دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکرهانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره
دارای 86 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره


فصل دوم :ادبيات تحقيق 13
تعاريف مذاكره 14
اركان اصلي مذاكره 19
مراحل اصلي در فرآيند مذاكره عبارتند از 20
آمادگي 20
اقدامات و مراحل انجام كار قبل از مذاكره 22
شناسايي اهداف 23
اين اولويت ها به 3 دسته تقسيم مي شوند 24
هدف ها و نتايج مذاكره 24
پيش بيني جهت احتمالي مذاكرات 26
ارزيابي طرف مقابل 27
انتخاب استراتژي 27
تهيه و پيش نويس دستور جلسه 28
دستور جلسه بايد 28
تعيين محل مذاكره 28
تعيين محل مذاكره 28
فوايد تشكيل جلسات در دفتر حريف 30
محل استقرار 30
ارائه پيشنهاد 31
زمان بندي 32
ترغيب و تشويق جهت ارائه پيشنهاد 32
دفاع از اصول اوليه مذاكرات و رفع عوامل بازدارنده 33
پاسخ به پيشنهاد 34
چانه زني 35
در مرحله چانه زني بايد 36
قالب هاي شناختي در چانه زني 37
مذاكره كنندگان از طريق گوناگون مي توانند منافع مشترك ايجاد كنند 38
ختم مذاكره 39
پايان گفتگو ممكن است به يكي از صورت هاي زير تحقق يابد 39
براي پايان مذاكره راه هاي مختلفي وجود دارد بايد راهي كه انتخاب مي كنيد مناسب گروه باشد 40
به هم خوردن مذاكره و نحوه اداره ي آن 40
استفاده از ميانجي 41
وظايف اين نقش شامل موارد زير است 42
توافق هاي آشكار و نهان 42
روش هاي مذاكرات بازاريابي 44
اجبار و قدرت خصمانه 46
تغيير نگرش همراه احساس 47
تلاش براي توافق ميانه 47
توافقات مساعد متقابل تجاري 47
متقاعد كردن منطقي 48
اهداف تجاري واقعي 48
انواع اساسي مذاكره 49
مذاكره توزيعي 49
مذاكره تلفيقي 49
ساخت دهي مبتني برگرايش 50
مذاكره درون سازماني 51
مذاكره اصولي 51
نكته 51
به كار گيري نيروهاي فردي در مذاكره 56
مهارت هاي مذاكره و نفوذ 59
بعد نفوذ به شرح زير است 60
همكار – جنگجو 61
هدايت امواج موزون مذاكره 63
تاكتيك هاي اساسي در مذاكره 64
ايجاد وقفه در مذاكره 65
حفظ آبرو در مذاكرات غير رسمي 65
اقدام به حمله 66
حمله غافلگيرانه 67
عبور از موانع با يك پرش 69
در اختيار گرفتن كنترل دستور جلسه 70
نقض مفاد قرارداد 71
گوش دادن 72
محدود كردن زمينه 72
بالا بردن ريسك 72
بلوف زدن 73
آينده را گرانتر جلوه دادن 73
چيز حواس پرت كن را ايجاد كند 73
صبر 73
سؤال پرسيدن 74
پاره اي از تاكتيك هاي خدعه آميز رايج 74
اول فريبكاري آگاهانه 74
دوم جنگ رواني 75
سوم تاكتيك هاي فشار روي مواضع 76
شش عامل مهمي كه مذاكره كننده بايد بداند 78
شش اصل كليدي موفقيت در مذاكره 79
مذاكره معطوف به عاقبت 80
اصول مذاكرات فروش 83
سو گيري هاي تصميم گيري كه مانع مذاكرات اثر بخش مي شود 84
مسائل ميان فرهنگي در مذاكره 86
بررسي تطبيقي سبك هاي مذاكره در جهان 90
جنبه هاي اخلاقي مذاكره 95
انگيزه ي رفتارهاي غير اخلاقي 95
سي نكته و رهنمود اساسي در مذاكره 95
فصل دوم :
ادبيات تحقيقتعاريف مذاكره :
مذاكره تبادل ارتباط براي رسيدن به توافقي است وقتي كه شما و طرف مقابل شما داراي منافعي هستيد كه بين شما مشترك است و در همان حال منافعي داريد كه با يكديگردر تضاد است.( فيشرو يوري ،1383 ، 20 )
مذاكره فرآيند تصميم گيري توافقي بين افراد به هم وابسته و با ترجيحات متفاوت است . ( رضائيان ، 1382 ، 89 )
مذاكره فرآيندي است كه دو يا چند نفر يا گروه داراي هدف هاي مشترك و متضاد ،‌طرح هاي پيشنهادي خود را بيان مي كنند و شرايط خاص خود را مورد بحث قرار مي دهند تا احتمالاٌ به توافق برسند . ( Hellriegel & etal , 1995 , 446 )
مذاكره : هنر رسيدن به تفاهم متقابل از طريق چانه زني و بحث و استدلال بر سر مسائل اساسي است در حقيقت « فرآيند »‌ جريان و يا برنامه اي است كه يك خريد و فروش را به نتيجه مي رساند0 (حسيني ، 1383 ، 29 )
مذاكره:به معني گفتگو ، بحث يا چانه زني جهت دستيابي به توافقي در معاملات بازرگاني مي؛باشد ( رستمي ، 1382 ، 78 )
مذاكره : نوعي از ابزار ارتباطي ميان 2 طرف براي نيل به توافق پيرامون نيازها و نظرات متفاوت است . ( رستمي ، 1382 ، 78 )
مذاكره : ضرورتاٌ هنر يافتن فني است كه هر دو طرف بتوانند از معامله آنچه را كه مي خواهند بدست آورند . ( H.Buskirk and D.Buskirk , 1992 , 324 )
مذاكره فرآيند حل اختلاف عقيده هايي كه در معاملات بين خريدار و فروشنده بوجود مي آيد . ( Ashcroft , 2004,230)
مذاكره ، فرآيند مصالحه كه در آن گروه ها با مجموعه اهداف و ارزشهاي مختلف و برمبناي منافع شخصي متفاوت شان مي باشند است . ( manning and Robertson , 2003 , 61 )
مذاكره : وسيله اي است كه توسط آن افراد با علائق متفاوت مي توانند در مورد اينكه چگونه بتوانند با افراد به سازش برسند ، به معني دقيق كلمه به عنوان يك روش حل تعارض در نظر گرفته مي شود . (manning and Robertson , 2003 , 61)
مذاكره : فيشر و ديگران مي گويند : كه مذاكره وسيله اي اساسي در بدست آوردن اين است كه شما از ديگران چه مي خواهيد . مذاكره ارتباطات پس و پيشي است كه براي رسيدن به توافق طراحي شده است وقتي كه شما و طرف ديگر داراي منافعي هستيد كه تقسيم شده است و ديگراني كه مخالف هستند . ( Pullins & etal , 2000 , 467 )
از نظر ديويد اسميت1 مذاكره عبارت است از : روش تصميم گيري كه با تركيب از منافع مشترك و متعارض اعضاي گروه هايي كه در تصميم گيري شركت كرده اند مشخص مي شود ، اشتراك منافع منجر به اين ضرورت مي شود كه هر دو طرف با هر تصميمي موافقت كنند ، منافع متعارض مربوط به خصلت موضوعات اساسي است كه نسبت به موقعيت غيرعادي است.(Wimsatt and Gassenheimer , 1995 , 20 ‌ )
مذاكره : فرآيندي است كه حداقل 2 طرف براي رسيدن به توافق موضوعاتي كه متقابلاٌ سودمند است تلاش مي كنند . ( Gulbro and Herbing , 1996 , 17 )
مذاكره فرآيند رسيدن به تفاهم متقابل ، از طريق چانه زني ، بحث و استدلال بر نكات اساسي است به عبارت ديگر مذاكره مجموعه كنش ها و واكنش هاي طرفين بر سر موضوعات مورد علاقه آنهاست و اين مجموعه كنش ها و واكنش ها به مراتب بيشتر از يك مقايسه ساده بين پيشنهادها و پذيريش ها است . ( حسيني ،‌1376 ، 200 )
جهان به طور فزاينده اي در حال رقابتي شدن است به اين معني است كه ايجاد محل رقابتي در اين دنيا مهمتر است از هر چه خصوصياتي كه در جهان دارد استفاده كنيد به اين معني كه افزايش بازگشت تمام سرمايه ها با كاركردن به طور مؤثر و انجام بهترين معامله اي كه مي تواند انجام شود تا حداكثر مزيتي را براي شركتتان تضمين كند اين مستلزم رفتن به بازارها با محصول خوب ، با ويژگي هايي كه بازار در زمان مناسب مي خواهد ( يا توسط بازاريابي خوب ،‌ مي تواند متقاعد مي شود )مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره


مبانی نظری مذاکره وارکان اصلی مذاکره


مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره


مبانی نظری


پیشینه تحقیق


مذاکره


ارکان اصلی مذاکره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

ادبیات نظری تحقیق رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین (تحول گرا)، عدالت سازمانی مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

ادبیات نظری تحقیق رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین (تحول گرا)، عدالت سازمانی مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

پاورپوینت بررسی فنون مذاکره – unj404

پاورپوینت بررسی فنون مذاکره پاورپوینت بررسی اکستروژن در 33 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx فنون مذاکره انسان موجودی است اجتماعی. لازمه زندگی اجتماعی، داشتن ارتباط و زیستن با دیگران است و مذاكره، مهم‌ترین و رایج‌ت

مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبك مديريت كلاس و پيشرفت تحصيلي مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

پاورپوینت بررسی مذاکره در مدیریت

دانلود پاورپوینت : فنون مذاکره - مرجع علوم مدیریت ایران www.e-modiran.com › پاورپوینت های بازاریابی و مدیریت بازار ذخیره شده مشابه پاورپوینت فنون مذاکره | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه ...

پاورپوینت بررسی مذاکره در مدیریت

دانلود پاورپوینت : فنون مذاکره - مرجع علوم مدیریت ایران www.e-modiran.com › پاورپوینت های بازاریابی و مدیریت بازار ذخیره شده مشابه پاورپوینت فنون مذاکره | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه ...

پاورپوینت بررسی فنون مذاکره – unj404

پاورپوینت بررسی فنون مذاکره پاورپوینت بررسی اکستروژن در 33 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx فنون مذاکره انسان موجودی است اجتماعی. لازمه زندگی اجتماعی، داشتن ارتباط و زیستن با دیگران است و مذاكره، مهم‌ترین و رایج‌ت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت برند

مبانی,نظری وپیشینه,تحقیق,مدیریت,برند,,مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت برند,فروشگاه گوگل فایل

پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره – abs403

پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره در 38 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx. عنوان: دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره دسته: مدیریت ( رفتار سازمانی) فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 38 در این فایل بصورت جامع به بررسی موضوع ...

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق و زبان بدن

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق و زبان بدن,PowerPoint Successful negotiation techniques and b,اصول هنر مذاکره موفق,ایجاد وضعیت برنده برنده,مهارت های شنیدن,خلاقیت,حوصله,مذاکره,اصول مذاکره,اعتماد,مشتری,کسب و کار,,پاورپوینت اصول و فنون مذاکره ...

دانلود پاورپوینت مدیریت مذاکره

دانلود پاورپوینت مدیریت مذاکره دسته: مدیریت بازدید: 4 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 884 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 عنوان دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت مذاکره دسته مدیریت (مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی ...

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق و زبان بدن

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق و زبان بدن,PowerPoint Successful negotiation techniques and b,اصول هنر مذاکره موفق,ایجاد وضعیت برنده برنده,مهارت های شنیدن,خلاقیت,حوصله,مذاکره,اصول مذاکره,اعتماد,مشتری,کسب و کار,,پاورپوینت اصول و فنون مذاکره ...

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق و زبان بدن

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق و زبان بدن,PowerPoint Successful negotiation techniques and b,اصول هنر مذاکره موفق,ایجاد وضعیت برنده برنده,مهارت های شنیدن,خلاقیت,حوصله,مذاکره,اصول مذاکره,اعتماد,مشتری,کسب و کار,,پاورپوینت اصول و فنون مذاکره ...

مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

وپیشینه | صفحه ۳ از ۴۶ | مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

جستجو در سایت دوستان برای اطلاع دقیق از محصولات داخل سایت و نمایش مطالب بیشتر در جستجوی سایت از کلمات کلیدی استفاده کنید.; فایل های موجود در سایت مرسی فایل مبانی نظری،پیشینه تحقیق،پرسشنامه،رساله و مطالعات معماری ...

مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

ادبیات نظری تحقیق رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین (تحول گرا)، عدالت سازمانی مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تبلغات و تبلیغات دینی

بررسی راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها

مبانی وپیشینه نظری پژوهش عهد بستن وپیمان بستن سازمانی(تعهد سازمانی)

حل المسایل

کنکور ارشد مهندسی معماری کشتی 95

بررسی گیاه کرامب و رشد ان

بررسی تأثیر راهکارهای ممیزی انرژی ساختمان بر کاهش مصرف انرژی طبق استاندارد مبحث ۱۹

طرح کارآفرینی ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوری مواد معدنی

فلسفه مدیریت بازاریابی