دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجیمبانی نظری و پیشینه پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی
دارای 45 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1 - مقدمه 11
2-2 - تصمیم گیری، معنا و مفهوم 12
2-3 - تصمیم گیری در سیاستگذاری دفاعی- امنیتی 13
2-4 - الگوی بازیگر عقلانی 18
2-5 - الگوی فرایند سازمانی 23
2-6 - الگوی سیاستهای حکومتی 26
2-7 - الگوی تصمیم گیری تکثرگرا 28

2-1- مقدمه:
امروزه تصمیم­گیری یکی از مباحث عمده در عرصه تئوری پردازی در سیاست می­باشد و اندیشمندان زیادی را در این عرصه به خود مشغول داشته است. اگرچه ریشه اصلی تئوری­های تصمیم­گیری به اقتصاد و مدیریت برمی گردد، اما دامنه این موضوع به عرصه سیاست و سیاست دفاعی نیز کشیده شده و تحقیقات زیادی در این زمینه توسط محققان عرصه سیاست انجام شده است و مدلهای گوناگونی را برای تحلیل تصمیمات در سیاست و بویژه در سیاستهای دفاعی- امنیتی ارائه کرده اند.

با نگاهی بر تحقیقات و مطالعات صورت گرفته درمی یابیم که الگوی عقلانی تصمیم گیری، الگوی غالب در زمینه تصمیم گیری های دفاعی- امنیتی بوده و فرض این الگو به صورت کلی بر مبنای اتخاذ تصمیم بوسیله قانون هزینه- فایده است ؛ به طوری که بازیگر در مرحله اول راههایی را برای رسیدن به هدف خود انتخاب، سپس تمامی راههای رسیدن به هدف را بررسی می کند و سپس دست به انتخاب منطقی
می زند و مطلوبترین گزینه را برمی­گزیند.

الگوهای دیگری هم در تصمیم گیری دفاعی- امنیتی وجود دارند که بوسیله محققانی چون گراهام تی آلیسون مطرح شده اند. البته همه این الگوها به عنوان انتقاد و جایگزین مدل عقلانی تصمیم گیری مطرح شده اند و توانسته اند در مواقعی قدرت بیشتری برای توصیف و توضیح وقایع پیدا کنند. مدلهایی چون مدل تصمیم گیری فرایند سازمانی، مدل سیاستهای حکومتی و مدل تصمیم گیری تکثرگرا، مدلهایی هستند که توسط محققان صاحب نظر در این زمینه به عنوان جایگزین مدل عقلانی مطرح شده اند.

در این پژوهش موضوع مطالعه ما چنانکه بیان شده است تاثیر یک گروه منافع بزرگ نظامی- صنعتی بر سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده است و این امر در محیط جامعه ایالات متحده که محیطی تکثرگرا بافعالیت گروههای منافع متنوع از نظر تعداد و از نظر تنوع صنفی است و به نظر می رسد که چون سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده تحت فشار گروههای مختلف و تحت نفوذ این گروههاست و اینها سعی در هدایت تصمیمات این عرصه در جهت مورد علاقه خود می کنند؛ استفاده از الگوی تکثرگرای تصمیم گیری برای تحلیل سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده روش مناسبی برای تحلیل فرایند شکل گیری تصمیمات در این عرصه باشد. چنانکه به نظر می رسد تصمیم گیری در این کشور در شرایط کش و قوس ها و زورآزمایی های منافع مرتبط به موضوع گرفته می شود و گروه منافعی مثل مجتمع های نظامی- صنعتی در عرصه سیاستگذاری دفاعی سعی در اختصاص بودجه کلان به ارتش و مسائل دفاعی این کشور دارد تا از طریق آن بتواند به سود و اهداف مورد نظر خود دست یابند.

ما در این قسمت ابتدا به طور مختصر به تعریف مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی خواهیم پرداخت، سپس مدلهای عقلانی، فرایند سازمانی و مدل سیاستهای حکومتی را بررسی کرده و در ادامه به بررسی مفصل مدل تصمیم گیری تکثرگرایانه خواهیم پرداخت.

2-2- تصمیم ­گیري، معنا و مفهوم:

تعاریف زیادي ازتصمیم گیري صورت گرفته است ولی جملگی بر این مسئله تأکید دارند که تصمیم برانتخاب فرد دلالت دارد و فرد این انتخاب را از بین گزینه هاي موجود که ممکن است محدود و یا نامحدود باشند، انجام می دهد. در زیر به برخی از مهمترین تعاریف ازتصمیم گیري اشاره می کنیم:

- الوانی: تصمیم گیري عبارت است ازانتخاب یک راه ازمیان راههاي مختلف.

- رضائیان: تصمیم گیري فراگردي است که ازطریق آن، راه حل مسئله معینی انتخاب می گردد.

- استونر: تصمیم گیري فراگردي است که طی آن شیوه عمل خاصی براي حل مسئله یا مشکل ویژه برگزیده می شود (سلیمانی،1390: 331).

- تصمیم گیری عبارت است از عمل انتخاب نمودن یک راه چاره از میان چند آلترناتیو ممکن الحصول که هر کدام درصدی از عدم اطمینان را به همراه دارند( خوشوقت،1375: 85).

تصمیم گیري فرایندي است، خاص شامل: انتخاب یک راه و روش از میان دو یا چند روش موجود. تصمیم به معناي انتخابی خودآگاه است که به فرد امکان می دهد تا بر اساس مجموعه اي از شرایط داده شده نحوه رفتار و طرز تفکر خاص آن مجموعه بررسی و سپس یک گزینه، مقبول واقع شود و سپس اجرا گردد. تصمیم زمانی گرفته می شود که انتخاب انجام شده باشد. از تصمیم گیري نمی­توان صرفنظرکرد، زیرا امتناع ورزیدن از گرفتن تصمیم خودش یک نوع تصمیم گیري است (عباس زادگان،1377 : 41 ).

بنا به تعریف 'تصمیم گیري صرفا ًعمل گزینش میان راه حلهاي جایگزین یا بدیلهاي موجودي است که در موردشان یقین و قطعیت نداریم' (دوئرتی و فالتزگراف ،1388 :720). تصمیمات مطابق واژگان دیوید ایستون 'بروندادها'ي نظام سیاسی هستندکه از طریق آنها ارزشها به نحو اقتدار آمیز در داخل یک جامعه توزیع می شوند (پیشین : 719 ).

مشاهده می شود که تصمیم گیری را می توان عمل انتخاب یک گزینه از میان گزینه های موجود که این انتخاب بستگی به عوامل مختلفی دارد، دانست که این عوامل را می توان به دو دسته محدودیتها- مشوقها و دستاوردها- پیامدها تقسیم کرد که این دو دسته عوامل باعث می شوند که یک گزینه از میان گزینه های موجود برگزیده شود.

2-3- تصمیم گیری در سیاستگذاری سیاست های دفاعی- امنیتی:

نه کتابنامه اصطلاحات و تعاریف ناتو و نه فرهنگ لغت اصطلاحات نظامی مربوط به وزارت دفاع امریکا تعریف مشخصی از سیاست دفاعی ارائه کرده اند. در میان تعاریف متعدد سیاست دو تعریف زیر از فرهنگ لغت وبستر گرفته شده، برای بحث ما مناسب است:

1- یک مسیر روشن یا روش اقدامی از میان جایگزینهای مختلف و بر حسب شرایط برای هدایت و تعیین تصمیمات خاص در آینده.

2- برنامه ای فراگیر سطح بالایی که اهداف عمومی و رویه های قابل قبول، بویژه در بخش دولتی را فرا می گیرد.

تعریفی که از اصطلاح سیاست دفاعی می شود داشت عبارت است از: ' یک رویه از عمل یا رفتار که بوسیله رهبر اجرایی ارشد تعریف شده، برای تاثیرگذاری و تعیین تصمیمات ، اقدامات و سایر موضوعات مربوط به امور نظامی که با استراتژی امنیت ملی ناسازگار نباشد'. همراستا با تعریف بالا لغتنامه وبستر و شماری از لغتنامه های مورد استعمال سیاست دفاعی را: برنامه ای برای دفاع از کشور در مقابل دشمنان تعریف کرده اند، که برنامه به این صورت تعریف شده : سیستمی از پروژه ها یا خدمات برای برآوردن نیازمندی عموم مردم(Tagareve,2006:3). سیاست دفاعی در مورد ایجاد واستفاده از نیروی نظامی است ووظیفه اصلی و اولیه سیاست دفاعی تعریف اهداف دفاعی و ایجاد ابزارهای ضروری برای دستیابی به آن اهداف است(Oguz,2009:9). سیاست دفاعی بوسیله فاکتورهای پیچیده زیر تبیین می شود: ارزیابی تهدیدها، الزامات بروکراتیک، سیاستهای کلان و سیاستهای خرد(Ralph,2004:1).
نقطه خوب برای شروع بحث در مورد سیاست دفاعی این است که روشن کنیم این مفهوم چه اهداف، راهها و وسایلی را تحت پوشش می گیرد و چگونه با چه منابعی آن هدفها قابل دستیابی اند. با توجه به مفهوم سیاست در مورد موضوعات دفاعی و نظامی، دو موضوع متمایز وجود داردمبانی نظری و پیشینه پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی


پیشینه پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی


مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی


مبانی نظری و پیشینه پژوهش


مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست ...

موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای ...

پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی. جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی. جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,ادبیات ...

پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,ادبیات ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی;پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی;مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی;مبانی نظری.

پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,ادبیات ...

پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی , پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی , مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی , پیش,پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,دانلود ...

گیری | مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

جستجو در سایت دوستان برای اطلاع دقیق از محصولات داخل سایت و نمایش مطالب بیشتر در جستجوی سایت از کلمات کلیدی استفاده کنید.; فایل های موجود در سایت مرسی فایل مبانی نظری،پیشینه تحقیق،پرسشنامه،رساله و مطالعات معماری ...

کتاب «اصول و مبانی بیمه‌های اجتماعی» منتشر شد - خبرگزاری ...

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب همانطور که از عنوان آن پیدا است به مبانی و اصول بیمه‌های اجتماعی، تعریف مفاهیم این حوزه، مبانی نظری و تاریخچه شکل گیری بیمه‌های اجتماعی می‌پردازد. در این کتاب مباحث پایه بیمه‌های ...

آشنایی با فرآیند تصمیم گیری و انواع مدل های تصمیم گیری ...

علیرغم تمامی مطالب فوق، تصمیم گیری در سیاست خارجی بصورت کلی هم در گروه مدلهای عقلایی و هم در گروه روانشناسی شناختی مطرح شده است. روانشناسان سیاسی گرایش به دو شاخه نمودن و سپس مطالعه نخبگان و یا رفتار سیاسی مردم را دارند.

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی. توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی. توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبان نظری - 20proje20.rozblog.com

مبانی نظری و پیشینه نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن,پیشینه نقد نظام سرمایه داری ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ...

دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: docx حجم فایل: ۱۰۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۵ پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی جزئیات ...

مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,ادبیات نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ...

رفتار سازمانی و واکاوی آن در سطح فرد ، گروه و سازمان و ...

دست‌کاری پاداش و مزایا: تغییر در سیاست‌های جبران خدمات در همه عناصر آن، به‌خصوص در مخلفه‌های تعادل کار وزندگی و فرصت‌های پیشرفت و توسعه می‌تواند تأثیرات شگرفی بر رفتار فرد داشته باشد. نکات ذکرشده فوق عناصر کلیدی اس�

پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی,,ادبیات ...

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی. توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ...

موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک ...

رفتار سازمانی و واکاوی آن در سطح فرد ، گروه و سازمان و ...

دست‌کاری پاداش و مزایا: تغییر در سیاست‌های جبران خدمات در همه عناصر آن، به‌خصوص در مخلفه‌های تعادل کار وزندگی و فرصت‌های پیشرفت و توسعه می‌تواند تأثیرات شگرفی بر رفتار فرد داشته باشد. نکات ذکرشده فوق عناصر کلیدی اس�

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ...

دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: docx حجم فایل: ۱۰۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۵ پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی جزئیات ...

کتاب «اصول و مبانی بیمه‌های اجتماعی» منتشر شد - خبرگزاری ...

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب همانطور که از عنوان آن پیدا است به مبانی و اصول بیمه‌های اجتماعی، تعریف مفاهیم این حوزه، مبانی نظری و تاریخچه شکل گیری بیمه‌های اجتماعی می‌پردازد. در این کتاب مباحث پایه بیمه‌های ...

پژوهش مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

دانلود پژوهش با موضوع مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی، در قالب doc و در 45 صفحه، قابل ویرایش. امروزه تصمیمگیری یکی از مباحث عمده در عرصه تئوری پردازی در سیاست می باشد و اندیشمندان زیادی را در این عرصه به خود مشغول داشته است.

کتاب «اصول و مبانی بیمه‌های اجتماعی» منتشر شد - خبرگزاری ...

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب همانطور که از عنوان آن پیدا است به مبانی و اصول بیمه‌های اجتماعی، تعریف مفاهیم این حوزه، مبانی نظری و تاریخچه شکل گیری بیمه‌های اجتماعی می‌پردازد. در این کتاب مباحث پایه بیمه‌های ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ...

دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: docx حجم فایل: ۱۰۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۵ پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی جزئیات ...

بیات کودکان و نوجوانان

لايحه بودجه و آزمون اصولگرايي

جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی

پروپوزال اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله بر رضایت زناشویی زوجین

تحقیق با عنوان چرا به تماشاي تاتر برويم

پاورپوینت برج مارپیچی بارسلونا

پاورپوینت کاروانسراها

مبانی نظری گیاهان دارویی زیره سبز

تحقیق تبيين نظري مدل نيازمندار شخصيت و عقب‌ماندگي ذهني ماهيت و ابعاد

پاورپوینت تنش سرما و یخ بندان