دانلود رایگان


پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومندانلود فایل کامل پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
در10 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.


توضیحاتی از پرسشنامه:
معرفی پرسشنامه و کاربرد آن
پرسشنامه فرسودگی شغلی کارکنان، با توجه به عوامل درونسازمانی اصلی و مکمل ارایه شده در مدلواره معروف به مناباماس )مدل نظاممند انتخاب و بکارگیری اثربخش منابع انسانی در سازمان( و همچنین نظریه چندعاملی بهرهوری ساعتچی )ساعتچی، )1386 تدوین گردیده و شامل 91 سؤال میباشد. این پرسشنامه بهوسیله محمود ساعتچی و با همکاری علی هومن در فروردینماه سال 1383 ساختارسازی و در بین کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در پانزده نقطه از کشور، اجرا گردیده است. اعتباریابی و رواسازی این پرسشنامه با بهرهگیری از نمونهای وسیع، انجام گرفته است.

این پرسشنامه، عوامل مؤثر بر میزان فرسودگی شغلی را اندازهگیری میکند و آزمودنی باید پاسخ مورد نظرش را در گستره «خیلی کم»، «نسبتاً کم»، «نسبتاً زیاد»، «خیلی زیاد» مشخص کند. گویههای این پرسشنامه مشخص مینماید که عوامل تعیین کننده فرسودگی شغلی در سازمانها، شامل چه مواردی می باشند.

کاربرد این پرسشنامه در موقعیتهای سازمانی و تحقیقاتی از اهمیت باالیی برخوردار میباشد. از این پرسشنامه میتوان در حوزههای سازمانی و برای شناسایی عواملی که فرسودگی شغلی کارکنان را افزایش میدهد و همچنین در تالش جهت تضعیف یا حذف عوامل تنش زا استفاده کرد

تعداد گویه ها: ۹۱
هدف: سنجش عوامل موثر بر میزان فرسودگی شغلی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
سال انتشار
: ۱۳۸۳
تعداد صفحات: 10
فرمت فایل: word
پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن


پرسشنامه فرسودگی شغلی


مقیاس فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن


پرسشنامه


فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن Sa'atchi burnout inventory . هر یک از سوالات [ عبارات] زیر را با دقت بخوانید و ازبین چهار گزینه ؛ خیلی کم ، نسبتا کم ، نسبتا زیاد و خیلی زیاد، گزینه ای را که با وضعیت کنونی شمابیشتر ...

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن. هدف: بررسی عوامل موثر بر میزان فرسودگی شغلی تعداد سوال: ۹۱ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ساعتچی؛ محمود ...

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن - بنیاد ...

هر یک از سوالات [عبارات] زیر را با دقت بخوانید و ازبین چهار گزینه؛ خیلی کم، نسبتا کم، نسبتا زیاد و خیلی زیاد، گزینه ای را که با وضعیت کنونی شما بیشتر همخوانی دارد، انتخاب کنید و آن را با گذاردن علامت ضرب (*) مشخص بفرمایید

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن | آمارتولز

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن پرسشنامه های استاندارد , گروه روانشناسی , گروه علوم تربیتی , گروه مدیریت 02/فوریه/2015

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای 11 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه فرسودگی شغلی. پرسشنامه فرسودگی شغلی کارکنان، با هدف بررسی عوامل موثر بر میزان فرسودگی شغلی و با توجه به عوامل درون سازمانی اصلی و مکمل ارائه شده در مدل واره معروف به مناباماس (مدل نظام مند انتخاب و به کارگیری ...

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن | آمارتولز

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن پرسشنامه های استاندارد , گروه روانشناسی , گروه علوم تربیتی , گروه مدیریت 02/فوریه/2015

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن | آمارتولز

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن پرسشنامه های استاندارد , گروه روانشناسی , گروه علوم تربیتی , گروه مدیریت 02/فوریه/2015

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن ، دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن ، سایت پرسشنامه

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن بایگانی ...

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن ترم آخر مارس 5, 2013 پرسشنامه , غیره , مدیریت 0 891 هدف : بررسی عوامل موثر بر میزان فرسودگی شغلی

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای 11 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی | درسی فایل

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی. فروشگاه درسی فایل یک سیستم همکاری در فروش فایل معلمان با پشتیبانی 24 ساعته و ارائه خدمات با کیفیت به فرهنگیان با امنیت بالا و تضمین پاسخگویی در قبال خدمات ارائه داده شده به همه ی فرهنگیان ...

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن. پرسشنامه فرسودگی شغلی کارکنان، با توجه به عوامل درون‌سازمانی اصلی و مکمل ارایه شده در مدل‌واره معروف به مناباماس (مدل نظام‌مند انتخاب و بکارگیری اثربخش منابع انسانی در سازمان) و ...

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن Sa'atchi burnout inventory . هر یک از سوالات [ عبارات] زیر را با دقت بخوانید و ازبین چهار گزینه ؛ خیلی کم ، نسبتا کم ، نسبتا زیاد و خیلی زیاد، گزینه ای را که با وضعیت کنونی شمابیشتر ...

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن Sa'atchi burnout inventory . هر یک از سوالات [ عبارات] زیر را با دقت بخوانید و ازبین چهار گزینه ؛ خیلی کم ، نسبتا کم ، نسبتا زیاد و خیلی زیاد، گزینه ای را که با وضعیت کنونی شمابیشتر ...

تحقیق درباره تاثیر دمای پخت و زمان آن در میزان تردی و کلاژن در گوشت خرگوش

جایگاه آب در معماری سنتی و جدید

گزارش تحلیلی از بورس + اقتصاد + دبی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده

داستان کوتاه در ادبیات نوین ایران

پاورپوینت كنترل كيفي ديسكهاي آنتي بيوتيك

پاورپوینت فضای فاز و انسامبل میکرو کانونیک

اصول و اهداف عدالت ترميمي

اینورتر

پاورپوینت تجربيات اجرايي احداث موجشكن سنگي در آب عميق