دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه ورشکستگی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه ورشکستگیمبانی نظری وپیشینه ورشکستگی
دارای 75 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول : ادبیات و مبانی نظری تحقیق
(1-2 مقدمه ......................................................................................................................................................................................14
(2-2 تعاریف ورشکستگی................................................................................................................................................................15
(3-2 دلایل ورشکستگی..................................................................................................................................................................17
(4-2 مراحل ورشکستگی................................................................................................................................................................02
(5-2 قوانین ورشکستگی.................................................................................................................................................................21
2-5-1 ) قوانین ورشکستگی در ایران................................................................................................................................12
(6-2 تکنیک های مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی...................................................................................................23
(1-6-2 تکنیک آماری...........................................................................................................................................................42
(2-6-2 تکنیک هوش مصنوعی...........................................................................................................................................24
(3-6-2 مدل های تئوریک.....................................................................................................................................................25
2-7) مدل های پیش بینی درماندگی مالی ................................................................................................................................25
2-7-1) آماری تک متغیره....................................................................................................................................................25
2-7-2) تحلیل تشخیصی چندگانه(MDA)....................................................................................................................26
2-7-3) مدل احتمالی خطی(LPM)................................................................................................................................27
2-7-4) مدل لوجیت..............................................................................................................................................................28
2-7-5) مدل پروبیت..............................................................................................................................................................29
2-7-6) روش های مجموع تجمعی....................................................................................................................................30
2-7-7) فرایندهای تعدیل ناقص.........................................................................................................................................30
2-7-8) الگوریتم طبقه بندی بازگشتی..............................................................................................................................30
2-7-9) استدلال مبتنی بر موضوع.....................................................................................................................................31
2-7-10) شبکه های عصبی مصنوعی...............................................................................................................................32
2-7-11) الگوریتم ژنتیک.....................................................................................................................................................33
2-7-12) برنامه ریزی ژنتیک..............................................................................................................................................35
2-7-13) مدل مجموعه های سخت...................................................................................................................................41
2-7-14) ماشین بردار تکیه گاه(SVM).........................................................................................................................42
2-7-15) معیارهای تجزیه ترازنامه(BSDM)...............................................................................................................42
(8-2 تئوری های ورشکستگی........................................................................................................................................................43
2-8-1) تئوری ورشکستگی قمارباز....................................................................................................................................43
2-8-2) تئوری مدیریت وجوه نقد.......................................................................................................................................43
2-8-3) تئوری های ریسک اعتباری...................................................................................................................................43
2-8-3-1) مدل های اعتبار سنجی مورگان و KMV مودی.........................................................................43
2-8-3-2) ریسک اعتباری CSFB......................................................................................................................43
2-8-3-3) تئوری پرتفو لیوی اعتباری مک کینسی..........................................................................................44
(9-2 میزان کاربرد تکنیک ها در مدل بندی پیش بینی ورشکستگی..................................................................................44
(10-2 میزان دقت و خطای نوع اول و دوم مدل های پیش بینی ورشکستگی................................................................46
(11-2 نسبت های مالی مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی......................................................................................50
(12-2 نتیجه گیری.........................................................................................................................................................................50
بخش دوم : پیشینه تحقیقات
2-13) مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق....................................................................................................15
2-13-1) تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه درماندگی مالی...........................................................................51
2-13-2) تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه درماندگی مالی.............................................................................53
2-13-3) تحقیقات انجام شده در زمینه الگو های جریان نقدی.............................................................................55
2-14) نتیجه گیری ادبیات و پیشینه تحقیقات..........................................................................................................................57
2-15) خلاصه فصل.........................................................................................................................................................................58
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین2-1) مقدمه

هدف از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری مالی فراهم ساختن مبنای تصمیم گیری اقتصادی است. هر نوع تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. اطلاعات نقش بسیار موثری را ایفا می نماید و هر نوع تصمیم گیری مستلزم کسب، پردازش، تجزیه و تحلیل و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. از این رو تجزیه و تحلیل صورت های مالی می تواند نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران را پاسخ دهد.مدیران، سهامداران، کارکنان، بستانکاران، مشتریان، سرمایه گذاران و سایر افراد ذینفع برای تصمیم گیری به اطلاعات نیازمند هستند و این نوع اطلاعات می تواند از طریق صورت های مالی که یکی از منابع تامین کننده نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان است، برآورده شود.تحلیل گران مالی با استفاده ازاطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت ها قدرت تصمیم گیری را افزایش می دهند.یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی، استفاده و بکارگیری نسبت ها و شاخص های مالی و غیر مالی حاصله از صورت های مالی است به طور مثال نسبت های نقدینگی، عملیاتی و غیره می توانند برای استفاده کنندگان موثر باشند. یکی از راه هایی که می تواند به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. ورشکستگی همواره طیف وسیعی از افراد، سازمان ها و به طور کلی بخش بزرگی از جامعه را معطوف به خود کرده است. ارائه تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسئله ورشکستگی بسیار مشکل است اما می توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه گذاران، بستانکاران، رقبا و نهادهای قانونی پیش از سایرین تحت تاثیر پدیده ورشکستگی قرار می گیرند. لذا امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است(فرج زاده،1386).
سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی نه تنها از ریسک از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سبد سرمایه گذاران خود استفاده می کنند. مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگی می توانند اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ کنند. از آنجایی که ورشکستگی هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند، از دیدگاه کلان نیز مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد. زیرا منابع اتلاف شده در یک واحد اقتصادی بحران زده می توانست به فرصت های سودآور دیگری اختصاص یابد(دیوسالار،1389).
2-2) تعاریف ورشکستگی
درماندگی مالی : در فرهنگ لغات آکسفورد، واژه Distress به معنای پریشانی ، درد، اندوه، فقدان پولی و تنگ دستی آورده شده است. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از پریشانی مالی ارائه شده است. گوردون (1971) در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری پریشانی مالی، آن را بعنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف کرده است که احتمال عدم توانائی باز پرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد. ویتاکر (1999) پریشانی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است. از نقطه نظر اقتصادی، پریشانی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است. علائم اولین مرحله از درماندگی مالی،شامل منفی شدن خالص جریان های نقدی و سود شرکت و همچنین کاهش ارزش بازار سهام شرکت است. علائم دومین مرحله ازدرماندگی مالی شامل تلاش مدیریت برای کاهش هزینه ها می باشد. اگر این وضعیت همچنان ادامه یابد، شرکت وارد سومین مرحله از درماندگی مالی می شود.در این مرحله پرداختهای لازم به عرضه کنندگان، کارکنان و اعتبار دهندگان با تاخیر صورت می گیرد.در این مرحله ممکن است شرکت به اقدامات جدی تری دست بزند مانند:1-انتشار سهام یا اوراق بدهی جدید(درصورتی که چنین اقداماتی امکان پذیر باشد)2-فروش دارایی ها 3-ادغام با شرکتی که در صنعت مربوطه موفق تر است و یا 4-مذاکره با اعتبار دهندگان برای زمانبندی مجدد باز پرداخت بدهی ها. اگر هیچ یک ازاین اقدامات منجر به حل مسئله نگردد، شرکت وارد چهارمین مرحله از درماندگی مالی یعنی ورشکستگی می شود .
درادبیات پریشانی مالی شرکت ها عموما 4 اصطلاح به صورت گسترده استفاده می شوند. آنها عبارتند از: شکست، درماندگی، قصور و ورشکستگی. هر چند این واژه ها دارای معانی متفاوت و متمایزی می باشند اما اغلب درادبیات مربوطه به صورت مترادف به کار می روند. اقتصاددانان این 4 واژه را این چنین توصیف می کنند (آلتمن، 1993):
شکست : به این معنی است که نرخ بازده تحقق یافته سرمایه گذاری ها، همواره از نرخ های بازده متداول سرمایه گذاری های مشابه پایین تر است. در این رابطه از معیارهای متفاوتی مانند درآمد ناکافی برای پوشش هزینه ها و یا پایین تر بودن بازده متوسط سرمایه گذاری از هزینه سرمایه استفاده می شوند. از نظر اقتصادی یک شرکت می تواند بدون قصور در پوشش تعهدات جاری خود به دلیل عدم وجود الزام قانونی، برای سال های متمادی در وضعیت شکست قرار گیرد.
درماندگی : درماندگی اصطلاحی است که به شکل تخصصی استفاده می شود و نشان دهنده فقدان نقدینگی است، بنابراین بیشتر مبتنی بر وجوه نقد است و هنگامی رخ می دهد که یک شرکت نتواند تعهدات مالی خود را ادا کند. ' درماندگی تکنیکی' که به معنی بحرانی شدن وضعیت مالی است، اغلب منجر به اعلام ورشکستگی شرکت می شود.
نکول : نکول یکی دیگر از اشکال پریشانی مالی است که همیشه بین شرکت بدهکار و گروه بستانکاران رخ می دهد. شرکت ها پس از عدم پرداخت اصل یا بهره یک وام بلافاصله در شرایط نکول قرار نمی گیرند. به هر حال هنگامی که شرکت ناتوان از پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه است و این مشکل ظرف 30 روز برطرف نشود، در حالت نکول قرار می گیرد. در چند دهه اخیر نکول در پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه به رویدادی متداول تبدیل گشته است.
ورشکستگی : هنگامی یک شرکت ورشکسته است که مبلغ کل بدهی ها از ارزش منصفانه کل دارایی ها بیشتر شود.در این حالت شرکت می تواند از طریق مراجع قضایی اعلام ورشکستگی نماید.دان و براداستریت(1980) شرکتهای ورشکسته را این طور تعریف می کنند: 'واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند.'
در این پژوهش شرکتهایی که طبق بخشنامه ی سازمان بورس اوراق بهادار به تابلوی غیر رسمی منتقل شده اند و دارای زیان متعدد، سرمایه درگردش منفی و جریان نقد ناشی از عملیات منفی هستند به عنوان شرکت های درمانده مالی تلقی گردیده اند.2-3)دلایل ورشکستگی
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هرمورد خاص کار آسانی نیست.در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند.اما به طور کلی دلیل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی ذکر شده است(دان وبراداستریت ،1998). در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبت ها مشخص می شود.حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتها ی روبه زوال تجزیه دارند می توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی وتعیین کنند.اما گاهی بعضی مسائل از گردش مالی مناسب دریک واحدتجاری دریک دوره نسبتا کوتاه مدت حمایت می کندوورشکستگی رااز چشم حسابداران وحسابرسان پنهان می سازد.
نیوتن (1998) دلایل ورشکستگی را به دو دسته ی درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می کند.مهمترین دلایل برون سازمانی ورشکستگی عبارتنداز:مبانی نظری وپیشینه ورشکستگی


مبانی نظری ورشکستگی


مبانی نظری


ورشکستگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری وپیشینه تحقیق شاخص بورس درايران، روش هاي پيش ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شاخص بورس درايران، روش هاي پيش بيني قيمت اوراق بهادار . لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. دسته بندی : وورد. نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 35 صفحه. قسمتی از متن word (..docx ...

مبانی و مدلهای ورشکستگی(ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری ...

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مبانی و مدلهای ورشکستگی در حجم 55 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در ...

مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم ...

مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی . توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان ...

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش ورشکستگی ودلایل ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ورشکستگی ودلایل ورشکستگی مبانی نظری و پیشینه پژوهش ورشکستگی ودلایل ورشکستگی دارای 60 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش ...

پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 144 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77 پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی قیمت فایل فقط 27,000 تومان پیشینه و مبانی ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تئوری های ورشکستگی و ...

تعاریف ورشکستگی : درماندگی مالی : در فرهنگ لغات آکسفورد، واژه Distress به معنای پریشانی ، درد، اندوه، فقدان پولی و تنگ دستی آورده شده است. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از پریشانی مالی ارائه شده است.

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش ورشکستگی ودلایل ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ورشکستگی ودلایل ورشکستگی مبانی نظری و پیشینه پژوهش ورشکستگی ودلایل ورشکستگی دارای 60 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش ...

مبانی نظری و پیشینه مطالبات معوق و ریسکهای آن – ptv536

مبانی نظری و پیشینه مطالبات معوق و ریسکهای آن. دانلود مبانی نظری و پیشینه مطالبات معوق و ریسکهای آن بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید. مشخصات فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر حسابرس 54 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر حسابرس بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید . مشخصات فایل. تعداد صفحات. 54. حجم. 0/153 کیلوبایت . فرمت فایل اصلی. doc. توضیحات کامل. حسابرسی برون ...

دانلود رایگان مقاله8 - 128

مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی . توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان ...

مبانی نظری ورشکستگی - دانلود رایگان

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید. پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود مبانی نظری ورشکستگی مبانی نظری ورشکستگی دانلو�

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش ورشکستگی ودلایل ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ورشکستگی ودلایل ورشکستگی مبانی نظری و پیشینه پژوهش ورشکستگی ودلایل ورشکستگی دارای 60 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش ...

پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت دارای 87 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس . عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس. مشخصات فایل. تعداد صفحات. 80. حجم. 189/358 کیلوبایت . فرمت فایل اصلی. doc. توضیحات کامل. عنوان: مبانی نظری

مبانی نظری و پیشینه مطالبات معوق و ریسکهای آن – ptv536

مبانی نظری و پیشینه مطالبات معوق و ریسکهای آن. دانلود مبانی نظری و پیشینه مطالبات معوق و ریسکهای آن بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید. مشخصات فایل

دریافت فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر حسابرس|دی اِچ

دریافت فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر حسابرس . لینک دانلود. مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر حسابرس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید ...

پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت دارای 87 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد ...

پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت دارای 87 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد ...

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش ورشکستگی ودلایل ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ورشکستگی ودلایل ورشکستگی مبانی نظری و پیشینه پژوهش ورشکستگی ودلایل ورشکستگی دارای 60 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش ...

دریافت فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر حسابرس|دی اِچ

دریافت فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر حسابرس . لینک دانلود. مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر حسابرس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید ...

مبانی نظری تکنيک گسترش عملکرد کيفيت - بنیان پژوه

مبانی نظری تکنیک گسترش عملکرد کیفیت مبانی نظری تکنیک گسترش عملکرد کیفیت: در محیط پرتلاطم و رقابتی امروز، سازمانهایی در عرصه رقابت پیشرو خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواسته های مشتریان گوی سبقت را از سایر رقبای ...

درماندگی مالی - 20proje20.rozblog.com

پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی,مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی ...

بررسی و مطالعه ي تجربی کاربرد سیستم کنترلی غیرفعال TMDدر کاهش ارتعاشات ساختمانها در برابر زلزله

بررسی معماری شهر پايدار و بام سبز

پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو

پاورپوینت بافت در طراحی داخلی

بررسی معماری شهر پايدار و بام سبز

بررسی معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی(بتن سرعتی)

تحقیق اعجاز علمي قرآن

مبانی نظری سرطان پستان،ساختمان پستان، پاتوفیزیولوژی سرطان پستان

پاورپوینت تحقیق داوينچي

پاورپوینت تب روماتيسمي