشتی 234-11-2-2-2 کاربری آموزشی و فضای سبز 245-11-2-2-2 کاربری آموزشی و شبکه ارتباطی حمل و نقل 2412-2-2-2 شرایط محیطی 241-12-2-2-2 جهت یابی 242-12-2-2-2 شعاع دسترسی 243-12-2-2-2 دسترسی 2513-2-2-2 شرایط اقلیمی 251-13-2-2-2 آب و هوا 252-13-2-2-2 باد 253-13-2-2-2 تابش آفتاب 2614-2-2-2 ایمنی 261-14-2-2-2 زلزله 262-14-2-2-2 آتش سوزی 273-14-2-2-2 نکات کلی برای ایمن مراکز آموزشی 273-2-2 آزمایشگاه 281-3-2-2 هدف از تدوین دستورالعملهای استاندارد 282-3-2-2 مساحت و فضای آزمایشگاهها 283-3-2-2 شرایط فیزیکی و تاسیسات ساختمان 284-3-2-2 ایمنی در فضای آزمایشگاه 295-3-2-2 طراحی وتخصیص فضا درآزمایشگاه 306-3-2-2 مبلمان آزمایشگاه 307-3-2-2 فضای بایگانی اسناد و سوابق 31منابع32فصل سوم: فضاهای داخلی و شرح فعالیت 331-3 شرح وظایف سازمان هواشناسی 342-3 معرفی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات 391-2-3 شرح وظایف 393-3 معرفی گروه ارتباطات هواشناسی 391-3-3 شرح وظایف 402-3-3 انواع بسترهای ارتباطی 413-3-3 سرویس های مخابراتی 414-3 معرفی گروه نگهداری و امنیت سیستمهای رایانه¬ای 421-4-3 شرح وظایف 425-3 سیستم اطلاعات و پردازش مرکزی (CIPS) 436-3 پایگاه داده عملیاتی Storage431-6-3 سیستم ذخیره داده های رادار و مدل 442-6-3 سیستم پردازش فوق سریع (کلاستر) 447-3 معرفی گروه خدمات نرم افزاری و تولید محصول 441-7-3 شرح وظایف 458-3 معرفی گروه پایگاه داده و آمار هواشناسی 451-8-3 شرح وظایف 459-3 معرفی سیستم مدیریت داده های اقلیمی 4610-3 معرفی دفتر حقوقی و امور بین الملل 471-10-3 شرح وظایف 4811-3 معرفی آبشناسی 4812-3 کمیسیون علوم جو 491-12-3 شرح وظایف 4913-3 هواشناسی هوانوردی 511-13-3 شرح وظایف 5114-3 کمیسیون هواشناسی کشاورزی 521-14-3 شرح وظایف 5215-3 معرفی کمیسیون اقلیم شناسی 531-15-3 شرح وظایف 5416-3 معرفی کمیسیون هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی 551-16-3 شرح وظایف 5517-3 کارگروه سیستم اطلاعات سازمان جهانی هواشناسی 5618-3 کارگروه دید بانی زمین 5719-3 کارگروه خدمات وضع هوا برای عامه 571-19-3 شرح وظایف 5720-3 کارگروه آموزش 5821-3 کارگروه هیات بین الدول تغییر اقلیم 5822-3 مناطق شش گانه 5923-3 برنامه مراقبت جهانی وضعیت آب و هوا 5924-3 برنامه نظارت جهانی جو زمین 6225-3 برنامه های مطالعات جهانی آب وهوا شامل برنامه آزمون قابلیت پژوهش وپیش بینی سیستم دیدبانی 6326-3 برنامه آب شناسی و منابع آب 6327-3 برنامه جهانی اقلیم 6328-3 برنامه تحقیقات جهانی اقلیم World Climate Research Programme 6429-3 برنامه فضایی سازمان جهانی هواشناسی 6430-3 برنامه خدمات عمومی هواشناسی 6531-3 برنامه چرخندهای حاره ای 6532-3 برنامه هواشناسی دریایی واقیانوس شناسی 6633-3 چارچوب مدیریت کیفی سازمان جهانی هواشناسی 6634-3 برنامه تحقیقات جهانی اقلیم 6735-3 سیستم دیدبانی جهانی اقلیم Global Climate Observing System 6836-3 سیستم دیدبانی جهانی اقیانوس ها 6937-3 معرفی دفتر حقوقی 691-37-3 شرح وظایف 6938-3 معرفی مدیریت توسعه مهارتها 7139-3 معرفی مرکز علوم جوی و اقیانوسی 711-39-3 عناوین فعالیت های مرکز علوم جوی و اقیانوسی 7140-3 شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی اقیانوس شناسی کشور و کمیسیون های تخصصی دریایی 41-3 شرح وظایف گروه پایش، به روزآوری و ارتقای مدلهای پیش بینی 7542-3 شرح وظایف گروه راهبری هواشناسی دریایی 7643-3 معرفی مدیریت توسعه کاربردهای هواشناسی 7744-3 معرفی اداره پیش بینی بلند مدت و فصلی 781-44-3 شرح وظایف 7845-3 شرح وظایف اداره پیش بینی و خدمات عامه 7946-3 شرح وظایف اداره پیش بینی هواشناسی کشاورزی و محیطی 8147-3 معرفی اداره پیش بینی هواشناسی دریایی 821-47-3 شرح وظایف 8248-3 معرفی اداره پیش بینی هواشناسی هوانوردی 8349-3 پیش بینی فرودگاهی تافور 8450-3 گزارش وضع هوا SPECI/METAR8451-3 اطلاعات جوی قابل توجه و مهم 8452-3 گزارش اطلاعات جوی مهم برای پرواز هواپیما و هلی کوپتر در سطوح پائین 8553-3 نقشه های پیش بینی پدیده های جوی مهم در مسیر پرواز 8554-3 معرفی مدیریت فنی و تجهیزات هواشناسی 851-54-3 شرح وظایف مدیریت فنی 8555-3 معرفی اداره سامانه های نوین و سنجش از دور 861-55-3 شرح وظایف 8656-3 معرفی پروژه 861-56-3 مقدمه 86 2-56-3 معرفی پروژه رادار 87 3-56-3 معرفی سایت رادار 884-56-3 پیکره بندی ارتباطی شبکه رادار 905-56-3 عوامل موثر در سایت یابی عبارتند از: 916-56-3 معرفی فاز2 پروژه 9357-3 کاربردهای رادار 9358-3 معرفی اداره سامانه های پایه و استانداردها ی فنی 951-58-3 شرح وظایف 9659-3 معرفی اداره مهندسی هواشناسی حمل و نقل 971-59-3 شرح وظایف 9960-3 معرفی پروژه هواشناسی جاده ای 1011-60-3 هدف از اجرای پروژه 1012-60-3 تبیین مسأله و اطلاع رسانی 1013-60-3 نقش پروژه در کاهش خسارات حمل و نقل جاده ای 10261-3 شرح وظایف مدیریت شبکه پایش هواشناسی 10262-3 شرح وظایف اداره امور شبکه ایستگاه های همدیدی 10363-3 تعاریف مدیریت بحران 10364-3 تعاریف پایه 10365-3 تحلیل آماری 10666-3 مدیریت جامع بحران 10767-3 شرح وظایف اداره پایش خشکسالی و گرد و غبار 10768-3 پدیده گردوغبار 10869-3 شاخص‌های خشکسالی 11170-3 شرح وظایف کاهش خطر پذیری 11171-3 معرفی پدافند غیر عامل 1131-71-3 شرح وظایف 113منابع115فصل چهارم: مطالعات اقلیمی 1161-4 تاریخچه شهر گرمسار 1173-4 جاذبه های گردشگری شهرستان گرمسار 1194-4 کویر 1205-4جاذبه های فرهنگی 1226-4 زمین شناسی منطقه 1237-4 خاک 1248-4 ژئومورفولوژی دشت گرمسار 1259-4 اقلیم 12610-4 بارندگی 12711-4 دما 12712-4 رطوبت 128 13-4 منابع آب12814-4 پوشش گیاهی 12915-4 نقش عوامل طبیعی بر شهر گرمسار 13016-4 مراحل رشد فیزیکی شهر گرمسار 1311-17-4 شناخت عوامل اقلیمی 1332-17-4 اقلیم گرم و خشک (ساختمان در این اقلیم) 135منابع139فصل پنجم: بررسی نمونه 140منابع147فصل ششم: روند طراحی 1481-6 مطالعات 1491-1-6 روش¬های مختلف طراحی معماری 1492-1-6 روند طراحی معماری 1493-1-6 ایده ها 1494-1-6 آفرینش فرم در معماری 1505-1-6 نقش فرم در آفرینش معماری 1506-1-6 تشخیص فرم 1517-1-6 فرم و فضای معماری 1518-1-6 تعریف کانسپت 1519-1-6 عوامل مؤثر بر کانسپت در طراحی 15112-1-6 تصورات 15313-1-6 کانسپت ها و ایده ها 15314-1-6 سناریوهای کانسپتچوال (مفهومی) 15415-1-6 سلسله مراتب کانسپت 15616-1-6 انواع پنج گانه کانسپت ها 15717-1-6 کانسپت قیاسی 15818-1-6 استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری) 16019-1-6 کانسپت های جوهری 16020-1-6 پاسخ مستقیم و حل مسأله (کانسپت های برنامه ای) 16221-1-6 ایده آل ها (کانسپت های ایده آل گرا) 1632-6 مراحل روند طراحی 165منابع170فصل هفتم: نقشه ها 171


رساله پژوهشکده هواشناسی


مطالعات پژوهشکده هواشناسی


نمونه موردی پژوهشکده هواشناسی


طراحی معماری پژوهشکده هواشناسی


مقاله پژوهشکده هواشناسی


تحقیق پژوهشکده هواشناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پژوهشگاه هواشناسی

پژوهشگاه هواشناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در سال 1374 موافقت قطعی خود را از شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت کشور اخذ نمود. طبق اساسنامه آن، هدف اصلی این پژوهشگاه، تحقیق در زمینه ...

رساله طراحی پژوهشکده نجوم ( 85 صفحه word ) | پایان نامه ...

رساله طراحی پژوهشکده نجوم را که ما در این بخش از مطالب اختصاصی وب سایت آرچکت به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از جامع ترین و کاملترین تحقیقات و ...

پژوهشکده هواشناسی رتبه و انتخاب رشته

پژوهشکده هواشناسی یک پژوهشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1374 تاسیس شده است. در حال حاضر 15 دانشجو و 32 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 269 مقاله علمی در ...

رساله طراحی پژوهشکده نجوم ( 85 صفحه word ) | پایان نامه ...

رساله طراحی پژوهشکده نجوم را که ما در این بخش از مطالب اختصاصی وب سایت آرچکت به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از جامع ترین و کاملترین تحقیقات و ...

رساله پژوهشکده پلیمر (۱۷۰ صفحه ورد) - فروشگاه معماری دیسامگ

رساله پژوهشکده پلیمر را به جرئت می‌توان من جمله نادرترین نمونه‌های رساله کارشناسی معماری دانست که توسط دانشجویان این رشته نگاشته می‌شود. بنابرین به ارائه رساله پژوهشکده پلیمر در قالب 170 صفحه ورد می‌پردازیم.

پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی

پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی با اتکا به تیم تخصصی و توان پردازشی خود از طریق مدلسازی و شبیه سازی های جوی، امکانات جدیدی را در عرصه تحلیل های هواشناسی ارائه می نماید. ادامه مطلب

همایشهای پژوهشکده هواشناسی

همایشهای پژوهشکده هواشناسی . پژوهشکده هواشناسی برگزار کننده ۵ همایش می باشد که در لیست زیر می توانید کلیه همایش های این دانشگاه را مشاهده نمایید. اطلاعات جامع و دقیقی از وضعیت پژوهشی، تعداد مقالات، آمار دانشجویان و ...

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو مرکز پژوهشی وابسته به سازمان هواشناسی کشور و از زیرمجموعه‌های فرعی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.. تاریخچه. پژوهشکده هواشناسی در سال ۱۳۶۸ با موافقت اصولی وزارت فرهنگ و آموزش عالی شروع به ...

پژوهشگاه هواشناسی

پژوهشگاه هواشناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در سال 1374 موافقت قطعی خود را از شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت کشور اخذ نمود. طبق اساسنامه آن، هدف اصلی این پژوهشگاه، تحقیق در زمینه ...

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو مرکز پژوهشی وابسته به سازمان هواشناسی کشور و از زیرمجموعه‌های فرعی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.. تاریخچه. پژوهشکده هواشناسی در سال ۱۳۶۸ با موافقت اصولی وزارت فرهنگ و آموزش عالی شروع به ...

کاملترین رساله طراحی پژوهشکده هواشناسی ( 171 صفحه word ...

رساله طراحی پژوهشکده هواشناسی که ما در این بخش از مطالب اختصای وب سات ارچکت به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از جامع ترین و بهترین رساله پژوهشکده ...

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو مرکز پژوهشی وابسته به سازمان هواشناسی کشور و از زیرمجموعه‌های فرعی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.. تاریخچه. پژوهشکده هواشناسی در سال ۱۳۶۸ با موافقت اصولی وزارت فرهنگ و آموزش عالی شروع به ...

رساله پژوهشکده هواشناسی

تبلیغات - مقالات معماری - دانشجویی مطالعات پژوهشکده هواشناسی,vshgi پژوهشکده هواشناسی,رساله پژوهشکده هواشناسی,استاندارد,برنامه فیزیکی,نمونه موردی,پژوهشکده هواشناسی,معماری,اصول طراحی,مبانی نظری,پروژه نهایی,طرح نهایی ...

مطالعات پژوهشکده هواشناسی+مطالعات +نقشه ها +پوستر ...

دانلود رایگان پایان نامه و رساله معماری،دانلود پایان نامه پژوهشکده هواشناسی،دانلود مطالعات پژوهشکده هوا شناسی،دانلود رساله پژوهشکده هواشناسی،دانلود نقشه های

پژوهش های اقلیم شناسی - درباره نشریه

ناشر: پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی سردبیر: علی اکبر متکان، دانشیار مرکز سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی Email: a-matkan@sbu.ac.ir

صفحه اصلی : Farsi : ASMERC

این پژوهشکده با داشتن نه گروه پژوهشی در زمینه­ های مختلف هواشناسی به انجام مطالعات و پژوهش­ های مرتبط با دانش محض هواشناسی و شناخت، گسترش و ارائه کاربردهای آنها می­ پردازد. همچنین بخش مهمی از فعالیت­ های این پژوهشکده ...

پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی

پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی با اتکا به تیم تخصصی و توان پردازشی خود از طریق مدلسازی و شبیه سازی های جوی، امکانات جدیدی را در عرصه تحلیل های هواشناسی ارائه می نماید. ادامه مطلب

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو مرکز پژوهشی وابسته به سازمان هواشناسی کشور و از زیرمجموعه‌های فرعی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.. تاریخچه. پژوهشکده هواشناسی در سال ۱۳۶۸ با موافقت اصولی وزارت فرهنگ و آموزش عالی شروع به ...

پایان نامه پژوهشکده هواشناسی | معماری 98

۱۰۵۰۰ تومان – اضافه‌کردن به سبدخرید برو به مرحله پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد

دانلود پایان نامه و رساله پژوهشکده هواشناسی - فرصت های کار ...

محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود پایان نامه و رساله پژوهشکده هواشناسی “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل رساله پژوهشکده هواشناسی که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ...

دانلود پایان نامه و رساله پژوهشکده هواشناسی - فرصت های کار ...

محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود پایان نامه و رساله پژوهشکده هواشناسی “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل رساله پژوهشکده هواشناسی که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ...

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو مرکز پژوهشی وابسته به سازمان هواشناسی کشور و از زیرمجموعه‌های فرعی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.. تاریخچه. پژوهشکده هواشناسی در سال ۱۳۶۸ با موافقت اصولی وزارت فرهنگ و آموزش عالی شروع به ...

پژوهشگاه هواشناسی

پژوهشگاه هواشناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در سال 1374 موافقت قطعی خود را از شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت کشور اخذ نمود. طبق اساسنامه آن، هدف اصلی این پژوهشگاه، تحقیق در زمینه ...

پژوهشگاه هواشناسی

پژوهشگاه هواشناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در سال 1374 موافقت قطعی خود را از شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت کشور اخذ نمود. طبق اساسنامه آن، هدف اصلی این پژوهشگاه، تحقیق در زمینه ...

دانلود پایان نامه و رساله پژوهشکده هواشناسی - فرصت های کار ...

محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود پایان نامه و رساله پژوهشکده هواشناسی “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل رساله پژوهشکده هواشناسی که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ...

دانلود رساله و مطالعات معماری

دانلود رساله و مطالعات معماری | دانلود رساله معماری ، دانلود مطالعات معماری ، دانلود رایگان رساله معماری ، دانلود مطالعات رایگان معماری . Home; رساله معماری; Photos; About; Contact; املاک صنعتی ایران کارخانه; فروش کارخانه - خرید کار�

افسردگي- خانم يوسفي

ساختار آموزشي برزیل

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خواندن و مطالعه

افسردگي- خانم يوسفي

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی

مبانی نظری نهاد خانواده ، ماهواره و تضعیف بنیان خانواده

بررسی تکنولوژی تولید ماکارونی

مميزه‌هاي انسان نسبت به دیگران موجودات

بررسی تکنولوژی تولید ماکارونی