دانلود رایگان


کنترل توان اکتیو نیروگاه های بادی ، ژنراتور مغناطیس دائم با استفاده از ذخیره ساز انرژی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان کنترل توان اکتیو نیروگاه های بادی ، ژنراتور مغناطیس دائم با استفاده از ذخیره ساز انرژیدانلود فایل کامل کنترل توان اکتیو نیروگاه های بادی ، ژنراتور مغناطیس دائم با استفاده از ذخیره ساز انرژی
در قالب فایل word و متشکل از 5 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

چکیده

باد به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر برای تولید انرژی الکتریکی به شکل قابل ملاحظهای مورد توجـه قـرار گرفتـه است، به این خاطر که هزینه های آن در مقایسه با سایر انرژیهایی که به طور معمول برای تولید قدرت مـورد اسـتفاده قـرار میگیرند مناسب است. امروزه با گسترش توجه و استفاده از انرژی باد در سیسـتمهـای قـدرت، سـاختارهای مختلفـی بـرای استفاده از این انرژی تجدیدپذیر و پاک، ایجاد و توسعه داده شده است. یکی از مشکلات عمده سیستم های تبدیل انرژی باد، قدرت خروجی نوسانی آن می باشد. نوسان توان می تواند دلیلی بر انحراف فرکانس باشد که بی ثباتی سیستمهای قدرت را در بر دارد. در نتیجه انرژی باد منبع انرژی قابل کنترلی نیست که در آن بتوان توان خروجی را بر اساس تقاضای بار تنظیم کرد. یکی از ساختارهایی که اخیراً در کانون توجهات بوده و عملکرد مناسبی دارد، استفاده از ژنراتور مغناطیس دائم متصل به مبدل پشت به پشت قدرت۱ و با حضور خازن لینک DC و ذخیرهساز انرژی میباشد. برای اینکه ژنراتور توربین بادی به طـور مـوثر کار کند ماکزیمم توان قابل دسترس باید از باد استخراج شود. ماکزیمم توانی که میتوان از باد گرفت بستگی به سرعت باد و ویژگی های توربین بادی دارد. سرعت ژنراتور سرعت باد را دنبال می کند تا ماکزیمم توان استخراج شود. مبدل سمت ژنراتـور سرعت ژنراتور را کنترل میکند و مبدل سمت شبکه توان اکتیو و راکتیو تحویل داده شده به شبکه را تنظیم میکنـد. ذخیـره ساز انرژی تفاوت بین توان تقاضا شده و توان قابل دسترس ژنراتور را فراهم میکند. در این پروژه این سیستم مـورد بررسـی قرار میگیرد و تمامی اجزای سیستم مدلسازی دینامیکی میشود. عملکرد مدلهای دینامیکی با مدلهای اصلی مقایسه می-شود و چگونگی کنترل توان توسط ذخیره ساز مورد بررسی قرار میگیرد. استراتژی کنترل بر این اساس طراحـی شـده اسـت

که توان را بین ژنراتور توربین بادی ، ذخیره ساز انرژی و شبکه اداره میکند. همچنین ولتاژ لینک DC و بار را ثابت نگه می-دارد.

کلمات کلیدی: سیستم تبدیل انرژی بادی، ژنراتور توربین بادی، ذخیره ساز انرژی، خازن لینک .DC

مقدمه
پیشگفتار

نگرانیهای جهانی دربارهی انرژی پایدار و مشکلات محیطی نیروگاه های برق سنتی انگیزه ها را بـرای اسـتفاده بیشـر از انرژیهای تجدید پذیر فراهم کرد. اگرچه منابع انرژی هـای تجدیـد پـذیر حاصـل از طبیعـت اسـت و در مـواردی صـرفه ی اقتصادی دارند اما استفاده آنها در سیستمهای برقی با چالش های فنی زیادی مواجه شده است. چالشهای فنی اصلی شـامل کیفیت توان ، قابلیت اطمینان ، نگهداری و حفاظت است.

باد به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر برای تولید انرژی الکتریکی به شکل قابل ملاحظه ای مورد توجه قـرار گرفـت، بـه این خاطر که هزینههای آن در مقایسه با سایر انرژیهایی که به طور معمول برای تولید قدرت مورد استفاده قـرار مـیگیرنـد مناسب است. باد ارزان و از منابع فراوان انرژی است از این رو یک انرژی مطمئن و مقرون به صرفه به حساب مـی آیـد. امـا انرژی باد در طبیعت تغییرات زیادی دارد و انرژی حاصل از آن شامل محدوده بزرگی از تغییرات می باشد. یکـی از مشـکلات عمده سیستمهای تبدیل انرژی باد قدرت خروجی نوسانی آن می باشد. نوسان توان میتواند دلیلی بر انحراف فرکـانس باشـد که بی ثباتی سیستمهای قدرت را در بر دارد. در نتیجه انرژی باد منبع انـرژی قابـل کنترلـی نیسـت کـه در آن بتـوان تـوان خروجی را بر اساس تقاضای بار تنظیم کرد. به بیان دیگر سیستم تبدیل انرژی باد در پخش بار اقتصادی۱ نمیتوانـد نقشـی داشته باشد.
دانلود


مقاله


کنترل


توان


اکتیو


نیروگاه


های


بادی
ژنراتور


مغناطیس


دائم


با


استفاده


از


ذخیره


ساز


انرژی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برچسب ها - توان اکتیو و راکتیو

Tuesday 14 July 2020 . سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹. ۳۱ : ۱۰

برچسب ها - توان اکتیو و راکتیو

Tuesday 14 July 2020 . سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹. ۳۱ : ۱۰

انواع ژنراتورهای مورد استفاده در توربین‌های بادی

طبق بررسی‌های صورت گرفته مشاهده می‌شود که دو نوع کلی ماشین‌های الکتریکی سنکرون و آسنکرون در پنج مدل متداول در توربین‌های بادی با توان بالای ۱mw مورد استفاده قرار می­گیرند. البته ژنراتورهای خاصی نیز وجود دارند که در ...

پایان‌نامه: طراحی کنترلر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم با ...

مقاله کنفرانس کنترل توان اکتیو نیروگاه های بادی ، ژنراتور مغناطیس دائم با استفاده تکنولوژی نانودرذخیره ساز انرژی

مقاله شبيه سازي خطاي تکفاز به زمين در خط انتقال با حضور ...

شبيه سازي خطاي تکفاز به زمين در خط انتقال با حضور نيروگاه بادي با ژنراتور سنکرون چکيده در حال حاضر نيروگاههاي بادي در جهان رشد زيادي پيدا کردهاند و با توجه به کمبود سوخت هاي فسيلي به اين نوع نيروگاهها توجه بيشتري ميشود ...

کنترل توان تولیدی نیروگاه بادی از طریق کنترل زاویه پره ها ...

کنترل توان اکتیو نیروگاه های بادی ، ژنراتور مغناطیس دائم با استفاده تکنولوژی نانودرذخیره ساز انرژی; کنترل و بررسی توان اکتیو و راکتیو نیروگاه بادی با کنترلpwm

دانلود مقاله کنترل توان اکتیو نیروگاه های بادی ، ژنراتور ...

دانلود مقاله کنترل توان اکتیو نیروگاه های بادی ، ژنراتور مغناطیس دائم با استفاده از ذخیره ساز انرژی چکیدهباد به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر برای تولید انرژی الکتریکی به شکل قابل ملاحظهای مورد توجـه قـرار گرفتـه است

مقاله کنترل توان اکتیو نیروگاه های بادی ، ژنراتور مغناطیس ...

مقاله کنترل توان اکتیو نیروگاه های بادی ، ژنراتور مغناطیس دائم با استفاده از ذخیره ساز انرژی فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

بهبود قابلیت گذر از خطای توربین¬های بادی دارای dfig متصل ...

همچنین از یک ذخیره ساز مغناطیسی انرژی (smes) برای تامین توان راکتیو مورد نیاز در طی بروز خطا و صاف کردن توان اکتیو تزریقی توربین بادی به شبکه در زمان کار کرد عدی سیستم، استفاده شده است. صحت و عملکرد روش با شبیه سازی سیستم ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

توربین بادی با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم به علت مزایای قابل‌توجه، بخش زیادی از پژوهش‌های پیرامون استحصال انرژی الکتریکی از باد را به خود اختصاص داده است. این توربین توسط دو مبدل به شبکه متصل می‌شود. به منظور دست ...

کنترل توان اکتیو و راکتیو نیروگاه بادی DFIG

کنترل توان اکتیو و راکتیو نیروگاه بادی DFIG. پيشرفت شگرف در زمينه توسعه توربين هاي بادي جهت توليد برق از سال ١٩٧٥ شروع شد. حدود سال ١٩٨٠ اولين توربين مدرن به شبکه متصل گردید. با گسترش استفاده از انرژی باد و تولید برق بادی ...

مقاله ساختار و عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور ...

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار ... به بررسی ساختار عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم pmsg نسبت به دیگر ژنراتورها پرداخته می شود. کلیدواژه‌ها: سیستمهای بادی سرعت متغییر، ژنراتور سنکرون مغن�

مقاله ساختار و عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور ...

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار ... به بررسی ساختار عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم pmsg نسبت به دیگر ژنراتورها پرداخته می شود. کلیدواژه‌ها: سیستمهای بادی سرعت متغییر، ژنراتور سنکرون مغن�

پایان‌نامه: طراحی کنترلر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم با ...

مقاله کنفرانس کنترل توان اکتیو نیروگاه های بادی ، ژنراتور مغناطیس دائم با استفاده تکنولوژی نانودرذخیره ساز انرژی

مبانی نظری مصرف مواد، انواع مواد افیونی، خشخاش، تریاک، توهم زاها

آئین دادرسی مدنی 2 دکتر مقصود پور

مبانی نظری تحلیل نهاد توبه در حقوق بشر اسلامی و فقه جزایی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیجان وهوش هیجانی ورضایت زناشویی

ايمني و بهداشت محيط كار

مقیاس هوش هیجانی شاته

حسگرهای پیزو الکتریک

پیشینه ومبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری

پاورپوینت تفکر سيستمی

پاورپوينت برد سنسور (حسگر)