دانلود رایگان


جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسیدانلود جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی
در قالب فایل word و متشکل از 55 صفحه قابل ویرایش

فهرست
تاریخچه. 3
جامعه شناسي چیست؟ 4
شناخت جامعه: 4
تعريف جامعه: 5
تقسيمات جامعه شناسي: 5
جامعه شناسي و ساير علوم: 6
جامعه شناسی شهری. 9
نگاه اجمالی. 9
اختصاصات شهر 9
جامعه شناسی پزشکی. 10
تاریخچه مطالعات اجتماعی در پزشکی و جامعه شناسی پزشکی. 11
علل اجتماعی بیماری. 12
الگوهای اجتماعی بیماری. 12
مقابله با بیماری. 13
انواع مراقبتهای درمانی. 13
جامعه شناسی روستایی. 13
تاریخچه جامعه شناسی روستایی. 14
اهداف جامعه شناسی روستایی. 14
جامعه شناسی کار 15
تعریف کار 15
موضوع جامعه شناسی کار 15
تعریف جامعه شناسی کار 16
اتحادیه های کارگری و ستیزه صنعتی. 16
روان شناسی اجتماعی کار صنعتی. 17
بیکاری،کار زنان و اقتصاد غیر رسمی. 17
جامعه شناسی خانواده 18
ازدواج. 18
خویشاوندی. 18
روابط خانوادگی. 18
خلاصه کتاب.. 19
تغییرات در الگوههای خانواده در سراسر جهان. 41
رویه تاریک خانواده 41
جامعه شناسی انحرافات.. 41
قوانین ،جرایم و مجازاتها 42
تبیین کجروى. 42
کجروی چیست.. 43
میزان جرایم. 43
مفهوم بیماری روانی. 43
نظريات و انديشه هاي برخي از متفكران و پيش گامان جامعه شناسي: 44
فارابي: 44
ابن خلدون: 45
نظريات اگوست كنت: 46
نظريا ت اميل دور كيم: 47
جامعه شناسي ايستا و پويا: 50
گروه اجتماعي : 52
گروههاي غير ثابت و ناپايدار: 52
گروه مرجع ( داوري) : 53
گروههاي فشار: 54
رفتارهاي گروهي: 54
عوامل مادي و معنوي در گروه: 55
عوامل از هم پاشيدگي گروه: 55
پايگاه اجتماعي : 56
تحرك اجتماعي: 56
ارزشهاي اجتماعي : 57

بخش هایی از محتوای فایل::
تاریخچه
جامعه شناسی جوان ترین رشته علوم اجتماعی است. واژه جامعه شناسی را در سال 1838 اگوست کنت فرانسوی در کتاب فلسفه اثباتی اش بدعت گذاشت .کنت را عموما بنیانگذار جامعه شناسی می دانند. او معتقد بود که علم جامعه شناسی باید بر پایه مشاهده منتظم و طبقه بندی استوار گردد.

هربرت اسپنسر انگلیسی در سال 1876 نظریه تکامل اجتماعی را تحول بخشید که پس از پذیرش و رد اولیه ، اکنون بصورت تعدیل شده دوباره پذیرفته شده است. اسپنسر نظریه تکاملی داروین را در مورد جوامع بشری به کار بسته بود. او معتقد بود که جوامع انسانی، از طریق یک تکامل تدریجی، از ابتدایی به صنعتی تکامل می یابند. او در نوشته هایش یادآور شده بود که این جریان یک فراگرد تکاملی طبیعی استکه انسانها نباید در آن دخالت کنند.

لستر وارد آمریکایی کتاب جامعه شناسی پویا را در سال 1883 منتشر کرد. او در این کتاب از پیشرفت اجتماعی از طریق کنش اجتماعی با هدایت جامعه شناسان ، هواداری کرد.

امیل دورکیم در 1895 کتاب قواعد روش جامعه شناسی را منتشر کرد و در آن ، روشی را که در بررسی ماندگارش از خودکشی در گروههای گوناگون به عمل آورده بود، به روشنی شرح داد. دورکیم یکی از پیش گامان تحول جامعه شناسی است. او سخت بر این باور بود که جوامع بشری با باور داشتها و ارزشهای مشترک اعضایشان انسجام می یابند.

ماکس وِبِر (1920-1864)معتقد بود که روشهای علوم طبیعی را نمی توان درباره مسائل مورد بررسی در علوم اجتماعی بکار بست. وبر استدلال می کرد که چون دانشمندان اجتماعی جهان اجتماعی محیط زندگی خودشان را بررسی می کنند، همیشه قدری برداشت ذهنی در بررسیهایشان دخالت دارد. او معتقد بود که جامعه شناسان باید فارغ از ارزشهایشان کار کنند و هرگز نباید اجازه دهند که تمایلات شخصی شان در پژوهشها و نتیجه گیریهایشان دخالت کنند.

درس جامعه شناسی در دهه 1890 در بسیاری از دانشگاهها ارائه شد. در 1895، مجله آمریکایی جامعه شناسی انتشارش را آغاز کرد و در 1905 انجمن جامعه شناسی آمریکا بنیان گذاشته شد جامعه شناسي چیست؟

هر يك از متفكران اجتماعي جامعه را بر پايه نظرات خود تعريف كرده اند براي مثال هاپس فيلسوف انگليسي معتقد است جامعه نتيجه قراردادي است كه در اثر جنگ دائمي ايجاد شده است.

از جامعه شناسي تعريف هاي گوناگوني بيان شده است و هر يك از انديشمندان و متفكران اجتماعي با توجه به ديدگاه خود به تعريف جامعه شناسي پرداخته اند اما در يك تعريف كوتاه و خلاصه مي توان گفت جامعه شناسي علم مطالعه نهادها- قشرها و گروههاي اجتماعي در جهت كشف قوانين بر آنها و درك ويژگيهاي حيات اجتماعي و تحولات اجتماعي است لازم به يادآوري : منظور از كشف قوانين يعني پيدا كردن نسبتا پايدار بين پديده ها و پديد آمدن شناخت علمي

شناخت جامعه:

در ادامه بحث بي مناسبت نيست كه به شناخت جامعه و اهميت زندگي در ميان انسانها اشاره اي ولي مختصر صورت گيرد.

اگر چه انسان داراي جنبه هاي زيستي- عقلي- روحي و ويژگيهاي وراثتي و جنسي است ولي آنچه در او اهميت دارد گرايش به زندگي اجتماعي است با توجه به توانايي انسان متفكران اجتماعي در بررسي هاي خود به اين مساله پي بردند كه محيط اجتماعي همواره نسبت به محيط طبيعي و جغرافيايي در اولويت قرار دارد

در حقيقت نياز انسانها به يكديگر اساس پيدايش جامعه انساني است و به گفته شهيد مطهري اجتماعي بودن انسان در خلقت او قرار داده شده است

انسان براي توليد غذا- پوشاك- مسكن- توليد مثل – ايجاد امنيت- انتقال دانش و تشكيل خانواده فقط از طريق زندگي جمعي مي تواند دست به چنين اموري بزند

همچنين آگوست كنت جامعه شناس فرانسوي و بنيان گذار علم جامعه شناسي مي گويد جامعه متعلق به گذشته و حال و آينده است و ميراث فرهنگي و اخلاقي نسل گذشته بر آيندگان حركت مي كند

فردگرايان: (طرفداران اصالت فرد) كه اغلب آنها را روانشناسان تشكيل مي دهند جامعه را جمع عددي افراد با خصلت هاي (ويژگي) آن مي دانند در حالي كه جمع گرايان (طرفداران اصالت جمع) كه اغلب آنها را جامعه شناسان تشكيل مي دهند اعتقاد دارند كه جامعه داراي روح مشتركي يا وجدان جمعي كه از افراد متفاوت تشكيل شده است

تعريف جامعه:

جامعه عبارتند از گروه بزرگ و پر دوام و متحركي از افراد كه براي هدفهاي مشترك و با توجه به نيازهاي مشترك با يكديگر داراي روابطي در جهت رفع مجموعه نيازهاي مادي و معنويشان هستند

تقسيمات جامعه شناسي:

جامعه شناسي را از ابعاد مختلف به دسته هاي گوناگون تقسيم كرده اند كه مهمترين آنها عبارتند از:
1- تقسيم جامعه شناسي از لحاظ هدف كه به دو دسته تقسيم مي شود
الف) جامعه شناسي ناب (نظري) كه در مورد كشف قوانين حاكم بر پديده هاي اجتماعي و تئوري ها و نظريه هاي جامعه شناسي سخن مي گويد

ب) جامعه شناسي كاربردي: منظور از جامعه شناسي كاربردي آن نوع از جامعه شناسي كه هدفش رسيدن به راه حل هايي براي رفع بحران هاي اجتماعي و مسائل و مشكلات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است.جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی


جزوه


جزوه مبانی جامعه شناسی


خلاصه درس جامعه شناسی


مبانی جامعه شناسی


اصول و تعریف جامعه شناسی


جامعه شناسی


شناخت جامعه


تعریف جامعه


جمعه شناسی شهری


جامعه شناسی روستایی


جامعه شناسی کار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه جامعه شناسی سیاسی

دریافت جزوه جامعه شناسی سیاسی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با بنیان گذاران جامعه شناسی سیاسی و دیدگاه های پیرامون شکل گیری آن می باشد. بنیان گذاران جامعه شناسی سیاسی ۱-کارل ماکس ۲ ...

دانلود فایل جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی ~ فاپول

از جامعه شناسی تعریف های گوناگونی بیان شده است و هر یک از اندیشمندان و متفکران اجتماعی با توجه به دیدگاه خود به تعریف جامعه شناسی پرداخته اند اما در یک تعریف کوتاه و خلاصه می توان گفت جامعه شناسی علم مطالعه نهادها- قشرها ...

جزوه پاورپوینت درس مبانی جامعه شناسی

جزوه پاورپوینت درس مبانی جامعه شناسی mefile.meeblog.ir/post/447 جزوه پاورپوینت درس مبانی جامعه شناسی در 178اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx.

جزوه کتاب مبانی جامعهشناسی بروس کوئن

پاورپوینت و خلاصه کتاب مبانی جامعه شناسی بروس کوئن مترجم محسن ثلاثی،در قالب ppt و در 299 اسلاید، قابل ویرایش شامل:فصل 1: مقدمه. تعریف جامعه شناسی. اهمیت و فایده جامعه شناسی. اهداف عمده جامعه شناسی

خلاصه کتاب مبانی جامعه شناسی :: خلاصه کتاب مبانی جامعه ...

Jan 13, 2017 - دانلود خلاصه کتاب مبانی جامعه شناسی تالیف بروس کوئن ترجمه دکتر غلامعباس توسلی و دکتر رضا فاضل از انتشارات سمت در قالب فایل pdf و در ...کتابی که به عنوان منبع برای درس مبانی جامعه شناسی معرفی شده ،کتابی است که بروس ...

جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی-در 55 صفحه-docx

این فایل در مورد جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی در 55 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

خلاصهٔ مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2)

در درس مبانی جامعه شناسی (2) دانشجو برای ورود به حوزه های مختلف جامعه شناسی آماده می گردد. منبع اصلی این درس کتاب جامعه شناسی نوشتۀ آنتونی گیدنز است ما مطالب تکمیلی مدرس نیز جزء موارد درسی به شمار می روند. هر کدام از فصول ...

دانلود کتاب مبانی جامعه شناسی - بروس کوئن - ترجمه توسلی و ...

دانلود کتاب مبانی جامعه شناسی - بروس کوئن - ترجمه توسلی و فاضل - عمومی پیام نور - pdf دانلود کتاب مبانی جامعه شناسی نوشته بروس کوئن ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل منبع رشته های پیام نور ...

سلام پیام نور - دانلود جزوه درس مبانی جامعه شناسی

دانلود نمونه سوال و جزوه و خلاصه درس پیام نور . سلام پیام نور. جستجو. مشاهده سبد خرید فروش ویژه همکاران پیگیری سفارش . خانه-کارشناسى - الهیات و علوم اسلامی - حقوق - حقوق - مبانی جامعه شناسی - دانلود جزوه درس مبانی جامعه شناسی ...

جزوه درس مبانی جامعه شناسی بروس کوئن استاد امیری

جزوه درس جامعه شناسی تعریف فرهنگ: به مجموعه رفتارهای اکتسابی و ویژگی اعتقادی اعضای یک جامعه معین را فرهنگ گویند. انسان از بعد هشتم جزواتی که در وبلاگ منتشر میشود تماما مباحث کلاس است. جزوه درس مبانی جامعه شناسی بروس ...

دانلود فایل جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی ~ فاپول

از جامعه شناسی تعریف های گوناگونی بیان شده است و هر یک از اندیشمندان و متفکران اجتماعی با توجه به دیدگاه خود به تعریف جامعه شناسی پرداخته اند اما در یک تعریف کوتاه و خلاصه می توان گفت جامعه شناسی علم مطالعه نهادها- قشرها ...

جزوه درس مبانی جامعه شناسی بروس کوئن استاد امیری

جزوه درس جامعه شناسی تعریف فرهنگ: به مجموعه رفتارهای اکتسابی و ویژگی اعتقادی اعضای یک جامعه معین را فرهنگ گویند. انسان از بعد هشتم جزواتی که در وبلاگ منتشر میشود تماما مباحث کلاس است. جزوه درس مبانی جامعه شناسی بروس ...

دانلود جزوه خلاصه کتاب مبانی جامعه شناسی بروس کوئن

دانلود خلاصه مبانی جامعه شناسی بروس کوئن,دانلود جزوه مبانی جامعه شناسی بروس کوئن,دانلود خلاصه کتاب مبانی جامعه شناسی بروس کوئن,دانلود كتاب مباني جامعه شناسي بروس كوئن,دانلود رایگان جزوه مبانی جامعه شناسی بروس کوئن ...

خلاصهٔ مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2)

در درس مبانی جامعه شناسی (2) دانشجو برای ورود به حوزه های مختلف جامعه شناسی آماده می گردد. منبع اصلی این درس کتاب جامعه شناسی نوشتۀ آنتونی گیدنز است ما مطالب تکمیلی مدرس نیز جزء موارد درسی به شمار می روند. هر کدام از فصول ...

خلاصهٔ مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2)

در درس مبانی جامعه شناسی (2) دانشجو برای ورود به حوزه های مختلف جامعه شناسی آماده می گردد. منبع اصلی این درس کتاب جامعه شناسی نوشتۀ آنتونی گیدنز است ما مطالب تکمیلی مدرس نیز جزء موارد درسی به شمار می روند. هر کدام از فصول ...

دانلود فایل جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی ~ فاپول

از جامعه شناسی تعریف های گوناگونی بیان شده است و هر یک از اندیشمندان و متفکران اجتماعی با توجه به دیدگاه خود به تعریف جامعه شناسی پرداخته اند اما در یک تعریف کوتاه و خلاصه می توان گفت جامعه شناسی علم مطالعه نهادها- قشرها ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهمال کاری

برنامه نظارت بر آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي رشته آشپزي

بازشدن صفحات اپی فیزی + رشد قد با تکنولوژی بینورال سابلیمینال

پروپوزال بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک مطالعه موردی : کلیه شعب بانک ملت استان گیل

شعر فارسي در قرن هفتم و هشتم

پرسشنامه پرخاشگری (AQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری

پاورپوینت برخی‌از مدل‌های فیزیولوژیک و پروتز

پاورپوینت برخی‌از مدل‌های فیزیولوژیک و پروتز

پاورپوینت سیستم هماتولوژی

مفهوم شخصيت