دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجیمبانی نظری و پیشینه پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی
دارای 45 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1 - مقدمه 11
2-2 - تصمیم گیری، معنا و مفهوم 12
2-3 - تصمیم گیری در سیاستگذاری دفاعی- امنیتی 13
2-4 - الگوی بازیگر عقلانی 18
2-5 - الگوی فرایند سازمانی 23
2-6 - الگوی سیاستهای حکومتی 26
2-7 - الگوی تصمیم گیری تکثرگرا 28

2-1- مقدمه:
امروزه تصمیم­گیری یکی از مباحث عمده در عرصه تئوری پردازی در سیاست می­باشد و اندیشمندان زیادی را در این عرصه به خود مشغول داشته است. اگرچه ریشه اصلی تئوری­های تصمیم­گیری به اقتصاد و مدیریت برمی گردد، اما دامنه این موضوع به عرصه سیاست و سیاست دفاعی نیز کشیده شده و تحقیقات زیادی در این زمینه توسط محققان عرصه سیاست انجام شده است و مدلهای گوناگونی را برای تحلیل تصمیمات در سیاست و بویژه در سیاستهای دفاعی- امنیتی ارائه کرده اند.

با نگاهی بر تحقیقات و مطالعات صورت گرفته درمی یابیم که الگوی عقلانی تصمیم گیری، الگوی غالب در زمینه تصمیم گیری های دفاعی- امنیتی بوده و فرض این الگو به صورت کلی بر مبنای اتخاذ تصمیم بوسیله قانون هزینه- فایده است ؛ به طوری که بازیگر در مرحله اول راههایی را برای رسیدن به هدف خود انتخاب، سپس تمامی راههای رسیدن به هدف را بررسی می کند و سپس دست به انتخاب منطقی
می زند و مطلوبترین گزینه را برمی­گزیند.

الگوهای دیگری هم در تصمیم گیری دفاعی- امنیتی وجود دارند که بوسیله محققانی چون گراهام تی آلیسون مطرح شده اند. البته همه این الگوها به عنوان انتقاد و جایگزین مدل عقلانی تصمیم گیری مطرح شده اند و توانسته اند در مواقعی قدرت بیشتری برای توصیف و توضیح وقایع پیدا کنند. مدلهایی چون مدل تصمیم گیری فرایند سازمانی، مدل سیاستهای حکومتی و مدل تصمیم گیری تکثرگرا، مدلهایی هستند که توسط محققان صاحب نظر در این زمینه به عنوان جایگزین مدل عقلانی مطرح شده اند.

در این پژوهش موضوع مطالعه ما چنانکه بیان شده است تاثیر یک گروه منافع بزرگ نظامی- صنعتی بر سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده است و این امر در محیط جامعه ایالات متحده که محیطی تکثرگرا بافعالیت گروههای منافع متنوع از نظر تعداد و از نظر تنوع صنفی است و به نظر می رسد که چون سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده تحت فشار گروههای مختلف و تحت نفوذ این گروههاست و اینها سعی در هدایت تصمیمات این عرصه در جهت مورد علاقه خود می کنند؛ استفاده از الگوی تکثرگرای تصمیم گیری برای تحلیل سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده روش مناسبی برای تحلیل فرایند شکل گیری تصمیمات در این عرصه باشد. چنانکه به نظر می رسد تصمیم گیری در این کشور در شرایط کش و قوس ها و زورآزمایی های منافع مرتبط به موضوع گرفته می شود و گروه منافعی مثل مجتمع های نظامی- صنعتی در عرصه سیاستگذاری دفاعی سعی در اختصاص بودجه کلان به ارتش و مسائل دفاعی این کشور دارد تا از طریق آن بتواند به سود و اهداف مورد نظر خود دست یابند.

ما در این قسمت ابتدا به طور مختصر به تعریف مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی خواهیم پرداخت، سپس مدلهای عقلانی، فرایند سازمانی و مدل سیاستهای حکومتی را بررسی کرده و در ادامه به بررسی مفصل مدل تصمیم گیری تکثرگرایانه خواهیم پرداخت.

2-2- تصمیم ­گیري، معنا و مفهوم:

تعاریف زیادي ازتصمیم گیري صورت گرفته است ولی جملگی بر این مسئله تأکید دارند که تصمیم برانتخاب فرد دلالت دارد و فرد این انتخاب را از بین گزینه هاي موجود که ممکن است محدود و یا نامحدود باشند، انجام می دهد. در زیر به برخی از مهمترین تعاریف ازتصمیم گیري اشاره می کنیم:

- الوانی: تصمیم گیري عبارت است ازانتخاب یک راه ازمیان راههاي مختلف.

- رضائیان: تصمیم گیري فراگردي است که ازطریق آن، راه حل مسئله معینی انتخاب می گردد.

- استونر: تصمیم گیري فراگردي است که طی آن شیوه عمل خاصی براي حل مسئله یا مشکل ویژه برگزیده می شود (سلیمانی،1390: 331).

- تصمیم گیری عبارت است از عمل انتخاب نمودن یک راه چاره از میان چند آلترناتیو ممکن الحصول که هر کدام درصدی از عدم اطمینان را به همراه دارند( خوشوقت،1375: 85).

تصمیم گیري فرایندي است، خاص شامل: انتخاب یک راه و روش از میان دو یا چند روش موجود. تصمیم به معناي انتخابی خودآگاه است که به فرد امکان می دهد تا بر اساس مجموعه اي از شرایط داده شده نحوه رفتار و طرز تفکر خاص آن مجموعه بررسی و سپس یک گزینه، مقبول واقع شود و سپس اجرا گردد. تصمیم زمانی گرفته می شود که انتخاب انجام شده باشد. از تصمیم گیري نمی­توان صرفنظرکرد، زیرا امتناع ورزیدن از گرفتن تصمیم خودش یک نوع تصمیم گیري است (عباس زادگان،1377 : 41 ).

بنا به تعریف 'تصمیم گیري صرفا ًعمل گزینش میان راه حلهاي جایگزین یا بدیلهاي موجودي است که در موردشان یقین و قطعیت نداریم' (دوئرتی و فالتزگراف ،1388 :720). تصمیمات مطابق واژگان دیوید ایستون 'بروندادها'ي نظام سیاسی هستندکه از طریق آنها ارزشها به نحو اقتدار آمیز در داخل یک جامعه توزیع می شوند (پیشین : 719 ).

مشاهده می شود که تصمیم گیری را می توان عمل انتخاب یک گزینه از میان گزینه های موجود که این انتخاب بستگی به عوامل مختلفی دارد، دانست که این عوامل را می توان به دو دسته محدودیتها- مشوقها و دستاوردها- پیامدها تقسیم کرد که این دو دسته عوامل باعث می شوند که یک گزینه از میان گزینه های موجود برگزیده شود.

2-3- تصمیم گیری در سیاستگذاری سیاست های دفاعی- امنیتی:

نه کتابنامه اصطلاحات و تعاریف ناتو و نه فرهنگ لغت اصطلاحات نظامی مربوط به وزارت دفاع امریکا تعریف مشخصی از سیاست دفاعی ارائه کرده اند. در میان تعاریف متعدد سیاست دو تعریف زیر از فرهنگ لغت وبستر گرفته شده، برای بحث ما مناسب است:

1- یک مسیر روشن یا روش اقدامی از میان جایگزینهای مختلف و بر حسب شرایط برای هدایت و تعیین تصمیمات خاص در آینده.

2- برنامه ای فراگیر سطح بالایی که اهداف عمومی و رویه های قابل قبول، بویژه در بخش دولتی را فرا می گیرد.

تعریفی که از اصطلاح سیاست دفاعی می شود داشت عبارت است از: ' یک رویه از عمل یا رفتار که بوسیله رهبر اجرایی ارشد تعریف شده، برای تاثیرگذاری و تعیین تصمیمات ، اقدامات و سایر موضوعات مربوط به امور نظامی که با استراتژی امنیت ملی ناسازگار نباشد'. همراستا با تعریف بالا لغتنامه وبستر و شماری از لغتنامه های مورد استعمال سیاست دفاعی را: برنامه ای برای دفاع از کشور در مقابل دشمنان تعریف کرده اند، که برنامه به این صورت تعریف شده : سیستمی از پروژه ها یا خدمات برای برآوردن نیازمندی عموم مردم(Tagareve,2006:3). سیاست دفاعی در مورد ایجاد واستفاده از نیروی نظامی است ووظیفه اصلی و اولیه سیاست دفاعی تعریف اهداف دفاعی و ایجاد ابزارهای ضروری برای دستیابی به آن اهداف است(Oguz,2009:9). سیاست دفاعی بوسیله فاکتورهای پیچیده زیر تبیین می شود: ارزیابی تهدیدها، الزامات بروکراتیک، سیاستهای کلان و سیاستهای خرد(Ralph,2004:1).
نقطه خوب برای شروع بحث در مورد سیاست دفاعی این است که روشن کنیم این مفهوم چه اهداف، راهها و وسایلی را تحت پوشش می گیرد و چگونه با چه منابعی آن هدفها قابل دستیابی اند. با توجه به مفهوم سیاست در مورد موضوعات دفاعی و نظامی، دو موضوع متمایز وجود داردمبانی نظری و پیشینه پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی


پیشینه پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی


مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی


مبانی نظری و پیشینه پژوهش


مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ...

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا (فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد ،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ) دارای 90 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می ...

مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,ادبیات نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش. دسته: علوم انسانی بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 212 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 99 مبانی نظری و پیشینه استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

گیری | مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

جستجو در سایت دوستان برای اطلاع دقیق از محصولات داخل سایت و نمایش مطالب بیشتر در جستجوی سایت از کلمات کلیدی استفاده کنید.; فایل های موجود در سایت مرسی فایل مبانی نظری،پیشینه تحقیق،پرسشنامه،رساله و مطالعات معماری ...

گیری | مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

جستجو در سایت دوستان برای اطلاع دقیق از محصولات داخل سایت و نمایش مطالب بیشتر در جستجوی سایت از کلمات کلیدی استفاده کنید.; فایل های موجود در سایت مرسی فایل مبانی نظری،پیشینه تحقیق،پرسشنامه،رساله و مطالعات معماری ...

فایل پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی : u ...

موضوع پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و ...

فایل پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی : u ...

موضوع پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی;پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی;مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی;مبانی نظری.

نحوه نوشتن فصل دوم پایان نامه – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فقط به منابع داخلی پرداخته نشود و در پیشینه پژوهش، منابع خارجی نیز مورد بررسی قرار بگیرند. فصل دوم پایان نامه چگونه نوشته می شود؟ معمولا پیشنهاد می­ شود فصل دوم به دو بخش اصلی تقسیم شود. این ...

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی. توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

فایل پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی : u ...

موضوع پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و ...

پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ...

دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: docx حجم فایل: ۱۰۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۵ پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی جزئیات ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ...

دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: docx حجم فایل: ۱۰۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۵ پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی جزئیات ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق(فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق(فصل دوم پایان نامه) برای فصل دوم ، با عنوان " سابقه تاریخی، مبانی نظری، ادبیات پژوهش" نیاز به صرف وقت زیاد و کار بیشتری دارید. آن چه که قبلا برای پیشنهاد پژوهش خود تهیه ...

مبانی و پیشینه نظری تصمیم گیری در سرمایه گذاری

e11.ir/tag/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-درباره-ی-تصمی/ ذخیره شده مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx تعداد صفحات ۳۸ حجم فایل ۷۰ کیلو بایت مبانی نظری و ... [PDF]گذاری در ...

مبانی و پیشینه نظری تصمیم گیری در سرمایه گذاری

e11.ir/tag/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-درباره-ی-تصمی/ ذخیره شده مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx تعداد صفحات ۳۸ حجم فایل ۷۰ کیلو بایت مبانی نظری و ... [PDF]گذاری در ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ...

دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: docx حجم فایل: ۱۰۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۵ پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی جزئیات ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ...

دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: docx حجم فایل: ۱۰۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۵ پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی جزئیات ...

آشنایی با فرآیند تصمیم گیری و انواع مدل های تصمیم گیری ...

علیرغم تمامی مطالب فوق، تصمیم گیری در سیاست خارجی بصورت کلی هم در گروه مدلهای عقلایی و هم در گروه روانشناسی شناختی مطرح شده است. روانشناسان سیاسی گرایش به دو شاخه نمودن و سپس مطالعه نخبگان و یا رفتار سیاسی مردم را دارند.

پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی آرشیو ...

دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: docx حجم فایل: ۱۰۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۵ پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی جزئیات ...

پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی آرشیو ...

دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: docx حجم فایل: ۱۰۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۵ پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی جزئیات ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش. دسته: علوم انسانی بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 212 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 99 مبانی نظری و پیشینه استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

روشهاي تدريس

پاورپوینت مدیریت دانش و نقش آن در سازمان

برخی نظریه های افلاطون

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کارهمچنین تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان

پروپوزال تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری دارای 6

نظريه برونر

پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20)

کنکور ارشد

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز ۲۰۰۷

پاورپوینت ژنتیک جنسیت